Geen paniek: code groen in de broeikas

Supergoed nieuws: de CO2-stijging is gunstig voor het leven op aarde en het is onschadelijk voor het klimaat en biodiversiteit.

Je zou opgelucht adem kunnen halen. Maar er is een ander, groter probleem; lees verder.

CO2 is ok. Onderzoeken tonen aan dat de CO2-toename heeft gezorgd voor sterkere plantengroei, een vergroening van onze aarde en hogere opbrengsten in de landbouw. Meer CO2 is goed voor planten, en zij zijn de basis voor de voedselketen. Dier en mens zijn afhankelijk van plantengroei en profiteren mee.

Het optimale CO2-niveau ligt boven de huidige waarde. Een daling van het CO2-gehalte zou zorgelijk zijn.

Voorspelde gevolgen komen niet

  • De stijging van de gemiddelde temperatuur is minimaal (zie grafiek) dus niet ongekend, versneld of verontrustend. Wat de temperatuur betreft is er geen klimaatverandering.
  • De zeespiegel stijgt kalm door, ook hier geen versnelling.
  • Meer extreem weer blijft uit.
  • Er is geen bewijs voor kantelpunten of mega-verschijnselen zoals stilvallen van de golfstroom, verdwijnen van ijskappen of CO2-emissie uit permafrost. Wat schrijft de Royal Society hierover (2014)

De resultaten van de best beschikbare klimaatmodellen voorspellen in de nabije toekomst geen abrupte veranderingen in dergelijke systemen (kantelpunten of tipping points genoemd). Naarmate de opwarming toeneemt, kan de mogelijkheid van grote abrupte veranderingen niet worden uitgesloten.

De atmosfeer verandert naar omstandigheden die al miljoenen jaren niet zijn voorgekomen, dus [] de onzekerheid is groot. Het klimaatsysteem omvat vele concurrerende processen die het klimaat in een andere toestand zouden kunnen veranderen zodra een drempel is overschreden.

De Britse academie van wetenschappen is overtuigd van door de mensheid veroorzaakte opwarming*, maar men kan gewoon geen kantelpunten aantonen, evenmin als het IPCC. Wanneer ze het voor de verre toekomst niet uitsluiten treden ze buiten de wetenschap.

* Bij vb. Alleen wanneer modellen menselijke invloeden op de samenstelling van de atmosfeer bevatten, zijn de resulterende temperatuurveranderingen consistent met waargenomen veranderingen.

 

Dat CO2-uitstoot klimaatrampen geeft klopt dus niet. Daarom hoeven we het niet te hebben over de ontelbare vragen zoals de invloed van de zon en waterdamp, hoe we hittegolven vaststellen of het ijsberenbestand. Die wetenschap blijft interessant, maar we moeten ons op iets anders richten. Dat doe ik op de volgende pagina’s.

  1. Waardoor gingen zo veel mensen in klimaatverandering geloven?
  2. Gaat het om de energie-transitie in plaats van klimaatverandering ?
  3. Wat zegt dit over bestuurlijk Nederland en de bovenlaag ?

 

De gemiddelde jaartemperatuur van de aarde vanaf 1880. Waar is de opwarming ? Als je deze grafiek horizontaal verkleint en verticaal uitrekt krijg je de grafiek die overal getoond wordt. Daar staat altijd de afwijking van het gemiddelde (anomalie) in plaats van de absolute temperatuur.
De helling van elke trendlijn hangt helemaal af van de schaalverdeling.

 

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *