Het doel van de energietransitie ?

Laatste verbetering 24 december 2021

[Gepubliceerd februari 2020 – gewijzigd dec. ’21]

Wat lezen we vaak bij de bangmakers: laten we stoppen met de discussie over klimaatverandering en de energie-transitie doorvoeren. Ook sommige klimaatsceptici zijn voor die transitie, met andere redenen: het opraken, de vervuiling en de afhankelijkheid van foute regimes.

Het staat vast dat de energietransitie het doel is, niet het stoppen van klimaatverandering. En energietransitie betekent uitsluitend duurzame bronnen gebruiken. Dat doel wordt omarmd door de politiek, de bezorgde burgers en de bedrijven in de DE-sector. Bijna alle voorstanders van de energietransitie hebben geen ontwrichting op het oog. Daarbij is het moeilijk om de ware motieven van anderen te kennen.

Het lijkt er op dat voor sommigen de energietransitie een middel is; de invloedrijke mensen achter de schermen. Complotfantasie ? De Republikeinen in de US Environment [] Committee publiceerden in 2014 een rapport over de samenzwering tussen milieuactivisten, de Environmental Protection Agency en miljardairs die grote sommen geld gebruiken om het milieubeleid te beïnvloeden.

Klimaatverandering tegengaan dus energie-transitie dus ontwrichting en ontvolking.

De eerste stap is duidelijk en bekend, daar zijn alle ogen op gericht. De tweede moet ik onderbouwen.

Het staat vast dat energievoorziening essentieel is. Ons land draait op energie die betaalbaar is en altijd beschikbaar. Zonder energie geen maatschappij, geen leven.

Nu komt zo’n 92 procent van de totale energievraag van koolstoffen. Het is bekend maar lijkt vaak vergeten: stroom(opwekking) is maar een deel van de energievraag. Dingetjes als verwarming en transport gaan voor ongeveer honderd procent op koolstof.

Het klimaatbeleid is gericht op het uitbannen van koolstof en kernstroom. In ons land levert dat laatste een kleine bijdrage; uitbannen is dus: niet verder toepassen.

Omdat duurzaam te weinig oplevert, nu en in 2050, leidt dit tot afbraak van de energievoorziening.

Energietransitie leidt tot energie-rantsoen of energie-schaarste.

Wat gebeurt er zonder fossiele brandstoffen ?

Hoe, in welke volgorde en mate de gruwelijke gevolgen optreden en elkaar versterken is onbekend.

Schatting: Na een paar maanden wonen er hooguit een paar miljoen mensen in ons land, de rest is dood of gevlucht: een ontvolking.

  • Industrie verdwijnt;
  • Nederland wordt een agrarische samenleving, iedereen moet op het land werken, want landbouwwerktuigen werken bijna volledig op fossiele brandstoffen. Het bijmengen van biobrandstoffen is maar beperkt mogelijk en elektrische tractoren kunnen maar een paar uren werken op een acculading;
  • Bomen worden gekapt, dieren opgegeten;
  • Alles op rantsoen.

Dat doet denken aan Cambodja onder het regime van de Rode Khmer,
de Grote Sprong Voorwaarts van Mao Zedong en het Morgenthau-plan voor Duitsland.

Patrick Moore verwoordt het uitvoeriger, lees Green New Deal Would Kill Almost Everyone (GND zal bijna iedereen ombrengen). Hij raakte een zenuw want Greenpeace verwijderde hem als mede-oprichter . Artikel op ninefornews

In plaats van dit academische geval (totale uitbanning van fossiele brandstoffen; het land draait op kernenergie en ‘duurzame’ bronnen)  kunnen we kijken naar een realistischer situatie:

Een dagenlange stroomuitval

Hier een opsomming van de gevolgen van een black out voor Oostenrijk, door Dr. Helmut Pöltelt. Vertaald door Climategate (feb. ’20). Uit de opening

Het Duitse ‘Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe‘ (Bescherming Bevolking en Rampenbestrijding)  zal aan burgers een ‘noodkookboek’ uitdelen voor tijden zonder een functionerende stroomvoorziening. Het boek bevat recepten die kunnen worden bereid zonder elektrische keukenapparatuur en zonder leidingwater. Dit is de onmiskenbare indicatie dat de bondsregering en de verantwoordelijke partijpolitici heel goed weten dat er een ‘black-out‘ ofwel een langdurige totale uitval van de elektrische energievoorziening dreigt, als gevolg van de energietransitie en het klimaatpakket.

Zo’n stroomuitval treft een deel van de hele energievoorziening. Maar stroom is nodig voor alles, neem ICT. Als het internet en communicatie uitvallen stort het kaartenhuis in. Tankstations en het gasnetwerk hebben stroom en internet nodig.

Nog wat citaten

Ook de functionaliteit van noodstroomaggregaten is niet altijd gegarandeerd: volgens een Duits onderzoek uit 2014 kon in 60 procent van de ‘netvervangingssystemen’ de brandstof niet meer worden gebruikt.

Volgens de studie ‘Voedsel- en voedingspreventie Oostenrijk’ kunnen ongeveer drie miljoen mensen uiterlijk op de vierde dag niet meer voldoende voor zichzelf zorgen. Na zeven dagen zijn dat al ongeveer zes miljoen mensen. [Van de 8,9 mln]

Binnen de eerste dagen van een black-out is er al schade aan groenten en fruit in kassen vanwege het gebrek aan airconditioning en ventilatie.

In Oostenrijk nemen de autoriteiten dit gevaar serieus. De Bundesheer geeft een waarschuwing en advies

Een blackout is een langdurige Europabrede stroom-, infrastructuur- en dienstenuitval, waardoor plotsklaps niets meer functioneert! Meer dan veel mensen zich bewust zijn is ons leven enorm afhankelijk van een intacte stroomvoorziening.

Volgens Xandernieuws (okt ’21) stond dit in een grote advertentie. De url daarop leidt naar een archiv-pagina.

De NOS op 3 maakte in juni ’19 een goede reportage (pagina en video) over de -beperkte- noodplannen en hoe de situatie zich kan ontwikkelen.

Ontwrichting beoogd ?

Voor ontwrichting als doel zijn aanwijzingen:

  • Bij de grondleggers en oprichters van milieubewegingen vinden we veel voorstanders van bevolkingskrimp. Thomas Malthus zag de mens als bedreiging voor de planeet, en dat werd overgenomen door de Club van Rome. Vanaf de jaren ‘zeventig werd de anti-life opvatting gepropageerd: geboortebeperking, abortus, homoseksualiteit, feminisme en -in ontwikkelingslanden- gedwongen sterilisatie.

Het is evident dat de milieubeweging kernenergie met valse argumenten heeft aangevallen. Hier twee episodes

The fallout of the Nobel scam of 1946: Hoe prijswinnaar Herman Muller verzweeg dat een lage dosis kernstraling veilig is.

De smerige campagne tegen kernenergie in Ohio in de jaren ‘zeventig. Het bestuur wou (moest) de kolencentrales vervangen door kerncentrales, vanwege de zware luchtverontreiniging. De milieubeweging zette alles op alles om die verbetering tegen te houden.

  • Ook opslag van CO2 (CCS) is niet de bedoeling want dan verandert er te weinig.
  • Als sceptici erop wijzen dat fors Nederlands klimaatbeleid zorgt voor een uiterst geringe beperking van de temperatuurstijging dan blijft een goed weerwoord uit. Men zegt: de energie-transitie moeten we toch uitvoeren.