Amsterdam rommelt met ‘volksinitiatief’ bij toerisme-inperking

De gemeente Amsterdam komt met stevige beperkingen op het toerisme:  ‘nee’ tegen nieuwe hotels en het aantal riviercruiseschepen halveren.

Dat laatste vulde de voorpagina van Het Parool 16-4. Daarin staat:

[Wethouder Hester van Buren, Havens, PvdA] wijst daarbij op het in 2021 aangenomen volksinitiatief dat het aantal toeristen de 20 miljoen niet mag overschrijden. “We luisteren naar Amsterdammers en de financiële consequenties hebben we bewust genomen.”

(Zijn de financiële consequenties voor de getroffen bedrijven ook bewust genomen ?)

In 2020 startte een groep burgers een volksinitiatief met de titel Amsterdam heeft een Keuze (AHK). Zij wilden het aantal overnachtingen begrenzen op 12 miljoen “het aantal in 2014, toen het nog beheersbaar was”.

In 2019 was het aantal 22 miljoen, dus 12 miljoen is uit balans vind ik.

“Aangenomen volksinitiatief” is misleidend

Een volksinitiatief ‘moet’ leiden tot een referendum, en dat is niet gebeurd. Van de referendum-pagina:

Bij een volksinitiatief kunnen Amsterdammers zelf een onderwerp voordragen voor stemming. De gemeenteraad kan hier een alternatief plan tegenover stellen. Bij een referendum kunnen inwoners dan op één van beide voorstellen stemmen.

Bij AHK waren de initiatiefnemers en het College het met elkaar eens en zag men af van een referendum. Uit een artikel in Binnenlands Bestuur juni ‘21

Centrumbewoner Jasper van Dijk, een van de initiatiefnemers, krijgt van diverse raadsleden en de wethouder een pluim als hij de verordening voor de tweede keer mag komen toelichten in een raadscommissie.  []

GroenLinks-raadslid Zeeger Ernsting had nog niet eerder meegemaakt dat burgers een verordening schrijven.

Het is toegestaan dat initiatiefnemers afzien van een referendum, maar dan moet je het vervolgens geen volksinitiatief meer noemen maar een petitie.

30.000 handtekeningen (online) is een sterk resultaat maar laten we het beleid bepalen door petities ?

Voor het stadsbestuur is democratie: luisteren naar en overleggen met bewoners … die de juiste mening hebben.

Amsterdam heeft een Keuze … en die hoeven we niet voor te leggen aan de Amsterdammers.

Details:

In de nieuwe verordening van 2021 staat een bandbreedte: van 10 tot 20 miljoen. 12 en 18 zijn signaalwaarden, dan moet de gemeente ingrijpen. De gemeente:

Het aantal hotelovernachtingen in 2023 was 20.665.000, exclusief vakantieverhuur, bed and breakfast en cruiseschepen.

De verordening Toerisme in balans is niet te vinden met zoeken op amsterdam.nl, je moet eerst naar het regelgevingsregister. Hier is hij.

1b: Geteld wordt iedere overnachting tegen een vergoeding (max. 60 dagen) dus exclusief klopt niet.

Overigens moet of kan het aantal dagbezoeken ook gereguleerd worden.

Nog een detail:

AHK pleitte voor een hotelstop en andere maatregelen, maar zei niets over cruiseovernachtingen.

Stadsdeelcommissies Amsterdam blijven vrij van vrije burgers

Parrol stadsdeelcommissiesDe voorpagina van 7 februari meldt het failliet van dit deel van het nieuwe bestuurlijk stelsel. Hier het artikel, een kandidaat vat het goed samen:

Van Wijk met zijn Bewoners Amsterdam is de enige lokale groepering van de ruim zeventig van vier jaar geleden die een tweede poging waagt. Hij weet zich vergezeld door zeven andere lijsten in alle stadsdelen. “Het verschil is veelzeggend,” zegt hij. “Het enthousiasme van vier jaar geleden is volledig verdwenen. Dat is verschrikkelijk als je je bedenkt dat de stadsdeelcommissies in het leven zijn geroepen om de betrokkenheid van de burger bij het bestuur te vergroten. Het tegendeel is het geval. Het is gemeenteraadje spelen door mensen die iets willen in de politiek.”

Hier de pagina over de vorige verkiezingen en mijn poging tot deelname (daarvoor maakte ik ibop.nl.

De mentaliteit van jongvolwassenen

Oost-online meldt

Fenna Swart heeft haar lidmaatschap van de stadsdeelcommissie Oost én van GroenLinks met directe ingang opgezegd. Aanleiding is de manier waarop het dagelijks bestuur met het door haar ingediende advies Biomassacentrale is omgegaan. De stadsdeelcommissie nam dit advies unaniem over, maar het dagelijks bestuur besloot echter om dit niet te communiceren met de buitenwereld.

De reden is schijnbaar de opstelling van het Dagelijks Bestuur waardoor de “geloofwaardigheid van de stadsdeelcommissie in het geding” komt. Het etiket ‘fopspeen’ in de kop lijkt afkomstig van Fenna Swart. Hier meer over het experiment stadsdeelcommissie.

Nu over naar de vraag waarom een commissie-lid van GroenLinks opstapt vanwege een plan dat voortvloeit uit het klimaatbeleid.

NUON wil met een hernieuwbare energiebron stadswarmte maken, in lijn met het groene gevoel. Wat kan daar mis gaan ?

 • Op EU-niveau is bepaald dat de CO2 die vrijkomt bij het verbranden van biomassa niet meetelt als CO2-emissie. Een beslissing die gebaseerd is op onkunde en/of ideologie.
 • De Nederlandse overheid moet CO2 reduceren en de inzet van biomassa is dan onmisbaar, dus dat wordt gesubsidieerd. Fout beleid want CO2 is onmisbaar voor het leven op aarde, zie categorie klimaatrealisme.
 • Amsterdam wil aardgasvrij worden en kiest voor uitbreiding van warmtenetten.
 • NUON moet voor extra warmte-productie kiezen voor een biomassa-centrale (naast bestaande gas-stook).
 • Burgers zijn overdreven bezorgd over fijnstof vanwege de propaganda over de schade voor de gezondheid; GroenLinks deed daar flink aan mee.

De gevolgen van deze agenda-puree ? In Diemen stelde GroenLinks-raadslid Hilda van ’t Riet kritische vragen aan GroenLinks-wethouder duurzaamheid Jorrit Nuijens over de biomassa-centrale.

In Amsterdam-Oost gaf de stadsdeelcommissie ongevraagd advies aan het DB en het College van B&W, met diverse hinder-stappen tegen het voornemen van NUON. Het advies werd opgesteld door leden vanuit PvdA, VVD, D66 en GroenLinks. Met de net genoemde gevolgen.

Wat is de oorsprong ?

De groenen hebben de mentaliteit van jongvolwassenen, ze voelen en wensen van alles, ze zijn hartstochtelijk tegen dit of voor dat. Ze rekenen het nooit door en negeren de alternatieven. Of het doel haalbaar, rechtvaardig of logisch is doet er niet toe. We zien dan ook verwarring, zigzagbeleid en tegenspraak bij doelen en middelen

 • Tegen autoverkeer (vooral in steden), vóor elektrische auto’s
 • Elektrisch rijden verhoogt kolen- en gasverbruik
 • Gas was tot voor kort een transitie-brandstof (van steenkool naar duurzaam) en nu moet het verbruik zo snel mogelijk naar nul
 • Eerst vóor biomassa en bio-brandstoffen, nu schrikt men van de vele nadelen en probeert strenge voorwaarden op te leggen
 • Voor elektrisch vervoer, fietsgebruik en delen, maar tegen op-straatverhuur van fietsen (zogenaamde deelfietsen) en elektrische steps
 • Er is wel consensus tegen kernenergie, in feite de beste stroombron.

Als je de maatschappij op z’n kop wil zetten, veel hoekstenen van ons bestaan wil verbieden en als transitie het doel is, dan volgt een conflict met de realiteit.

Meer over de ontwrichting die het gevolg zal zijn van het klimaatbeleid.

Het groene voelen komt niet alleen bij GroenLinks voor (en de milieubeweging) maar het heeft bijna alle politieke partijen en overheidsorganen in de greep. De klimaatwet werd Kamerbreed gesteund op twee partijen na (plus de PvdD die de wet krachteloos vond).

Bestuurlijk Nederland zit vol met jongvolwassenen, dus: volwassenen gevraagd.