Wat moeten we doen ? 28-2

Hoe te handelen ?

Dit is mijn advies voor Nederland/ers op dit moment. Alles in afwachting van verbeteringen.

[geplaatst 24-2 ; diverse wijzigingen]

Jouw inzicht beter ? Deel het ! (onderaan de pagina)

Het virus is al enige tijd in ons land en het verspreidt zich

 1. door de lucht via druppels: direct, ad hoc.
 2. door de lucht via aërosol: indirect
 3. via oppervlakten.

Preventie

We kunnen alleen het aantal risicohandelingen beperken. Geen van allen en allen tezamen zijn afdoende, maar het verlaagt de kans op besmetting en dat is in deze fase uiterst belangrijk.

Nu moeten we het (door bestuurlijk Nederland zo vaak ten onrechte opgelegde) voorzorgprincipe toepassen. Met preventie moet je gisteren beginnen.

Om 1 en 2 tegen te gaan moeten we contact mijden

Social distancing is een domme term, er is niks sociaals aan.

Er zijn drie gradaties van contact mijden:

 1. thuis blijven
 2. allerlei plekken niet bezoeken
 3. afstand houden.

1. Thuis blijven (huis-quarantaine) is de meest rigoureuze en effectieve variant. Voor het eerst afgedwongen door de overheid in Hubei, daar werden entrees van flatgebouwen gebarricadeerd en kreeg elk huishouden een knipkaart voor ‘verlof’.

Zo streng hoeft niet, maar de overheden ‘weten’ hoe ze onnodig streng moeten zijn. Het op straat zijn is dan een overtreding of misdrijf: onzin.

Ook kunnen ze dubbelzinnige opdrachten geven: de actuele oproep is: doe 1 en 3. Als je thuis blijft is die anderhalve meter afstand onzinnig! Ze bedoelen waarschijnlijk en-en-en, maar dat is alles op een hoop gooien, en het gezond verstand wegdrukken.

Bijna overal is bezoek aan supermarkten en apotheken toegestaan, dat maakt handhaving al weer lastig.

2. Vermijd veelbezochte ruimtes (vooral binnen): OV, luchtvaart, openbare gebouwen, winkels, sportschool.

3. Houd afstand tot anderen, liefst twee meter. Vanzelf: geen handen geven en (wang)zoenen;

Was je handen bij thuiskomst;

Raak je mond, ogen, neus niet aan, vooral buitenshuis;

Mond/neuskapjes beperken de verspreiding (vooral bij gesprekken), ze maken dat anderen uit de buurt blijven en ze helpen bij 4;

Geïnfecteerden kunnen anderen overal besmetten: op hun werk, bij de school van de kinderen, in het winkelcentrum. Van belang is het aantal contacten, niet zo zeer in welk deel van het land.

Iedereen kan en moet het risico van een activiteit zelf beoordelen, de overheid kan dat niet. In de auto naar een bos om te wandelen levert geen besmettingsgevaar op. Daarom is een cordon sanitaire rond steden of regio’s ongewenst.

 

Dat afstand houden de epidemie en de gevolgen beperken volgt uit modellen (en intuïtie. Het blijkt ook uit een onderzoek naar de pandemie van 1918 in de VS.

Sommige steden namen eerder zulke maatregelen dan andere, gerekend vanaf de eerste geïnfecteerde in de gemeente. Het ging om het sluiten van scholen, bioscopen, kerken en andere openbare gebouwen, meldplicht besmetting, individuele quarantaine (of gezin), OV-piek spreiden, geen begrafenisdiensten en meer.

Hoe eerder hoe minder sterfgevallen zo blijkt uit dit onderzoek. Maar de maatregelen werden na enige tijd stopgezet en dat leidde tot een tweede golf die schadelijker was omdat de bevolking geen immuniteit had opgebouwd tijdens de eerste golf.

Een citaat uit het rapport:

Deze bevinding benadrukt de noodzaak van zeer snelle interventies om de verspreiding van de ziekte te stoppen. Gemeenschappen die zich voorbereiden om ASG agressief te implementeren, zullen waarschijnlijk betere resultaten behalen dan gemeenschappen die dergelijke interventies reactief introduceren, en ze zijn mogelijk beter gepositioneerd om de verstoring te beheersen die wordt veroorzaakt door de strengere interventies, zoals schoolsluiting. #

Verder:

 • Kom of blijf op het goede pad;
 • Versterk je immuunsysteem met vitaminen, goede voeding, lichaamsbeweging enz.
 • Vraag de Almachtige om een goede afloop, want de ramp krijgt een bijbelse omvan;
 • Blijf nuchter en alert, eyes open no fear;
 • Help jezelf en anderen;
 • Wantrouw de overheid -die zal doorgaan met geen of foutieve maatregelen opleggen, zo moeten we vrezen.

Overheid

 • Roep een noodtoestand af;
 • Geef de juiste informatie;
 • Een crisisteam opzetten om doordacht beleid te voeren. Alle maatregelen -vooraf- beoordelen (ook op neveneffecten) en prioriteit geven.
 • Zorg er voor dat de basisvoorzieningen blijven werken: energielevering, drinkwater, voedsel, communicatie. Overleg met die sectoren;
 • Regel verlichting voor het MKB en ZZPers: uitstel of vermindering voor huurbetalingen, sociale premies en loonbelasting;
 • Alle evenementen afgelasten;
 • Alle onderwijsinstellingen en vrije-tijdcentra sluiten.
 • Maatregelen in overheidsgebouwen: schermen bij balies.

Medische sector

 • Alle patiënten in de gaten houden en een test uitvoeren ook al is deze matig betrouwbaar. Bij het vermoeden van een coronavirus krijgt hij/zij een mondkapje en gaat naar een aparte kamer of naar huis, afhankelijk van de symptomen;
 • Zorg dat het enige geneesmiddel -vitamine C intraveneus– ‘overal’ voorradig is, ook bij huisartsen (zie Geneesmethoden);
 • Voorkom toeloop naar ziekenhuizen, daar is weinig capaciteit over en er kunnen besmettingen optreden*. Een grote toeloop brengt de andere ernstig zieken in gevaar. Onder andere met drive-through test-locaties.

* LA Times 31 januari : 12 van de 59 artsen in een ziekenhuis in Wuhan vertoonden symptomen van het virus, waaronder longinfecties, maar bleven patiënten behandelen terwijl ze onvoldoende beschermende kleding droegen. / NL 18-3: Daarmee komt het totaal aantal positief geteste mensen op 2051. Onder hen zijn 485 mensen die in de zorg werken.

 

Werkgevers

 1. Volg bovenstaande adviezen (laat werknemers thuis werken;
 2. Beperk het aantal vergaderingen;
 3. Conferenties, beurzen e.d.: niet bezoeken en afgelasten.

Geneesmethoden

Het intraveneus toedienen van vitamine C zorgt voor herstel, volgens dit artikel over een trial in China. Het is een sterke antioxidant die de cytokine aanval remt. Ander artikel met de methode, aanbevelingen en de rechten van patiënten (in VS). Vitamine C is goedkoop, onschadelijk en kan goed via een infuus toegediend worden.

Chloroquine (erkend) en Remdesivir (experimenteel) zijn middelen tegen o.m. malaria. info RIVM

NaturalNews bericht over chloroquine en een kruidenmedicijn: artemesinin, uit zoete alsem.

Wat de overheid fout doet

Dit is een begin, meer volgt.

Onvoldoende testen

‘Tientallen’ zei de RIVM rond 22-2. We hadden al duizenden tests moeten uitvoeren!

In Zuid-Korea vertoont de overheid wel intelligentie: men test ongeveer 10.000 mensen per dag, 67-duizend tot 26-2, en wil dit verhogen tot 20.000/dag. Er zijn drive-through testfaciliteiten, die de druk op de ziekenhuizen minimaliseren en patiënten uit het systeem houden totdat ze toegang nodig hebben. Italië: 10-duizend tests in korte tijd. bron

Ergens klopt het: als je wil framen dat de epidemie weinig voorstelt dan moet je zo min mogelijk testen, door een hoge drempel in te stellen.

In het VS is het even erg: nog geen 500 getest; in 5 staten zijn tests mogelijk.

Dit is wat CDC-functionarissen zoals Dr. Messonnier in staat heeft gesteld om te verklaren: “Er is geen bewijs van langdurige overdracht van het virus in de Verenigde Staten.”

Natuurlijk is er geen bewijs. Je test niemand.

Let goed op dat de CDC niet zegt: “Er is geen overdracht van het virus in de VS.” Ze verklaren in plaats daarvan dat ze geen bewijs hebben van een dergelijke overdracht.

Het is duidelijk dat je geen enkel bewijs kunt hebben als je geen tests uitvoert, en dit lijkt het hele “narratieve controle” -doel van de CDC te zijn: zorg ervoor dat niemand op het coronavirus test, misleid de president en zorg ervoor dat de uitbraak ongemerkt krankzinnige niveaus bereikt. Zodra de volledige omvang eindelijk bekend is, geef president Trump de schuld dat hij niet genoeg deed.

Dat laatste laat ik in het midden.

Messonnier heeft recent gezegd

We expect we will see community spread in this country,” meaning the virus circulating within local communities. She added that the question isn’t if the virus will expand in the U.S., but when.

CDA-Kamerleden (Pieter Omtzigt, Anne Kuik en Joba van den Berg) zijn wakker geworden en vroegen aan de minister:

Is het onder deze omstandigheden niet volstrekt onvoldoende dat er slechts getest wordt als iemand symptomen heeft en daarbij ook nog ofwel in besmet gebied geweest is ofwel direct contact gehad heeft met een zieke?

Volstrekt onvoldoende is stevige taal, maar het juiste woord is schandalig.

Desinformatie van het RIVM

Van Roland Spoormaker een goede weergave van de groteske missers van RIVW, Van Dissel, Bruins en Helsloot 14/15 maart.

Uitzending coronavragen

Op 27 februari was er een speciale NOS-uitzending over de uitbraak van het virus. Ik stelde deze vragen per e-mail, die uiteraard genegeerd werden. In het programma ontbraken studio-publiek en bellers, dat vond men te riskant.

 1. Waarom werd er zo weinig getest = waarom was de drempel zo hoog? Terwijl bekend was dat geïnfecteerden zonder klachten infectueus kunnen zijn. Dan moet je allen testen die uit (o.m.) China komen.
 2. Waarom de vergelijking met griep, terwijl bij dit coronavirus -nog- geen enkele immuniteit is en geen vaccin.
 3. Er zijn online heel veel aanwijzingen dat de omvang van de epidemie in China veel groter is dan media en overheid melden. Zijn deze niet bekend bij bestuurlijk Nederland of zijn ze door de NL-experts onderzocht en weerlegd? (dat graag met ons delen)
 4. Op welke manier komt de boodschap van het RIVM bovenaan bij elke zoekopdracht bij twitter ?
 5. Wie heeft het frame bepaald? / Testen en andere maatregelen niet nodig, weinig inreisverboden, we zijn goed voorbereid, virus nog niet in NL etc.

Vragen aan RIVM

Op vrijdag 21-2 stuurde ik een brief naar het RIVM, vanwege hun informatie op de site.

In mijn brief ging ik niet in op alle fouten in de Vragen & antwoorden; te veel werk. Tussen [] mijn toevoegingen 23-2 en later, eronder de ‘reactie’ en mijn conclusie.


De ernst van de epidemie wordt onderschat. De werkelijke aantallen liggen mogelijk 20 maal hoger dan de cijfers van de Chinese regering. Zie ibop.nl/de-coronavirus-catastrofe.
Daar schreef ik
– Dat past bij de onvoorstelbare bevolkingsomvang; elke maand sterven daar 800-duizend mensen. Het verwachte verlies van (tot) een half miljoen landgenoten (= 6-duizend in NL) door een virus is geen reden tot forse maatregelen. Tweeduizend doden is 5 procent van de sterfte per maand in Hubei, en een kwart procent in China. Omgerekend naar ons land: 25 doden. –
Daarom beperkt China de beweging van 750 miljoen mensen ?
Het virus zal een pandemie worden en ook Europa en Nederland treffen. Tenzij niet-Aziaten minder vatbaar zijn -daarvoor is een aanwijzing- maar laten we daar niet op vertrouwen.
Wat u schrijft over het virus is op veel punten onjuist.
1. De testen RT-PCR- zijn onbetrouwbaar, vals negatief komt veel voor, ook herhaaldelijk bij dezelfde persoon. [27-2 Nieuw inzicht: testen moet, zie Hoe te handelen. ]

2. Kun je het nieuwe coronavirus (COVID-19) meerdere keren krijgen? Nee. Als je het een keer gehad hebt, herkent je afweersysteem het virus. Mocht je nog een keer in aanraking komt met het virus, reageert je afweersysteem direct en kun je niet opnieuw ziek worden.

> Chinese doctors say Wuhan coronavirus reinfection even deadlier. Instead of creating immunity the virus can reportedly reinfect an individual and hasten fatal heart attack [bron]

3. Een virus heeft altijd een mens of dier nodig om ‘in leven te blijven’ en zich te kunnen delen. Buiten het lichaam kan het virus maar kort overleven.

Wat zijn uw bronnen ?

4. In Duitsland is door het Robert Koch Instituut een aantal besmette patiënten gerapporteerd. De besmetting begon bij een Chinese vrouw die op zakenreis was. Zij zou geen symptomen hebben gehad. Het RKI heeft inmiddels gemeld dat dit niet klopt. Zij had wel degelijk klachten en gebruikte medicijnen om de koorts te onderdrukken. Op dit moment zijn er geen bewijzen dat asymptomatische mensen besmettelijk zijn en bijdragen aan de verspreiding van het virus. Hierover is een artikel gepubliceerd.

[Het gaat om aanvullende informatie bij één geval]

Hierin staat o.m.

The fact that the paper got it wrong doesn’t mean transmission from asymptomatic people doesn’t occur. Fauci, for one, still believes it does. [] The German cluster does reveal another interesting aspect about the new virus, Drosten says. So far most attention has gone to patients who get seriously ill, but all four cases in Germany had a very mild infection. That may be true for many more patients, Drosten says, which may help the virus spread. “There is increasingly the sense that patients may just experience mild cold symptoms, while already shedding the virus,” he says. “Those are not symptoms that lead people to stay at home.”

De informatie en aanpak vanuit het RIVM zijn verkeerd of ontoereikend. Zo bestrijd je de pandemie niet.
Ik pleit voor effectiever ingrijpen in ons land, onder meer
Inreisverbod en/of quarantaine voor alle reizigers uit China;
Dringend advies voor vrijwillige isolatie en basale hygiëne (door iedereen): afstand houden, drukte mijden (beperk OV-gebruik), bij thuiskomst handen wassen. [De optimale maatregelen komen later op ibop.nl]

Mocht u een beter inzicht krijgen, ik denk graag met u mee.


De non-reactie kwam snel:

Doordat we momenteel erg veel vragen over dit onderwerp ontvangen, kunnen we niet alle vragen persoonlijk beantwoorden. Veel antwoorden vindt u bij de veelgestelde vragen op de website van RIVM.

Conclusies

 • Het RIVM blijft in het fort zitten en waant zich onkwetsbaar.
 • Het RIVM draagt bij aan de pandemie.
 • Het RIVM is onbetrouwbaar, onbekwaam en/of laks.

Let weI: ik weet niet wat zij weten en welke opdrachten zij krijgen. Maar ambtenaren die in deze situatie de waarheid kennen en verbergen is niet te rechtvaardigen.

 • @rivm verschijnt bovenaan twitter, bij zoekopdrachten naar het coronavirus.

Betrouwbare actuele informatie over het nieuwe coronavirus staat op de website van het RIVM.

 

Nog een voorbeeld van de wijsheid en zorg die aan de tekst besteed is:

Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog.

Gebruik papieren zakdoekjes

Na elkaar of gelijktijdig ??

De economie stort in

Over de toestand van de bevolking weten we weinig, maar cijfers over de economie en het verkeer blijven komen.

De productie komt tot stilstand –flatline- in de eerste of tweede economie van de wereld.

Alle Chinese goederen en diensten vormen eenzesde van de wereldeconomie.

Grafieken en uitleg een twee; alle grafieken

De grafieken tonen:

 • Het verkeer is eenvijfde van het normale niveau. Er is daardoor vrijwel geen congestie, dus veel minder fijn stof;
 • De totale vraag naar staal is 40 procent lager, vanuit de bouwsector is het 88 procent lager (t.o.v ‘19)
 • De huizenverkoop is eentiende van het normale niveau;
 • Het steenkoolverbruik is eenderde van het normale niveau;
 • Gaan mensen weer naar het werk? Dat blijft steken op eenderde van normaal. Kunnen zij dan gewoon werken is de volgende vraag.
 • De voedselprijzen stijgen.

 

Mega-krimp

De productie in het eerste kwartaal zal zeker 80 procent minder zijn dan ‘19. Q2 zal vrij zeker op dat lage niveau blijven, vanaf Q3 is de onzekerheid groter. Als de economie in de tweede helft van het jaar op 40 procent van 2019 komt (best case) dan is voor dit hele jaar een krimp met minimaal 70 procent te verwachten. 70% van 16% is 10 procent: zoveel kan de wereldeconomie krimpen alleen door China. Dit blaast alle modellen op, en het financiële stelsel.

Van de South China Morning Post

Veel kleine fabrikanten vrezen dat buitenlandse klanten bestellingen naar andere landen zullen verplaatsen vanwege productie- en leveringsstoringen. In een onderzoek onder 995 MKB-bedrijven [] zei 85 procent dat ze onder de huidige omstandigheden niet meer dan drie maanden kunnen overleven. Als de verstoring lang genoeg aanhoudt, kan dit leiden tot een golf van faillissement bij het MKB, die meer dan 60 procent van het Chinese bbp [] en 80 procent van de banen vertegenwoordigen.

De epidemie zal de banken raken via af te schrijven leningen. Dit vergroot de druk op het banksysteem en de torenhoge schuld van het land, die eind vorig jaar meer dan 300 procent van het bbp bedroeg. Gezien de jarenlange kredietverlening vanwege de Staat, een steeds groter wordende vastgoedzeepbel en de enorme industriële overcapaciteit neemt het risico toe van wanbetaling bij de 13 biljoen euro aan uitstaande onshore-obligaties. []

Helaas, omdat de schaal groter en de verspreiding sneller is zal deze epidemie waarschijnlijk veel langer duren dan Sars. Het herstel zal langzaam verlopen, aangezien de quarantainemaatregelen en de voorzichtigheid van de consument aanhouden, lang nadat de epidemie zijn hoogtepunt heeft bereikt. Dit zal een sociale en politieke gevolgen hebben die niet alleen de economie maar de hele samenleving zullen treffen.

Het worstcasescenario kan dus niet worden uitgesloten. Een financiële ineenstorting, het uiteenspatten van de zeepbellen van activa, een uittocht van buitenlandse bedrijven en grootschalige faillissementen doemen op aan de horizon als deze epidemie niet snel kan worden bestreden. Kortom, niets minder dan een grote economische crisis.

De CCP zal het bedrijfsleven willen steunen met belastingverlaging, kredieten en wat ze nog meer verzinnen. Het gevolg op de wat langere termijn is ongewis.

 

Transport en de gevolgen voor fabrikanten wereldwijd

Vrachtvervoer over zee neemt af, schepen liggen stil buiten of in de havens. Havens in Azië houden schepen uit China in quarantaine, schepen brengen hun lading naar buurlanden in plaats van China (voorbeeld honderden koelcontainers met pluimveevlees).

Zowel de vraag naar vervoer daalt als het aanbod qua schepen want velen zijn uit de vaart. Veel (lege) containers blijven in Chinese havens, waardoor een tekort dreigt.

Nu en de komende weken arriveren nog schepen uit China overal ter wereld, maar omdat er sinds drie weken nauwelijks schepen vertrekken houdt die stroom op.

Ongeveer 80 procent van de wereldhandel (volume) wordt over zee vervoerd en China heeft zeven van de 10 drukste containerhavens.

Gevolg: bijna geen consumentenproducten, grondstoffen, medicijnen, onderdelen, halffabricaten meer uit China.

Fabrieken moeten dan sluiten (of de productie beperken) of hun halffabricaten uit andere landen halen; ik weet niet in hoeverre dat laatste mogelijk is, het verschilt uiteraard van land tot land en product tot product.

Globalisering betekent onder andere het in meerdere landen produceren van halffabricaten. China is de spil in die keten (supply chain): 70 procent van de bruto-invoer en 62 procent van de bruto-uitvoer betreft halffabricaten. Als Chinese bedrijven geen halffabricaten meer invoeren dan zijn deze beschikbaar voor de wereldmarkt.

Just in time betekent dat bedrijven lage voorraden aanhouden en sterk afhankelijk zijn van toeleveringen.

China’s aandeel in de globale export is 13 procent.

CNBC 17 feb: In de getroffen gebieden (met 100 of meer bevestigde gevallen) zijn meer dan 90% van alle bedrijven in China actief, volgens het rapport van Dun & Bradstreet. Ongeveer 49.000 bedrijven in deze regio’s zijn filialen en dochterondernemingen van buitenlandse bedrijven.  Andersom: 51.000 bedrijven wereldwijd, waarvan 163 in de Fortune 1000, hebben een of meer directe of tier 1-leveranciers in de getroffen regio’s, terwijl ten minste 5 miljoen een of meer tier 2-leveranciers hebben; 938 in de Fortune 1000 .

Gevolg: multinationale bedrijven halen meer productie uit China weg, dit vind al plaats vanwege de handelsoorlog.

Voorbeelden

Een schatting zegt dat wereldwijd vijf miljoen bedrijven geraakt worden door de epidemie in China. Een andere bron zegt dat 9  miljoen bedrijven een relatie met China hebben.

 • 25-2 Proctor en Gamble heeft officieel gewaarschuwd dat het proces bij 17.600 van zijn producten kunnen worden verstoord door het coronavirus. CFO Jon Moeller zei dat P&G 387 leveranciers in China heeft die meer dan 9.000 materialen maken;
 • Adidas heeft veel winkels in China gesloten, en de verkopen waren 85 procent lager dan vorig jaar.
 • Jaguar Land Rover heeft auto-onderdelen uit China om de productie in Groot-Brittannië de komende twee weken voort te zetten. De grootste autofabrikant van Groot-Brittannië, met drie fabrieken in dat land, heeft onderdelen uit China moeten invliegen. De verkoop is gestopt in China. De Chinese fabriek van het bedrijf zal volgende week weer worden geopend.
 • 97 procent van alle antibiotica voor de Verenigde Staten komt uit China. China produceert 40 procent van de actieve farmaceutische ingrediënten (API) en 80 procent van de belangrijkste chemicaliën in API’s aan India. Samen is dit 70 procent van alle API’s wereldwijd.

Het coronavirus is een catastrofe

Vandaag geplaatst: een pagina over de onderschatte epidemie.

“Het wordt nog erger: de gezondheid, het leven van de wereldbevolking loopt gevaar, net als de wereldeconomie, inclusief het financiële stelsel. Het wordt waarschijnlijk een pandemie.

De (rest van de) wereld slaapwandelt rustig verder. De overheden, gezondheidszorg-organisaties, de machtsmedia, de wetenschap en de sociale media besteden nauwelijks aandacht aan de ramp, alleen de passagiers van de cruiseschepen lijken van belang.

Genoeg reden voor een blog.”

De coronavirus catastrofe

Feiten, schattingen, voorspellingen, maatregelen en betekenis rond het Wuhan-coronavirus of CoViD-19.

Een meer optimistische opvatting 27-3

Ik kan nog niet zeggen of de inschatting van eind februari onjuist was, gebaseerd op berichten over China.

De lage ziektegraad in dit stuk is een aanname met weinig onderbouwing.

Op twee Amerikaanse sites# wordt het huidige, werkelijke aantal geïnfecteerden geschat met deze aannames:
– het aantal doden is bekend, het aantal geïnfecteerden niet;
– het duurt 3 tot 4 weken voordat een besmetting tot overlijden leidt;
– het sterftecijfer (bij geïnfecteerden) is 1 of 2 procent, dus 100 geïnfecteerden op 1 maart betekent 1 of 2 doden in de week 22-29 maart;
– elke 3 dagen verdubbelen de waarden (NL).

Als er nu 360* doden zijn zoals in ons land, dan waren er 3-4 weken terug 36- of 18-duizend geïnfecteerden, we rekenen met 27-duizend.

* Dit is de totale (cumulatieve) waarde op 25-3, die je opeenhoopt naar die dag. Het alternatief is dat je het dag voor dag bekijkt: nieuwe geïnfecteerden en nieuwe doden. Ik vermoed dat het verschil gering is.
# Mike Adams kwam 23-3 op 28 of 10 miljoen geïnfecteerden in de VS.
Inan Dogan kwam 20-3 op 2 miljoen.

Sindsdien traden 8 verdubbelingen op (3,5 weken / 3 dagen) dat is 2^8= 256.
27-duizend maal 250 is ongeveer 7 miljoen (plus of min een miljoen, het gaat om de orde van grootte.
Als er nu zo veel geïnfecteerden zijn in Nederland dan komt er binnenkort een einde aan verspreiding want er zijn dan te weinig niet-geïnfecteerden, de curve vlakt vanzelf af. Daar komt bij dat iedereen en elke groep niet in contact komt met alle Nederlanders, er is altijd natuurlijke separatie (dàt kun je social distance noemen.
Het maakt niet uit of een geïnfecteerde immuun is of niet: geïnfecteerden kunnen elkaar niet besmetten (of het gevolg is nihil. En het is nog niet bekend of immuniteit optreedt. Groepsimmuniteit is daarom een verkeerd woord.

Dit zou een relatief aangename waarheid zijn: veel besmettingen betekent een laag sterftecijfer (case fatality rate) en: restricties voor burgers en bedrijven zijn niet -meer- nodig.

Dus meer besmettingen en minder doden dan algemeen wordt aangenomen.

Een model-studie uit Oxford ligt in deze lijn. Hij gaat uit van een lage ziektegraad en een vroeg/er begin van de besmettingen: een maand voor de eerste dode. De ziektegraad (mijn term) is het deel van de bevolking dat ernstig ziek kan worden, en de onderzoekers kozen 1, 0,3 en 0,1 procent. Daarvan sterft (modaal) 14 procent.
De gerapporteerde sterfte moet overeen komen met de sterfte in het model. Bij elke ziektegraad (en een R0) hoort dan een verloop van de besmettingen. Voor het VK werd een besmettingsgraad berekend van 34 – 68% op 19 maart, voor Italië 60-80% op 6 maart.
De onderzoekers gaan op grote schaal testen om actuele data te krijgen.

Volgens deze resultaten zou het aantal ernstig CoViD19-zieken in Nederland oplopen naar 17 tot 170-duizend, met een sterfte van 2500 tot 25000 personen. Dat laatste is onzeker omdat het aantal zieken veel te groot is voor onze intensive care afdelingen.
N.b. elk jaar sterven 170-duizend Nederlanders of 1 procent, een hevige griepgolf eist 9 of 10-duizend levens.

Inleiding 18-2

Eerst een paar schattingen om de omvang van de epidemie te schetsen.

In China:

 • Miljoenen mensen zijn besmet;
 • 500 750 mln mensen leven in provincies of steden met een cordon sanitaire;
 • Tienduizenden mensen zijn overleden;
 • In China zijn 3400 artsen en personeel besmet;
 • Productie en transport zijn tot stilstand gekomen

Hieronder en op de subpagina economie de onderbouwing.

Hoe te handelen staat nu op een subpagina, met de fouten van de Nederlandse overheid.

De cijfers die in de media overgeschreven worden zijn niets waard. Met tien vermenigvuldigen is onvoldoende.

De eerste besmetting vond waarschijnlijk in november of begin december plaats. In de weken daarna kon de uitbraak ingedamd worden (window of opportunity) maar dat gebeurde niet. De Chinese Communistische Partij kon of wilde niet optreden. Pas vanaf midden januari ging men over tot een reeks maatregelen. Maar toen was het te laat.

Er is nog geen sprake van een plateau, een rem op de groei.

De gezondheidszorg staat voor een ineenstorting.

Productie, handel, onderwijs het openbare leven zijn vrijwel tot stilstand gekomen, zie deze pagina.

Het wordt nog erger: de gezondheid, het leven van de wereldbevolking loopt gevaar, het wordt waarschijnlijk een pandemie.

De ineenstorting van de wereldeconomie en het financiële stelsel zijn onafwendbaar.

De (rest van de) wereld slaapwandelt rustig verder. De overheden, gezondheidszorg-organisaties, de machtsmedia, de wetenschap en zelfs de (westerse) sociale media besteedden aanvankelijk te weinig aandacht aan de ramp. Daarna worden de cijfers en officiële berichten uit China en de wereld overgetypt.

Voorkomen is beter dan genezen geldt driedubbel bij infectieziekten en dat hebben we nauwelijks gehoord vanuit overheid, media. Zie Hoe te handelen.

Genoeg reden voor een blog.

Publiek sinds 18 februari; meer stukken volgen (met datum achter de titel) en aanvullingen.

Onderaan staan het reactieformulier. Aanvullingen, vragen en verbeteringen zijn erg welkom. Al het relevante zal ik publiceren. Scype: stlange

Daaronder m’n twitterfeed.

Welke aanwijzingen bestaan voor de grote omvang ? 18-2

Stephen Bannon bericht sinds medio januari over het virus in War Room* Pandemic; op 15-2 kwam aflevering 17. Daarin noemde Guo Wengui deze aantallen. Hij is een Chinese miljardair, bekend als Miles Kwok, die oa de onmetelijke corruptie/verrijking van de partijtop aan de kaak stelde en daarom het land uit vluchtte. Hij kreeg asiel in de VS. Hier een interview (over de CCP -2M views.

Breitbart publiceerde de bevindingen van de Epoch Times (Chinees-Amerikaans, anti-communistisch) over crematoria die niet 20 uur per week open zijn maar 168 uur. In Wuhan worden mogelijk duizend lijken per dag verbrand.

Het aantal mensen dat door een geïnfecteerde besmet wordt*, is 4,7 tot 6,6 volgens deze studie The Novel Coronavirus  is Highly Contagious and More Infectious Than Initially Estimated.

* Dit is de reproductie-waarde R0. Er verschijnen uiteenlopende waarden.

George Gammon komt op R0 = 4, hij zegt dat die waarde ook past bij de grafiek van de officiële gevallen. Goede, vlotte video (4-2, 20 min)

Baseert zich op dr. Chris Martenson. Legt ook uit dat het sterftecijfer fout berekend wordt. Niet doden nu delen door geïnfecteerden nu, maar doden nu delen door (het aantal) geïnfecteerden toen zij besmet werden, weken geleden. Dan wordt het sterftecijfer 10%.

Ook belangrijk is de SCR serious complication rate: welk deel moet naar de intensive care. Volgens hen 20%. Dat past een beetje bij de 80% die lichte klachten krijgt. Bij de griep is het minder dan 1%.

Die 20% kan nooit nergens opgevangen worden in de ICUs.

 

1 Ten minste drie maal stonden veel hogere aantallen op de website van Tencent* waarna de normale cijfers terug kwamen.

* Het Chinese media en telecom conglomeraat, maatje Facebook.

Op 26 januari stonden er 15.701 bevestigde gevallen en het dodental was 2577.

Op zaterdagnacht** 1 februari stonden er 154.023 bevestigde gevallen (10 keer het officiële cijfer) en het dodental was 24.589 in plaats van 300.

**Het tijdstip doet vermoeden dat een klokkenluider de wereld wou waarschuwen.

Het sterftecijfer is dan 16 procent.

De waarden komen goed overeen met de prognose in een rapport van de University of Hong Kong gepubliceerd in The Lancet (link in artikel TN. De R0 hierin is 2,7.

2 Het dodental was elke dag hetzelfde percentage dat verkondigd werd door de CCP: eerst 3,1 procent, later 2,1 % : nepdata.

 

Er is een sterker bewijs dan deze feiten. Als het virus matig besmettelijk en dodelijk zou zijn, dan zou de regering niet overgaan tot de grootste inperking van de bewegingsvrijheid in de wereldgeschiedenis.

Ook in Azië geven de heersers weinig om mensenlevens, in China misschien het minst. Dat past bij de onvoorstelbare bevolkingsomvang; elke maand sterven daar 800-duizend mensen. Het verwachte verlies van (tot) een half miljoen landgenoten (= 6-duizend in NL)  door een virus is geen reden tot forse maatregelen. Tweeduizend doden is 5 procent van de sterfte per maand in Hubei, en een kwart procent in China. Omgerekend naar ons land: 25 doden.

Maar in januari besefte de CCP kennelijk dat het dodental niet beperkt zou blijven tot miljoenen, en dan komt de economie, het rijk en hun heerschappij in gevaar.

Vergelijk het met de griep. Daaraan sterven ieder  seizoen 35-duizend Amerikanen. Maar is geen sprake van een quarantaine-programma voor de 25 miljoen grieppatiënten. Dat zou veel schade toebrengen aan de maatschappij. Men accepteert die doden noodgedwongen.

Wat is de oorzaak van de grote omvang ? 18-2

De incubatieperiode is 0 – 24 dagen, modaal drie dagen, 24 dagen komt weinig voor. Een besmet persoon kan al die tijd symptoomvrij zijn en anderen besmetten.

Tot vier van de vijf geïnfecteerden hebben lichte, veel voorkomende klachten zoals hoesten en koorts. Dat maakt het opsporen van geïnfecteerden heel lastig. Er is namelijk geen snelle, eenvoudige test waarmee men alle hoestenden kan bestrijken. 5-10 procent van de bevolking krijgt de griep (26 miljoen in de VS dit seizoen.

Komt bij dat de tests foute resultaten geven, naar beide kanten (+ -).

Het virus kan dagen overleven buiten een lichaam, op diverse oppervlakken (beperkte zekerheid.

Het virus kan via de lucht overgedragen worden; ook zonder directe nabijheid.

Niemand heeft immuniteit en er is geen vaccin; een enorm verschil met de griep.

Het virus kan ,naast mond en neus, ook via de ogen binnen komen.

 

Dit is een afschuwelijke combinatie want het zorgt voor een maximale verspreiding en veel sterfte.

Het sterftecijfer is nog onzeker.

De meeste deskundigen en de Chinese Communistische Partij (CCP) gaan uit van 2 procent (van alle geïnfecteerden.

De Griep van 1918 had een sterftecijfer van 2 of hoger (met veel onzekerheid) en aan de gewone griep sterft ruwweg een promille, hooguit 1 op de 100.

Waarschijnlijk is het bij 2019-nCoV veel hoger. Van een kleine groep (99) in een ziekenhuis in Wuhan overleed 11 procent in de onderzoekperiode (januari) en zij werden behandeld.

 

Virus werking en kenmerken 23-2

Het virus veroorzaakt een snelle afgifte van vrije radicalen en cytokines, een cytokine storm. Dit is de heftige reactie van immuuncellen die kan leiden tot acuut letsel aan (cellen en vervolgens) organen -met name longen en hart. Veel voorkomend is longfalen of acute respiratory distress syndrome (ARDS).

Het immuunstelsel werkt veel te krachtig: overreactie. Dit kan ook bij jonge, gezonde mensen gebeuren.

De cytokine aanval is de boosdoener bij griep, coronavirus en andere infecties.

Meer over het ziekteverloop (en meer) van Sam Gerrits.

Drie of vier van de vijf besmette personen krijgen lichte klachten.

Welke groepen zijn extra kwetsbaar voor dit coronavirus ?

Enerzijds overlijden ook gezonde mensen en kinderen.

Anderzijds geven studies in China aan dat dit de risicogroepen zijn. Die baseren zich op de bekend gemaakte groep overledenen, dus let op.

  • Ouderen;
  • Mannen, meer dan vrouwen;
  • Mensen met obesitas, hoge bloeddruk, diabetes of een slecht immuunsysteem en rokers.

Daarnaast kan Oost-Aziatische afkomst een risico zijn. De ziekte richt zich onder andere op de ACE2-receptor (een enzym. Het 1000 Genome Project bestudeerde genetische verschillen in (aantal) ACE2-receptoren wereldwijd. Op basis van deze analyse voorspellen onderzoekers dat mensen van Europese of Afrikaanse afkomst lichtere vormen van de ziekte krijgen. Zij kunnen het virus wel verspreiden. Deze opvatting wordt versterkt doordat SARS ook op de ACE2-receptor werkt en grotendeels in China, Hong Kong, Taiwan en Singapore bleef. Elders waren besmettingen, maar weinig sterfgevallen. bron

Het is mogelijk om een tweede keer geïnfecteerd te raken. Een paar mensen herstelden van de eerste keer door hun immuunsysteem, maar de medicijnen die ze gebruikten beschadigden hun hartweefsel. Toen ze het de tweede keer kregen, hielpen de antilichamen niet, ze maakten het erger en de patiënten stierven door acuut hartfalen.  bron

Geneesmethoden zie Wat moeten we doen ?

Verspreiding -in China

De cijfers over het personenvervoer van en naar Wuhan zijn schokkend.

Wuhan is een groot knooppunt voor lucht- en treinverkeer. De luchthaven bedient een regio met 20 miljoen inwoners.

Chunyun is een periode met veel vlieg- en treinverkeer in heel China vanwege het festival van de Nieuwe maan, dat op 10 januari begon. Men schatte dat er 3 miljard verplaatsingen zijn tussen 10-1 en 18-2! China heeft 288 miljoen interne gastarbeiders (van platteland naar stad) waarvan een-derde dan naar huis gaat.

Voor die dag reisden dagelijks (!) 500-duizend mensen van Wuhan naar China, en tijdens chunyun 700-duizend uitgaand en 800-duizend inkomend. Tot op 23-1 de blokkade begon.

De burgemeester van Wuhan onthulde op 26-1 dat zo’n vijf miljoen inwoners de stad hadden verlaten in verband met de uitbraak.

[26]2] Uit telecom-data blijkt dat 130-duizend inwoners Wuhan verlieten tussen 4 en 19 februari, en bijna een half miljoen Hubei (de provincie. Ondanks het cordon sanitaire.

Cordon sanitaire / quarantaine  in China 18-2

De quarantaine-maatregelen, gericht op besmette personen, bespreek ik later. Dit gaat over de regio-brede beperkingen.

De grens rond Hubei is gesloten; de provincie is vergelijkbaar met Frankrijk wat betreft oppervlakte en inwonertal (60 mln). De 11 miljoen inwoners van Wuhan moeten thuis blijven, sinds 23-1.

Op 15-2 besloot het bestuur van Hubei dat alle 200-duizend dorpen gebarricadeerd worden: er is per dorp 1 toegang. Per huishouden mag 1 persoon eens in de drie dagen het dorp uit voor boodschappen. De overheid zegt ook dat levensmiddelen thuis bezorgd gaan worden, maar wie gaat dat uitvoeren als ‘iedereen’ binnen moet blijven ?

Volgens Reuters mogen 80 miljoen Chinezen hun regio niet uit of in. Dit was de situatie op 14 februari. En 80 mln stadsbewoners hebben geen OV.

In sommige steden (o.a. Huanggang) worden flatgebouwen gebarricadeerd en mag alleen noodzakelijk verkeer de weg op.

Dit is rampzalig, ook al weten we bitter weinig over de gang van zaken. Hoeveel mensen gaan verhongeren in hun woning, of worden opgepakt als ze het raam uit klimmen ? Is er voedsel in de winkels ? Wat functioneert nog ?

[24-2 In Wuhan schijnt voldoende voedsel de inwoners te bereiken volgens Al Jazeera; dit kan propaganda zijn.]

We weten weinig over het begin van de epidemie, maar het is zeker dat de CCP in die cruciale fase te weinig verteld, onderzocht en gedaan heeft.

Het lijkt erop dat (lokale) bestuurders nu de maatregelen ter plekke verzinnen.

Vrij zeker is dat ziekenhuizen een nefaste rol speelden (uiteraard tegenover het in leven houden van nCoV-patiënten). Ze waren een broedplaats voor het virus, want geïnfecteerden komen samen met niet-geïnfecteerden en medisch personeel. Handschoenen en boenen helpt dan niet. Talloze mensen gingen van daar naar huis, werk of bus.

Aanbevolen bronnen

De gevestigde media brengen alleen de gemanipuleerde cijfers en geval na geval, niet de achterliggende waarheid.

pandemic.news (met veel van naturalnews) | peakprosperity

zerohedge – oa deze uitstekende samenvatting

geenstijl bericht veel sinds 24-1 | @samgerrits

Podcasts: Kees de Kort BNR

Health Ranger report

Truenews -Youtube-kanaal gesloten 20-2

War room pandemic ; zoek citizens american republic