Machtsmisbruik door burgemeesters

Laatste verbetering 10 april 2023

Vanaf het begin nam bestuurlijk Nederland vele maatregelen zonder rechtsgrond.

Hier de noodverordeningen en het afstand houden. Hier het ontbreken van enige noodzaak.

Door dat laatste hoeven we eigenlijk niet te kijken naar hoe de regelingen tot stand komen, want maatregelen tegen een niet-bestaande epidemie (of een andere fobie) zijn per sé ongeldig, zelfs als ze juridisch goed in elkaar steken. Maar ook daar gaat het fout.

Wanneer bestuurlijk Nederland handhaaft zonder rechtsgrond dan plegen zij machtsmisbruik.

Dat gebeurt op grote schaal.

Het probleem is: heel bestuurlijk Nederland (en de dominante media en 3-4 van de 5 Nederlanders) meent dat zij ongeveer alles mogen, dat de wet een bijzaak is en dat we moeten doen wat de minister, de website of de burgemeester zegt. Een gevaarlijke opvatting want in dat geval is er geen rechtstaat.

In een rechtstaat mogen de bestuurders en handhavers niets doen zonder rechtsgrond en moeten wetten op rechtmatige wijze tot stand komen.

In dit stuk twee lokale voorbeelden van machtsmisbruik.

Amsterdam: beperking toegang Vondelpark

Op woensdagavond 24-2 werd de politie ingezet toen duizenden mensen het Vondelpark bezochten. Vanaf donderdag werd het park af en toe gesloten: wel eruit niet erin. Voor het laatst op 2 maart.

Ook in de vorige zomerperiode was de toegang beperkt.

[Terzijde: bij het publiceren op 6-3 dacht ik dat de afsluiting opgeheven zou zijn vanwege het slechtere weer. Op 13-3 bleek dat een vergissing; bestuurlijk Nederland wil handhaven handhaven handhaven.]

Ik las de melding  van 4 maart (nieuws Zuid)

Het Vondelpark is dagelijks tot 14.00 uur toegankelijk via 6 ingangen. [] De overige zij-ingangen blijven tot nader order gesloten. Vanaf 14.00 uur is het park alleen toegankelijk via de twee hoofdingangen.

Als de situatie daarom vraagt kan worden besloten tijdelijk alleen nog maar bezoekers het park uit te laten.

Van de 21 toegangen zijn er 15 of 19 gesloten en als het wat drukker wordt: allemaal.

Omwonenden moeten met een omweg naar het park en naar huis. Na tweeën kan de omweg meer dan een kilometer zijn; een kwartier lopen. Even tussendoor het park in kan niet meer.

Een ingrijpende maatregel, zonder geldige reden.

Updates 1 april

Verderop staat de voortgang van het contact met de gemeente; liep op niets uit, geen verrassing.

Op maandag 29-3  stond op een andere pagina, met de actuele sluitingen:

Daarom sluiten we op sommige dagen de kleine zij-ingangen. []

Op dit moment zijn alle toegangen van het Vondelpark open.

Dit is in tegenspraak met de melding van 4-3, bestuurlijk Nederland kan niet uniform informeren.

De openstelling duurde kort, want vanaf dinsdag gingen de zij-ingangen dicht.

Op woensdag 31 maart greep de gemeente hard in: vanaf kwart voor drie mocht niemand het park in. Rond acht uur werden alle bezoekers  uit het park gedreven door een linie van agenten en busjes. Geen ME of waterkanon, wel dreiging met geweld zie Liveblog AT5. Een bizar tafereel, dat went nooit.

Die avond stroomde het Museumplein vol, zoals de leidinggevende inspecteur ’s middags voorspelde:

Ik vind de drukte [in het park] nog beheersbaar, als ik deze meute wegstuur, creëren we een nog groter probleem op het Museumplein.

bron Daar werd feest danig voortgezet door pakweg duizend jongeren, zonder echte inmenging door de autoriteiten. Opwekkende beelden

Raadsel: Bijna elke zondag worden honderd demonstranten van hetzelfde veld gejaagd of gespoten door politie/ME. Omdat zij geen alcohol drinken, omdat het virus ’s avonds niet actief is of omdat het bestuur toch geen olie op het vuur durft te gooien ?

Ook in andere parken genoot men massaal van de prachtige lentedag, zonder afstand te houden.

Op het strand van Noordwijk werd het ’s avonds ook druk: honderden jongeren kwamen samen. De politie verzocht hen te vertrekken, er werd gejoeld en twee personen werden aangehouden. Het is opvallend hoe weinig aandacht dit trok; alleen de regionale media berichtte erover.

 

Vragen aan de gemeente

Op 28-2 vroeg ik aan de gemeente Amsterdam: Wat is de juridische grond voor het afsluiten van het Vondelpark of het beperken van de toegang ?

(De vraag stelde ik ook op amsterdam.nl/druktemaatregelen-vondelpark op 27 feb. Dit werd 4 dagen later goedgekeurd en geplaatst)

Het antwoord (4-3 van Jurien Korzelius)

  • De aanwezigen zijn op grond van de Wet publieke gezondheid gevraagd te vertrekken;
  • Het afsluiten van de zijingangen vindt zijn basis in de Wegenverkeerswet;
  • Het beperken van het aantal aanwezigen is een combinatie met feitelijk handelen.

Daarop vroeg ik naar de toepasselijke artikelen. Dat zijn 58m WPG en 2 WVW.

Artikel 58m. Maatregelen voor openbare plaatsen

Indien de burgemeester van oordeel is dat de omstandigheden op een openbare plaats zodanig zijn dat de daar aanwezige personen [de in de wet genoemde afstand] niet in acht kunnen nemen, of bij ernstige vrees voor het ontstaan daarvan, kan hij de bevelen geven die nodig zijn om de naleving [] te verzekeren.

Het openbaar bestuur moet het principe volgen om niet meer te doen dan nodig is. In dit geval is dat de opdracht geven om te verspreiden. Het park uit sturen gaat te ver.

In WVW artikel 2 staat niet meer dan de secundaire doelstelling (in art. 1 staan de hoofddoelen.

De krachtens deze wet vastgestelde regels kunnen voorts strekken tot:

a. het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte overlast, hinder of schade alsmede de gevolgen voor het milieu []; b. het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte aantasting van het karakter of van de functie van objecten of gebieden;

c. de bestrijding van de epidemie van covid-19.

Hier staat geen basis voor een maatregel. Voor het afsluiten van de ingangen ontbreekt de rechtsgrond: ambtsmisbruik door burgemeester Halsema (GroenLinks), het College en de handhavers.

Op mijn vraag “Is er een verkeersbesluit of ander besluit genomen voor de afsluiting ?” kreeg ik geen antwoord.

Op 27-3 stuurde ik deze oproep

Geacht College,

Uit de antwoorden (en het uitblijven daarvan) van Jurien Korzelius van de Directie Juridische Zaken maak ik op dat de beperking van de toegang tot het Vondelpark niet gebaseerd is op geldend

recht. U bent daartoe niet bevoegd, zodat er sprake is van ambtsmisbruik door u en de handhavers. In WVW artikel 2 staat niet meer dan een doelstelling.

Ik verzoek u om dit onmiddellijk recht te zetten.

Op 29-3 antwoordde Korzelius

[] Mij is echter niet geheel duidelijk waar u naar op zoek bent. Zoals gezegd biedt artikel 2 van de Wegenverkeerswet ook ruimte voor feitelijk handelen. Daarvan is gebruik gemaakt.

 

 

Heerlen: campagne-bijeenkomst ontbonden

In deze verkiezingstijd vallen deze zaken op:

-In de massamedia en de kieswijzers is het coronabeleid een van de ’tig thema’s en

– de partijen organiseren geen campagne-bijeenkomsten. Behalve het FvD en die partij ondervindt daarbij hinder vanuit het openbaar bestuur. Verkiezingen en campagne-bijeenkomsten zijn een hoeksteen van de democratie; ze belemmeren is anti-democratisch.

De partij mag een bijeenkomst maar kort van te voren aankondigen. Daar bestaat geen bepaling over.

Hier de beelden van de poging tot afstand houden en de afgelasting 3 maart.

Dit is ambtsmisbruik door burgemeester Roel Wever (VVD.
Het FvD ziet de situatie niet helemaal juist. Baudet wil zich aan afspraken houden, het zijn echter bevelen. Hij zegt wij zijn rechtstatelijk, maar de autoriteiten hebben daar schijt aan.

Afstand houden is geen geldig recht omdat de noodzaak ontbreekt (vergelijkbaar met de avondklok – er is geen epidemie etc). Het is tevens een helder voorbeeld van het verbieden en bestraffen van normaal gedrag. De overheid deed dat zonder rem wegens corona maar dat was niet het begin. In het verkeer bij voorbeeld wordt al een eeuw allerlei onschadelijk gedrag verboden. Vroeger: schuin oversteken, nu iets sneller rijden dan de limiet en geen gordel dragen; de lijst is lang.

Toezicht houden op afstand houden is een taak voor ambtenaren, niet voor anderen.

De regel wordt ’tig miljoen keer per dag overtreden, ook op het Binnenhof.

Laat de politie de bijeenkomst maar ontbinden. Baudet en Van Haga moeten dan vooraan gaan staan, dat levert prangende beelden op.

FvD kan de aanwezigen oproepen in verzet te gaan tegen eventuele boetes.