Van Onacceptabel naar Zo werkt het; ook retail gaat mensen uitsluiten zonder CTB

Na de horeca gaat de retailsector zich neerleggen bij een absurde maatregel, zo valt te verwachten op grond van een update. InRetail legt uit hoe het controleren in z’n werk gaat, wat je met polsbandjes kunt doen en

Wat als mijn medewerker weigert om een CTB controle uit te voeren bij klanten, is dit werk weigeren?

Op 5 november verscheen nog een andere toon, in een persbericht: Corona QR code voor 80% retailers onacceptabel. Onuitvoerbaar en onveilig.

Van iedere drie ondernemers geven er twee aan dat een corona toegangsbewijs en identiteitscontrole bij de winkeldeur voor hen onuitvoerbaar is door personeelsgebrek. Het is niet te organiseren en bij driekwart van de ondernemers leeft grote vrees voor allerlei taferelen bij de winkeldeur. [] Ondernemers willen niet dat medewerkers politieagent moeten spelen en in onveilige situaties terecht komen die bij winkels worden uitgevochten.

Al die meegaande ondernemers (en koepels) zijn de weg kwijt.

Tot voor kort was iedereen welkom.

Een jaar lang was 100% van de klanten ongevaccineerd (of: sinds mensenheugenis) zonder schade voor de volksgezondheid.

Ik vraag hen:

Hoe lang gaan jullie mensen uitsluiten*, twee maanden, een jaar, zolang de maatregel geldt ?

Waarom accepteren jullie je nieuwe functie: onbetaald toezichthouder ? (Dat deden ze eerder al, met de venstertijden/afspraak – foto)

* Pardon “[Hen] graag via andere kanalen wilt helpen om aan zijn wens te voldoen en een mooie aankoop te doen.”

Een detail uit het advies tot slot

Controleer het CTB niet voor de ingang maar al in je winkel om rijvorming en opstopping bij de ingang te voorkomen.

Dat maakt voor de rij-lengte natuurlijk niets uit, je verplaatst het probleem. In de winter is binnen wachten wel zo prettig.

Wachtrij voor Bijenkorf
Wachtrij voor Bijenkorf Amsterdam augustus ’21

Advies College voor de Rechten van de Mens over coronapas/2G: Ja mits

Eén zin in de opvatting van het College voor de Rechten van de Mens duidt op een juiste blik:

Het College is vooralsnog van mening dat de maatregelen zoals beschreven in deze wetsvoorstellen buitenproportioneel zijn in het licht van de huidige coronasituatie, en hun noodzaak onvoldoende onderbouwd.

Maar verder is hun advies te slap, het komt neer op Ja, mits.

Bij voorbeeld: ze geven voorwaarden voor de coronatoegangsbewijzen in het onderwijs:

 • ‘gratis, snel en gemakkelijk verkrijgbaar’
 • privacy zorgvuldig gewaarborgd
 • moet toezien op tijdelijkheid
 • onderwijs moet toegankelijk blijven voor studenten met een beperking of chronische ziekte.

Voor 2G zijn de eisen (ingekort citaat)

 • Duidelijk moet zijn wanneer er precies sprake is van een ‘hoogrisico-omgeving’, hoe lang het aangescherpte beleid van kracht is en wanneer het niet meer nodig is.
 • Duidelijk maken in welke omstandigheden een uitzondering kan worden gemaakt.
 • specifiek en per mensenrecht uitleggen wat de inperking van dit recht rechtvaardigt;
 • in de communicatie rondom het 2G en 3G-beleid expliciet aandacht besteden aan de positie van mensen die vanwege ziekte of een beperking niet gevaccineerd kunnen worden, en ook rekening moet houden met mensen met een beperkte kennis van de Nederlandse taal.

Dat zijn simpele vinkjes. Snapt het college nog niet hoe het regime de tijdelijkheid ‘waarborgt’ ?

Het lijkt erop dat ze het grote beeld* niet (willen) zien en alleen denken aan hun vertrouwde opdracht: discriminatie van minderheden tegengaan.

* Het is absurd dat iedereen, dagelijks een pas moet tonen voor school of werk.

Oostenrijk: bonden leger, politie trekken steun 2G-regel in

We lazen over de invoering van de 2G-regel in Oostenrijk, maar het volgende kwam niet in het nieuws. Dit is een stevige tegenslag voor het regime in dat land. De invoering van de sociale-toegangsbewijzen verloopt niet gladjes.

Wochenblick bericht 15-11 (mijn samenvatting)

Nadat FPÖ-leider Herbert Kickl opriep tot een demonstratie (20 november in Wenen) wil een vakbond in de strijdkrachten (FGÖ) “Flagge zeigen” en opkomen voor fundamentele rechten en vrijheden: zij roepen op tot deelname. De vakbond wijst er op dat iedereen mag demonstreren – ook in een lockdown. Een verbod is wederrechtelijk.

Toen minister van Binnenlandse Zaken Karl Nehammer (ÖVP) over “scherpe controles” sprak, maakte een politievakbond duidelijk dat dit waarschijnlijk niet zal gebeuren. De voorzitter liet er geen twijfel over bestaan dat de politie niet in staat is om deze controles uit te voeren.

 

Sluitingstijd winkels/horeca en verbod publiek 2-3 dagen niet in de wet opgenomen

[ Update 16-11: De wet is gewijzigd. De kop was Sluitingstijd winkels/horeca en verbod publiek nog niet geldig. Hier de pagina met de regeling van gistermiddag. ]

Het valt niet bij te houden. Eigenlijk zijn de coronatoegangsbewijzen/2G het belangrijkst maar met de recente maatregelen is van alles mis.

De verplichte sluitingstijd voor winkels en eet- en drinkgelegenheden en het verbod toeschouwers / publiek  staan nog niet in de wet.

Opnieuw is de afdeling laks met het tijdig bijwerken van de geconsolideerde wet, de Tijdelijke regeling maatregelen covid-19. Er staat nu [15-11 , 14.25u]

Geldend van 10-11-2021 t/m heden

10-11 was de laatste wijziging. Let op: dit kan elk moment veranderen.

Tot dat moment is handhaving van de nieuwe regels niet legaal.

Lees hier over hetzelfde tekort bij de wet coronatoegangsbewijzen.

Verwarring alom, ook bij de quarantaineplicht: NOS 15-11

Er is verwarring ontstaan over de aangescherpte coronaregels voor huisgenoten van mensen die positief zijn getest. Afgelopen vrijdag kondigde het demissionaire kabinet aan dat alle huisgenoten in quarantaine moeten, ongeacht of ze gevaccineerd zijn of niet.  Maar online zijn de adviezen nog steeds niet aangepast en ook de GGD’s adviseren niet eenduidig. Volgens een woordvoerder van het ministerie van VWS komt dat doordat nog niet alles “praktisch geregeld is”.

 

De nieuwe regels staan in deze ministeriële regeling dus ze gelden toch nu ?

Het is van tweeën éen:

De geconsolideerde wet geldt of hij geldt in combinatie met ministeriële regelingen.

In het tweede geval moeten de burgers zelf zoeken of er recent ministeriële regelingen zijn verschenen die de wet gaan wijzigen. Dat is uiteraard onaanvaardbaar.

Maar de minister en premier hebben het duidelijk bekend gemaakt ?

Als een uitspraak van een minister leidend (wet) is dan is er geen rechtstaat maar een …..

Overigens zijn het heren die zich niets aantrekken van een dubbel ambts- of mandaatverlies: door aftreden en Kamerverkiezingen.

KHN weifelt over boycot van coronatoegangsbewijzen

Het is de eerste keer dat een branche-organisatie een boycot van een coronamaatregel goedkeurt. Dit is de kop van het bericht van KHN van 12 november

De grens is bereikt! De horeca gaat hélemaal niet dicht om 19:00 uur!

Na ruim 20 maanden falend overheidsbeleid is de grens bereikt. Het draagvlak bij Koninklijke Horeca Nederland (KHN) en horecaondernemers voor de coronamaatregelen is tot een nulpunt gedaald.

KHN laat de actie over aan de leden.

KHN begrijpt heel goed dat veel horecaondernemers de keuze zullen maken om gewoon open te blijven en heeft daar alle begrip voor.

De Telegraaf pakte dit op

{kop} Horeca accepteert niet nóg meer maatregelen: ’Bijna twee jaar lang alles gegeven en opgeofferd’

Brancheorganisatie Koninklijke Horeca Nederland geeft volledige steun aan ondernemers die de zaterdag ingaande avondsluiting [] aan de laars lappen: „De horeca gaat hélemaal niet dicht om 19.00 uur”, zo klinkt het strijdbaar.

Er zit een verschil tussen ‘alle begrip’ en ‘volledige steun’ maar goed.

Waarschijnlijk is er verdeeldheid binnen het bestuur en de leden. Directeur Dirk Beljaarts zei in september over de coronapas

We moeten dit keihard boycotten en saboteren.

Dat standpunt kwam niet op de website van KHN en een openlijke boycot bleef uit.

Op de site staat een pagina met ‘Hoe werkt de controle op het coronatoegangsbewijs? En waar moet je verder rekening mee houden?‘ en een bericht van 9-11 over annuleringen, weekcijfers RIVM en de mogelijke maatregelen, zonder een woord over een boycot.

KHN is van mening dat met de uitbreiding van de CTB-controle naar het buitenterras er meer dan voldoende coronamaatregelen van toepassing zijn in de horeca. Die uitbreiding was al hoogst symbolisch en niet onderbouwd.

De naleving van de CTB-controle kan hier en daar wellicht wat beter, maar de meeste horecaondernemers doen enorm hun best. Aanvullende maatregelen voor de horeca gaan het gezondheidsverschil niet maken, terwijl de economische schade alleen maar groter wordt. Dat is de boodschap die we het kabinet in de komende dagen meegeven.

Dat is geen afwijzing van de CTB-controle. De boodschap had geen effect.

De avondsluiting komt bovenop de coronatoegangsbewijzen; dat kan het gevoel geven: geef ze een vinger en ….

Mijn opvatting: op fake-science gebaseerde draconische maatregelen mòet je negeren.

Hoeveel horecaondernemers sluiten de tent om acht uur  ? Men verwacht: bijna iedereen, maar ik hou rekening met een omslag. Tijdens de pestconferentie zei de FD-journalist: Het MKB is ziedend (over de combinatie van sluitingstijd 18u en nog geen zicht op compensatie). Dat woord hebben we lang niet gehoord.

Zie ook De wrakke wettelijke basis voor de coronatoegangsbewijzen.

Vlag & wimpel voor FvD (en JA21, PVV) kiezers bij kennisvraag CoViD-19

In grote debatten denken beide kampen dat zij zelf de feiten goed kennen (en hun mening daarop baseren) en de tegenstanders niet.

Je kunt een idee krijgen wie gelijk heeft als de leiders een toets maken met kennisvragen. Denk aan fractieleden, opiniemakers, prominente wetenschappers. Is zoiets uitvoerbaar ? In ieder geval gebeurt het niet.

Maar er is een surrogaat: peilingen bij de kiezers.

Er waren dit jaar twee enquetes met kennisvragen.

In de lente liet Clintel peil.nl vragen stellen over het klimaat/beleid [pdf].

Hoeveel is de aarde de afgelopen 150 jaar opgewarmd?

Slechts 1 op de 3 had dit goed: 1 graad. De helft koos een te hoge waarde.

FvD- en JA21-stemmers kozen het vaakst het goede antwoord : 50 en 49 procent.

Hoeveel centimeter is de zeespiegel langs de Nederlandse kust de afgelopen honderd jaar gestegen?

Hier kiest 42 procent voor het juiste antwoord (18 cm) en 60 procent van de FvD’ers.

 

De tweede enquete gaf een duidelijker resultaat.

Begin oktober stelde peil.nl de vraag

Hoe hoog schat u de kans in dat een ongevaccineerde, die Covid-19 oploopt, in het ziekenhuis belandt.

24 procent weet het juiste percentage: minder dan 1%.

Het verschil tussen de politieke voorkeuren is frappant:

Afgaande op deze beperkte toets hebben de kiezers op de rechterflank gelijk. En daarmee de (dwars)denkers.

  • Drie op de vier Nederlanders hebben talloze berichten gemist* waarin gemeld werd hoe klein deze kans is. * Of intern weggemoffeld.
  • De vraag moest ook gesteld worden aan bewindslieden, OMT-leden, ziekenhuisbestuurders, Kamerleden en hoofdredacteuren.
  • Binnen het FvD bestaat de opvatting dat ‘CoViD-19 oplopen’ niet goed vast te stellen is; dan is de vraag onzinnig.
  • Hoe ouder hoe groter men de kans schat: van 9% bij jongeren tot 66% bij 65-plus! Dat is wel begrijpelijk omdat ouderen vaker (minder zelden) ernstig ziek worden. Dit leidt tot extra overschatting. Je moet de uitslag in de grafiek hiervoor corrigeren.
  • Door de slechte eerstelijnbehandeling werden te veel mensen naar het ziekenhuis gestuurd. De kans was maakbaar.

 

BPOC2020 onbetrouwbaar

Sinds 9-8 stond hier een bericht met de kop Onbekend meldpunt overstroomd met 1300 sterfgevallen. Opening

De Buitenparlementaire Onderzoekscommissie heeft eerder dit jaar een cruciale stap gezet: een meldpunt ingericht voor bijwerkingen van de corona-vaccins.

Nu -14-10- stel ik dat de Buitenparlementaire Onderzoekscommissie onbetrouwbaar is. Daarvoor zijn deze redenen

 1. Er kwam geen kort geding om het ministerie op te dragen de vaccinaties te schorsen;
 2. De commissie bestaat uit 2 mensen; zij vragen niet om vrijwilligers;
 3. Geen steun voor getuigen die in problemen zijn gekomen (1 geval bekend: IC-verpleger)
 4. Comments are turned off bij Youtube, en Twitter: Mensen die @bpoc2020 heeft vermeld, kunnen antwoorden; Jade Kuit is niet meer op Linkedin;
 5. Het Meldpunt:
  1. Het bestand is niet openbaar; ik heb hierom gevraagd in e-mail 1-10 – geen reactie;
  2. De verhouding Sterfgevallen – Ernstige gezondheidsschade klopt niet;
  3. 11-10 Het meldpunt sluit; De conclusies van het onderzoek worden in het volgende rapport opgenomen.

30-10: Punt 6: De politieverhoren. Drie alternatieve-mediamakers vertellen hun ervaringen in ‘Geloofwaardigheid BPOC raakt ons allen. 28-10‘.  Zij waren in gesprek met het BPOC over een media-optreden van de/alle agenten.

De BPOC stelde allerlei krasse voorwaarden aan zo’n openbaar optreden  waardoor het niet tot stand kwam. De commissie weigerde op andere wijze aan te tonen dat 80 agenten gehoord zijn.

De beelden van de verhoren zijn in bewaring gegeven bij een notaris die kan verklaren dat de transcripties op waarheid berusten. Dit in geval er in de toekomst een onafhankelijk en voor de betrokken functionarissen veilig onderzoek zal plaatsvinden.

De BPOC zei tegen de mediamakers: deze notaris wil niet naar voren treden omdat hij bezorgd is. Dat is al ongeloofwaardig. Kon een andere notaris tenminste een bewijs krijgen van haar/zijn collega ? Ook dat kon niet.

Terzijde: Er staan 80 verklaringen op de bpoc-site als pdf en op youtube,  ingesproken door een stemacteur. Die video’s duren 3-5 minuten, terwijl de echte verhoren (met een herkenbaar mens) veel langer duren. 

De Blauwe Tijger heeft de verhoren uitgegeven (Tweede tussenrapportage) en daar staat nu een disclaimer bij:

Ondanks herhaaldelijk en dringend navragen bij Pieter Kuit bleek niemand, ook wij niet, toegang te kunnen krijgen tot de vermeende opnames van deze politieverhoren. Niemand van de BPOC, behalve dhr. Kuit, kent de video’s van de 80 agenten in dit rapport. Er is ondanks herhaaldelijk verzoek en ondanks alle toezeggingen aan de uitgeverij om, direct bij presentatie met de 80 betreffende agenten naar buiten te komen, ook geen notariële verklaring gekomen. De BPOC heeft vier aanbiedingen voor een presentatie afgewezen en daardoor hebben wij de echtheid van de verhoren nooit kunnen staven en kunnen wij derhalve niet instaan voor de echtheid ervan. Bij verschillende betrokkenen uit de politiewereld zijn zelfs grote twijfels gerezen. We hebben in de afgelopen maanden vrijwel iedereen van en rond de BPOC gesproken. De Blauwe Tijger is een professioneel mediabedrijf en kan niet langer zwijgen. We hopen dat alle politieverhoren kloppen [(sic)], maar we hebben te lang vergeefs moeten wachten op de verificatie van alle 80 getuigenissen. Het zou derhalve kunnen zijn dat er ±10 echte verklaringen zijn en de rest van het rapport is verzonnen.

Ik heb 2 verklaringen gelezen en het valt op dat ze heel consequent passen in de conclusie, die op alle punten negatief uitvalt. Een fragment

Hoe is de verhouding tussen politieagenten en de politieleiding?
De verhouding tussen agenten en de politieleiding is eveneens gespannen. Er is geen ruimte voor discussie. Instructies dienen kritiekloos te worden uitgevoerd, ook wanneer die in strijd zijn met de politiewet of hetgeen dat men tijdens de opleiding leert.

Voelen politieagenten zich vrij te weigeren geweld toe te passen tegen vreedzame burgers en demonstranten?
Nee, de door deze commissie gehoorde agenten voelen zich niet vrij te weigeren geweld toe te passen. Uit hun verklaringen blijkt dat agenten die proberen zich afzijdig te houden, met regelmaat door collega’s worden verraden en/of door de leiding op het matje worden geroepen. Bovendien leidt het ertoe dat dergelijke agenten een reputatie krijgen dat zij sympathie hebben voor “virusverspreiders.”

Is het geweld bewust beleid van de politieleiding c.q. de driehoek?
Ja, het geweld is bewust beleid van de politieleiding. Door deze commissie gehoorde agenten geven aan dat zij van hogerhand instructies krijgen om demonstraties gewelddadig ten einde te brengen en ook jegens overtreders van de coronamaatregelen op straat een “zero tolerance” beleid te voeren.

Concluderend stelt de commissie vast dat er sprake is van structurele problemen binnen de politieorganisatie met betrekking tot geweld tegen burgers en de cultuur binnen het politiekorps. Het betreft hier geen incidenten.

Duitse overheid werkt spontane hulp na overstromingen tegen

Verschillende kanalen berichten over de schandalige opstelling van de Duitse overheden en hun hulpjes (de dominante media) voor, tijdens en na de recente overstromingen. Hier een voorbeeld.

Wie kann man Menschen so etwas antun?“ 1-8

(Vertaald en ingekort door Google en mij)

< Ik ben noodarts en heb tijdens mijn vakantie vijf dagen de noodpolikliniek in de Aloisius-basisschool in Ahrweiler geleid. Met tal van geweldige helpers en vele donaties in natura hebben we een polikliniek gecreëerd met vier behandelplekken.

Noch de politie, noch de brandweer hebben de bevolking op de hoogte gebracht van onze aanwezigheid, maar via mond-tot-mondreclame hebben mensen ons in steeds grotere aantallen gevonden.

We behandelden honderden mensen, verzorgden wonden, spoelden de ogen, voorzagen mensen van dringend noodzakelijke medicijnen, luisterden, troostten volkomen wanhopige mensen en gaven ze door aan ons team van psychologen, dat ook op particulier initiatief was opgericht.

We organiseerden tetanusvaccinaties, ik naaide wonden in het licht van zaklampen en met een rollator als instrumententafel. We hebben zeker iemands leven gered door hem te stabiliseren met medicatie uit mijn persoonlijke noodpakket totdat de helikopter-arts hem overnam.

Toppunt: op het moment dat we vochten voor het leven van de patiënt en de arts uit de helikopter naar het schoolplein abseilde, werd aangekondigd dat we de school moesten verlaten omdat we niet nodig waren! Voor zover ik weet, was onze polikliniek soms de enige medische faciliteit in Ahrweiler, omdat een aantal artsenpraktijken en het ziekenhuis onder water stonden.

Toen ons noodcentrum klaar was en goed werd ontvangen, sloot de stad Ahrweiler in de persoon van de heer Wiemer het centrum. Wat betekent dit voor mensen die zwaar getraumatiseerd zijn door de overstroming? Je had net een beetje stabiliteit en veiligheid.  Ze wisten dat ze elke dag konden komen, medische zorg konden krijgen, over hun zorgen konden praten, ze kregen warm eten en andere essentiële dingen. Dit wordt deze zwaar getraumatiseerde mensen van de ene op de andere dag ontnomen, wat overeenkomt met ernstige hertraumatisering. Hoe kun je dit mensen aandoen? Vooral omdat het argument dat de school moet worden opgeknapt gewoon belachelijk is. Om politieke redenen worden mensenlevens in gevaar gebracht: het kan niet zo zijn dat een particuliere hulpoperatie veel succesvoller is dan alles wat de stad van de grond kan krijgen.

In de school werden elke dag tot duizend warme maaltijden uitgedeeld aan helpers en bewoners, mensen kregen voedsel, waterflessen, kleding, dekens, schoppen en hulpteams die modder en puin weg schepten. De enige Dixi-toiletten waren op ons schoolplein en we hebben er meer uitgedeeld aan de omliggende straten.

Alle bewoners vertelden ons dat wij de enigen waren die hen tijdig hielpen. De federale strijdkrachten en brandweerkorpsen uit andere deelstaten waren er pas een week na de watersnoodramp. Zelf zorgde ik voor brandweerlieden uit Noord-Duitsland die met 700 man dagenlang NIET mochten helpen omdat ze niet werden ingezet, hoewel overal dringend hulp nodig was. Toen ze eindelijk konden helpen, hielpen vooral de strijdkrachten en de brandweer, maar ook de andere hulporganisaties actief mee.

Zulke rampsituaties halen het beste en het slechtste in mensen naar boven. Ik heb veel geweldige mensen leren kennen die dag en nacht voor hun medemensen werkten, het grootste ambulanceteam aller tijden hadden, maar ik zie ook politici en ambtenaren, die niets geven om het welzijn van de mensen en die alleen maar willen afleiden van hun eigen falen.  En mensen die zichzelf verrijken en plunderen.

De meeste media hebben de helpers in de Aloisius-basisschool geframed (links in brontekst) ; Corona-ontkenners en rechtsen zouden samenkomen met de overstromingswerkers. Ik heb Reichsbürger  noch rechtsen ontmoet, antifa evenmin, maar mensen met een hart die andere mensen hebben gesteund.

Waarom was de Bundeswehr er niet vanaf de eerste dag? Waar waren de medische tenten, de mobiele operatiekamers, de zware voertuigen? Denk aan de grote watersnoodramp in Hamburg, waar Helmut Schmidt het leven van veel mensen redde door de Bundeswehr in een vroeg stadium in te zetten. Waar waren de tenten van de niet langer benodigde vluchtelingenopvang ?

De mensen in Ahrweiler ervaren de 300 euro noodhulp als een klap in het gezicht. >

Reislustig en niet geprikt of getest ? Dit document kan beambten overtuigen

Reizen in Europa is nog niet normaal. Er gelden allerlei eisen en beperkingen bij de grenzen en op de luchthavens.

Het nieuwe artikel ‘Corona-voorwaarden bij het reizen in strijd met het recht’ gaat over deze situatie:

 • Je wil naar andere landen reizen
 • Je voldoet niet aan de gestelde eisen (test, prik of CoViD-19 gehad)

Ik zet op een rij waarom de voorwaarden haaks op de (EU-)wetten staan. Voornaamste reden: vrij verkeer is een grondrecht.

Er is een Engelstalige samenvatting om de handhavers te overtuigen die naar gezondheidsverklaringen vragen.

Luchtvaart blijft -bijna- gedecimeerd

In Buitenhof zei Schiphol-topman Dick Benschop dat de luchthaven nu op eenderde van het normale passagiervolume zit, en dat tweederde deze zomer mogelijk is.

Klopt dat ? De lucht is nog vrij leeg.

8 juni 19u Air Traffic

Uit de getallen van de luchthaven van april blijkt dat inderdaad het aantal vluchten 65% lager was dan april 2019.

Het aantal passagiers was 787.000, dat is maar 13 procent van de 6,1 miljoen in april ’19, en dat percentage wordt niet vermeld. (April 2020: 127.000)

Dat betekent dat de bezettingsgraad nu 40 procent van normaal is. [2/5 x 1/3 = 2/15 = 13 % ]

En dat de belastingbetalers (de huidige en toekomstige) ook de luchtvaart gaande houden. De sector lijkt nu wat dit betreft op openbaar vervoer: de passagier draagt een deel van de kosten (en winst), de belastingbetalers  de rest.

Wat wordt het nieuwe normaal voor de sector ?

Waarom sprak men het afgelopen jaar over de schade door het luchtverkeer zonder de enorme terugval mee te nemen ?

N.b. het aantal vrachtvluchten nam toe om de vracht die normaliter met  passagiersvluchten wordt vervoerd te compenseren. Dat laatste levert ook geld op maar ik weet niet dat is hoeveel in verhouding.

Van de 787.000 passagiers hadden 460.000 een overstap, dus er waren 327-duizend in/uitstappers, of 11-duizend per dag. Zeg de helft buitenlanders,  dan vertrokken of arriveerden maar 5-duizend Nederlanders op een dag, afgerond: niemand

Decimeren = tot 10 procent reduceren.