Over Stefan Langeveld

Geboren 22 oktober 1960, Lisse. Ouders Kees Langeveld (1919-1988) en Ans Berg (1921-2013). Gehuwd met Bogdana Budevska (1992), dochter Anna (1993).

Huidig werk:  bestuurslid van VvE De Lange Balk, onderzoeker, huisman.

Woon in Amsterdam sinds 1980, in Oost sinds 2002: Dirk Vreekenstraat, Oostelijk Havengebied.

Werkervaring

1986 – 1987 Wetenschappelijk assistent bij de vakgroep Orale pathofysiologie, faculteit Tandheelkunde, RUU.

1996 – 2009 Adviseur Verkeer en Vervoer bij de stichting Stedelijke Initiatieven.

2002 – 2005 Eigen onderneming Subtiel mobiel, verkoop elektrische fietsen.

2006 – 2010 Eigen onderneming Routeclub, vraag- en aanbodsite voor gedeeld autogebruik: meerijden én autodelen. Beëindigd door gebrek aan belangstelling.

 Mijn Linkedin profiel

Werkterrein verkeer

Al tijdens de studie fysische biologie en het werk als onderzoeker werd ik aangetrokken door maatschappelijke vraagstukken, waaronder verkeer en vervoer.

In 1990 las ik een plan voor autodelen in Londen (‘Street Fleet’) en zocht de initiatiefnemer op. Daarna bezocht ik het prille StattAuto in Berlijn, en bijeenkomsten over autoteilen in Aken en Frankfurt. Ik was vanaf het begin (1994) deelnemer van het Platform Autodelen en pleitte daar voor het onderlinge autodelen.

Vanaf 1997 was ik consul (vrijwilliger) voor de Voetgangers-vereniging in Amsterdam-Centrum. De vereniging was klein en onbekend, maar broodnodig. In 2000 ging deze vereniging op in 3VO (nu VVN) en ik werd penningmeester van de afdeling Amsterdam.

Van 1996 tot 2009 was ik adviseur verkeer en vervoer bij de stichting Stedelijke Initiatieven, een onafhankelijke kweekvijver voor plannen en initiatieven. Daar deed ik probleemoplossend onderzoek naar landelijk en lokaal beleid. Thema’s: verkeersveiligheid, doorstroming, inrichting openbare ruimte, gedeeld auto- en garagegebruik en meer.

Het werk presenteerde ik op baluw.nl sinds 2000. Baluw staat oorspronkelijk voor binnenstad autoluw, maar het is ook uw lab voor vlot en veilig verkeer. Baluw prikt dogma’s door en biedt simpele, maar baanbrekende verbeteringen voor het ruimtegebruik en de mobiliteit van iedereen.

Na 2009 bleef ik de ontwikkelingen volgen, met als nieuwe speerpunten onder meer de kilometerheffing, de traject-controles en de onrechtmatige mulder-beschikkingen.

Mijn websites

Sinds 2001  Baluw oplossingen verkeer en vervoer

2010  Klimaatrealisme nuchtere blik op vermeend gevaar [in revisie] 

2011 Alleverkeersinfo-wordt later in ibop opgenomen

2015 VvE-debalken Sinds 2003* ben ik bestuurslid van VvE De Lange Balk; 167 woningen en 220 parkeerplaatsen in aparte VvE.  (* Met onderbrekingen; eind 2015 meer actief geworden.)

2018  IBOP

Andere activiteiten, deelnames

1988 – 1989 Redacteur De Gepakte Stad, tijdschrift voor stadspolitiek (Amsterdam)

1990 – 1991 Lid Basisgroep Sociale Zekerheid CDA

Bewonerscommissie Ceres (Weesperstraat) 1994 – 2000

1995 – 1996 Deelnemer Forum Amsterdam

1998  Lid Dwarsverbindingen, overleg tussen diverse verkeersgroepen en Milieucentrum Amsterdam.

1999 Lid klankbordgroep Handboek openbare ruimte Binnenstad.

1998 – 2002 Deelnemer ateliers Wibaut-as, opsteller alternatieven

1997 Lid werkgroep Stedelijke ontwikkeling PvdA A’dam

1996 – 1999 Consul (lokaal vertegenwoordiger) Voetgangersvereniging

1999 – 2002 Penningmeester 3VO-Amsterdam

Opleidingen

1972 – 1978 Atheneum-B. Fioretti College, Lisse

1978 – 1985 UvA kandidaats biologie, RUUtrecht doctoraal Fysische biologie. Hoofdvak vergelijkende fysiologie, bijvakken neurofysiologie en fonetiek.

1993 – 1994 Milieu-management (diploma Kort Hoger Onderwijs). Open Universiteit