Hof PT: Geen quarantaine op grond van positieve test – Hoe ziet een dictatuur eruit [19-11]

In Portugal is de totale oversterfte gering en waren de corona-maatregelen licht.

Op lockdownsceptics staat positief nieuws.

Op de Azoren werd een groepje van vier mensen door de gezondheidsautoriteit besmettelijk verklaard en een gevaar voor de volksgezondheid. Want een van hen testte positief. Ze moesten in quarantaine maar maakten bezwaar. De rechtbank vonniste dat de beschikking van de gezondheidsautoriteit onwettig was, en vervolgens bevestigde het Hof van beroep die uitspraak (11-11).

Het hof kwam met een nieuw argument.

Een medische diagnose is een medische handeling waartoe alleen een arts wettelijk bevoegd is, en waarvoor deze arts als enige en volledig verantwoordelijk is. Geen enkele andere persoon of instelling, inclusief overheidsinstantie of rechtbank, heeft een dergelijke bevoegdheid. Het is niet aan de regionale gezondheidsautoriteit van de Azoren om iemand ziek of een gevaar voor de gezondheid te verklaren. Dat kan alleen een arts. Niemand kan bij decreet of wet ziek worden verklaard of een gevaar voor de gezondheid zijn, noch als automatisch administratief gevolg van de uitkomst van een laboratoriumtest, wat er ook gebeurt.

Verder zegt het Hof dat elke diagnose en (voorgestelde) behandeling door een niet-gediplomeerde persoon tegen de wet indruist.

Vertaald naar ons land:

GGD noch RIVM mogen positief geteste mensen niet tot ‘gevallen’ verklaren, en zeker niet tot patiënten, op grond van testuitslagen.

Ik ga er van uit dat de meeste ‘gevallen’ niet door een huisarts onderzocht worden. De vier in Portugal werden niet onderzocht door een arts.

Wat ligt hier achter? Het verzinsel dat iedereen besmettelijk kan zijn, ook zonder enige klacht. Dat leidt tot de koers a) volledige isolatie of lockdown of b) positief getest of komend uit onveilig gebied? Dan in quarantaine.

In die opzet wil het regime niet dat een arts een diagnose stelt, die moeten er buiten blijven.

Het verzinsel zet de geneeskunde op z’n kop. Zoals gezegd op een andere ibop-pagina

Doorgaans zet je de zieken in quarantaine. We hebben nog nooit meegemaakt dat gezonde mensen ook in quarantaine moeten.

 

Het Hof stelt ook dat de PCR-test geen bewijs levert voor een infectie met het SARS-CoV-2 virus.

Het Hof concludeert

Gezien de hoeveelheid wetenschappelijke twijfel – van experts, dwz degenen die er toe doen – over de betrouwbaarheid van de PCR-tests, gezien het gebrek aan informatie over de analytische parameters van de tests, en bij gebrek aan een diagnose van een arts over het bestaan van infectie of risico, kan deze rechtbank nooit bepalen of C inderdaad drager was van het SARS-CoV-2-virus, of dat A, B en D een hoog risico liepen om eraan te worden blootgesteld.”

 

Eerder had het Portugal’s hoogste rechtbank een besluit van het regio-bestuur van de Azoren onwettig verklaard. Het is vrijheidsbeneming om elke passagier die op een luchthaven landt 14 dagen in quarantaine te plaatsen.

(Momenteel (eind nov.) is voor de Azoren en Madeira een negatieve coronatest vereist die niet ouder is dan 72 uur.)

Het verslag komt van een hoogleraar uit Portugal, die anoniem wil blijven. Zij -of hij- meent dat de reden voor deze spaken in de staatsraderen ligt in hun ervaring met een dictatuur.

Met Spanje en Griekenland is Portugal een van de weinige landen in het zogenaamde Westen waar nog genoeg mensen leven om te weten hoe een dictatuur er uit ziet. Ons aantal neemt af, aangezien je minstens 60 moet zijn om de revolutie van 1974 op een zinvolle manier te hebben meegemaakt. Ik was toen een tiener, en ik herinner me heel goed hoe het dagelijkse leven eruit zag onder censuur, massaal liegende massamedia, politiegeweld, willekeurige detentie in naam van het ‘nationaal belang‘, enz. – al die dingen die ik hoopte nooit meer hoeven te ervaren, maar dat het huidige Covid-klimaat heel, heel levendig naar voren heeft gebracht. Toch is het misschien wel juist omdat zulke dingen in mensenheugenis zijn gebeurd dat onze regering minder hardhandig is geweest over de pandemie dan de meeste andere in Europa. En misschien is dat ook de reden waarom onze hoge rechtbanken uitspraken hebben gedaan met mogelijk verwoestende gevolgen voor het huidige Covid-verhaal. Portugal is een klein land maar maakt deel uit van de EU en wat hier gebeurt is dus van internationale betekenis.

De oorzaak van de polarisatie bij CoViD-19

Dit is mijn handreiking en advies, vooral bestemd voor degenen die het coronawanbeleid steunen.
De kern staat onder In het algemeen.

Op 2-11 schreef ik dit voor de Spraakmakers-community van Radio1 (alleen voor leden) op de stelling
Minister Hoekstra moet zijn poot stijf houden rondom de staatssteun aan KLM.

Misleidende stelling: we hebben de ‘keuze’ tussen KLM failliet* met of zonder belastinggeld en loon-ingrepen.
We moeten de oorzaak vinden en dat is makkelijk: de regeringen hebben de luchtvaart en (andere sectoren) de doodsteek gegeven met hun maatregelen. En dat zonder reden; sinds maart is duidelijk dat het om een aandoening gaat in de categorie griep-verkoudheid, die in behoorlijk wat landen geen oversterfte gaf.
Makkelijk voor sommigen, maar de KLM-top, de bonden, de redacties en het publiek zoeken niet en vinden niet.
KLM en bonden (en iedereen): dat komt ervan als je meezwemt met de stroom en verzuimt om de waarheid te achterhalen in het begin.
Het is spannend om te zien wanneer (niet ‘of’) men de ware toedracht gaat zien: voor af na het faillissement. []

* Of gedecimeerd.

André K. reageerde

ik begrijp niet hoe die [virusontkenners] zoals jij, in staat zijn om te denken dat al die artsen en biologen etc. wereldwijd samenspannen om ons te laten denken dat  dit iets anders is dan een gewoon griepje; ga eens naar een ziekenhuis en vraag de medewerkers die zich uit de naad werken waarom ze meegaan in die onzin, zoals jij dat ziet. Of is die Willem een afgezant van de enige waarheid en zijn al die anderen onnozelaars? Wat voor belang heb jij er in om zulke onzin te verkondigen. Door wie wordt jij betaald?

Dit is mijn antwoord, bewerkt voor ibop.

Beste André [], lieve mensen,

Op jouw stuk:
Er zijn talloze medici die individueel of gezamenlijk heftig protesteren tegen de coronawaan, zie docs4opendebate.be (hier ontbreekt samenterugnaarnormaal).

Virusontkenner? Het verschil tussen griep en CoViD-19 -qua symptomen, verloop en remedie- heb ik nog niet exact in beeld, zie hier.
Ik zou graag zorgmedewerkers spreken, maar vermoedelijk zitten zij vast in een van de twee kampen. In de afgelopen maanden hadden zij trouwens heel veel tijd om te praten, want klanten waren er niet (buiten de eerste-lijn).
Is Willem Engel volgens jou de enige of heersende scepticus ? Dan is de strategie geslaagd.

Ik verkondig geen onzin maar de waarheid (bij benadering natuurlijk) ten behoeve van het algemeen belang. Dat doe ik op grond van honderden uren studie. Ik word niet betaald, en jouw insinuatie vergeef ik je. Waarschijnlijk komt het voort uit gebrek aan argumenten. Hetzelfde geldt voor de veel geziene  wens die neerkomt op krijg de covid en krijg geen behandeling.
Besef even dat sceptici mentale en morele tegenwind -of erger- krijgen dus waarom doen we het ?
Wij hebben iets anders dan een meningsverschil want jullie geloven het verhaal zonder onderzoek en de sceptici kijken er kritisch (soms wetenschappelijk) naar.

In het algemeen

Heus ik vind het naar om te zien hoe veel mensen het warrige verhaal over het coronavirus accepteren. Naar voor hen en voor Nederland.
Het is het gevolg van een lang lopende afbraak van normen, gezond verstand, religie en mannelijkheid in de westerse wereld.
Gezond verstand is het goed luisteren naar hetgeen hart en hoofd je ingeven, dus het combineren van ratio en gevoel.

Een onderdeel is kritisch denken: nagaan, onderzoeken hoe het werkelijk in elkaar steekt. Juist dat verdween, ook of vooral bij de lang-opgeleiden die de dienst uitmaken in politiek , wetenschap, media en economie.
Zo werd het mogelijk dat een knullig verhaal over klimaatverandering en energietransitie dominant werd. Het klinkt en voelt goed, verder geen vragen.
Jullie zijn dus arm-van-geest gemaakt. En het is eenvoudig om goedgelovigen bang te maken. Er schijnt een pandemie te zijn. We horen elke dag op elk kanaal dezelfde waarschuwing, hetzelfde verhaal. Als je dat voor waar aanneemt zonder reflectie en onderzoek dan ben je arm van geest.

Een element van de afbraak is de opkomst en dominantie van de verleidelijke gedachte dat we lief moeten zijn voor elkaar. In deze wereld is dat een enorme opsteker voor mensen met kwaad in de zin; wie houdt hen tegen, wie durft niet lief te zijn ? In de te lieve wereld roept kritiek weerstand op; begrijpelijk maar onterecht en levensgevaarlijk.
Goed-klinkende plannen vanuit de overheid (goedgekeurd door de media en overheidsorganen) worden omarmd, want dan werken we samen tegen x. Dat voelt goed, dan sta je aan de goede kant. Dwarsdenkers staan vanzelf aan de foute kant. Strategie geslaagd, ‘samen’ naar de afgrond, met de echte machthebbers op afstand.
Ook bij klimaatverandering en andere thema’s was het ‘denken’ gelijkgeschakeld, de hoofdlijn, de boodschap stond van meet af aan vast. Het coronawanbeleid is -veel- meer van hetzelfde.
Begrijp dat dit een uitgestoken hand is, we staan aan dezelfde kant. Onze vijanden zijn de -meer of minder zichtbare- machthebbers die een relatief onbeduidende ziekte aangrijpen voor de rappe ontwrichting van de maatschappij. Ook die cijfers liegen niet.

Iedereen krijgt een voorwaardelijke schouderklop. Als je je verenigt met de winnende groep dan hoor je van mij geen ‘zie je wel’. Ik wens iedereen persoonlijke groei.
Beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald.

Hoopvol,
Stefan Langeveld

Noodverordening onwettig & Groep A

De wetgeving en handhaving rond de noodverordening gaan op vele punten fout; hoe langer je leest hoe meer je vindt. Daarom geeft deze pagina geen volledig beeld en is hij niet definitief. Hij is geschreven 1-20 mei.

 

De regering beseft dat de paperclip-noodwetjes ondeugdelijk zijn -alles wat op deze pagina staat weten zij- en werkt nu aan een nieuwe wet volgens een spoedprocedure. We gaan dan zien of het parlement het afstand houden bij voorbeeld in een wet wil zetten, terwijl de epidemie echt voorbij is.

[30-10 Die wet is door beide Kamers goedgekeurd. Een goede analyse is
Spoedwet betekent einde van de rechtsstaat – Wet normaliseert noodtoestand
Door mr. Jeroen Pols]

Gemeente.nu op 27 april zag liever dat de minister in het geheim aan die nieuwe wet werkt ?

Het uitlekken van de spoedwet is alleen iets minder gelukkig. Handhavers hadden de afgelopen dagen al hun handen vol aan uitzwermende Nederlanders. Het nieuws dat het huidige bonnenboekje min of meer in de prullenmand kan, zal het gezag er niet direct groter op maken.

2019-nCoV listig in groep A gezet

[31 oktober]

Eerst een voorbeeld van het listig gebruik maken van een maas in de wet door de regering, met minder gevolgen dan de noodverordeningen.

De minister van VWS heeft al op 31 januari een regeling gepubliceerd waarin het “novel coronavirus (2019-nCoV) wordt aangemerkt als behorende tot groep A, bedoeld in artikel 1 van de Wet publieke gezondheid.”

Met als gevolg

Alle bepalingen van de WPG die gelden voor infectieziekten behorende tot groep A zijn van toepassing op het novel coronavirus.

Terzijde: eind januari was er heel weinig bekend over dit virus. Het is daarom vreemd dat de regering het toen al in de zwaarste categorie zette. De WHO vond het virus destijds niet alarmerend; pas in maart verklaarden zij dat een pandemie mogelijk is.

De minister mocht dit doen zonder instemming van de volksvertegenwoordiging, volgens de WPG (artikel 20). Dat artikel zegt ook dat binnen acht weken na dagtekening van zo’n regeling een voorstel van wet tot incorporatie (opname) van deze regeling in de WPG aan de Tweede Kamer gezonden moet worden. De Kamer moet het bekrachtigen.

Indien het voorstel van wet wordt ingetrokken of door een der Kamers der Staten-Generaal wordt verworpen, wordt de regeling onverwijld ingetrokken.

Deze formulering laat een gaatje open dat door onze regering wordt benut. Er is een wetsvoorstel tot opname naar de Kamer gegaan op 20 februari, de Raad van State heeft advies uitgebracht en de TK-commissie kwam op 18 maart met een kort verslag van het voorbereidend onderzoek.

Maar het wetsvoorstel is niet behandeld, zodat de regeling nog van kracht is en CoViD-19 niet in de WPG staat maar op een inlegvel.

Volgens mij zou dit voorstel in maart een zeer ruime meerderheid hebben gekregen in de TK, dus waarom stelde men het uit ? Corona heeft de hoogste prioriteit. Nu -eind ’20- zouden Kamerleden van deskundigen kunnen horen dat CoViD-19 niet onder A hoort te vallen.

Waarom zou CoViD-19 op de A-lijst moeten staan ? Dit zegt de WPG over quarantaine:

verblijf van een persoon die mogelijk besmet is met een infectieziekte behorend tot groep A in een door de burgemeester aangewezen gebouw, schip [] in verband met de bestrijding van de gevaren van die ziekte voor de volksgezondheid;

Enerzijds geldt de quarantaine-optie voor mogelijk geïnfecteerden: da’s ruim. Anderzijds moet de burgemeester hen op laten nemen in een gebouw, niet in de woning. Voor huisarrest is de WPG ongeschikt. De regering maakt daarom het beleid buiten die wet om, zo blijft de A-lijst van de WPG buiten beeld.

Arts Elke de Klerk (van de World Doctors Alliance) voert actie om CoViD-19 van de A-lijst te halen. “We weten nu dat het een normaal griepvirus is, en het griepvirus staat niet op de A-lijst.”

Nu de hoofdmoot: de noodverordeningen.

Stand van zaken 1 juni

NRC gaf in een streng commentaar de beboete burger de raad „ga in verzet”.

Op coronaboete.nu een goed overzicht van de situatie

We zien dat dat duizenden burgers op onduidelijke gronden een ‘coronaboete’ opgelegd hebben gekregen. Er gaan vooralsnog echter weinig mensen in bezwaar of verzet*. Het lijkt erop dat nu alleen de mondige of (financieel) draagkrachtige burgers de mogelijkheid kunnen benutten om () in verzet te gaan ().

Het lijkt er sterk op dat vooral zwakkere en minder mondige burgers ten onrechte hun een boete () betalen én ook nog eens aantekening op hun Justitiële Documentatie (strafblad) krijgen. Op deze wijze staat de rechtsstaat ernstig onder druk. Wij doen daarom een oproep aan het kabinet om alle boetes te seponeren en bieden iedereen een laagdrempelige mogelijkheid om in verzet te gaan**.

Klik ook op Steun onze oproep.

*Op 11 mei was 70 keer verzet ingesteld tegen de 7400 strafbeschikkingen, zegt het OM.

In het begin werd 60% van de pv’s teruggestuurd naar de verbalisant met het advies het proces-verbaal aan te vullen, nu is dat 40%. Beide waarden geven aan hoe deugdelijk de handhaving werkt.

** Voor 13 euro ontvang je een handleiding voor het opstellen van een verzetschrift.

Samenvatting van de gebreken

(nummers staan achter de koppen)

 1. De maatregelen (iedereen in quarantaine) druisen in tegen de bedoeling van de WPG (zieken in quarantaine)
 2. De Wet veiligheidsregio’s is voor rampenbestrijding en wordt oneigenlijk gebruikt;
 3. ‘Noodverordening’ komt niet in de wetten voor;
 4. De VR krijgt een bevoegdheid uit de Gemeentewet (bevelen geven) die niet bij de situatie past;
 5. De VR had geen bevoegdheid tot sancties, en kreeg dat middels een spoedwetje;
 6. De VR heeft geen bezwaarcommissie, daarom krijgen de burgemeesters een mandaat om last onder bestuursdwang toe te passen;
 7. De noodverordening bevat bestuursrecht en strafrecht;
 8. Gemeentelijke maatregelen zijn illegaal;
 9. De maatregelen gaan in tegen allerlei principes:
  • niet proportioneel
  • schending van mensenrechten
  • gebaseerd op wankele kennis/wetenschap
  • genomen zonder consultatie en afweging van belangen
  • schending legaliteitsbeginsel: elke overheidshandeling dient te berusten op wettelijke grondslag – zie 2 t/m 7.

De wettelijke grondslag blijkt uiterst wankel. De regering telt listig een paar bestaande wetten en bevoegdheden bij elkaar op. Dat ziet er zo uit

WPG: de minister leidt de bestrijding en kan opdrachten geven aan de voorzitters van de veiligheidsregio.
+ Wet Veiligheidsregio: de VR krijgt bevoegdheden die de burgemeester heeft, oa noodverordening maken.


= De minister kan via de veiligheidsregio’s noodverordeningen opleggen.
+ WvStrafrecht: een voorschrift van de politie overtreden is strafbaar.


= Het overtreden van de maatregelen is strafbaar.

Deze optelling is ongehoord en daarom is er geen grond voor sancties.

Het pakket draconische maatregelen, waar iedereen mee te maken krijgt, berust op drijfzand.

De gemeente, de politie en andere gezagsdragers mogen uitsluitend optreden op basis van geldig recht. Dat is de essentie van de rechtstaat.

Nota bene: drijfzand, ongehoord en geen grond zijn mijn mening. Het parlement kon niet oordelen over deze ‘wetgeving’, bestuurlijk Nederland staat als éen m/v achter de maatregelen en het is aan de rechtspraak om te oordelen over de legaliteit.

Afsluiting stranden illegaal -8

De kustgemeenten willen sinds april te grote drukte op en bij de stranden en recreatiegebieden voorkomen. Dit stuk gaat over de stranden.

Dat in die situatie (mooi weer, buiten, ruimte) de verspreiding niet optreedt en dat de vermeende epidemie toen al afnam maken dit beleid sowieso onzinnig. We kijken nu naar de wettelijke kant van het sluiten van parkeerterreinen en wegen naar de kust met tekstkarren en boa’s.

In Zandvoort is de parkeergelegenheid niet gesloten (in mei), bij onder meer Bloemendaal aan Zee (P1 open sinds 16-5), Noordwijk, Scheveningen, Hoek van Holland, Ouddorp wel.

Aan de VR Kennemerland vroeg ik wat de grond is voor deze maatregelen. Het antwoord kwam hier op neer: de gemeente mag wegen af sluiten op basis van de wegenverkeerswet, in dit geval vanwege de veiligheid: de drukte leidt tot grotere kans op virusverspreiding.

Over de parkeerterreinen geen woord.

Hier mijn vraag aan Bloemendaal (klik erop voor antwoord en vervolgvraag.

Met

de maatregel is genomen door de gemeente [] om bezoekers te verminderen en drukte te voorkomen. Dit besluit is in lijn met het landelijk beleid.

‘In lijn met’ betekent: wij vinden dat we alles mogen, wanneer het past bij het nationale corona-beleid. Zo denkt ‘heel’ bestuurlijk Nederland erover, helaas.

 

Het beginsel is dat wegen niet afgesloten worden. Het kan alleen met een goede reden en dan moet een verkeersbesluit genomen en gepubliceerd worden.

De gemeenten Zandvoort, Bloemendaal, Katwijk en Noordwijk hebben zo’n besluit niet genomen sinds 16-3; andere plaatsen heb ik niet bekeken hier. Zoeken met filter verkeersbord C01 (gesloten verklaring) toont dat alleen de Gemeente Schiedam een verkeersbesluit nam, over de Maasboulevard.

In de WVW staat dat de wegbeheerder een weg tijdelijk kan sluiten zonder verkeersbesluit

ingeval van de uitvoering van werken, opdooi, de doorweekte toestand van een weg [], dreigend gevaar of andere dringende omstandigheid van voorbijgaande aard.

De reden ‘drukte op stranden’ past daar niet in.

Bovendien zegt de WVW dat een verkeersbesluit nodig is

indien de omstandigheden die tot de [] tijdelijke maatregel leiden van langere duur zijn dan vier maanden dan wel zich regelmatig voordoen.

 

Ook de noodverordening biedt geen grond voor het afsluiten.

Artikel 2.5 zegt dat de voorzitter gebieden en locaties kan aanwijzen waar het verboden is zich te bevinden.

De VR Hollands Midden geeft daar een ongehoorde draai aan en stelt

De volgende parkeerterreinen en aanlegplaatsen [] worden aangewezen als gebied voor eenieder verboden is zich in of met een motorvoertuig of vaartuig te bevinden.

Zo wordt een gebiedsverbod, gericht op personen omgetoverd naar een parkeer- en aanmeerverbod, gericht op voer/vaartuigen. Het parkeerverbod wordt door de burgemeester middels betonblokken preventief gehandhaafd, zie Stapeling verderop. Voor die actie is geen rechtsgrond.

De VRHM vaardigde ook het beruchte bollenvelden-besluit uit.

De VR Kennemerland begaat deze fout (omtoveren) niet, een woordvoerder antwoordde mij

[De wegen zijn] niet afgesloten op grond van (artikel 2.5 van) de Noodverordening COVID-19 van de Veiligheidsregio Kennemerland.

Conclusie: deze maatregelen, de handhaving en boetes hebben geen wettelijke basis, ze zijn illegaal.

Het sluiten van parkeergelegenheid is niet bij wet geregeld denk ik. Maar parkeren is een onmisbare schakel in het wegverkeer en sluiting is vergelijkbaar met wegafsluiting.

Wet Publieke Gezondheid -1

Wat staat in deze wet ?

Art. 6.4*

De voorzitter van de veiligheidsregio draagt zorg voor de bestrijding van een epidemie van een infectieziekte behorend tot groep A [CoViD-19 zit daarin – ten orechte] en is dan bij uitsluiting bevoegd om toepassing te geven aan de artikelen 34, vierde lid, 47, 51, 54, 55 of 56.

Artikel 34 betreft opneming ter isolatie, 47 besmetting gebouwen, 51-56 gaan over luchthavens.

Artikel 7.1*:

In de situatie geeft Onze Minister leiding aan de bestrijding en kan hij de voorzitter van de veiligheidsregio opdragen hoe de bestrijding ter hand te nemen, waaronder begrepen het opdragen tot het toepassen van de maatregelen, bedoeld in hoofdstuk V.

* Door mij leesbaar gemaakt m.n. door inkorten.

Hoofdstuk V gaat over melding door artsen, (gedwongen) opname van geïnfecteerden, Rechterlijke toetsing, Maatregelen gericht op [mogelijk besmette] gebouwen, goederen en vervoermiddelen, Havens en luchthavens (welke voorzieningen zijn daar nodig.

Dat zijn begrijpelijke regels bij een pokken-uitbraak.


Terzijde: de gewone griep valt niet in groep A,B of C, dus niet onder de meldingsplicht en de WPG.

MERS, SARS, pokken en polio zijn A naast CoViD-19. Hier zien een kras verschil tussen griep en corona; is dat gebaseerd op onderzoek ?


Wat de WPG voorschrijft gebeurt beperkt (alleen/vooral melden), terwijl de genomen maatregelen niet in die wet staan.

Een Amerikaanse arts:

Doorgaans zet je de zieken in quarantaine. We hebben nog nooit meegemaakt dat gezonde mensen ook in quarantaine moeten.

Deze idiote omkering bleef vreemd genoeg onopgemerkt. Als je ‘beleid’ maar gek genoeg is, raakt iedereen in verwarring.

Het is wel zo dat ‘waaronder begrepen’ de minister juridisch de ruimte geeft om andere maatregelen te nemen.

‘Noodverordening’ komt niet voor in deze wet.

Hoogleraar Wim Voermans over de WPG in een oproep aan het parlement een eind te maken aan de uitzonderingstoestand:

Maar om het hele land maanden plat te leggen, daar is die wet niet voor. Het hele idee achter de Wet publieke gezondheid is dat je in het uiterste geval via veiligheidsregio’s noodbevelen kunt geven, maar je kunt er eigenlijk geen vrijheidsrechten ‘achter de voordeur van de burger’ mee beperken. Daar hebben we het stelsel van de grondwettelijk gereguleerde uitzonderingstoestand van de Coördinatiewet uitzonderingstoestanden voor. Toch gebeurt dat nu wel. Volgens de Wet publieke gezondheid mag je alleen bij de burger binnen in het kader van een quarantainemaatregel (waarvan dan het OM onmiddellijk op de hoogte moet worden gesteld). Met de model-noodverordeningen die nu worden gemaakt, gaan we nogal wat verder.

Waarom ‘achter de voordeur’ ? De grootste inbreuken geschieden buiten de woningen.

De Wet Veiligheidsregio -2

Op grond van artikel 39 van de Wet veiligheidsregio’s mogen regiovoorzitters toepassing geven aan -onder meer- de artikelen 172 tot en met 177 van de Gemeentewet, met uitzondering van artikel 176, derde tot en met zesde lid.

– 1 Die artikelen in de Gemeentewet 172-177 geven bevoegdheden aan de burgemeester. Omdat dat onvoldoende is bij (boven)regionale rampen worden de regiovoorzitters bevoegd.

[ Terzijde: Het is vreemd dat leentjebuur wordt gespeeld bij de Gemeentewet, in plaats van het opnemen van een aangepast art. 176 in de Wet veiligheidsregio’s. ]

In de corona-situatie is alleen art. 176 bijna relevant:

In geval van oproerige beweging, van andere ernstige wanordelijkheden of van rampen, dan wel van ernstige vrees voor het ontstaan daarvan is de burgemeester bevoegd alle bevelen te geven die hij [] ter beperking van gevaar nodig acht. Daarbij kan van andere dan bij de Grondwet gestelde voorschriften worden afgeweken.

De andere situaties zijn nog minder van toepassing.

Oproer, wanorde, ramp? Er gebeurde van alles, maar dit niet. Bevoegdheden worden niet voor niets gekoppeld aan bepaalde omstandigheden. Het is niet aanvaardbaar dat een kabinet of wie dan ook daarmee gaat marchanderen.

Bovendien: De voorzitter VR is bij uitsluiting bevoegd (art. 39 WVR): de burgemeesters zijn daardoor niet bevoegd, zij moeten slechts geraadpleegd worden over voorgenomen maatregelen. Verderop merken we op dat zij via een mandaat bevoegd raken.

Ook moeten het 3e t/m 6e lid uitgezonderd worden, want daarin staat dat de gemeenteraad de voorschriften moet bekrachtigen in de eerstvolgende vergadering. Deze redelijke bepaling ontbreekt dus bij de noodverordening vanuit de veiligheidsregio; er is geen democratische controle, behalve een verslagplicht achteraf, dat stelt niets voor.

– 2 De wet gaat over rampenbestrijding, crisisbeheersing en geneeskundige hulpverlening bij rampen. Er staat niets over uitbraken, het woord epidemie of volksgezondheid komt er niet in voor. Dat is vreemd gezien artikel 6/7 in de WPG.

Definitie ramp: een zwaar ongeval of een andere gebeurtenis waarbij het leven en de gezondheid van veel personen, het milieu of grote materiële belangen in ernstige mate zijn geschaad of worden bedreigd []

De noodverordening 3-6

Laurent Staartjes schreef hier uitvoerig over.

‘Noodverordening’ komt niet voor in de wet- en regelgeving**

De autoriteiten zeggen dat artikel 176 van de Gemeentewet de noodverordeningen regelt.

Dit artikel zegt dat bij rampen de burgemeester algemeen verbindende voorschriften kan geven die ter handhaving van de openbare orde of ter beperking van gevaar nodig zijn. Daarbij kan van andere dan bij de Grondwet gestelde voorschriften worden afgeweken.

Noodverordening is binnen bestuurlijk Nederland gekoppeld aan het mandaat van de burgemeester, niet de voorzitter van de veiligheidsregio.

De burgemeester is niet bevoegd bij verordeningen die niet door hem of haar binnen zijn/haar gemeente zijn vastgesteld.

De bevoegdheid tot bestuursdwang of last onder dwangsom staat [] niet in de Wet op de Veiligheidsregio’s. Dat betekent dat het opleggen van een dwangsom of bestuursdwang niet mogelijk was, tot 16 april. Toen werd dit tekort opgeheven middels artikel 34 in de Tijdelijke wet Covid-19.

Als de voorzitter van een veiligheidsregio (artikel 175/176 van) de Gemeentewet toepast is hij ook bevoegd om een last onder bestuursdwang op te leggen.

Last onder bestuursdwang  is een herstelsanctie: het bestuursorgaan roept een (rechts)persoon op om een overtreding terug te draaien. In de huidige context krijgt een restaurant de opdracht om (weer) te sluiten bij voorbeeld. Doet de eigenaar dat niet dan kan het bestuursorgaan het lokaal laten verzegelen. Het opleggen van zo’n last is een besluit met bekendmaking aan de overtreder. Deze krijgt een termijn om te herstellen, maar bij spoed kan de gemeente eerst optreden en dan bekendmaken.

De betrokkene kan bezwaar aantekenen bij het bestuursorgaan. Elke gemeente heeft daarvoor een bezwaarprocedure en een bezwaarcommissie die benoemd wordt door de gemeenteraad. De veiligheidsregio heeft beide niet, dus daar zit nog een lacune.

(Als het bestuursorgaan de klacht afwijst, dan kan de ondernemer in beroep gaan bij de bestuursrechter)

Misschien om deze reden hebben twee veiligheidsregio’s  (Hollands Midden 30-4 en Midden- en West-Brabant 23-3) besloten tot ‘mandatering handhaving Noodverordening’ zodat de burgemeesters kunnen besluiten tot het opleggen van bestuursdwang, en verwante handelingen. Waarom gebeurde dit in 2 van de 25 regio’s ?

Dit is rommelen met bevoegdheden. Hierboven merkte ik op “De voorzitter VR is bij uitsluiting bevoegd; de burgemeesters zijn daardoor niet bevoegd.” Het mandaat gaat hier tegenin.

Detail: De Tijdelijke wet geeft de veiligheidsregio alleen bevoegdheid voor last onder bestuursdwang. In het besluit van de Hollands Midden staan last onder bestuursdwang  en last onder dwangsom.  Midden- en West-Brabant gaf eerst mandaat voor ‘last onder dwangsom’ en moest dit een paar dagen later corrigeren naar ‘last onder bestuursdwang en last onder dwangsom’.


** Alleen in de Regeling domeinlijsten buitengewoon opsporingsambtenaar, sinds 28 maart.

De boa Openbare ruimte is belast met de opsporing van de strafbare feiten in de volgende wettelijke voorschriften 28a Artikel 443 Wetboek van Strafrecht, ook voor zover het gaat om overtreding van een noodverordening die [] verband houdt met het COVID-19-virus

Boete, strafbeschikking -7

De draconische maatregelen zijn gericht op twee groepen: bedrijven en burgers.
Voor de eersten (eigenaars en organisatoren) is bestuurlijke handhaving bedoeld. Zie elders op deze pagina.
Voor de burgers is het strafrecht de beste manier van handhaving, volgens het OM. Dit blijkt uit de notitie Beleid handhaving verbodsbepalingen Veiligheidsrisico’s van 26-3.

Strafrechtelijke handhaving is ook aangewezen in gevallen dat de verbodsbepaling gericht is tot de individuele burger en snelle normhandhaving een onmiddellijk effect dient te realiseren. In dergelijke gevallen zijn bestuursrechtelijke maatregelen minder aangewezen en/of effectief.

De toezichthouder kan/moet een proces-verbaal opstellen wegens overtreding van 443 WvS. Daarbij moet deze de verdachte wijzen op het recht om te zwijgen en de consultatie- en verhoorbijstand.
De processen-verbaal gaan naar het CJIB en worden dan door het CVOM beoordeeld. Als het pv en de zaak in orde zijn wordt een OM strafbeschikking uitgevaardigd.  Tot zover de notitie.

De meeste ontvangers van zo’n strafbeschikking zullen het bedrag betalen, terwijl er een alternatief is: de zaak voor laten komen bij de rechter. Met zo’n strafbeschikking worden verdachten verleid tot een vlotte afhandeling. Maar dat is alleen aan te raden als de overtreding helemaal vast staat en de straf redelijk lijkt. Met het accepteren van de beschikking erkent de verdachte haar schuld.
Juist bij overtreding van de noodverordening CoViD-19 is er alle reden om de zaak aan de rechtbank voor te leggen. Zijn de maatregelen redelijk, noodzakelijk, proportioneel en volgens de regels tot stand gekomen ?


Art. 443 WvS

Hij die een algemeen voorschrift van politie, krachtens de Gemeentewet in buitengewone omstandigheden door de burgemeester, de voorzitter van de veiligheidsregio of de commissaris van de Koning [] uitgevaardigd en afgekondigd, overtreedt, wordt gestraft met hechtenis van ten hoogste drie maanden of geldboete van de tweede categorie.

 

Tjalling van der Goot (advocaat bij Anker & Anker) zegt dat het niet opvolgen van instructies strafbaar is.

Als instructies van deze bevoegde ambtenaren [] niet onmiddellijk worden opgevolgd, is sprake van een overtreding (artikel 443) [].

Kan iemand beboet worden als de toezichthouder een overtreding constateert of moet deze eerst opdracht geven om de regels te volgen? De politie:

In de meeste gevallen spreken we je eerst aan en waarschuwen we. Luister je niet, dan krijg je een boete.

Nog een signaal over de slappe bodem (Volkskrant 15 mei)

Een deel van de bekeuringen die zijn uitgeschreven voor te weinig afstand houden, zal vanwege fouten nooit bij overtreders op de mat belanden. Dat zegt vakbond BOA-ACP tegen de NOS. Tot nu toe zijn zeker 10 duizend bekeuringen uitgedeeld door de politie en handhavers omdat mensen te weinig afstand hielden. ‘Hoe is een agent of boa tot de conclusie gekomen dat mensen geen anderhalve meter uit elkaar staan? Dat moet beschreven worden in een proces-verbaal’, zegt vakbondsvoorzitter Richard Gerrits.

Verbluffende stapeling van regels en handhaving; 1,5m

Zie hoe bestuurlijk Nederland de bewegingsvrijheid inperkt, in vier lagen.

Het doel is: Afstand houden, en niveau nul is dan: een onderbouwd advies van de overheid voor iedereen. Dat is tegen de aard van bestuurlijk Nederland en het werd een gebod of regels in de noodverordening.  [niveau 1]

Ik begin bij artikel 2.2

Het is verboden zich in de publieke ruimte in een groep van drie of meer personen op te houden zonder tot de dichtstbijzijnde persoon in die groep en andere personen een afstand te houden van ten minste 1,5 meter.

Als je dit bewerkt tot

Iedereen moet altijd een afstand houden van ten minste 1,5 meter tot alle andere personen.

dan ben je klaar, afgezien van aanvullingen en uitzonderingen. Een idiote regel, maar hij is helder.

[update oktober: Kennelijk lezen de bestuurders IBOP 😉 want artikel 58f van de Tijdelijke wet maatregelen covid-19 zegt

1. Degene die zich buiten een woning ophoudt, houdt een veilige afstand tot andere personen.

einde update]

 

Onze regering houdt niet van eenduidige regels (wel van micromanagen) dus maakten ze er een artikel bij: 2.1 over samenkomsten. [niveau 2]

1 Het is verboden om samenkomsten te laten plaatsvinden, te (laten) organiseren of te laten ontstaan, dan wel aan dergelijke samenkomsten deel te nemen.

2 Het eerste lid is niet van toepassing op de volgende samenkomsten, mits de aanwezigen te allen tijde ten minste 1,5 meter afstand houden tot de dichtstbijzijnde persoon: []

De combinatie van 2.1 en 2.2 roept een heleboel vragen op, die bespreek ik misschien later. Bekend -en belangrijk voor de lezer- is dat 2.1 de geplande samenkomsten (=bijeenkomsten) verbiedt en 2.2 de spontane.

Desondanks is het met de combinatie voldoende duidelijk dat afstand houden moet.

Maar we leven in een interessante tijd. Bestuurlijk Nederland gaat ook preventief handhaven: allerlei situaties zijn verboden waarin afstand houden moeilijk is, voor een onbepaalde tijd: (theaters, musea, sport) of in de weekeinden (strand, winkelstraten). [3]

In sommige gevallen worden zelfs de wegen naar het strand gesloten, en de parkeerterreinen. [4]

Zo leidt een hygiëne-regel (afstand houden) tot een forse inperking van de bewegingsvrijheid. Ook al is het in Nederland minder erg dan het generale huisarrest in andere landen.

Bestuurlijk Nederland beseft blijkbaar niet dat de anderhalve meter onmogelijk is. Als je het toch wil afdwingen -het moet dus het kan- dan raak je in een onmogelijke positie*:

Enerzijds passeren miljoenen elkaar dagelijks op kortere afstand > het beleid faaltzichtbaar,

anderzijds neem je tirannieke maatregelen > iedereen kan zien dat de tirannie realiteit is.

* Dit geldt ook voor de energietransitie.

Bekend maken, waarom?

Bij alle wetgeving is bekendmaking een knelpunt. Een nieuwe of gewijzigde wet geldt voor kleine of grote groepen en in specifieke gevallen. Niemand leest officielebekendmakingen.nl of de borden aan het gemeentehuis, men raakt op de hoogte middels de media of brancheorganisatie. Niet ideaal maar daar valt mee te leven.

De CoViD-19 noodverordeningen daarentegen gelden voor alle burgers, in alle gevallen en onmiddellijk, met reusachtige gevolgen. Je zou verwachten dat de overheid veel publicitaire moeite doet. Dat is niet gebeurd.

Er kwamen Kamervragen over.

Op welke plek worden crisismaatregelen gepubliceerd ?

Minister Grapperhaus:

De maatregelen worden gepubliceerd op rijksoverheid.nl en via andere communicatie-uitingen van het Rijk. Op grond van artikel 176, eerste lid, laatste zin, van de Gemeentewet maakt de voorzitter van de veiligheidsregio de noodverordening bekend op een door hem te bepalen wijze, zoals www.overheid.nl en de website van de veiligheidsregio.

Dat is onvoldoende. Op de site van regio Amsterdam-Amstelland is niets te vinden over CoViD-19, andere regio-sites heb ik niet bekeken.

Daarnaast is blijkt uit een andere Kamervraag dat publicatie (in officiele bekendmakingen) vereist is.

Klopt het dat niet alle noodverordeningen waren gepubliceerd op het moment dat zij gehandhaafd werden? Wat is uw reactie hierop?

FG: Handhaving is alleen mogelijk als daar een deugdelijke wettelijke grondslag voor is. Mocht handhaving toch ten onrechte hebben plaatsgevonden, dan is het aan een onafhankelijke rechter om daarover een uitspraak te doen.

Er is meer.

Klopt het dat de nieuwe aanvullende maatregelen [] van 15 maart gebaseerd waren op artikel 7 lid 1 wet publieke gezondheid en de wet op de veiligheidsregio’s? Waarom is de wettelijke grondslag voor de bevoegdheid niet vermeld in de brief?

Ja. De grondslag van de brief van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport is inderdaad artikel 7, eerste lid, van de Wet publieke gezondheid en artikel 39 van de Wet veiligheidsregio’s. Het niet vermelden van de wettelijke grondslag was een omissie.

Nee dat was geen omissie, maar had een ernstiger reden.

Gates of Hell: de trieste gevolgen van vaccinatie

De visie van Robert F. Kennedy Jr., hoofd van de Children’s Health Defense, 9 april ’20.

Belang voor ons land: hier is de dominante opvatting: met een vaccin (en testen) zijn we gered. Iedere ingeënte persoon kan weer aan het werk. Klinkt goed maar a Vaccinatie is dan de facto verplicht, want je moet overal jouw inenting tonen middels biometrie, b Zo’n nieuw vaccin kan een heleboel gezondheidschade toebrengen, lees verder.

Gates’ Globalist Vaccine Agenda: A Win-Win for Pharma and Mandatory Vaccination

Vaccines, for Bill Gates, are a strategic philanthropy that feed his many vaccine-related businesses (including Microsoft’s ambition to control a global vaccination ID enterprise) and give him dictatorial control of global health policy.

Gates’ obsession with vaccines seems to be fueled by a conviction to save the world with technology.

Promising his share of $450 million of $1.2 billion to eradicate Polio, Gates took control of India’s National Technical Advisory Group on Immunization (NTAGI) which mandated up to 50 doses (Table 1) of polio vaccines through overlapping immunization programs to children before the age of five. Indian doctors blame the Gates campaign for a devastating non-polio acute flaccid paralysis (NPAFP) epidemic that paralyzed 490,000 children beyond expected rates between 2000 and 2017. In 2017, the Indian government dialed back Gates’ vaccine regimen and asked Gates and his vaccine policies to leave India. NPAFP rates dropped precipitously.

In 2017, the World Health Organization (WHO) reluctantly admitted that the global explosion in polio is predominantly vaccine strain. The most frightening epidemics in Congo, Afghanistan, and the Philippines, are all linked to vaccines. In fact, by 2018, 70% of global polio cases were vaccine strain.

In 2014, the Gates Foundation funded tests of experimental HPV vaccines, developed by Glaxo Smith Kline (GSK) and Merck, on 23,000 young girls in remote Indian provinces. Approximately 1,200 suffered severe side effects, including autoimmune and fertility disorders. Seven died. Indian government investigations charged that Gates-funded researchers committed pervasive ethical violations: pressuring vulnerable village girls into the trial, bullying parents, forging consent forms, and refusing medical care to the injured girls. The case is now in the country’s Supreme Court.

In 2010, the Gates Foundation funded a phase 3 trial of GSK’s experimental malaria vaccine, killing 151 African infants and causing serious adverse effects including paralysis, seizure, and febrile convulsions to 1,048 of the 5,949 children.

During Gates’ 2002 MenAfriVac campaign in Sub-Saharan Africa, Gates’ operatives forcibly vaccinated thousands of African children against meningitis. Approximately 50 of the 500 children vaccinated developed paralysis. South African newspapers complained, “We are guinea pigs for the drug makers.” Nelson Mandela’s former Senior Economist, Professor Patrick Bond, describes Gates’ philanthropic practices as “ruthless and immoral.”

In 2010, Gates committed $10 billion to the WHO saying, “We must make this the decade of vaccines.” A month later, Gates said in a Ted Talk that new vaccines “could reduce population”. In 2014, Kenya’s Catholic Doctors Association accused the WHO of chemically sterilizing millions of unwilling Kenyan women with a  “tetanus” vaccine campaign. Independent labs found a sterility formula in every vaccine tested. After denying the charges, WHO finally admitted it had been developing the sterility vaccines for over a decade.  Similar accusations came from Tanzania, Nicaragua, Mexico, and the Philippines.

A 2017 study (Morgenson et. al. 2017) showed that WHO’s popular DTP vaccine is killing more African children than the diseases it prevents. DTP-vaccinated girls suffered 10x the death rate of children who had not yet received the vaccine. WHO has refused to recall the lethal vaccine which it forces upon tens of millions of African children annually.

Global public health advocates around the world accuse Gates of steering WHO’s agenda away from the projects that are proven to curb infectious diseases: clean water, hygiene, nutrition, and economic development. The Gates Foundation only spends about $650 million of its $5 billion dollar budget on these areas.  They say he has diverted agency resources to serve his personal philosophy that good health only comes in a syringe.

In addition to using his philanthropy to control WHO, UNICEF, GAVI, and PATH, Gates funds a private pharmaceutical company that manufactures vaccines, and additionally is donating $50 million to 12 pharmaceutical companies to speed up development of a coronavirus vaccine. In his recent media appearances, Gates appears confident that the Covid-19 crisis will now give him the opportunity to force his dictatorial vaccine programs on American children [en volwassenen].

De economie stort in

Op de hoofdpagina schreef ik

Het lockdown-beleid leidt tot het ineenstorten van de economie, de financiële sector en daarna de beschaving (in de Westerse landen). Een wereldmacht kan misbruik maken van de situatie en een oorlog beginnen.

Bestuurlijk Nederland, de meeste economen en commentatoren zeggen zelfs nu dat er “misschien een recessie” komt; om je dood te lachen.

Verderop staat de situatie in China in februari. Nu gaan we de catastrofe wereldwijd optekenen, plus een schets van de mogelijke kettingreacties.

Bronnen – zie hoofdpagina

 

De Economie ligt op de IC !

Hier de brief aan het Kabinet waarvan Het Financieele Dagblad op 2 april een verkorte versie plaatste met de titel: ‘Politiek, word wakker en zorg voor een intelligente open-up’ Het artikel is geschreven door Leen de Bruyne, MKB ondernemer met instemming van meer dan 100 leden van Entrepreneurs’ Organization Nederland. EO bestaat uit meer dan 220 ondernemers die samen meer dan 2,7 miljard omzet genereren met 16.500 werknemers.

De Depressie van 2020

De noodsignalen zijn te talrijk om bij te houden, hier worden de belangrijkste gemeld en geactualiseerd.

Wereld

Goldman Sachs schreef op 13 april aan klanten dat de ontwikkelde economieën 35 procent krimpen in het tweede kwartaal (tov het eerste.

De International Labour Organisation schrijft rapporten over de wereldwijde economische gevolgen van de CoViD19-maatregelen. Het derde rapport verscheen eind april. Een paar cijfers.
Als gevolg van de economische crisis kunnen 1,6 miljard werknemers in de informele economie niet meer normaal de kost verdienen.
De eerste maand van de crisis heeft naar schatting geresulteerd in een daling van het inkomen van informele werknemers met 60 procent wereldwijd. De daling was 81 procent in Afrika en Amerika, 21 procent in Azië en 70 procent in Europa en Centraal-Azië. Zonder alternatieve inkomstenbronnen hebben deze arbeiders en hun families geen middelen om te overleven.
7 van de 10 werknemers wonen in landen met een aanbevolen of vereiste sluiting van werkvloeren. Eerder was het 8 van de 10; de daling is voornamelijk het gevolg van veranderingen in China.
436 miljoen ondernemingen lopen een groot risico op ernstige verstoringen, waaronder 390 miljoen zelfstandigen.

VS

 • De werkloosheid steeg weergaloos: +39 miljoen aanvragen voor een uitkering [26-5].  Het werkloosheidspercentage is wat moeilijker te bepalen, waarschijnlijk ligt het boven 20 procent. Daar moeten we  miljoenen zzp-ers bij optellen.
 • Het lening-programma voor het mkb -twv 350 miljard dollar- was snel uitgeput.
 • De Federal Reserve maakte op 24-3 een ruwe schatting van de cijfers in het tweede kwartaal: een werkloosheidspercentage tussen 10 en 40 procent, door een banenverlies van 27 tot 67 miljoen. Voor de crisis: 3,5 % = 5,8 miljoen.
 • Goldman voorspelt (30-3) een krimp van 9 procent in het eerste kwartaal (Q-on-Q) en 34 procent in het tweede, met een werkloosheidspercentage van 15% eind juni. Eenderde van de economie foetsie, dat is drie maal de grootste Q-krimp ooit (geen wonder. Goldman verwacht daarna een sterk stijgende lijn, die volgens Zerohedge -en mij- onrealistisch is. Overigens meldde Goldman begin januari dat de VS bijna recessie-proof is.

  -9% in Q1 VS
  Dit is het begin
 • De index van de inkoopmanagers in de dienstensector viel naar 39,8 in maart. Waarden onder de 50 betekenen een krimp.

Nederland

Roland Spoormaker schreef al op 1 maart een artikel over de gevolgen voor de sectoren in ons land.

Het producenten-vertrouwen: -29 in april, -25 in mei.


Het aantal nieuwe boekingen voor vakanties in mei en augustus is “praktisch tot nul gereduceerd” aldus De Telegraaf.

De autoverkopen in maart waren 23 procent lager ten opzichte van maart ’19. In april waren ze 53% lager, in mei 60%.

De Haven van Rotterdam verwerkt een kwart minder dan in mei vorig jaar.

De omzet van Booking.com is 85% gekrompen.

Eenderde van de boekhandels dreigt failliet te gaan. Vooral grootstedelijke boekwinkels doen het ‘dramatisch slecht’ met omzetdalingen van 80 tot 90 procent.

Europa

bron oa. tradingeconomics

 • De autoverkoop is in april gekelderd, het aantal nieuwe auto’s kwam ,vergeleken met een jaar eerder, meer dan 76 procent lager uit. ‘Koplopers’ waren Italië: – 98 procent en Spanje: -97 procent.
 • De index van de inkoopmanagers in de Euro-zone dienstensector kelderde naar 28 in maart, 12 in april. In mei steeg het naar 29.
 • De index van de inkoopmanagers in de Spaanse dienstensector kelderde naar 23 in maart en 7 in april. Het laatste dieptepunt was 40, in 2012. In de productiesector ging de index van 46 (maart) naar 31 (april).
 • De index van de inkoopmanagers in de Britse dienstensector viel naar 36 in maart en 13,4 in april. In mei een herstel naar 28 (voorlopig cijfer op 23-5.
 • In Duitsland maken een half miljoen bedrijven gebruik van Kurzarbeitergeld voor naar schatting 2,35 miljoen werknemers. In 2009 waren het 1,1 miljoen mensen en dat kostte het ministerie 10 miljard euro.
 • In Italië verwachten economen dat twee-derde van het MKB failliet kan gaan. Men vreest voor sociale onrust in Zuid-Italië. Mensen die zwart werkten (bij vb. in de horeca) hebben nu niets meer, en niet direct toegang tot hulp van de Staat. + De index in de productiesector daalde naar 31 in april. Geen wonder; de productie is geconcentreerd in het noorden en daar staat bijna alles stil sinds maart.

  PMI sinds 2012 – Italië

China

 • In februari werden 79% minder auto’s verkocht dan een jaar geleden. China is de grootste markt voor nieuwe auto’s. In maart was de krimp 43%.
 • Het China Beige Book verwacht een krimp van het BNP van 10-11 procent in het eerste kwartaal. Ik verwacht een veel sterkere krimp.
 • 200 miljoen migrant-arbeiders zijn niet aan het werk. Die groep telt 290 mln mensen, dat is een-derde van de beroepsbevolking.
 • In maart werd (twv) 670 miljard euro uitgeleend door de Staat (total social financing TSF.
 • Wat ik onder Mega-krimp schreef (19-2) is overdreven: De productie in het eerste kwartaal zal zeker 80 procent minder zijn dan in ‘19. De Chinese (CCP) cijfers geven een krimp van 13,5 procent in januari en februari (toeval?) t.o.v 2019  en zijn zeker bezijden de realiteit. bron

Australië

Het business vertrouwen AU
Het vertrouwen in het bedrijfsleven

 

Alles valt uit

De crisis van ‘20 is veel groter dan in ‘08. In 2007/8 was er een financiële crisis, met gevolgen voor de rest. Een monetaire crisis -hyperinflatie of dollarcrisis- werd afgewend.
Nu zijn de machthebbers er in geslaagd om een conglomeraat aan problemen te scheppen.
1. Transport-uitval. Zie Transport en de gevolgen hieronder. De situatie kan op dit moment (begin april) verbeterd zijn. Aanvullend: Australië legt twee weken quarantaine op aan goederen.
2. Productie-uitval, eerst in China, nu op veel plekken, omdat bedrijven bang zijn voor besmetting en afstand houden moeilijk te realiseren is. En vanwege gebrek aan grondstoffen en halffabricaten, dit als gevolg van 1 en 2.
3. Vraag-uitval vanwege onzekerheid (geld) en angst (gezondheid), reële daling van het inkomen en massaal huis-arrest;
4. Dienstverlening-uitval vanwege gedwongen afstand houden, sluiting horeca, kappers, evenementen etc.
1-4 leiden tot Economie-uitval.

We hadden een productie-consumptie cyclus waarin we elkaar aan de gang hielden. Levering ging gepaard met een geldstroom. Die stromen vormden brandstof voor de machine. Geld kan afgeroomd worden door de Staat, de financiële sector (pensioenfondsen, banken) en de 1procent.
De cyclus is -deels- onderbroken, waardoor we in een neerwaartse spiraal komen.
Veel sectoren hebben nu geen omzet, maar de kosten blijven op peil. Winkels vragen aan verhuurders om uitstel van huurbetaling of een korting. Dit vormt een probleem voor de vastgoed-sector en verderop de banken. Idem in de hele economie. Sander Boon vertelde dat in de VS van de 10 biljoen dollar aan bedrijfsleningen 44 procent BBB is, 1 graad boven junk. Door de crisis zal een deel afgewaardeerd worden, en dan moeten onder andere pensioenfondsen deze obligaties verkopen.

Er dreigt een implosie van het financieel-economisch-monetair stelsel. Waarom? Het stelsel is al vele jaren wankel, vanwege de vele problemen. De golf van lockdowns komt daar nu overheen.
Men gaat de crisis bestrijden met het enige middel dat men kent: geld=schuld scheppen.
Schulden moeten beheersbaar zijn en gebaseerd op een degelijke reële economie. Als de schulden te groot worden dan kan het stelsel instorten. En de schuldenbel is nu opgeblazen met allerlei min of meer gereguleerde producten zoals derivaten.

Alle schulden zijn gebaseerd op onderpand. Vroeger waren dat steevast reële waarden. Nu gebruikt men ook leningen als onderpand (o.a. CDO en CLO.
‘De boel staat op springen’ werd door velen al in 2008 (en eerder) verkondigd. Waren zij te vroeg met hun alarmbel of is het stelsel toch robuust ?

GnS Economics legt het op een paar pagina’s goed uit.
De grootste crash ooit – 8 april De blik van nu, met verwijzingen naar eerdere stukken.

De repo-markt en hefboom-leningen in de VS  De Federal Reserve begon in september met ongekende dollar-injecties.

Vallen de Europese banken als eerste om ?


De Europese autoriteiten hebben vanaf 2008 een reeks fouten gemaakt in het beleid.
Veel banken werden gered, terwijl het nodig was dat de slechtsten failliet gingen (zoals in de VS en IJsland). Zij mochten dubieuze leningen op de balans laten staan en bij in waarde gedaalde produkten de aanschafprijs aanhouden (“mark-to-fantasy”.
Ook de ‘Outright Monetary Transactions’ (‘OMT’) van Mario Draghi verlichtte de last van de banken door de waarde van hun staatsobligaties op te krikken.
Het werden zombie-banken, niet levensvatbaar maar schijnbaar niet dood.
Zij gingen krediet verstrekken aan zwakke en zelfs insolvente bedrijven.
Bedrijven die deze leningen ontvingen, gebruikten ze niet om de kapitaaluitgaven te verhogen of m werknemers in dienst te nemen, maar om kasreserves op te bouwen en eigen aandelen op te kopen.
De negatieve rente (voor leningen met de banken) die de ECB in ‘14 instelde verkleinde de marge voor de core-business van banken: het verstrekken van leningen.
De ECB ging in maart 2015 staatsschulden en bedrijfsschulden opkopen: quantitative easing.
Dit bracht de banken ertoe de kredietverlening te verhogen en meer riskant kredieten te verlenen. QE verhoogde ook de rente op staatsobligaties tot onnatuurlijk lage waarden, waardoor ze minder riskant lijken.
Het gevolg: het stelsel en de banken staan er slechter voor dan na de crisis van 2008.
De komende recessie zal meerdere Europese banken tot faillissement brengen. De overheden kunnen hen nu niet redden vanwege de hoge staatschulden. De rekeninghouders zullen een deel van hun deposito’s verliezen, maar dat zal de ineenstorting niet tegenhouden.
De balans van de banken in de Eurozone is 2,4 maal het BNP.

De kettingreactie in Europa zal heel snel de rest van de wereld bereiken. De gevolgen zijn niet te overzien.

 

China trekt wereld mee 19-2

Over de toestand van de bevolking weten we weinig, maar cijfers over de economie blijven komen.

De productie komt tot stilstand –flatline- in de eerste of tweede economie van de wereld.

Alle Chinese goederen en diensten vormen eenzesde van de wereldeconomie.

Grafieken en uitleg een twee; alle grafieken

De grafieken tonen:

 • Het verkeer is eenvijfde van het normale niveau. Er is daardoor vrijwel geen congestie, dus veel minder fijn stof;
 • De totale vraag naar staal is 40 procent lager, vanuit de bouwsector is het 88 procent lager (t.o.v ‘19)
 • De huizenverkoop is eentiende van het normale niveau;
 • Het steenkoolverbruik is eenderde van het normale niveau;
 • Gaan mensen weer naar het werk? Dat blijft steken op eenderde van normaal. Kunnen zij dan gewoon werken is de volgende vraag.

Mega-krimp en de cascade

De productie in het eerste kwartaal zal zeker 80* procent minder zijn dan ‘19. Q2 zal vrij zeker op dat lage niveau blijven, vanaf Q3 is de onzekerheid groter. Als de economie in de tweede helft van het jaar op 40 procent van 2019 komt (best case) dan is voor dit hele jaar een krimp met minimaal 70 procent te verwachten. 70% van 16% is 10 procent: zoveel kan de wereldeconomie krimpen alleen door China. Dit blaast alle modellen op, en het financiële stelsel.

[* 10-4: deze waarde is zeker te hoog]

Van de South China Morning Post

Veel kleine fabrikanten vrezen dat buitenlandse klanten bestellingen naar andere landen zullen verplaatsen vanwege productie- en leveringsstoringen. In een onderzoek onder 995 MKB-bedrijven [] zei 85 procent dat ze onder de huidige omstandigheden niet meer dan drie maanden kunnen overleven. Als de verstoring lang genoeg aanhoudt, kan dit leiden tot een golf van faillissement bij het MKB, die meer dan 60 procent van het Chinese bbp [] en 80 procent van de banen vertegenwoordigen.

De epidemie zal de banken raken via af te schrijven leningen. Dit vergroot de druk op het banksysteem en de torenhoge schuld van het land, die eind vorig jaar meer dan 300 procent van het bbp bedroeg. Gezien de jarenlange kredietverlening vanwege de Staat, een steeds groter wordende vastgoedzeepbel en de enorme industriële overcapaciteit neemt het risico toe van wanbetaling bij de 13 biljoen euro aan uitstaande onshore-obligaties. []

Helaas, omdat de schaal groter en de verspreiding sneller is zal deze epidemie waarschijnlijk veel langer duren dan Sars. Het herstel zal langzaam verlopen, aangezien de quarantainemaatregelen en de voorzichtigheid van de consument aanhouden, lang nadat de epidemie zijn hoogtepunt heeft bereikt. Dit zal een sociale en politieke gevolgen hebben die niet alleen de economie maar de hele samenleving zullen treffen.

Het worstcase-scenario kan dus niet worden uitgesloten. Een financiële ineenstorting, het uiteenspatten van de zeepbellen van activa, een uittocht van buitenlandse bedrijven en grootschalige faillissementen doemen op aan de horizon als deze epidemie niet snel kan worden bestreden. Kortom, niets minder dan een grote economische crisis.

 

Transport en de gevolgen voor fabrikanten wereldwijd

Vrachtvervoer over zee neemt af, schepen liggen stil buiten of in de havens. Havens in Azië houden schepen uit China in quarantaine, schepen brengen hun lading naar buurlanden in plaats van China (voorbeeld honderden koelcontainers met pluimveevlees).

Zowel de vraag naar vervoer daalt als het aanbod qua schepen want velen zijn uit de vaart. Veel (lege) containers blijven in Chinese havens, waardoor een tekort dreigt.

Nu en de komende weken arriveren nog schepen uit China overal ter wereld, maar omdat er sinds drie weken nauwelijks schepen vertrekken houdt die stroom op.

Ongeveer 80 procent van de wereldhandel (volume) wordt over zee vervoerd en China heeft zeven van de 10 drukste containerhavens.

Gevolg: bijna geen consumentenproducten, grondstoffen, medicijnen, onderdelen, halffabricaten meer uit China.

Fabrieken moeten dan sluiten (of de productie beperken) of hun halffabricaten uit andere landen halen; ik weet niet in hoeverre dat laatste mogelijk is, het verschilt uiteraard van land tot land en product tot product.

Globalisering betekent onder andere het in meerdere landen produceren van halffabricaten. China is de spil in die keten (supply chain): 70 procent van de bruto-invoer en 62 procent van de bruto-uitvoer betreft halffabricaten. Als Chinese bedrijven geen halffabricaten meer invoeren dan zijn deze beschikbaar voor de wereldmarkt.

Just in time betekent dat bedrijven lage voorraden aanhouden en sterk afhankelijk zijn van toeleveringen.

China’s aandeel in de globale export is 13 procent.

CNBC 17 feb: In de getroffen gebieden (met 100 of meer bevestigde gevallen) zijn meer dan 90% van alle bedrijven in China actief, volgens het rapport van Dun & Bradstreet. Ongeveer 49.000 bedrijven in deze regio’s zijn filialen en dochterondernemingen van buitenlandse bedrijven.  Andersom: 51.000 bedrijven wereldwijd, waarvan 163 in de Fortune 1000, hebben een of meer directe of tier 1-leveranciers in de getroffen regio’s, terwijl ten minste 5 miljoen een of meer tier 2-leveranciers hebben; 938 in de Fortune 1000 .

Gevolg: multinationale bedrijven halen meer productie uit China weg, dit vind al plaats vanwege de handelsoorlog.

Supply chain China

Een schatting zegt dat wereldwijd vijf miljoen bedrijven geraakt worden door de epidemie in China. Een andere bron zegt dat 9  miljoen bedrijven een relatie met China hebben.

 • 25-2 Proctor en Gamble heeft officieel gewaarschuwd dat het proces bij 17.600 van zijn producten kunnen worden verstoord door het coronavirus. CFO Jon Moeller zei dat P&G 387 leveranciers in China heeft die meer dan 9.000 materialen maken;
 • Adidas heeft veel winkels in China gesloten, en de verkopen waren 85 procent lager dan vorig jaar.
 • Jaguar Land Rover heeft auto-onderdelen uit China om de productie in Groot-Brittannië de komende twee weken voort te zetten. De grootste autofabrikant van Groot-Brittannië, met drie fabrieken in dat land, heeft onderdelen uit China moeten invliegen. De verkoop is gestopt in China. De Chinese fabriek van het bedrijf zal volgende week weer worden geopend.
 • 97 procent van alle antibiotica voor de Verenigde Staten komt uit China. China produceert 40 procent van de actieve farmaceutische ingrediënten (API) en 80 procent van de belangrijkste chemicaliën in API’s aan India. Samen is dit 70 procent van alle API’s wereldwijd.

De coronavirus catastrofe

Vanaf maart ging het groepsdenken naar deze hoek: de epidemie is extreem gevaarlijk en moet met forse maatregelen ingedamd worden.

Het wordt duidelijker dat dit twee maal onjuist is: het is vergelijkbaar met een forse griepgolf en de maatregelen zijn schadelijk,  draconisch en niet op feiten gebaseerd.

Er is te weinig bekend over het coronavirus daarom zijn de maatregelen een schot in het duister.

Alleen de oversterfte is redelijk te meten. In Nederland en de meeste Europese landen is het tot nu toe niet hoger dan door een griepgolf, lees verder.

Het lockdown-beleid leidt tot het ineenstorten van de economie, de financiële sector en daarna de beschaving (in de Westerse landen). Een wereldmacht kan misbruik maken van de situatie en een oorlog beginnen. meer op subpagina.

Deze keten van ellende is de catastrofe, niet de milde virusgolf.

De nadelen van de maatregelen

– Het pakket is in elkaar geflanst, lukraak, wisselvallig en innerlijk tegenstrijdig.

Sommige regeringen zijn krankzinniger dan andere. België laat geen buitenlander toe. Niet lang geleden mocht je ‘grenzen dicht’ niet zeggen. Duitsland verplicht binnenkomers tot 14 dagen quarantaine.

 

Iedereen mag naar de supermarkt en daar is afstand houden onmogelijk. De werknemers worden dagelijks door honderden klanten voorbijgelopen. N.b. dit levert feitelijk geen besmettingen op, maar de overheid zegt van wel.

We mogen niet naar het strand, tennisvelden en speelplaatsen terwijl afstand houden daar goed mogelijk is.

 

– We kunnen het effect van het corona-gedrag niet meten. Alleen als iemand permanent thuis blijft zonder uitgaande huisgenoten dan is haar risicofactor, haar bijdrage aan de verspreiding 0. Geen enkel model kan een reële waarde toekennen aan de risicofactor van een modale Nederlander. 17 miljoen maal ? is ??????????? In alle modellen staat desondanks een waarde voor ‘effect maatregelen’, van 0 tot 75 of 100 procent: onzin.

Dr. Wouter Keller (econometrist en informatiekundige) in Jortcall 1 mei: Het RIVM geeft hun R-model nog steeds niet vrij. Een model dat ik zag via de NYTimes heeft 20 parameters. Terwijl het RIVM zei dat ze niets/weinig van het virus weten.

 

– We hebben alleen vermoedens en aannames over hoe het virus zich  verspreidt. Dan zijn maatregelen schoten in het duister. Zie Magisch denken.

– Ze hebben een desastreus effect op de economie

– Ze druisen in tegen de grondrechten en het rechtsgevoel:

 • Huisarrest voor iedereen, zonder vorm van proces. Zij het met beperkte handhaving in ons land;
 • Gedwongen bedrijfsluitingen voor hele sectoren;
 • Opheffing van de vrijheid van vergadering;
 • Opheffing van de vrijheid voor personenverkeer / bewegingsvrijheid;
 • Opheffing van de scheiding tussen kerk en staat.

Meer over de legaliteit van noodverordening en handhaving

Niet dodelijker dan de griep

De machthebbers, de media en wij zijn in de greep van de Covid-19-sterfte/cijfers, waarbij elke dode er een te veel is, de context weggelaten wordt en voorspellingen op drijfzand berusten.

Zo te zien is het niet mogelijk om te tellen wie overleed vanwege dit virus. Er is altijd een reeks gebeurtenissen; wat is doodsoorzaak ? Gaat iemand dood aan een griep- of coronavirus of aan een longontsteking ? Is een virus werkelijk de aanstichter van het ziekteverloop:

 • Bloedvaten gestremd of longinfectie
 • Hartstilstand of geringe longfunctie
 • Te weinig zuurstof in de hersenen
 • Geen hersenactiviteit

Die keten is klinisch aantoonbaar, (de invloed van) het coronavirus nog niet.

In de VS lost de overheid dit top-down op: sinds medio maart adviseert de CDC om alle op Covid-19 lijkende gevallen met die doodsoorzaak op te geven. De m.s.media werken hieraan mee zodat de hype in stand blijft. Dit is uiteraard ontoelaatbaar. In Nederland gaat dit misschien ook gebeuren.

Op die voet kunnen we CoViD-19 het beste bestrijden door hem niet meer op de overlijdensakte te noteren.

In ieder geval is de beste graadmeter de totale sterfte per land (en leeftijdsgroep). Je kan zo goed zien of de oversterfte groter is dan in afgelopen jaren.

{17-7: De NYTimes publiceerde hierover op 23-6. Hun punt: de oversterfte is groter dan de geregistreerde CoViD-19-sterfte, dus de echte sterfte is nog hoger dan we dachten. Wat deze invloedrijke krant weglaat is de vergelijking met de normale sterfte.

Wat valt ook op:

 • In Zuid-Korea was geen oversterfte;
 • In Zuid-Afrika was de sterfte lager vanwege minder moorden en verkeersdoden, maar “600 excess deaths” }

 

Zo komen de sterfte door de griep, het coronavirus  op een hoop en kan het labelen de uitkomst niet vertroebelen. Daar is naar voor de virologen en epidemiologen, niet voor ons en de politici, want de kwaliteit van de taart telt veel meer dan het recept.

Bovendien kun je griep en Covid-19 moeilijk van elkaar onderscheiden. Het ziektebeeld bij Covid-19 is nieuw, maar bij hoeveel procent komt dat werkelijk voor, die data hebben we nog niet.

Een ander factor zijn de sterfgevallen als gevolg van het debiele beleid:

 • Thuis blijven betekent: minder lichaamsbeweging;
 • Thuis blijven en geen bezoek in instellingen betekent:meer eenzaamheid;
 • Veel geplande ingrepen werden uitgesteld en mensen met klachten gingen niet naar de (huis)arts. Het effect hiervan is ongewis. Men neemt aan dat dit schade oplevert (alles bijeen) voor de volksgezondheid. Maar medisch handelen is ook iatrogeen: het is soms schadelijk. Denk aan foutieve medicatie en ziekenhuis (nosocomiale) infecties.

Nog een signaal 27-4

Waarom telt België zo veel coronadoden? Belgische virologen vinden de manier waarop zij coronadoden bijhouden de beste. Het land staat daardoor wel bovenaan internationale lijstjes, schrijft NRC-correspondent Anouk van Kampen.

Euromomo houdt dit bij en geeft goede, interactieve grafieken, bezoek verplicht.

Tip: verklein de week range om de coronagolf beter te zien.

14 mei: De sterfte neemt af in alle landen: extreem goed nieuws. Ook Engeland is voorbij de top.  5 juni: In Spanje en België loopt de sterfte weer op.

 

Uit de z-scores* blijkt: in veel landen was geen grote oversterfte.

* Geeft aan hoe extreem waarden zijn in verhouding tot het gemiddelde en de spreiding.

 • Oostenrijk, Finland: sterfte lager dan normaal;
 • Griekenland, Berlijn, Hessen, Hongarije, Noorwegen: geen verhoging;
 • Portugal en Ierland: geringe verhoging.

Er is een stevig verschil tussen deze landen en die met een ‘coronagolf’ die groter lijkt dan de recente griepgolven. Een verklaring moet gevonden worden.

Wat valt nog op:

In heel ’18 was de oversterfte bijna 120-duizend (eerste grafiek onder Excess mortality, All ages). Dat was geen reden tot een berichtengolf of politieke daden. Geen wonder want de jaarlijkse sterfte is ruwweg 3 miljoen in het euromomo-gebied (292 mln inwoners, van de miljoen inwoners overlijden er jaarlijks 10-duizend); een surplus van 4 procent.

In ’19 was de oversterfte 80-duizend en dit jaar 219-duizend [stand 2-10] : een surplus van 7 procent.

Overall, this translates into an excess mortality increase of 14% of the expected level between week 10 and 36 for the EuroMOMO countries.

14 procent in 26 weken = 7 procent over 2020 als de oversterfte vanaf nu 0-2% blijft, of -1 ?

Nota bene: een flink aantal kleine landen hadden geen oversterfte, dus het percentage ligt in landen met oversterfte boven 7%.

[oudere meldingen]

Engeland was zwaar getroffen, maar de daling zet goed door. Ook daar is de sterfte niet uitzonderlijk, zie deze site.

 • Frankrijk toont zelfs een behoorlijke ondersterfte ! Hoe groot wordt dat dal in verhouding tot de berg, en gaan we dit in andere landen ook zien ?
 • Update 22-5: Ook Spanje gaat onder nul (z= -4,1*) en Nederland (z= -2*). Volgens RIVM/CBS overleden in week 20 (11-17 mei) 2.850 mensen, tweehonderd minder dan normaal. Nota bene: de z-score is de meeste weken -door de jaren heen- kleiner dan (-) 1.

* Deze waarden zijn vanaf 28-5 lager (minder negatief) waarom ?

ondersterfte FrankrijkHet is niet zo verrassend als je weet dat (voor NL)

 • bewoners van verpleeghuizen na gemiddeld acht maanden overlijden;
 • 6 procent van alle 80-84-jarigen in een kalenderjaar overlijden, 12% van alle 85-89-jarigen, 22% van de 90-94-jarigen, en 37% van alle 95-plussers;
 • 61 procent van de overledenen was boven de 80 jaar, 88 % was ouder dan 70 jaar, 3 % was jonger dan 60. Sterfgevallen in Europa: 65+ 91% , 85+ 47% (week 18).
 • 70 procent van de overledenen jonger dan 70 jaar had onderliggende aandoeningen meldt het RIVM. Het percentage bij de 70-plussers staat niet in de rapportage maar dat is veel hoger dan 70%. In Italië had 1% van de overledenen geen aandoeningen, 49% had er 3 of meer (studie 17-3)
 • Van de 7 miljoen 35-minners zijn er tot nu toe zeven overleden aan het coronavirus.

[[ 16 juli: @WakkerGeluid maakte begin juni dit overzicht van de leeftijdverdeling.

Wat zien we:

 • Van de bijna 13 miljoen onder de 60 stierven 190 aan CoViD-19 = 15 per miljoen;
 • Van de zestigers overleed 0,023 procent, of 1 op de 4348;
 • Maar 70 gezonde (geen bestaande aandoeningen) 70-minners overleden door/met CoViD-1, ja zeventig.
 • 80-plussers kwamen niet op de IC; leeftijdsdiscriminatie of in overleg met hen en naasten ? ]]

Er gingen de afgelopen maanden meer mensen dood dan normaal en verreweg de meesten van hen zaten in de hoog-risico groep. Dat kan leiden tot minder sterfte in de komende maanden of in dit jaar. Na een griepgolf is de ondersterfte maar een fractie van de oversterfte, tenminste in de recente jaren, zie euromomo.

Nota bene euromomo geeft de totale sterfte boven het gemiddelde, door alle oorzaken, inclusief CoViD-19.

5 aug. Hoe ziet een correcte interpretatie er uit ?

Het Britse statistiek bureau ONS presenteert andere sterftecijfers, bij alle doodsoorzaken. Een ervan is de relative cumulative age-standardised mortality rate, een lijn die laat zien hoe de sterfte per week afwijkt van het gemiddelde van de voorgaande vijf jaar (1 jan = 0). De recente waarden zijn van week 19 en  22 (29 mei.

Week 19 order Country rcASMR (%), week 19 Week 22 order Country rcASMR (%), week 22
1 Spain 6.96 1 England 7.55
2 England 6.24 2 Spain 6.65
3 Scotland 4.21 3 Scotland 5.11
4 Belgium 3.97 4 Belgium 3.89
5 Italy 3.84 5 Wales 2.78
6 Netherlands 2.47 6 Sweden 2.26
7 Wales 2.38 7 Netherlands 2.21
8 Sweden 1.49 8 Northern Ireland 2.03
9 Northern Ireland 1.16 9 France 0.16
10 France 0.41 10 Iceland -0.38
11 Iceland -0.5 11 Austria -0.73
12 Austria -0.63 12 Portugal -0.91
13 Portugal -1.18 13 Switzerland -1.95
14 Switzerland -1.36 14 Finland -2.3
15 Norway -2.21 15 Luxembourg -2.4
16 Finland -2.23 16 Norway -2.68
17 Luxembourg -2.41 17 Denmark -2.95
18 Denmark -2.69 18 Estonia -3.39
19 Czechia -2.87 19 Bulgaria -3.91
20 Estonia -2.97 20 Hungary -4.25
21 Bulgaria -3.59 21 Lithuania -4.96
22 Liechtenstein -3.75 22 Slovakia -4.98
23 Hungary -3.77 23 Liechtenstein -5.21

De hoogste waarden zijn 6-7 procent, dat betekent dat er tot en met week 22 106 sterfgevallen waren in plaats van 100. Is dat veel ? Uit onderstaande grafiek blijkt dat het verschil in ieder geval groot was in vergelijking met voorgaande jaren.
Voor Nederland is het 2,2%. Als er de rest van het jaar geen over- of ondersterfte is, dan is de oversterfte in ‘20 2,2% van 150-duizend: 3300 doden: veel minder dan het CBS meldt t/m april. Het verschil komt waarschijnlijk door het standaardiseren en een ondersterfte in juni en juli.
Frankrijk heeft geen oversterfte, terwijl de z-score-grafiek van Euromomo een grote piek toont. Deze en andere verschillen tussen kan ik nog niet verklaren.

De Britse actuarissen publiceren wekelijks hun interpretatie van de data.

Dit is de Cumulative standardised mortality rate met het gemiddelde 2010-2019 als basis, voor Engeland en Wales.

We zien dat de cumulatieve oversterfte al een maand daalt: er sterven minder mensen dan verwacht vanwege de historie. In week 28 was het -7%, in de twee volgende weken -4%. Ze vergelijken ’20 met ’19 omdat in beide jaren het verloop tot medio maart gelijk was zoals je kunt zien. In die periode verbeterde de mortaliteit.

Als we de gemiddelde [] sterftecijfers voor 2015-19 hadden gebruikt in plaats van alleen 2019 om de verwachte sterfgevallen te berekenen [] dan zou dit het aantal sterfgevallen in week 30 met 262 (van -344 tot -606) hebben verminderd, en het totaal (week 30) verlagen van 56.379 tot 49.216, een verschil van 13%.

 

Ben-Israel: Verloop is vaststaand

Isaac Ben-Israel* concludeert uit zijn onderzoek dat deze virusgolf in 6 weken een hoogtepunt bereikt en dan afzwakt binnen 4 weken. Dat gebeurt in alle landen, dus ongeacht de maatregelen. Zijn artikel in Engels met o.m. deze grafiek

Waarom het zo verloopt weet hij niet, ik evenmin. Waarom stopt elke griepgolf binnen 3 maanden ? Terwijl we dan vrijwel geen maatregelen nemen, en griep ‘besmettelijk is’.

* Hoofd Space Agency + hoofd National Council for Research and Development + hoofd Security Studies program Tel Aviv University.

Ran Namerode vertelde een soortgelijke opvatting op 23-3.

Deze grafiek van het ECDC toont de landing aan, behalve het VK. Ik vermoed dat daar het oneigenlijk CoViD-19-labelen het meest virulent is.

Besmet per dag ECDC 2020-05-14
Tab ‘Country comparison’. Met het muiswiel loop je door de tijd heen.

Ook griep wordt slecht gemeten

In de Volkskrant 3-4 staat een analyse van/aanval op de ‘niet erger dan griep’ opvatting.

Wat een gepensioneerd huisarts-onderzoeker en voorzitter van de Nederlandse Influenza Stichting zegt is relevant: We weten het niet.

Waaraan de 9500 mensen precies overleden? Hier ontvouwt zich een vreemd mysterie. ‘We weten het niet’, zegt Van Essen. ‘We zien dat er een enorme oversterfte is geweest bij ouderen, en we weten dat er een griepepidemie was. Maar hoe die relatie precies ligt, daar hebben we toen geen onderzoek naar gedaan.

Beter: daar wordt nooit onderzoek naar gedaan.

In de VS gaat het net zo ‘wetenschappelijk’.

Het CDC heeft geen exacte telling van het aantal mensen dat jaarlijks aan griep sterft. Griep komt zo vaak voor dat niet alle gevallen worden gemeld en griep wordt niet altijd vermeld op overlijdensakten. Daarom gebruikt het CDC statistische modellen [] om schattingen te maken.

Voor 2017/18 was de schatting 80.000 doden.

Data VS

In dat land overlijden in maart gemiddeld zo’n 55-duizend mensen per week. In maart ’18 was de sterfte 249-duizend, in ’19: 253-duizend, in maart ’20 wegens coronavirus: 4-duizend. bron

De totale sterfte wordt met weken vertraging vast gesteld, dus op die taart moeten we nog even wachten [20-4].

Roy Spencer gaat in op de bewering (op social media) dat de totale sterfte in de VS lager was dan vorige jaren. Als hij corrigeert voor de vertraging komt hij op waarden die niet boven normaal zijn (bericht 6-4, data tot week 10.

Wuhan – sterfte onbekend

We zouden meer kunnen leren uit de data uit Hubei, maar de officiële cijfers zijn onbetrouwbaar. In Wuhan overlijden elk jaar 120.000 inwoners, 30-duizend per kwartaal, wat meer in de winter. 2500 extra doden zouden ze nauwelijks opmerken.

Op deze pagina stond een schatting voor duizend lijkverbrandingen per dag. Hoe lang hield dat aan, en wat is het normale aantal ? We hebben gewoon te weinig data. Er bestaan berichten over de tienduizenden urnen in Wuhan, maar de context ontbreekt. Begraven is daar sinds begin februari verboden dus dat levert een heleboel extra crematies op.

In februari werden 42-duizend m/v medisch personeel naar Wuhan gestuurd, bovenop de 95-duizend die daar normaal werken, toen er zogenaamd 50-duizend geïnfecteerden waren, schreef de Volkskrant, zonder bron.

Hou rekening met desinformatie .

 

Alles boven genezing ?

De virologen en epidemiologen hebben de overhand, boven de andere artsen. Het virus en de besmettingen staan centraal, niet genezing van de patiënten.

Alle aandacht en inspanning gaat naar

 1. een vaccin:
 2. testen;
 3. beschikbaarheid IC;
 4. beademing;
 5. afstand houden en mondkapjes.

Allen: geen geneesmiddel.

Beademing

Patiënten wekenlang aan de beademing leggen (en regelmatig keren) lijkt de enige optie te zijn voor de ernstige gevallen. Arnout Jaspers schreef daar al over (4-4) en opnieuw 11-4.

Van die 2100 IC-patiënten hebben er tot nu toe 138 levend het ziekenhuis verlaten.

Paul Hekkens:

[] Beademing wordt in de media gepresenteerd als wondermiddel. De rol van beademing bij de genezing van coronapatiënten wordt echter overschat. Het voorkomt weliswaar een acute dood, maar eenmaal aan de beademing komen veel patiënten er niet meer levend vanaf. Buiten bewustzijn gebracht ligt men een aantal weken aan de beademing om vervolgens alsnog te sterven.

Beademing is geen geneeswijze, het compenseert de dalende longfunctie. Het percentage dat sterft aan de beademing varieert tussen 50 en 80 procent, in verschillende landen/steden.

Er zijn aanwijzingen dat het zelfs schadelijk is. Als de zuurstof met te hoge druk in de longen gepompt wordt, dan kunnen longblaasjes barsten.

Artsen komen er achter dat het ziektebeeld nieuw is. Men ging uit van longontsteking en ARDS [acute respiratory distress syndrome] en dat is waarschijnlijk onjuist. Bij een bacteriële infectie liggen patiënten een paar dagen op de IC, en bij Covid-19 kan de duur veel langer zijn, tot drie weken.

Lege handen ?

Feitelijk staat de medische wetenschap met lege handen, net als bij de griep. En dàt lezen we niet in alle berichtgeving lofzangen op onze artsen en verpleegkundigen.

Beter gezegd: de in de media dominante medische wetenschap, want er zijn tenminste twee geneesmiddelen, lees verder. Over beiden lezen we weinig buiten de sociale media.

En vitamine D blijkt bescherming te bieden tegen CoViD-19. Uit veel onderzoek blijkt: mensen met een vitamine D tekort krijgen de ziekte wel, anderen niet of veel minder.

Magisch denken

De dominante opvatting -het coronavirus veroorzaakt CoViD-19 is niet gebaseerd op de realiteit (waarnemingen) maar op vermoedens en magisch denken.

Er is een ziektebeeld en een virus, beide gedeeltelijk nieuw. Dat is geen oorzaak-gevolg relatie.

Elke wetenschapper zou deze vragen moeten krijgen:

 1. Hoe komt het virus binnen*, wat gebeurt er dan, stap voor stap ?
 2. Hoe verklaar je dat besmetting niet tot symptomen leidt ? (bij griep en andere infecties komt dit niet voor)
 3. Hoe kan zo iemand een ander besmetten; ligt het virus in/op het slijmvlies of zweeft het in de keel-neusholte ?
 4. Verdwijnt het virus helemaal uit het lichaam als iemand herstelt van covid-19 klachten ?
 5. Kan het coronavirus doorgegeven worden via bloed, sperma, water, insecten, voedsel ? Daar horen we niets over.  HIV wordt alleen via bloed en seks doorgegeven.
 6. Hoe reageert het immuunsysteem, stap voor stap ?

In de media volgen wij gesprekken tussen journalisten  die dit niet willen (mogen?) vragen en deskundigen die het niet kunnen beantwoorden.

“Hoe komt een virus het lichaam binnen als de huid het niet opneemt en als slijm het afvoert.”?

Inderdaad, een virusdeeltje is RNA in een omhulsel, zo denken de virologen. Het kan alleen actief worden wanneer het aan een (receptor van een) cel kleeft en het RNA de werking van die cel overneemt. Tot dat moment is het even mobiel en schadelijk als een dor boomblad.

Genezing met Hydroxy-chloroquine

Over hydroxy-chloroquine is de dominante opvatting: de werking is nog niet bewezen volgens de wetenschappelijke regels. De weerstand tegen dit middel komt mede voort uit de goedkeuring die Donald Trump er aan gaf. Een voorbeeld van Trump Derangement Syndrome: als hij het steunt deugt het niet.

Er zijn veel signalen dat hydroxy-chloroquine in combinatie met azithromycine Z-Pak (HCQ-AZ) en zink heilzaam blijkt bij Covid-19, (alleen) als ze in een vroeg stadium toegediend worden. Overzicht van de voordelen bij covexit.

Nuttige site over nutriënt-tekorten die de normale respons op virusinfecties verstoren. Zelfzorg is en blijft de echte eerstelijn. zelfzorgcovid19

[juli] @gummibear737 maakte dit overzicht. Rood: geen hcq-gebruik, groen: wel hcq, geel: gemiddeld. Het verband met de case fatality rate (doden/patiënten) is goed te zien. bron.

Let op: het aantal cases (gevallen) is slecht gedefinieerd en moeilijk te bepalen. Tellen de symptomen, de longscan of de RNA-test ? Case Counts Are Meaningless – Unless you know something about testing. And even then, it gets complicated is een van de vele artikelen over de relaties tussen besmettingen, gevallen en testen.

In Nederland komt het uit de meldingen aan de GGD en dat is een redelijk criterium voor de CFR die hier 12% is, en in de groene landen zeg 3%. Dus 3/4 van de sterfte in ons land zou vermijdbaar zijn.


Andere berichten:

 

 

Aanbevolen bronnen

Swiss policy research -de juiste data en deskundigen bijeen

corona-nuchterheid| viruswaanzin | burgerfront | stichting Vaccinvrij |

Kees de Kort BNR (ma-vr 12.10u) de enige commentator (in de kassamedia) die de ramp in de economie ziet; hier een college via Geenstijl.

Transitieweb | Wynia’s week | Jortcall – podcast J. Kelder, gestopt29 mei.

USA: War room pandemic -dagelijks 2 uitzendingen | pandemic.news

UK: lockdownsceptics