Oversterfte in New York City verklaard zonder nieuw virus (3/3)

Laatste verbetering 8 december 2023

De oversterfte in NYC verklaard zonder nieuw virus – deel 3

Voor de inleiding op de drie delen (en deel 1) klik hier

In de eerste covid-golf bedroeg de oversterfte in New York City 27-duizend mensen. Alleen afgaand op dat aantal was het erger dan 9/11, maar de wereldwijde ophef was kleiner. 9/11 was immers kwade opzet en CoViD-19 was een natuurlijke (doods)oorzaak, vindt de meerderheid.

In deel 1 & twee betoog ik dat het coronavirus en CoViD-19 fictief zijn. Hoe past het gebeuren in New York City op deze hypothese; wat was dan de oorzaak van die grote oversterfte ?

Een aantal bloggers hebben deze ramp al onderzocht met name Jessica Hockett, hier haar index en een tweet.

Zie ook de bijlage.

Het dodental

We kijken naar New York City omdat de oversterfte (in %) de hoogste was in de wereld (misschien na Bergamo. In april ‘20 was het aandeel van New York City in de covid- en totale sterfte in de VSA 22 procent, met 2,5 procent van de inwoners.

In de stad wonen bijna negen miljoen mensen. Wekelijks gaan duizend mensen dood; in 2019 van week 11 t/m 22: 11.140.

In dezelfde periode in 2020: 38.155, dat is 27-duizend meer, een onvoorstelbare ramp.

[De kloof met het aantal covid-doden -18-duizend- werd gedicht met het vermoeden dat veel doden ten onrechte geen covid-stempel kregen. Na de golf maart-mei kwam deze teller op 20-duizend, medio juli.]

De oversterfte in NYC begon in week 11 en steeg rasant van 400 naar 7000 (wk 15) dan dalend naar 300 in week 22.

De toename in week 15 was maar liefst 644 procent, over de 12 weken 243 % en over heel ‘20 51 %. In de rest van het jaar was de oversterfte gering.

Dit is de oversterfte in een staafgrafiek. [9/11 resulteerde in 2 extra staven (basishoogte) ]

Nederland heeft twee keer zo veel inwoners en wij zouden een oversterfte zien van 54-duizend. Volgens het CBS was de oversterfte 15-duizend of 10 procent, in heel ‘20.

Deze tabel geeft aan waar de oversterfte (raw increase) plaats vond. bron JH

[ De derde rij zegt dat normaal 5-duizend Newyorkers thuis sterven en in de lente van ‘20 6-duizend meer. In de tweede rij de ambulante patiënten en bezoek EH, Dead on arrival is een laag aantal. De oversterfte in die groep is 1600. ]

Waar overleden New Yorkers in maart-april 2019 en 2020
Waar overleden New Yorkers in maart-april 2019 en 2020

Onopgemerkte verspreiding ?

Voor we zien wat de werkelijke oorzaken waren van de oversterfte gaan we na of enig virus de oorzaak was.

Het lijkt onmogelijk dat een virus binnen drie maanden 17-duizend* mensen doodt, plotseling komend en gaand.

Het vermeende virus werd pas op 29 februari voor het eerst gezien middels een test

Op 3 maart werd de eerste besmetting gemeld. Zes dagen later waren er 16 confirmed cases in New York City. Op 14 maart het eerste sterfgeval.

Rond 15 maart worden de gemeentelijke scholen, de clubs, bars en restaurants gesloten. bron

Onderzoekers schatten later dat er wel 10700 gevallen waren op 1 maart.

Als er toen zoveel -of meer- gevallen waren, hoeveel dan in februari en januari ? Al die duizenden geïnfecteerden hadden geen ernstige symptomen, zochten geen medische hulp ?

De lange incubatietijd en de asymptomatische verspreiding lost dit niet op -gesteld dat beide bestaan, lees dit. Dan zouden in februari enorm veel mensen elkaar ongemerkt besmet hebben. In zo’n stad, zonder maatregelen, kan dat aantal in een maand stijgen naar een miljoen, toch ?

Zo’n scenario past niet bij de net genoemde ziekte- en sterftecijfers. Een reactie met deze conclusie

Zie Where was Covid over het ontbreken van oversterfte (en ambulance-oproepen) tot week 11.

Als er -andersom- op 1 maart maar honderd gevallen waren, werkelijk, hoe kon het virus zich in twee weken zo snel verspreiden en tienduizenden doden ? De vermeende ziekte was niet zo dodelijk (CFR is laag) dus bij zo’n dodental hoort een gevallenbevolking van vele miljoenen.

Als het virus zich zo snel kan verspreiden, waarom verdween het binnen een paar weken, althans de verbonden sterfte ?

[ Ik ga er van uit dat er weinig veranderde aan de normale sterfte in New York City. Dat kan ik niet hard maken maar het is vooralsnog het meest waarschijnlijk. In ‘17 stierven ‘maar’ 1881 mensen aan longontsteking en 96 procent aan andere oorzaken. ]

* De totale oversterfte was 27-duizend en en waren 17-duizend vermeende covid-doden. Dat laatste aantal is op twee niveaus fout: a Het ware aantal is nul, b Heel vaak kwam covid ten onrechte op de overlijdensakte.

Wat was de oorzaak van de oversterfte ?

Op deze pagina bespreek ik de fouten in de medische zorg, die leiden tot onnodige sterfte, genoemd iatrogeen. Het is de basis voor de diagnose van de ramp in New York City. Alle factoren op een rij:

Aan de zijde van de bevolking:

 1. Ziekenhuis mijden
 2. Psychosomatische klachten; ziek worden door paniek

Aan de zijde van de zorg (care en cure)

 1. Niet behandelen; naar huis sturen
 2. Verkeerde therapie in ziekenhuizen en verpleeghuizen
  1. Intubatie – te veel, te vroeg
  2. Geen antibiotica, wel midazolam e.a
  3. Te weinig drinken en eten
  4. Isolatie en verwaarlozing mede door:
  5. Te weinig personeel en geen familiebezoek/steun
 3. Verschil zwart – blank.

2 en 5 staan op deze pagina.

We beginnen met de grootste factoren: 1, 3 en 4, die schade veroorzaakten bij twee groepen van ziekte: ademhalingsklachten en hartfalen.

Bijna iedereen met een vermoedelijke covid-like illness (CLI) ging naar het ziekenhuis en andere patiënten (m.n. met hartklachten) bleven weg.

Drie valkuilen bij ademhalingsklachten;  (1, 3 en 4)

Er werd veel meer gebeld naar 911 en er kwam een stormloop met ademhalingsklachten bij de EH naar 3 of 4-duizend per dag (in de voorgaande weken rond tweeduizend) tegelijk met een forse daling van alle EH-bezoeken.

Grafieken en citaat van deze pagina  (Hockett)

Bezoeken EH NYC - totaal en ademhaling

Voor de maand vanaf 9 maart bereken ik een aantal van 100-duizend bezoeken tegenover 55-duizend naar rato van het gemiddelde in de periode 1-1 tot 8-3 (1730/dag.

[ Het NYC Dept. of Health definieert CLI met: ILI (Influenza-like illness), longontsteking of het coronavirus en ILI is koorts en hoesten / keelpijn / kortademigheid of moeite met ademhalen, of griep. Een ruime sortering klachten.  meer hierover]

Wat er gebeurde met die 100-duizend bezoekers is grotendeels onbekend. Het merendeel werd naar huis gestuurd; Hockett:

Peak hospital admissions for covid-like illness (CLI) were 40% of respiratory emergency department visits — another data point that hints at folks rushing to the ER at the first sign of a cough.

De vraag is: welk deel van de EH-bezoeken-met-ademhalingsklachten leidde tot ziekenhuis-opname in ‘19 ? Dat kan ook 40 procent zijn.

Basaal: zonder nieuw virus kwam longontsteking/SARS (en griep) even veel voor als normaal.

De blauwe piek hierboven ontstond door paniek; men ging met een lichte hoest naar de EH, deze grote groep werd terecht naar huis gestuurd, werd vanzelf beter en kende geen sterfte laat staan oversterfte.

Wat was in ‘20 anders dan voorgaande jaren ?

Degenen met een te behandelen longontsteking kwamen in een van deze valkuilen terecht, in de paniekfase.

 • Thuis blijven, wegens angst voor het betreden van het ziekenhuis (1);
 • Naar de EH gaan en naar huis gestuurd worden zonder de juiste behandeling* (3)
 • Opgenomen worden en de verkeerde behandeling krijgen (4) en een foutief label: covid-19.

* Veel van de longontstekingen kunnen helen met antibiotica en extra zuurstof via de neus, thuis of in een kliniek afhankelijk van de ernst. Hier lees je over de halvering van het gebruik van antibiotica in het Verenigd Koninkrijk.

In ‘20 werd (ruwweg) dezelfde massa longontstekingen slechter of niet behandeld, vergeleken met normaal.

In elke groep zaten tienduizenden mensen. Als per groep een vijfde of een derde overleed door de genoemde valkuilen dan zit het totaal op 10- of 20-duizend.

[ In de tabel hieronder melden de CDC een lage oversterfte door ademhalingsklachten: een paar duizend. Dit is het gevolg van foutief labelen. ]

Zorg mijden met hartklachten (1)

In de eerste aprilweek werd 911 tweeduizend keer gebeld voor een hartstilstand, dat is vier keer zoveel als normaal (500 + 1500. bron

In 1429 gevallen was de afloop fataal, dat is acht maal normaal; 180 + 1250.

Normaal is dat een derde van de spoedgevallen fataal is (180/500), in april was dat twee derde (1400/2000.

The arrests were greater in number than normal, and far more lethal

Het artikel opent met de halvering van het aantal spoed-behandelingen in ziekenhuizen.

In die ene week was de oversterfte door hartstilstand 1250 mensen.

Bevestiging komt van de FDNY. Die nooddienst meldde 2192 sterfgevallen thuis in twee weken (20-3 / 5-4), vier keer zoveel als in 2019.

On Sunday, they fielded 187 calls for cardiac arrest, where they would have to try to revive people on site. They used to get 20 of those a day.

Bedenk: het aantal hartaanvallen is redelijk constant door de jaren heen, zie grafiek .

Deze grafiek en tabel  geven de oversterfte in NYC per ziekte, voor heel ‘20 (de oversterfte na de lentegolf was bijna nihil dus dit zijn wel de getallen voor die golf. Het zijn de sterfgevallen zonder covid op de akte.

Bron CDC kies voor de grafiek Weekly Number of Deaths by Cause Group (en New York City bij jurisdiction) voor de tabel  kies Total number above average by cause.

oversterfte NYC per doodsoorzaak jen week

 

 

 

oversterfte NYC per doodsoorzaak -aantallen

Hart en bloedvaten (circulatory) is in dit overzicht (non-covid) veruit de grootste doodsoorzaak: bijna 8-duizend gevallen. Dat past goed bij 1250 in een week.

Wat is de verklaring voor deze omvang ?

Vanwege de angst voor besmetting in een ziekenhuis durfden mensen met lichte hartklachten niet te bellen naar 911 of naar een EH-post te gaan. Daardoor kregen zij geen tijdige, reddende behandeling en belden naar 911 toen het te laat was: far more lethal.

In Italië deed de cardiologen-vereniging onderzoek naar de sterftegolf en vond

the organization of the hospitals… in this phase was dedicated almost exclusively to Covid-19 and many cardiological wards were used for infectious patients.

Furthermore, for fear of contagion, patients delay access to the emergency room and arrive at the hospital in increasingly serious conditions, often with arrhythmic or functional complications, which make therapies that have proven to be life-saving such as primary angioplasty much less effective.

Bron – een analyse van de c-golf in Italië -zoek ‘ciro’

Het is niet bekend of het bestemmen van cardiologie-afdelingen naar covid zo schadelijk was (in Noord-Italië en NYC) omdat er veel minder patiënten kwamen.

Paniek op de afdelingen leidt tot fouten (4)

 Hier bespreek ik alle fatale fouten in de zorgsector.

Het belangrijkste is de intubatie (mechanische ventilatie) in combinatie met midazolam. Dat is al onderzocht voor New York en de omliggende staten. Michael Senger keek terug (okt. ‘22) naar de oversterfte die veel hoger was in New York, New Jersey en Massachusetts dan in andere staten; nabij gelegen staten als Maine zagen geen oversterfte in april. Volgens hem was het gebruik van beademingsapparaten de oorzaak. Hij merkt op dat in de genoemde staten daarvoor meer propaganda klonk dan elders. Het denken was vernauwd tot

If a person comes in and needs a ventilator and we don’t have a ventilator, the person dies. NYC gouverneur Cuomo

About 2500 to 3000 additional ventilators are needed to get all city hospitals through next week. NYC mayor Bill de Blasio

Zendingen van apparaten uit andere staten of China werden met gejuich ontvangen.

Hij citeert een onderzoek (20-4-20) naar de sterfte in New York City. Een bevinding: van de 65-plussers die geïntubeerd werden overleefde maar 3 procent. Zonder intubatie overleefde 73 procent. Bij de 18-65-jarigen waren de cijfers 24 en 98 procent.

Hij berekende hoeveel mensen stierven door de beademing en andere fouten, door de (lage) oversterfte in Michigan als 0-lijn te kiezen en de genoemde staten daarmee te vergelijken.

Het resultaat: ruim 17-duizend in New York City, ruim 7-duizend in New Jersey en 800 in Massachusetts, onder andere. Voor alle gebieden samen komt hij op 30-duizend doden.

[Zijn getallen zijn te nauwkeurig: 17.289 voor NYC bij voorbeeld. De berekening is grof omdat de nullijn moeilijk te bepalen is. En 17-duizend is meer dan de 15-duizend oversterfte in ziekenhuizen; die waarde is te hoog. ]

Oversterfte in de verpleeghuizen (4)

In ’20 stierven 7700 bewoners van verpleeghuizen in deze periode, 4800 meer dan in ’19: 2900.  Van die oversterfte werd twee-vijfde toegeschreven aan CoViD-19 (verschillende getallen rond 2000; met presumed covid erbij veel hoger  maar dan zijn we nog meer in de mist).

Ook in het dominante verhaal zijn zo’n drieduizend doden niet verklaard.

In de verpleeghuizen kwamen zorg-mijden en intubatie veel minder voor. Wel veel verkeerde zorg: geen antibiotica maar midazolam, te weinig drinken en eten, isolatie en verwaarlozing, geen steun door familie.

Aantallen ? De voorgaande CDC-tabel geeft 500 oversterfte voor dementie/Alzheimer en de grafiek toont de constante sterfte per week. Die aandoening ontstaat niet in een paar weken. We kunnen aannemen dat op heel veel overlijdensaktes CoViD-19 stond als primaire oorzaak, volgens mij allemaal onterecht. Blijkbaar ontbraken in 500 gevallen een positieve test en covid-symptomen: in feite de slachtoffers van het genoemde wanbeleid. Het is zeker dat dat aantal hoger is, maar hoe hoog ?

En dan was er het nursing home scandal; gouverneur Andrew Cuomo werd beschuldigd van wanbeleid: 9-duizend covid-patiënten werden van ziekenhuizen naar verpleeghuizen overgebracht. 2800 gingen terug, 6300 waren nieuw in een verpleeghuis. Hoe veel verpleeghuisbewoners overleden in een ziekenhuis ?

Hockett gaat na of de veronderstelde schade (de sterfte) klopt. Een goede poging maar ze gebruikt veel covid-getallen, geen ACM en het onderscheid tussen State en City is niet helder.

Discussie

We hebben in dit artikel waarschijnlijke oorzaken gezien voor de oversterfte in New York City, lente 2020. Daarvoor was geen nieuw virus nodig.

Het fictieve virus werd echter snel een reden voor paniek en die zorgde voor allerlei maatregelen, ontregeling in de zorgsector en zorg mijden.

De oversterfte door hartfalen (8) is het meest nauwkeurig.  Het is in lijn met de 1250 per week en de oversterfte ‘thuis en ambulant/EH’.

[ Deze overlijdens kregen veel minder vaak het covid-label dan andere sterfte. Bijna alle longontstekingen kregen dat label, dit verklaart de lage gerapporteerde oversterfte voor deze groep, zie de grafiek en tabel onder Zorg mijden met hartklachten. ]

[ Natuurlijk is niet alle oversterfte thuis door alleen hartfalen: er was sterfte door hartfalen in de ziekenhuizen en verpleeghuizen en er was sterfte thuis door andere oorzaken. ]

Van de totale oversterfte 27k houden we nu 19k over en dat is hetzelfde aantal voor ziekenhuizen en verpleeghuizen samen.

Voor die sterfte zijn de factoren verantwoordelijk uit de drie voorgaande paragrafen. Daarvoor is het lastiger om aantallen te geven.

Zoals gezegd is de schatting van Senger voor intubatie-doden (17k) te hoog., maar mijn ruwe schatting voor de ademhalingsklachten was 10-20 k.

Getalsmatig is de geen-virus-hypothese robuust.

Met deze bril zie ik weinig kwade opzet maar een keten van onwetendheid, groeps’denken’, paniek en fouten. De basis is het geloof in virussen en hun besmettelijkheid. Daardoor beginnen artsen, politici en de bevolking met een grote achterstand.

De keuze voor -bij voorbeeld- intubatie en de opsluiting van (demente) bejaarden lijkt schandalig maar beide waren min of meer logisch met de virus-bril op.

Er was in de VSA een ruimhartige compensatie voor zorginstellingen voor hun covid-kosten en -verliezen. Dat bestond vanaf 10 april dus rond de piek, het is onzeker wat hij heeft bijgedragen aan het wanbeleid.

De geen-virus-hypothese geeft een antwoord op deze controverses:

 • De oorsprong van het virus: het was geen B-wapen;
 • Het nut van alternatieve geneesmiddelen: helpt HCQ tegen longontsteking ?;
 • Long-covid: kan geen nieuwe ziekte zijn;
 • Corona-vaccins beschermen tegen CoViD-19 ?

Vervolg

Wat zegt deze uitkomst over de coronagolven wereldwijd en die na mei ’20 ? Alle eerste golven waren relatief kleiner dan in NYC en alle genoemde fouten werden overal gemaakt, min of meer. Die golven zijn door de geen-virus-hypothese verklaard.

Er moet soortgelijk onderzoek komen naar

 • de (nul)golven in Hubei, Noord-Italië (de gelinkte analyse is prima maar getallen ontbreken);
 • de eerste golf in Nederland;
 • de tweede golven die groter waren dan de eerste (maar die in New York City uitbleef.