Blokkade-pogingen tegen de nette brexit

[update 28-10

De kop was Het VK gaat de EU verlaten op 31 oktober. En de intro

De situatie is eenvoudiger dan men denkt. Het VK gaat de EU verlaten op 31 oktober. Zo geschiedt wat de meerderheid van het Britse volk wenst, beter laat dan nooit.

Fout geschat: er kwam toch uitstel, naar 31-1. Dit stuk blijft verder overeind.

De nette brexit is uittreden zonder onderhandelingen en een extra  overgangsperiode.  De slechte verliezers van het referendum zijn er in geslaagd om velen te doen geloven dat een akkoord noodzakelijk is, onder meer met de term hard brexit. ]

 

Ik verwacht dat uitstel getroffen zal worden door een veto, van Macron en/of Baltische staten.

> Waarom Macron? May deed wat Merkel wilde: het VK in de Unie houden (met het nep-terugtrekkingsakkoord) zodat de Duitse industrie kan blijven exporteren. Macron kan met een veto die hegemonie door kruisen. Uitstel wordt sowieso steeds minder populair. En Macron wil de Unie versterken, en het VK ligt daarbij telkens dwars. <

De House of Commons zou alleen nog kunnen stemmen over het annuleren van Artikel 50. Veel Labour MPs vertegenwoordigen een district dat voor leave stemde; wie staan in de rij om bij de volgende verkiezingen weggestemd worden ?

De House of Commons stemde al tegen een versnelde behandeling van de Withdrawal Agreement Bill.

Een tweede referendum kan niet voor 31-10 plaats vinden.

Wat lezen we te weinig, vooral buiten het VK ?

Een terugtrekkingsakkoord is niet verplicht

Een no-deal brexit is gewoon mogelijk. Artikel 50 zegt dat de Unie met de vertrekkende staat een akkoord sluit, maar stelt dat niet verplicht, want zonder akkoord zijn de Verdragen niet meer van toepassing vanaf twee jaar na de kennisgeving.

Wijsheid achteraf

Het VK moest zeggen: wij verlaten de Unie over twee jaar* en willen graag onderhandelen over een soepele transitie en de betrekkingen tussen ons na die datum.

Er is dan twee jaar de tijd om alle kwesties op te lossen. Op die manier wordt recht gedaan aan de Uitslag; het referendum ging over uittreden, niet over onderhandelen over uittreden.

Het VK koos de verkeerde route waarin een terugtrekkingsakkoord centraal kwam te staan, en een voorwaarde voor uittreden leek.

[ Ook werd een tweede overgangsperiode (transition period) verzonnen, die komt voor in beide versie van de withdrawal agreement: tot december ‘20. Maar de hierboven genoemde twee jaar is de overgangsperiode, waarin het land nog in de Unie zit.

Overigens zou de VK pas na het uittreden (na 2 jaar) onderhandelingen met de EU kunnen aanbieden. -aanvulling 26-10]

De schade na een no-deal brexit wordt schromelijk overdreven

In werkelijkheid zullen opdrachten, handel en transport gewoon doorgaan; welke partij gaat havens of grenzen blokkeren ? Zoals gezegd: er zou twee jaar zijn om alle kwesties op te lossen.

World Bank 25-10-19: VK klimt naar plaats 8 op de ranglijst met de beste omgeving en voorwaarden voor bedrijven.

Waarom leek het een eindeloos, dramatisch proces ?

Ook in het VK bestaat een reuze-kloof tussen volk en elite.

Picture this: voor het referendum moesten de politici zeggen of voor leave of remain waren. bron

Van de dertig kabinetsleden waren 24 voor remain.

Van de MPs waren 479 voor remain en 158 voor leave, 218 – 10 bij Labour (!) en 185 – 138 bij de Tories.

Het volk: 52 procent leave, de volksvertegenwoordigers 25 procent leave.

De houding van de elite (de leave-politici, de media, het onderwijs, etcetera) na juni ‘16 was: geen brexit of een soft brexit.

Alle remain-opties werden zonder ophouden gepropageerd:

  • een nieuw referendum,
  • het parlement moet beslissen of het VK zijn uittreden aankondigt (eind ‘16; het werd een overwinning voor leave want bijna 500 MPs stemden voor),
  • het Artikel 50-verzoek annuleren,
  • uitstel.

De leave-optie -no-deal brexit- werd zwart gemaakt en verhinderd (zo leek het) door het aannemen van een wet die de PM dwong om uitstel te vragen toen er op 14-10 geen overeenkomst was.

 

* Het VK moest wmb kort na het referendum een beroep doen op artikel 50, niet negen maanden later.