Ongehoord: voorwaarden voor het stemmen

Laatste verbetering 11 april 2021

Evaluatie 19-3. Dit bericht schreef ik 16/17 maart. Wat gebeurde in de stemlokalen? Ik bezocht 4 stemlokalen (waarvan 1 om even iets te vragen) onder meer omdat ik als gemachtigde mijn stempas niet mee had genomen – wilde zelf niet stemmen.

  • De gezondheidscheck  bestond alleen in de voorlichting door de overheid (overal schat ik) – die drempel was virtueel;
  • Het poortbeleid qua handen reinigen was wisselend: bij sommige lokaties geen punt, bij éen leidde mijn weigering tot uitsluiting van stemmen*. Er waren zelfs twee waspunten. Buiten mocht ik nog doorlopen.
  • Naar een mondkapje werd meestal gevraagd en men liet me doorlopen vanwege de vrijstelling.

* Ik kreeg bij het weglopen de raad om iemand te machtigen. “Ik ben gemachtigde”.

Heeft het OMT uitgerekend hoeveel besmettingen er zouden komen wanneer iedereen zonder handen wassen de niet ontsmette stempas en ID afgeeft, een stembiljet en potlood pakt, stemt en het biljet in de bus doet ? Het risico lijkt uiterst gering, zelfs als je gelooft in besmetting via dingen.


Er lijkt weinig verontwaardiging te zijn over de nieuwe regels voor het stemmen.

Tot nu toe mocht iedereen stemmen; er waren geen beperkingen.

Nu worden hoge drempels opgeworpen, met name een gezondheidscheck.

Je mag niet stemmen

  1. bij koorts, benauwdheid, hoesten, verkoudheid, verhoging;
  2. als je een huisgenoot hebt met milde koorts en/of benauwdheidsklachten;
  3. bij een recente positieve uitslag PCR;
  4. na terugkeer uit buitenland of “in nauw contact geweest met een persoon die corona heeft”

Hoeveel miljoen Nederlanders zouden niet mogen stemmen als je deze regels toepast ?

Nota bene: bij benauwdheid kun je je huisgenoot niet machtigen vanwege punt 2.

De punten 1,2 en 4 zijn nogal vaag dus de aspirant-stemmer heeft ruimte om nee of ja te zeggen. Daarna kan/moet het stembureaulid dat antwoord accepteren of niet. Zij of hij bepaalt of je toegang (en stembiljet) krijgt. Zo niet dan moet je op stel en sprong iemand machtigen.

Daar kan een discussie van komen. We zijn benieuwd hoe dat gaat uitpakken: twitter volgen.

Het kunnen papieren tijgers blijken zoals andere maatregelen.

Andere regeltjes

Verder is een mondkapje een voorwaarde voor stemmen, met de bekende vrijstellingen.

17-3: veel mensen met blote mond mogen stemmen: tweet

Ook hier komen de dwingelanden in een zelfgemaakte knoop:

U toont uw ID-bewijs voor het kuchscherm aan het stembureaulid []. Kan het stembureaulid, doordat u een mondkapje draagt, uw identiteit niet vaststellen? Dan vraagt het stembureaulid u uw mondkapje even af te zetten. []  Kiezers bij wie de identiteit vanwege het mondkapje niet kan worden vastgesteld en die hun mondkapje [] niet kort willen afzetten, kunnen niet worden toegelaten tot de stemming. Deze kiezers wordt (sic) dan gevraagd het stembureau te verlaten. Zij krijgen hun stempas terug en kunnen [] een andere kiezer machtigen om hun stem uit te brengen.

 

De handen besmeuren met chemisch spul is ook verplicht, maar je stempas en ID worden niet ontsmet !

Bestuurlijk Nederland kon niet anders dan de avondklok opschorten voor waarnemers:

Kiezers die willen kijken bij het tellen, kunnen dit ook na 21.00 uur doen []. Kiezers hebben geen aparte verklaring nodig en kunnen dit mondeling aangeven bij de handhavers.

Als dat maar niet tot misbruik leidt.


De regels -ook voor het per brief stemmen- zijn vastgelegd in een stapel nieuwe wetgeving

Er was in november een consultatie over de Tijdelijke wet Tweede Kamerverkiezing, die is niet met die titel aangenomen.