De PVV struikelt over een van deze twee hordes

[De eerste versie van dit stuk blijft op LinkedIn staan (maandagavond  27-11). Hieronder doe ik updates en verbeteringen]

Bijna alle duiders denken dat we een zware formatie gaan zien en een coalitie met de PVV als mogelijk resultaat. Zelfs de tegenstanders zien de twee hordes niet.

De machthebbers kunnen voorkomen dat de PVV aan de volgende regering deelneemt en de Lijst Wilders kan geen bewindspersonen leveren.

Wat doen de echte machthebbers, Rutte en het partijkartel ? Het is evident dat Rutte uitverkoren is voor een toppositie in de EU of NAVO.

 1. De formatie zo bespelen dat de PVV de schuld krijgt van het stuklopen. Gevolgd door een regeerakkoord over links
 2. Er komt wel een coalitie met de PVV en een herhaling van de onfortuinlijke manifestatie van de LPF in eerste kabinet Balkenende. Wilders blijkt ongeschikt als premier.

In beide gevallen levert de PVV niet, zal hun aanhang kleiner worden en kan Rutte door naar de top

Onzeker is hoe het kartel een kortdurend, mislukt premierschap van Wilders inschat; de schade voor de PVV kan groter zijn dan bij 1.

Pakistan zal de diplomatieke betrekkingen verbreken vanwege de fatwa tegen Wilders.

De betrekkingen met islamitische landen worden slechter (A).

Europa gaat Nederland anders beoordelen.

Terzijde; de Lijst Wilders blijft in alle scenario’s in stand: een ledenopstand of een bestuurscrisis zijn onmogelijk. Wel kunnen Kamerleden breken met de lijst.

Horde 2: De talent-pool

Bij de voordracht van kabinetsleden gaat het fout, want de Lijst Wilders heeft geen talent in huis.

De enige bestuurders waren

2 gedeputeerden in Limburg. De coalitie viel uiteen toen een motie van wantrouwen tegen hen werd aangenomen (april ‘12)

1 gedeputeerde in Flevoland, sinds juni ‘23: Chris Jansen

Verder komen de raads- en Statenleden in het nieuws vanwege ruzie, wangedrag, opstappen en overtredingen.

We weten niet hoe Wilders kandidaten selecteert, maar het resultaat is slecht. Dat linientreu meer telt dan bekwaamheden lijkt wel zeker. Ziet hij echt talent als bedreiging ?   [bronnen onderaan]

RTLNieuws somt op

Fleur Agema zou volgens Wilders een uitstekende minister voor Volksgezondheid zijn.

Martin Bosma zou staatssecretaris voor Mediazaken kunnen worden, maar liever wordt hij voorzitter van de Tweede Kamer.

Dion Graus zou volgens Wilders een goede staatssecretaris voor Dierenwelzijn zijn.

De voormalige Kamerleden Lilian Helder en Harm Beertema stapten over naar de BBB.

Nota bene:

Martin Bosma gaf gisteravond toe dat hij lang niet iedereen kent: “Ze voldoen zeker aan alle eisen, maar wie het zijn weet ik niet. We zitten morgen met 37 in een fractiekamer, dat is totaal waanzinnig. Maar wie dat allemaal zijn, ik heb geen idee.”

Veel van de nieuwe fractieleden zijn al lang raads- of Statenlid. Dit toont aan dat ook Bosma geen contact met hen had. Statenleden hebben geklaagd dat Wilders geen enkele belangstelling voor hen had; de PS-verkiezingen waren alleen vanwege de Eerste Kamer van belang.

Mensen van buiten dan ?

Meende Wilders het ? Wil Thierry Baudet minister voor de PVV worden ?

Robert Jensen wil wel staatssecretaris worden, gaat hij dan door met zijn show ?

Welke kandidaat dan ook: is hij/zij aanvaardbaar voor de coalitiepartners en de ambtelijke top ? Die top heeft geen vetorecht tot de benoeming maar ze kan wel signalen afgeven.

Wat allemaal denkbaar is, gezien het verleden

 • Een PVV-minister heeft gelogen over zijn CV
 • Ruzie in het kabinet
 • Een (kandidaat-)minister raakt slaags met een journalist

Dat verkenner Van Strien meteen zijn opdracht neerlegde was dus in lijn met de komende verwikkelingen.

(Over Van Strien werden twee onthullingen gedaan:

 • Beschuldigd van fraude, opbrengst een derde van twee miljoen.
 • Hij ontkende dat hij in 2015 (als senator) de Eerste Kamer zag als nepparlement -hij ging mee met die typering van Wilders over de Tweede Kamer.

Blijft hij senator ?)

Of de PVV struikelt over horde 1 of 2, Nederland wordt er niet beter van. In ons land heersen een flink aantal waanideeën: klimaat, stikstof, steun voor Oekraïne en Israël, CoViD-19. Dat is het probleem en geen enkele partij kent de oplossing (die ideeën ontkrachten.


Wandaden van PVV-ers 2010 | Criminele en foute PVV-toppers (tot heden) | PVV ‘Akkefietjes’ in tabel (tot heden)

Polsbandjes zijn weer terug, nog steeds illegaal

Vanaf eind januari zijn in minstens vijf steden de polsbandjes ingevoerd, om de controle op de coronatoegangsbewijzen makkelijker te maken. (Rotterdam, Haarlem, Arnhem, Leeuwarden, Bergen op Zoom)

De Tijdelijke regeling maatregelen covid-19 is niet veranderd en spreekt over het tonen van “een coronatoegangsbewijs en een identiteitsdocument” bij  “de toegang tot een voorziening”.

Die burgemeesters hebben daar maling aan en zeggen: polsbandje is ook goed. Kunnen zij optreden tegen beheerders die zelfgemaakte corona-polsbandjes  geven aan hun klanten ?

Alles over de coronatoegangsbewijzen

Utigifte polsbandjes
Bergen op Zoom 15-2-22

Brisante brief Duitse professoren aan BioNTech + update

Vier Duitse hoogleraren hebben een brief met prangende vragen gestuurd aan de oprichter/topman van BioNTech, Ugur Sahin, op 20 januari. De Berliner Zeitung sprak met twee van hen en publiceerde dit artikel op 26-1.

De vier zijn positief of hoopvol over de mRNA-technologie, maar

We hebben niet de indruk dat dit product momenteel als massavaccin kan worden ingezet.

1  De kleur

De producent schrijft: “Het vaccin is een witte tot gebroken witte dispersie”. Bijna alle gebruikte stoffen zijn kleurloos, dus je verwacht wit. Waar komt het grijze vandaan, is dit verontreiniging ? Professor Schnepf:

Het is mogelijk dat een pil of een vloeistof gekleurd is. Maar grijs ontstaat nauwelijks in het proces dat je zou verwachten. Bij een pil die niet wit is, bestaat het vermoeden dat er iets mis is gegaan.

2  Kwaliteitscontrole

De hoogleraren vermoeden hoe moeilijk het is om de kwaliteit te controleren van grote hoeveelheden mRNA. De bekende methoden zijn geschikt voor kleine volumes.

Hoe zorgen ze er voor dat al het mRNA in de lipide nanodeeltjes komt ?

Hoe wordt de concentratie van het mRNA in elke batch gecontroleerd, hoeveel zit in de lipide-nanodeeltjes en hoeveel daarbuiten ?

3  Riskante hulpstoffen

De hulpstoffen ALC-0159 en ALC-0315 zijn nodig voor de vorming van de lipide nanodeeltjes. Ze zijn “niet direct goedgekeurd voor gebruik op of in het menselijk lichaam”. Het veiligheidsinformatieblad meldt “dat ALC-0315 zowel de ogen, de huid als slijmvliezen irriteert”.

Het inkapselen van mRNA in lipide-nanodeeltjes is een zeer complex proces omdat het middels zelforganisatie verloopt; men kan het slecht besturen.

Zijn of komen er onderzoeken om (a) de additieven (na toepassing) te lokaliseren, (b) de toxicologische effecten van die stoffen of hun biologische afbraakproducten te bepalen?

4  Bijwerkingen en partij(batch)nummer

De vier zijn bezorgd omdat de bijwerkingen lijken af te hangen van het partijnummer. Ze denken dat de hoge productiedruk tot die variatie kan leiden. [Dit belangrijke signaal komt later op IBOP]

Dat mag eigenlijk niet want alle flacons moeten dezelfde inhoud bevatten.

5  Bijwerkingen niet door werkzame stof

Sommige bijwerkingen treden veel sneller op dan je zou verwachten als ze door het gevormde spike-eiwit veroorzaakt worden. Een toxische of allergische reactie is waarschijnlijker.

[Dit signaal is nieuw voor mij. Na hoe veel tijd wordt het spike-eiwit gemaakt, inderdaad ?]

De hoogleraren overwegen de vragen ook naar het Paul-Ehrlich-Institut (PEI) te sturen.

Ze willen dat de Bundestag zeer goed op de hoogte is van alle feiten, voordat zij tot een vaccinatieplicht besluiten.

 • Jörg Matysik, Analytische Chemie, Leipzig;
 • Gerald Dyker, Organische Chemie, Bochum;
 • Andreas Schnepf, Anorganische Chemie, Tübingen;
 • Martin Winkler, Materials and Process Engineering, Zürich

IBOP: Een brisante brief. Het onaangename is: deze vragen werden niet gesteld door wetenschap, toezichthouders, artsen, politici, redacteuren en de rest. Er was geen enkele interesse voor de kwaliteit en veiligheid van de corona-vaccins. De brief en het eventuele antwoord zullen de koers niet veranderen, verwacht ik. Waarom stellen de hoogleraren deze vragen een jaar na het begin van de vaccinatiecampagne ? Alle punten waren toen bekend, behalve punt 4 (en 5 misschien.


10 feb. Corona-blog brengt de originele brief, de reactie van BioNTech aan de BZ en de reactie (aan BZ) van de (nu vijf) hoogleraren, plus vragen over ALC-0159 /0315 die voortkomen uit het EMA-lek van een jaar geleden.

De ‘antwoorden’ van BioNTech zijn niet overtuigend, want nogal oppervlakkig. Bij punt 4 proberen ze een tegenaanval in te zetten

Waar komt deze informatie vandaan? Helaas is deze bewering gepubliceerd zonder bronvermelding. Tot op heden is BioNTech niet op de hoogte van batchspecifieke meldingen van bijwerkingen.

Dit is kras, want hierover wordt al een kwartaal geschreven op vele of alle kritische media, hier de oorsprong.

Broeder ik heb de oorlog meegemaakt, die periode was minder erg dan nu

Via een app-groep, een brief van een held aan Kamerlid Joba van den Berg CDA  (licht bewerkt.

“Geachte mevr. vd Berg,

Ik wil mij graag even voorstellen. Ik ben Eelco, kostwinner voor [] mijn vrouw (kinderverpleegkundige) en 2 kinderen.

Ik ben sinds 2001 werkzaam als ambulancehulpverlener en wat ik de afgelopen corona-periode heb meegemaakt slaat alles!

De reden dat ik u benader is een aantal debatten die ik gezien heb en waaruit ik de conclusie getrokken heb dat u in een (comfortabele) “bubbel” leeft en geen enkel benul hebt van wat er zich in het land afspeelt. []

U bent van mening dat er een debat kan zijn in ons land over de maatregelen/beleid. Ik kan [] uit eigen ervaring mededelen dat mij het zwijgen is opgelegd door het management van mijn organisatie. Het is mij niet toegestaan om vanuit mijn functie mijn zorgen te uiten. Dit op straffe van ontslag! En ik ben niet alleen in deze! Alleen al in een groep van 150 ambulancehulpverleners hoor ik elke dag verhalen van collega’s die het “debat” niet aan kunnen gaan omdat dit gevolgen heeft voor hen! En dit gaat op voor alle disciplines in de zorg.. Van de activiteitenbegeleider tot de professoren.

Door mijn inmiddels [ruime] ervaring in de acute hulpverlening kan ik u bovendien mededelen dat wij het in de corona-periode en met name tijdens de 1e lockdown 40% RUSTIGER hebben gehad dan vergelijkbare perioden in de jaren daarvoor. In het griepjaar van 2017 en 2018 had ik het persoonlijk opvallend drukker met het vervoeren van de risicogroepen naar ziekenhuizen. Ook toen was er een beddenprobleem. Wat er toen niet gebeurde was het volgende:
* Er mochten gewoon familieleden mee met onze patiënten. Deze werden niet aan hun lot overgelaten, met schrijnende gevallen zoals die keer dat ik een meisje van 12 met gebroken bovenbeen naar het ziekenhuis bracht en haar eigen vader de toegang tot haar werd geweigerd op de SEH!
* Er werden geen risicogroepen aan hun lot overgelaten een opgesloten in kamers in verpleeghuizen, met doorgeplaste luiers waarbij [] een patiënt mij vertelde: “Broeder ik heb de oorlog meegemaakt, die periode was minder erg dan nu….. Toen konden wij nog naar buiten gaan en vrij bewegen nu ben ik gevangen gezet!” []
* Wij werden opgedragen om niet-werkende mondkapjes te dragen puur voor de publieke opinie (dus om het gedragsexperiment te ondersteunen). Deze blauwe maskers moeten wij AFZETTEN zodra wij bij een patiënt komen aangezien deze niet werken! Wij dienen dan FFP2 maskers te dragen. Op het moment dat ik daarover vragen stelde werd mij medegedeeld dat ik dit niet mocht stellen en gewoon mijn functie diende uit te voeren…
* Tijdens de 1ste golf werd bijna letterlijk iedereen per ambulance naar het ziekenhuis vervoerd. Heel vaak stonden mensen met hun tasje klaar in de gang en kwamen zij zelfstandig naar de ambulance gelopen! Ik heb daarnaast ook natuurlijk echt zieke mensen gezien en ontken dus niet dat er een virus rondgaat.

Dit zijn maar een paar voorbeelden ik kan ik er nog velen aan toe voegen. Wat ik ook graag wil melden is de opvallende aantallen patiënten die ik NA de injectie-campagne vervoerd heb met allerlei (ernstige) gezondheidsschade. Een voorbeeld dat tekenend is voor bijvoorbeeld de onderrapportage bij het LAREB is de volgende casus:

Wij moeten een vrouw van 40 zonder medische voorgeschiedenis vervoeren naar een ziekenhuis gespecialiseerd in IAT (een procedure om bloedstolsels uit de vaten in de hersenen te krijgen). Deze dame lag op de SEH en voordat wij op transport mochten vroeg de arts aldaar of zij wel haar coronaprikken had gehad en of zij nog bijwerkingen had ervaren. Ik mompelde toen (omdat als je dit hardop meld je in de problemen komt) “Dokter dit is de bijwerking”. Een verpleegkundige van de SEH naast mij knikte bevestigend! Omdat van mij nog steeds familie mee mag rijden kon ik haar echtgenoot spreken en deze meneer wist mij te melden dat na haar 2e injectie “zij nooit meer echt fit was “.

Nu hoor ik u denken dit is toeval en er is geen causaal verband. In de afgelopen 20 jaar ambulance heb ik heel wat voorbij zien komen. Ik heb ook collega’s meegemaakt die gestorven zijn of ziek werden. Maar wat ik de afgelopen 1,5 jaar heb meegemaakt slaat alles. Ik ga toch om u een beeld te geven even wat opsommen opdat u zich hopelijk realiseert dat er wel heel veel mensen overlijden of ernstig letsel overhouden aan “toeval”

Ik ken inmiddels:
-2 collega’s dood gevonden in huis (gezonde mannen van 42 en  50 jaar)
-3 broers van collega’s dood gevonden in huis
-1 collega met een dubbele longembolie
-2 collega’s met bloedpropjes (CVA en TIA )
-3 mensen in mijn buurt die plots overleden zijn na de injectie

En ook hier kan ik voorbeelden blijven noemen zoals het neefje van vrienden van ons. Die jongeman is 22 jaar en ligt nu halfzijdig verlamd in een verpleeghuis na een bloedprop in zijn brein… Ik kan u met klem vertellen dat ik dat in al mijn jaren op de ambulance maar zeer, zeer sporadisch heb meegemaakt.

U ziet het. Dit is meer een patroon dan “toeval”.

Ik heb collega’s die vragen gaan stellen aan onze medisch manager dat het zo opvallend is dat wij veel mensen met bloedproppen vervoeren. Hierover is ook door een andere collega al verklaard bij de BPOC.

Wat ik u dus probeer op het hart te drukken is dat er een enorm probleem is in de zorg, het debat en dat dit probleem alleen maar groter wordt als mensen, zoals u, in uw “bubbel” blijven zitten. Ik weet dat u misschien wel een agenda volgt en eerlijkheidshalve vertrouw ik u en uw partij voor geen cent! Ik maak mij ernstig zorgen over de kwaliteit van de mensen in de kamer en ik hoop dat u zich zal gaan verdiepen in de andere kant van het debat (wat dus niet gevoerd wordt).
Hiervoor kunt u bijvoorbeeld terecht bij  [].

Wederom hoorde ik in hetzelfde debat door uw collega Paternotte gezegd worden: “Wij moeten luisteren naar artsen”. Zeker! daar wil ik wel aan toevoegen: Luister naar artsen ZONDER belangenverstrengelingen en laat de artsen en wetenschappers eerst maar eens in debat gaan. Wist u bijvoorbeeld van de Great Barrington Declaration.  Dit zijn vooraanstaande wetenschappers die zich ernstige zorgen maken. Ik druk u op het hart dat u zich ook ernstig zorgen moet gaan maken en niet over SARS-COV-2 maar over het beleid! Realiseert u zich alstublieft dat dit pad wat is ingeslagen echt misdadig is. Een hele grote groep burgers realiseert zich dit al en die groeit elke dag.

Hoogachtend,

Een hele bezorgde hulpverlener en burger van Nederland
Eelco ”

Deze noodkreet bevestigt wat oplettende mensen al zagen. Voor mij is het meest saillant Tijdens de 1ste golf werd bijna iedereen per ambulance naar het ziekenhuis vervoerd. Vergelijkbaar met Italië, waar een ziekenhuisdirectie de opdracht gaf om met sirenes heen en weer te rijden, zonder patiënten.

 

Laten we de corona-waan gedenken

Natuurlijk moeten we begrip tonen voor degenen -de meerderheid- die zwaar misleid zijn door het corona-verhaal en allerlei idiote maatregelen opvolgden en zelfs nieuwe verzonnen. Maar wij mogen niet vergeten !

Telegraph-columniste Allison Pearson was altijd een scepticus en noteerde 50 herinneringen aan de bezetting. (paywall)

Ze ziet hetzelfde gebeuren als na de Tweede Wereldoorlog: de verklaringen en verdraaiingen van degenen die fout waren.

Scientists whose mathematical models persuaded anxious ministers to impose drastic restrictions on human freedom not even seen during the Blitz are suddenly keen to emphasise that these were merely worst-case “scenarios”, not something on which you’d want to base actual policy.

De aanleiding was het opheffen van de meeste restricties door Boris Johnson. In het VK was de folly iets erger dan in ons land, maar de meeste domheid is voor ons herkenbaar.

Ook in Nederland waren de corona-maatregelen grosso modo draconischer dan de restricties vanuit de bezettingsmacht (afgezien van de terechtstellingen natuurlijk).

Voor we de tweets lezen, een tweede verwijzing naar de oorlog, van Tom Forrester-Paton ‘Covid deniers‘.

Apart from a few unrepentant fanatics chugging across the Atlantic in commandeered submarines to take refuge in South America, by the time the surrender documents were signed on the Luneburg Heath, there was scarcely a Nazi to be found. Everybody, it seemed, ascribed the empowerment of Hitler, and the utter destruction of Germany that had ensued, to someone else. The hordes who had received him at Nuremburg with rapture had apparently evaporated, leaving a shattered nation, entirely populated by Hitler-deniers.

I can confidently predict a similar trajectory for the Covid faith.

Ik weet niet of die voorspelling uitkomt want er is -onder andere- geen sprake van een regelrechte overwinning. En veel medische fabeltjes leven lang door.

 

1. “Church yesterday. Wafer but no wine for communion. Service followed by wine and biscuits to mark the vicar’s retirement.”

2. “The one where you could work in a control room with multiple people for 12 hours then be breaking the law if you sat on a bench drinking coffee with one of them.”

3. “Forming a socially distanced queue at the airport before being sardined into a packed plane with the same people, two hours later.”

4. “Swings in our local park put into quarantine or removed – even though children were barely at risk from Covid as swings were outside.”

5. “No butterfly stroke allowed while swimming.”

6. “Pubs with no volume on the TV.”

7. “Not allowing people to sit on a park bench. My elderly aunt kept fit by walking her dog every day, but she needed to rest. Since that rule, she stopped going out. She went downhill and died last April.”

8. “I got thrown out of a McDonald’s for refusing to stand on a yellow circle. I was the only customer.”

9. “Yellow and black hazard tape across public seats and benches outdoors.”

10. “I’m stuck in the infant in-patient ward with my nine-day-old sick baby, post C-section, unable to look after him. My husband (same household) is not allowed to be here with us. I’m having panic attacks, which is preventing me from producing milk for the baby.”

11. “I was advised by a council worker to keep my dog on a lead because people might stop to pet her and congregate too closely.”

12. “My bed-ridden mother-in-law with dementia in a care home where only ‘window visits’ were allowed. Mum was on the first floor. Had to wait for someone to die on the ground floor so she could be moved down there and finally seen by her family. After 12 months.”

13. “Two people allowed to go for a walk on a golf course. If they took clubs and balls, it was a criminal offence.”

14. “The one-way system in my local pub, which meant that to visit the loo you had to make a circular journey through the building, ensuring you passed every table.”

15. “My dad was failing in his care home. We weren’t allowed to visit him until the doctor judged he was end-of-life care because of one positive case in the home. We had 24 hours with him before he passed.”

16. “People falling down the escalator on the Underground because they were frightened of touching the handrails – even though you couldn’t get Covid from surfaces.”

17. “Rule of Six. My wife and I have three children so we could meet either my wife’s mum or her dad, but not both at the same time.”

18. “Nobody solved an airborne virus transmission with a one-way system in Tesco.”

19. “How about not being allowed for several months – by law – to play tennis outdoors with my own wife? We’d have been further apart from each other on court than in our own home.”

20. “On two occasions, I was stopped and questioned while taking flowers to my mother’s grave. One time, a police officer even asked for my mum’s name. No idea what he would have done with that information.”

21. “Birmingham City Council cutting the grass in two-metre strips – so the weeds could social-distance?”

22. “Northampton police checking supermarket baskets for non-essential items.”

23. “All the children at school were asked to bring in a favourite book, but it had to be quarantined for two days before being ‘exposed’ to the rest of the class.”

24. “Dr Hilary on Good Morning Britain advising people to wear masks on the beach – and that it would be a good idea to swim in the sea with one on, too.”

25. “Gyms and exercise classes forced to close, but fast-food outlets remained open.”

26. “They taped off every other urinal in my workplace.”

27. “Sign on the inside of work bathroom door: close toilet lid before flushing to prevent plumes of Covid-19.”

28. “We held our carol service in a local park, but had to send out invitations by word of mouth, rather than email, so we’d have plausible deniability if stopped by police.”

29. “Having to wear a disposable apron and gloves while visiting my mother in a care home, while she was on the other side of a floor-to-ceiling Perspex wall.”

30. “Scotch eggs. You couldn’t drink in a pub unless you also had a ‘substantial’ meal.”

31. “Testing of totally healthy people and making them stop work based on a questionable positive test result, when they have no symptoms, creating NHS staff shortages, cancelled operations. Things that, you know, actually kill people…”

32. “My son works in the NHS on the Covid ward and could go to the local Sainsbury’s for his lunch. But when we were ill and isolating at home, he had to isolate as well – for 10 days.”

33. “My eight-year-old granddaughter telling me they weren’t allowed to sing Happy Birthday at school for her friend’s ninth birthday.”
A substantial meal…
A substantial meal… Credit: E+

34. “It was illegal to see your parents in their back garden, but legal to meet them in a pub garden with lots of other people.”

35. “I had to abandon my weekly choir practice – but my husband was allowed to sing as a spectator at a football match.”

36. “They removed all the bins in Regent’s Park and Hampstead Heath.”

37. “Having a flask of tea or coffee on a walk meant it was classified as a picnic – and thus verboten.”

38. “Bring your own biro to a dental appointment to fill in a form declaring you do not have Covid.”

39. “My neighbour refused to hang the washing out to dry – they thought the sheets might catch Covid and infect them.”

40. “My 12-year-old had to sit alone at her grandfather’s funeral – her first experience of one – even though we drove there together and hugged outside. There were three officials watching us all to ensure we didn’t break the rules.”

41. “We could only go outdoors once a day for exercise.”

42. “In pubs, wearing a mask to get from the door to the table, and the table to the toilet – but not wearing a mask while sitting down.”

43. “People in a Tier 3 area walking two minutes down the road for a pint in Tier 2.”

44. “In Wales, supermarkets were allowed to stay open, but the aisles containing children’s clothing and books were taped off. Because buying a baby’s jumper is so much more perilous than picking up a pint of milk.”

45. “The pallbearers all but threw my mother’s coffin in the grave and ran away. They had her down as a Covid death, but she died of cancer.”

46. “The one-way systems around supermarkets that led to people being forced into parts they didn’t want to be in, making them spend more time in the shop – while Covid simply circulated over the top of the shelves.”

47. “Children abandoned by social services and left in the clutches of terrible parents.”

48. “Police breaking into our student house and pinning my girlfriend by the neck up against the wall. I said: ‘This is England – you’re not allowed to do that.’”

49. “Residents of care homes forgetting who they were during the long months when family were not allowed to visit them.”

50. “Dying alone. How many died alone? How many?”

 

Van Onacceptabel naar Zo werkt het; ook retail gaat mensen uitsluiten zonder CTB

Na de horeca gaat de retailsector zich neerleggen bij een absurde maatregel, zo valt te verwachten op grond van een update. InRetail legt uit hoe het controleren in z’n werk gaat, wat je met polsbandjes kunt doen en

Wat als mijn medewerker weigert om een CTB controle uit te voeren bij klanten, is dit werk weigeren?

Op 5 november verscheen nog een andere toon, in een persbericht: Corona QR code voor 80% retailers onacceptabel. Onuitvoerbaar en onveilig.

Van iedere drie ondernemers geven er twee aan dat een corona toegangsbewijs en identiteitscontrole bij de winkeldeur voor hen onuitvoerbaar is door personeelsgebrek. Het is niet te organiseren en bij driekwart van de ondernemers leeft grote vrees voor allerlei taferelen bij de winkeldeur. [] Ondernemers willen niet dat medewerkers politieagent moeten spelen en in onveilige situaties terecht komen die bij winkels worden uitgevochten.

Al die meegaande ondernemers (en koepels) zijn de weg kwijt.

Tot voor kort was iedereen welkom.

Een jaar lang was 100% van de klanten ongevaccineerd (of: sinds mensenheugenis) zonder schade voor de volksgezondheid.

Ik vraag hen:

Hoe lang gaan jullie mensen uitsluiten*, twee maanden, een jaar, zolang de maatregel geldt ?

Waarom accepteren jullie je nieuwe functie: onbetaald toezichthouder ? (Dat deden ze eerder al, met de venstertijden/afspraak – foto)

* Pardon “[Hen] graag via andere kanalen wilt helpen om aan zijn wens te voldoen en een mooie aankoop te doen.”

Een detail uit het advies tot slot

Controleer het CTB niet voor de ingang maar al in je winkel om rijvorming en opstopping bij de ingang te voorkomen.

Dat maakt voor de rij-lengte natuurlijk niets uit, je verplaatst het probleem. In de winter is binnen wachten wel zo prettig.

Wachtrij voor Bijenkorf
Wachtrij voor Bijenkorf Amsterdam augustus ’21

Advies College voor de Rechten van de Mens over coronapas/2G: Ja mits

Eén zin in de opvatting van het College voor de Rechten van de Mens duidt op een juiste blik:

Het College is vooralsnog van mening dat de maatregelen zoals beschreven in deze wetsvoorstellen buitenproportioneel zijn in het licht van de huidige coronasituatie, en hun noodzaak onvoldoende onderbouwd.

Maar verder is hun advies te slap, het komt neer op Ja, mits.

Bij voorbeeld: ze geven voorwaarden voor de coronatoegangsbewijzen in het onderwijs:

 • ‘gratis, snel en gemakkelijk verkrijgbaar’
 • privacy zorgvuldig gewaarborgd
 • moet toezien op tijdelijkheid
 • onderwijs moet toegankelijk blijven voor studenten met een beperking of chronische ziekte.

Voor 2G zijn de eisen (ingekort citaat)

 • Duidelijk moet zijn wanneer er precies sprake is van een ‘hoogrisico-omgeving’, hoe lang het aangescherpte beleid van kracht is en wanneer het niet meer nodig is.
 • Duidelijk maken in welke omstandigheden een uitzondering kan worden gemaakt.
 • specifiek en per mensenrecht uitleggen wat de inperking van dit recht rechtvaardigt;
 • in de communicatie rondom het 2G en 3G-beleid expliciet aandacht besteden aan de positie van mensen die vanwege ziekte of een beperking niet gevaccineerd kunnen worden, en ook rekening moet houden met mensen met een beperkte kennis van de Nederlandse taal.

Dat zijn simpele vinkjes. Snapt het college nog niet hoe het regime de tijdelijkheid ‘waarborgt’ ?

Het lijkt erop dat ze het grote beeld* niet (willen) zien en alleen denken aan hun vertrouwde opdracht: discriminatie van minderheden tegengaan.

* Het is absurd dat iedereen, dagelijks een pas moet tonen voor school of werk.

Oostenrijk: bonden leger, politie trekken steun 2G-regel in

We lazen over de invoering van de 2G-regel in Oostenrijk, maar het volgende kwam niet in het nieuws. Dit is een stevige tegenslag voor het regime in dat land. De invoering van de sociale-toegangsbewijzen verloopt niet gladjes.

Wochenblick bericht 15-11 (mijn samenvatting)

Nadat FPÖ-leider Herbert Kickl opriep tot een demonstratie (20 november in Wenen) wil een vakbond in de strijdkrachten (FGÖ) “Flagge zeigen” en opkomen voor fundamentele rechten en vrijheden: zij roepen op tot deelname. De vakbond wijst er op dat iedereen mag demonstreren – ook in een lockdown. Een verbod is wederrechtelijk.

Toen minister van Binnenlandse Zaken Karl Nehammer (ÖVP) over “scherpe controles” sprak, maakte een politievakbond duidelijk dat dit waarschijnlijk niet zal gebeuren. De voorzitter liet er geen twijfel over bestaan dat de politie niet in staat is om deze controles uit te voeren.

 

Sluitingstijd winkels/horeca en verbod publiek 2-3 dagen niet in de wet opgenomen

[ Update 16-11: De wet is gewijzigd. De kop was Sluitingstijd winkels/horeca en verbod publiek nog niet geldig. Hier de pagina met de regeling van gistermiddag. ]

Het valt niet bij te houden. Eigenlijk zijn de coronatoegangsbewijzen/2G het belangrijkst maar met de recente maatregelen is van alles mis.

De verplichte sluitingstijd voor winkels en eet- en drinkgelegenheden en het verbod toeschouwers / publiek  staan nog niet in de wet.

Opnieuw is de afdeling laks met het tijdig bijwerken van de geconsolideerde wet, de Tijdelijke regeling maatregelen covid-19. Er staat nu [15-11 , 14.25u]

Geldend van 10-11-2021 t/m heden

10-11 was de laatste wijziging. Let op: dit kan elk moment veranderen.

Tot dat moment is handhaving van de nieuwe regels niet legaal.

Lees hier over hetzelfde tekort bij de wet coronatoegangsbewijzen.

Verwarring alom, ook bij de quarantaineplicht: NOS 15-11

Er is verwarring ontstaan over de aangescherpte coronaregels voor huisgenoten van mensen die positief zijn getest. Afgelopen vrijdag kondigde het demissionaire kabinet aan dat alle huisgenoten in quarantaine moeten, ongeacht of ze gevaccineerd zijn of niet.  Maar online zijn de adviezen nog steeds niet aangepast en ook de GGD’s adviseren niet eenduidig. Volgens een woordvoerder van het ministerie van VWS komt dat doordat nog niet alles “praktisch geregeld is”.

 

De nieuwe regels staan in deze ministeriële regeling dus ze gelden toch nu ?

Het is van tweeën éen:

De geconsolideerde wet geldt of hij geldt in combinatie met ministeriële regelingen.

In het tweede geval moeten de burgers zelf zoeken of er recent ministeriële regelingen zijn verschenen die de wet gaan wijzigen. Dat is uiteraard onaanvaardbaar.

Maar de minister en premier hebben het duidelijk bekend gemaakt ?

Als een uitspraak van een minister leidend (wet) is dan is er geen rechtstaat maar een …..

Overigens zijn het heren die zich niets aantrekken van een dubbel ambts- of mandaatverlies: door aftreden en Kamerverkiezingen.