Coronatoegangsbewijzen, 2/3G en de controlemaatschappij

Laatste verbetering 6 april 2023

Verzet tegen coronatoegangsbewijzen burgerplicht

Nederland verder open rijmt niet met de nieuwe voorwaarde voor toegang, die ook geldt voor degenen met een coronatoegangsbewijs.


Leeswijzer ; inhoud

Nieuwe of verbeterde hoofdstukken staan bovenaan. De volgorde is nu:

 1. Hoe gaan we hiermee om ?  – Voor iedereen
 2. Achtergrond bij 1 (Ondernemers worden handhavers en Vijf verplichtingen of 1 ?)
 3. Hoe kwam de wet tot stand, wat is de inhoud ? – Voor de liefhebbers. Update: de 3 uitbreidingen.

6-10 De nieuwe voorwaarde voor toegang staat nu in de wet, ongeveer 10 dagen te laat. Daardoor is een deel van het onderstaande (bij 3) minder of niet geldig. Dat geef ik aan met doorhalingen en % tekst tussen %.

Op de homepage staan een aantal berichten over de coronatoegangsbewijzen, vanaf 13 -11.


Andere sites:

leven zonder qrcode: veel info en actie-opties, o.a ‘QR-code: opstap naar digitale identiteit?’

Setup: Van coronapas naar eID: als je de pandemie niet kunt temmen, dan maar de burgers


12-1-22  Het coronabeleid is onnavolgbaa:

– De coronatoegangsbewijzen raakten op stoom (horeca, sport, cultuur) en toen …. een lockdown waardoor ze min of meer in rook op gingen. De wirwar is onmetelijk; opzet of gekluns ?

– Hoe kunnen een positieve en een negatieve test toegang geven ?

Wat doen we met de coronatoegangsbewijzen ?

De coronacheck-app

In de app-store kun je deze app Markeren als ongepast (bij Android via de drie puntjes).

En/of een review schrijven. Van de 19-duizend reviews (9-2) is bijna de helft 1 ster (vaak vanwege de techniek of administratie), de score is 2,9.


Zwemles

[29-12 Het bericht is hier naar toe verplaatst en aangevuld]

In dat bericht -zie B- stond een reden waarom de wet geen coronapas vereist van omkleed-ouders: zij vallen namelijk niet onder de noemer ‘publiek’.

Een rechter veroordeelde de pasplicht om een andere reden: (1) zwemles valt niet onder sport maar onder onderwijs (of een soort educatieve tussencategorie volgens Bart Maes). In dit geval stond de directie aan de goede kant.

Een kleine overwinning voor Hilversumse ouders die met hun kinderen mee willen naar zwemles. Zwembad ’t Gooische Bad hoeft hen niet te controleren op een coronapas tijdens zwemles, zo heeft de voorzieningenrechter Midden-Nederland geoordeeld.

Bron Dagelijkse Standaard 28-12

De uitspraak is bestudeerd door de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV). Hij vindt dat de uitspraak geen gevolgen heeft voor het landelijke beleid rondom zwembaden en de CTB-plicht voor de zwembaden overeind blijft. Advocaat Bart Maes bespreekt de uitspraak van de rechter en concludeert (terecht m.i.)

Dus ik zie geen aanleiding voor onduidelijkheid en ik zie ook geen enkele rol weggelegd hierin voor de NCTV.

 

B.  De regering-zonder-mandaat heeft met een ministeriële regeling bepaald dat de coronatoegangsbewijzen ook nodig zijn voor ‘publiek’ in ‘een publieke binnenruimte van een locatie voor de beoefening van sport’.  Met ingang van 6 november 2021.

Daarop hebben de meeste zwembaden gedacht dat zij van ouders een coronapas moeten vragen als zij hun kind begeleiden bij de zwemles. De ouders zonder QR-code moesten buiten blijven en hun (heel jonge) kinderen buiten omkleden. Klein leed ? Onnodig leed in ieder geval en ze zullen het hun hele leven herinneren.

Maar omkleed-ouders vallen niet onder de noemer ‘publiek’, zij zijn eerder begeleiders. Voor omkleden is dus geen coronatoegangsbewijs nodig. De getroffen ouders kunnen aan de zwembaddirectie vragen waarom zij zo’n zware maatregel opleggen zonder wettelijke basis.

Horeca – gasten

[9 feb.] Een aanzienlijk deel van de cafés en restaurants controleert de coronatoegangsbewijzen niet, zo blijkt uit allerlei signalen. Zo te zien leidt dat niet tot aanvaringen met het gezag.

Maar een meerderheid controleert ze wel (meestal zonder ID-check). Als je dat afkeurt dan kun je het tegen de BOM (buitengewoon opsporingsmedewerker) uiten, maar dat kan de sfeer verpesten. Je kunt in plaats daarvan een e-mail sturen, ik geef een voorbeeld

Beste mensen,

Onlangs heb ik jullie café/restaurant bezocht, na controle van onze coronatoegangsbewijzen. Ik wil bezwaar maken tegen die controle, die ongehoord is. De horeca was fundamenteel gastvrij: iedereen was welkom, ook in een griepseizoen. Jullie zijn mogelijk ook tegen de controles. Dan zeg ik: doe het niet, net als andere zaken. Werk niet mee aan het normaliseren van elke voorwaarde voor toegang, in de horeca, bij sport en cultuur of overal.

De horeca staat niet met de rug tegen de muur. Er zijn allerlei manieren om de controle te omzeilen. Handhavers (en burgemeesters) moeten zich aan de wet houden. Bij voorbeeld:

– BOAs mogen niet in burger opereren en moeten hun legitimatiebewijs tonen op elk verzoek. Vaak is dat bewijs onvolledig en dus ongeldig.

– Polsbandjes staan niet in de wet, maar burgemeesters voeren het in.

Hoe lang wil de horeca nog als BOM (buitengewoon opsporingsmedewerker) optreden, een maand, een jaar of langer ?

Je kunt verwijzen naar het volgende stuk.

Horeca -ondernemers

De taak voor beheerders/ondernemers is niet helder omschreven, zie De constructie van de wet verderop. Daarom zijn er voldoende legale wegen voor ondernemers die niet het braafste meisje hoeven zijn.

KHN zegt

Mag een boa een gast vragen om zijn of haar code te laten zien?  Nee, de boa mag dat niet.

Als dat zo is*, dan ligt daar geen risico. Boa’s komen in ieder geval winkels en cafés binnen, hoe vaak ze de gasten controleren is nog onduidelijk. Maar ze hebben altijd de toestemming nodig van de beheerder; het blijft private ruimte, ook al noemt de overheid het publiek.

[Let op het selectief redeneren: De overheid stelt dat winkels, horeca etcetera publiek zijn. Als een ondernemer buiten de regels coronatoegangsbewijzen verplicht stelt dan zijn bedrijven privaat en heeft de overheid geen invloed. ]

De check mag aan de deur. De QR check mag ook gedaan worden als de gast aan tafel zit. Je kan dus ook eerst gasten placeren en daarna de QR codes checken.

De wet zegt bij de toegang tot een voorziening, maar afhalers zijn uitgezonderd dus aan tafel scannen is acceptabel of logisch.

Ondernemers kunnen:

 • Niet controleren bij de poort;
 • Aan tafel door gasten getoonde QR-codes scannen;
 • Niets doen als gasten (aan tafel) niets tonen. Aan te vullen met ‘schijn ophouden’ want sommige gasten zijn zo netjes om overtredingen te melden;
 • Toezichthouders welkom heten mits als klant.

N.b. Toezichthouders mogen de coronatoegangsbewijzen controleren bij de ingang volgens artikel 6.30.2, maar hoeven of mogen de toegang niet weigeren volgens (de letter van) dit lid.

BOAs mogen niet in burger opereren en moeten hun legitimatiebewijs tonen op elk verzoek. Vaak is dat bewijs onvolledig en dus ongeldig.

* In België mag de politie geen Covid Safe Ticket meer scannen in restaurants of elders. Boetes moeten wellicht de vuilnisbak in. Volgens het Koninklijk Besluit is de politie geen “scancontroleur”. Het scannen is enkel een taak van uitbaters. Bericht HLN 2-12

Vijf verplichtingen of 1 ? Covid-regels uit de grabbelton

De ondernemer/beheerder moet, naast de coronatoegangsbewijs-controle ook zorgen voor

 1. Een gezondheidscheck. Daarnaast dient u te vragen naar coronagerelateerde gezondheidsklachten. Wat en hoe is wettelijk niet geregeld (heb ik nagevraagd). De gezondheidscheck is verplicht sinds eind mei op meer plaatsen dan bij de coronatoegangsbewijzen maar hij wordt vrijwel nergens uitgevoerd (art. 4.1b TRM-C19).
 2. Dat een coronatoegangsbewijs vereist is duidelijk melden bij de ingang.
 3. Het placeren (artikel 4.1c) is vervallen op 25-09, maar komt voor op sites van de overheid, zie tabel.
 4. Registratie, volgt uit art. 4.1d TRM-C19.

… het publiek in de gelegenheid gesteld wordt de volgende gegevens beschikbaar te stellen ten behoeve van de mogelijke uitvoering van bron- en contactopsporing door de gemeentelijke gezondheidsdienst:

Deze vier worden vrijwel nergens in praktijk gebracht (no. 2 bij de helft?). 

Er zijn vijf verplichtingen, waarvan éen zorgt voor huiver, discussie, weerstand en zelfs tweedeling, terwijl de andere vier in rook opgaan. De handhaving is gericht op die ene plicht, is dat beleid in balans ? Is flagrant selectief controleren te rijmen met rechtzekerheid ?

Bovendien is de bekendmaking van de regels onbetrouwbaar, zie tabel

In wet TRMCR-O paginaInfoblad R-Oamsterdam.nl
Gezondheidscheck jajajanee
Placerenneejajaja
Registratiejajaneenee
CTB melden ingangjanee 1neenee
CTB controlerenjajajaja

1: Op de pagina Ondernemers, organisatoren en het coronatoegangsbewijs staat wel “Informeer uw bezoekers over de inzet van coronatoegangsbewijzen.”

Door de stapeling van regels en het aan- en uitzetten weten de autoriteiten het zelf niet meer. (Je hoort ook talkshowgasten zeggen: ‘Ik moest even opzoeken of die regel nu geldt’.)

Dat is een idiote situatie, en niemand vindt het erg, schijnbaar. Men neemt aan wat de persconferentie, het journaal of de praattafel melden. En iedereen weet zeker: als je het fout doet volgt een boete of wordt je zaak gesloten.

Maak hier een examen van en hooguit 2 procent slaagt, ook de Kamerleden en opiniemakers.

Nog een voorbeeld van de –achting voor de wet: ex-minister Grapperhaus meldt de veiligheidsregio’s dat het gebruik van polsbandjes toegestaan is, binnen randvoorwaarden. Polsbandjes staan niet in de wet.

Drie wetsvoorstellen voor uitbreiding

[12-1-22 met updates]

Sinds 22 november wachten twee wetsvoorstellen over de coronatoegangsbewijzen op behandeling.

– Verbreding inzet coronatoegangsbewijzen: ook op de werkvloer (35971). Rond 15-2 vertelde minister Kuipers in een Kamerbrief dat hij wil zien of dit een nuttig instrument is of kan worden. Artikel DDS

– Differentiatie in coronatoegangsbewijzen: ook 2G mogelijk (35973. Op 10-2 nam de Tweede Kamer een motie aan waarin de regering wordt gevraagd om dit wetsvoorstel in te trekken. Alleen CDA, VVD en D66 stemden tegen. Ik vind het netter om elk wetsvoorstel te behandelen (dit was ook de motivatie van het CDA.

De voor-stemmen lijken gericht aan de kiezers. Drie maanden geleden werd het wetsvoorstel (35961) over de inzet van coronatoegangsbewijzen bij niet-essentiële detailhandel en -dienstverlening 6 dagen na indiening aangenomen door de Tweede Kamer (op 18-11 ; 95 leden voor, zie #), 12 dagen later stemde de Eerste Kamer er mee in. Hoe valt dat enthousiasme voor verbreding te rijmen met het actuele neen ?


# Een TK-motie (Bikker en De Vries) werd met algemene stemmen aangenomen. Daarin krijgt de regering de vrijheid om te bepalen (in de aankomende, benodigde ministeriële regeling) dat een beheerder geen coronatoegangsbewijzen hoeft te vragen als zij er voor zorgt dat de klanten de veilige afstand tot elkaar houden. Of ‘in acht kunnen nemen’ in de wetstekst, dat is minder streng. Voorwaarde: de ministers oordelen dat afstand houden ‘een evenrediger> maatregel’ is.

> Weer een op een ministerie verzonnen woord; VanDale geeft Geen zoekresultaat.

Voor de liefhebbers van omhaal-taal:

2. Er wordt een lid toegevoegd, luidende:

11. Indien op het terrein bedoeld in het eerste lid, onderdeel f, regels worden gesteld als bedoeld in dat lid, kan, indien naar het oordeel van Onze Ministers gelet op het in artikel 58b, eerste lid, genoemde doel de krachtens artikel 58f, eerste lid, te bepalen veilige afstand een evenrediger maatregel is dan de regels bedoeld in het eerste lid, bij die regels worden bepaald dat voor het verkrijgen van toegang niet hoeft te worden beschikt over een resultaat, indien degene die bevoegd is tot het openstellen van die plaats voor publiek er zorg voor draagt dat de daar aanwezige personen een veilige afstand tot elkaar in acht kunnen nemen.

Voilà: 106 woorden, 10 komma’s. Vijf keer lezen en je begrijpt het, bijna.

Tegenstrijdige info op 1 pagina – rijksoverheid.nl over bibliotheken

De pagina Corona en naar het theater, de bioscoop, het museum of een concert opent (gezien medio december, regel van 26-11) met

U kunt tussen 05.00 uur en 17.00 uur naar het theater, de bioscoop, het museum, de bibliotheek of een concert.

Verderop lezen we iets anders

Er geldt geen beperking in de openingstijden voor de bibliotheek. Vertoningen van kunst- en cultuur zijn slechts mogelijk tot 17.00 uur.

Dit is conform de Tijdelijke regeling maatregelen covid-19: vroeg sluiten treft de biebs niet. Dit bleef zo met de Regeling  van 19-12.

Maar de meeste of alle bibliotheken sluiten om vijf uur (gezien: Utrecht, A’dam (OBA), Groningen.

Juist in deze tijd zouden ze normaal open moeten zijn vanwege de sociale functies, onder andere toevluchtsoord. [NRC schreef hierover 29-12: De bieb is een van de laatste toevluchtsoorden tijdens de lockdown — ‘Het is een feestje, een rijkdom’]

Ik vroeg dit aan de OBA, het antwoord was (18-12)

Met de sluiting om 17 uur draagt de OBA bij aan het beleid van de overheid om [] het aantal contactmomenten te verminderen. []

Update OBA Amsterdam (gezien 15-1):

Vanaf 10 januari gaan we weer terug naar onze reguliere openingstijden [].

Ondernemers worden handhavers

In de horeca en cultuursector kreeg men al allerlei taken opgelegd, zoals afstand houden, registratie, reserveren, placeren. Nu komt er een opdracht bij om mensen zonder QR-code niet toe te laten.  Ondernemers krijgen de taak van handhaver en worden gecontroleerd door boa’s. (Wie controleert de toezichthouders eigenlijk ?) Er bestaat een oeroude en degelijke taakscheiding : de overheid houdt handhaving in eigen hand, alle handhavers zijn direct of indirect in overheidsdienst. Zo’n taak domweg overdragen aan ondernemers is onwijs.

Domweg want de taak, de praktijk  is niet helder omschreven, in de wet of elders.

 • Mag men steekproeven nemen ? De geest van de wet zegt nee, maar er staat ‘de persoon’, niet ‘elke persoon’.
 • Wat te doen met mensen die toch naar binnen gaan ?
 • De wet kent geen uitzondering voor begeleiders.
 • Mag je aan de tafel scannen ? (ja)

Alleen al om deze reden deugt de wet niet. Het gebrek biedt anderzijds ruimte om de praktijk creatief en begripvol in te richten.

Coronapas-controle buiten het kader is strafbaar 

De coronatoegangsbewijzen zijn bij eet- en drinkgelegenheden, sport, theaters en evenementen verplicht.

Ook in andere sectoren eisen beheerders een bewijs van bezoekers of studenten. Voorbeelden: een congres voor de verzekeringsector, een opleiding voor advocaten (!) en in een inloophuis. En enkele werkgevers eisen van alle werknemers een coronapas (of een bewijs van vaccinatie, dat is niet duidelijk). Wat wordt vergeten ? 

Dankzij een amendement van de SGP werd dit in de WPG gezet

(wet 35807 motie 34, Van der Staaij, 113 leden voor, D66, PvdA en 2 kleine partijen tegen)

58ra.10 Het is verboden om voor deelname aan of toegang tot activiteiten of voorzieningen in openbare plaatsen of publieke plaatsen eisen te stellen met betrekking tot het beschikken over een resultaat, tenzij daarvoor regels als bedoeld in het eerste of derde lid zijn gesteld.

Dat 1e en 3e lid bepalen dat in de daar genoemde sectoren een controleplicht kan komen.

En deze strafbepaling

Met een hechtenis van ten hoogste zes maanden of een geldboete van de derde categorie [€ 8700] wordt gestraft degene die handelt in strijd met artikel 58ra, tiende lid.

Als inderdaad de controleplicht niet goed geregeld is dan zijn alle controles strafbaar.

Als het niet kunnen of willen tonen van een QR-code leidt tot een entreeverbod, dan kun je beleefd vragen om de wet niet te overtreden.

Laat deze pagina lezen. Escalerend: laat ons binnen of ik doe aangifte. Of dat wijs is hangt uiteraard van de situatie af en het niet zeker dat het OM of de politie zo’n aangifte opnemen. 

De SGP roept de regering om hulp 27-9

De coronapas is nog maar net ingevoerd, en het gebeurt al volop: erom vragen terwijl dat discutabel of zelfs verboden is. SGP-Kamerleden Van der Staaij en Stoffer stellen daarom spoedvragen aan de regering om paal en perk te stellen aan deze ‘onterechte vertoning’.

Die oproep gaat waarschijnlijk heel weinig opleveren. Maar iedereen kan het verbod al toepassen.

De Corona-melder app is uitdrukkelijk niet verplicht

Deze app werd bijna een jaar geleden gelanceerd en is 5,4 miljoen keer gedownload, met 2,4 mln actieve gebruikers, tendens dalend.

Hij is niet verplicht bron

Je bent helemaal vrij in je keuze om de app [] te gebruiken. Niemand mag je dus verplichten om de app te gebruiken. Dus ook niet jouw werkgever of een uitgaansgelegenheid.

Het verplicht stellen is zelfs strafbaar, WPG 6d.8

Het is verboden een ander te verplichten tot het gebruik van de notificatieapplicatie []. Onder dit verbod valt in ieder geval het gebruik van de applicatie [],  het delen van informatie daarvan, of het meedelen van het al dan niet hebben ontvangen van notificaties daarvan, als voorwaarde te stellen voor de toegang tot een gebouw of voorziening, het uitoefenen van arbeid, het gebruik maken van een dienst, de deelname aan enige vorm van intermenselijk contact, of het verkrijgen van enig voordeel.

Vermoedelijk is deze app nergens geëist en was handhaving niet nodig. Zo kan het ook. Wat een verschil met de coronacheck-app.

Verder is het opmerkelijk dat de meld-app al lang dood is in de media en dat niemand recent opmerkte: Waarom nu twee apps ? Of Zijn beide apps nodig; is de coronacheck-app veel beter ?

De constructie van de wet

De Tijdelijke regeling maatregelen covid-19 wil de coronatoegangsbewijzen regelen met twee bepalingen:

 1. Wat de beheerder en de bezoekers moeten doen, in paragraaf 6.11 coronatoegangsbewijzen.
 2. Waar de controleplicht (1) geldt.

Beiden moeten ingevuld zijn, alleen 1 is onvoldoende.

(1) Sinds eind mei staat de procedure in artikel 6.30 Verplichtingen (onder 6.11)

1. Bij aanvang van de deelname aan een activiteit of de toegang tot een voorziening waarvoor het beschikken over een resultaat krachtens de wet is voorgeschreven:

a. verzoekt de beheerder* de persoon die de deelname of de toegang wenst, een coronatoegangsbewijs en een identiteitsdocument [] te tonen;

b. toont de persoon die de deelname of de toegang wenst, zijn coronatoegangsbewijs en zijn identiteitsdocument aan de beheerder; en

c. ontzegt de beheerder de persoon die geen geldig coronatoegangsbewijs of geen geldig identiteitsdocument toont, de deelname of de toegang.

2. Bij aanvang van de deelname of de toegang toont de persoon die de deelname of toegang wenst, tevens zijn coronatoegangsbewijs en zijn identiteitsdocument aan een toezichthouder op diens verzoek.

* Definitie beheerder: degene die bevoegd is tot het [] toelaten van personen tot die plaats.

Dit is vrij heldere taal, maar er ontbrak iets: Bij welke activiteiten en voorzieningen is een coronapas voorgeschreven ? Wet in de eerste zin hyperlinkt naar de WPG (niet naar een artikel daarin). In de paragraaf staat het niet.

In de toelichting bij de regeling van 11-6 staat

Nogmaals wordt opgemerkt dat deze regeling slechts de algemene regels bevat coronatoegangsbewijzen niet alleen te kunnen baseren op een testuitslag, maar ook op een verklaring van vaccinatie of herstel. De aanwijzing van de activiteiten of voorzieningen waarbij de tijdelijke inzet van coronatoegangsbewijzen concreet aan de orde is, wordt in een afzonderlijke wijziging van de Trm vastgelegd.

Curieus: vanaf medio juni geldt een onvolledige  paragraaf coronatoegangsbewijzen. De volle werking werd aangekondigd per 25-9 op de persconferentie van 14-9.

(2) Enkele dagen voor de invoering zijn drie ministeriële regelingen (genaamd ‘ander besluit van algemene strekking’) gepubliceerd die de Tijdelijke regeling maatregelen covid-19 hoofdstuk 4 moeten wijzigen.

Eentje regelt de uitzondering voor terrassen (en 2 details).

Een tweede wijziging  (besluit van 14-9, gepubliceerd 21-9, laatste cijfers kenmerk 3622) bepaalt waar de controleplicht geldt.

De derde staat verderop.

-3622 zet de artikelen 4.2, 4.3 en 5.2 in de wet.


Opmerkelijk is dit deel van de toelichting:

Hierbij is van belang dat de onderhavige regeling in zoverre als eerste van de twee regelingen in werking treedt. Zo vervalt bij inwerkingtreding van die regeling van 6 juli 2021 de coronatoegangsbewijzenregeling, terwijl dit bij de huidige stand van zaken niet wenselijk is; wijzigingen laten zich echter niet aanbrengen in een reeds vervallen regeling.
Voor het overige treedt deze regeling een week na de vaststelling in werking, namelijk op 22 september 2021.

Welke regeling is vervallen ?


 4.2 en 4.3 vat ik samen: 

Eet- en drinkgelegenheden 4.2 en locaties voor de vertoning van kunst en cultuur 4.3 worden slechts voor publiek opengesteld, indien de beheerder er zorg voor draagt dat, met inachtneming van artikel 6.30:

a. alleen publiek wordt toegelaten met een geldig coronatoegangsbewijs;
b. het vereiste van een geldig coronatoegangsbewijs en geldig identiteitsdocument duidelijk zichtbaar en leesbaar voor het publiek en een toezichthouder is aangegeven bij de toegang tot de eet- en drinkgelegenheid;

(c is hier niet van belang)

% Deze tekst staat echter niet in de Tijdelijke regeling maatregelen covid-19, zie de huidige versie. %

Waarom blijft een raadsel. Het is onmogelijk dat een gepubliceerde wijzigingsregeling de wet niet wijzigt. Maar wetten.overheid.nl is een betrouwbare bron. Zijn de juristen en de minister/s het overzicht kwijt, of ik ?

Vanaf het begin wordt de Tijdelijke regeling maatregelen covid-19 telkens door ministeriële regelingen gewijzigd. Hier de lijst voor art. 4.7 en lees Een wijzigingenoverzicht. Zelfs met lichte criteria kun je deze manier van wetten-maken niet goedkeuren.

De coronatoegangsbewijzen komen wel voor in een paar andere artikelen.

Dit zegt 4.7  in de Tijdelijke regeling maatregelen covid-19 

Artikel 4.7. Toegangsbewijzen bij eet- en drinkgelegenheden
1 Artikel 4.1c, eerste lid, geldt niet voor eet- en drinkgelegenheden, indien, met inachtneming van artikel 6.30:
a. alleen publiek wordt toegelaten met een geldig coronatoegangsbewijs;
b. het vereiste van een geldig coronatoegangsbewijs en geldig identiteitsdocument duidelijk zichtbaar en leesbaar voor het publiek en een toezichthouder is aangegeven bij de toegang tot de eet- en drinkgelegenheid; en
c. gewerkt wordt met toegangskaarten die voor toelating worden verstrekt (sic)

4.1c.1 gaat over placeren. Artikel 4.7 zegt dus: als je a, b en c doet dan is placeren niet nodig, en omgekeerd. Het zegt niet dat coronatoegangsbewijzen gecontroleerd moeten worden of vereist zijn. Hetzelfde bij 4.9 Toegangsbewijzen bij kunst en cultuur. 


Voor evenementen zien we ook zoiets.  Artikel 5.1 bepaalt een reeks plichten en voorwaarden zoals de gezondheidscheck, registratie voor de bron- en contactopsporing en hygiënemaatregelen, in a t/m f.

5.2 zegt dan dat drie andere voorwaarden (stromen scheiden, afstand houden (!) en placeren = g h i) niet gelden als a. het evenement plaatsvindt op een afgesloten locatie; b. alleen deelnemers worden toegelaten met een geldig coronatoegangsbewijs (plus de coronapas-regel zichtbaar aangeven bij de ingang en toegangskaarten vooraf).

De organisator heeft de keus: de drie andere voorwaarden of de coronatoegangsbewijzen.


Ook hier geen controleplicht met coronatoegangsbewijzen.

% Artikel 4.2 betreft Doorstroomlocaties en spellocaties. %

In 4.3 Dansvoorzieningen probeert de wetgever coronatoegangsbewijzen te verplichten, maar lukte het ?

1  Een bij een eet- en drinkgelegenheid behorende dansvoorziening wordt slechts voor publiek opengesteld, indien de beheerder er zorg voor draagt dat, met inachtneming van artikel 6.30:

a.  alleen publiek tot de eet- en drinkgelegenheid wordt toegelaten met een geldig coronatoegangsbewijs;

b. het vereiste van een geldig coronatoegangsbewijs en geldig identiteitsdocument duidelijk zichtbaar en leesbaar voor het publiek en een toezichthouder is aangegeven bij de toegang tot de eet- en drinkgelegenheid [c]

2 In afwijking van het eerste lid mogen personen tot en met twaalf jaar zonder geldig coronatoegangsbewijs en geldig identiteitsbewijs toegelaten worden.

3 In afwijking van het eerste lid wordt een bij een eet- en drinkgelegenheid behorende dansvoorziening tot en met 24 september 2021 niet voor publiek opengesteld.

De wetgever heeft hier een serie fouten gemaakt.

 1. Is een discotheek een bij een eet- en drinkgelegenheid behorende dansvoorziening ?
 2. Er is in zulke lokalen geen scheiding tussen dansvoorziening en eet- en drinkgelegenheid, dus 1a is onzinnig of niet uitvoerbaar.
 3. Volgens 1a is een geldig identiteitsdocument niet nodig.
 4. Twaalf-minners in de disco ? Hier staat het geldig identiteitsdocument wel bij, maar niet vereist.
 5. Waarom vervalt lid 3 niet automatisch ?


De derde wijziging is ook curieus. Het besluit van 6 juli ( laatste cijfers kenmerk 7453)  bevat wijzigingen in verband met het vaststellen van de veilige afstand op nul meter. Hierin wordt onder meer de begripsbepaling van geldig coronatoegangsbewijs geschrapt en de hoofdstukken 2 en 2a, de artikelen 4.1c, 4.2, 4.3, 4.4, 4.7, 4.9, 5.2, 6.5, 6.6 en de paragrafen 6.5 en 6.11. De toelichting stelt

Met het vervallen van de anderhalve meter, is de inzet van coronatoegangsbewijzen niet langer noodzakelijk. De artikelen 4.3, 4.7, 4.9 en 5.2 en paragraaf 6.11 kunnen daarom vervallen.

Meer hierover in Een wijzigingenoverzicht.

Van test naar resultaat

[Kop was: Hoe is de wet coronatoegangsbewijzen tot stand gekomen ?]

In april zette de regering in op testen voor toegang en stuurde een wetsvoorstel Tijdelijke Wet Testbewijzen naar de Kamer. Die wet zou een aantal artikelen toevoegen aan de WPG waardoor de minister/s regelingen mogen maken voor testen voor toegang.

Er stond éen artikel in (58rf) dat het mogelijk maakt om (met een algemene maatregel van bestuur) bewijs van vaccinatie of “een medische verklaring” gelijk te stellen aan een testuitslag.

In de Tweede Kamer was echter een meerderheid voor een verruiming: zet meteen in deze wet dat ook vaccinatie en een oude positieve test toegang geven. De leden Paternotte D66 en Kuiken PvdA schreven hiervoor een lang amendement (stuk 52) waarin ‘test’ vervangen werd door ‘resultaat’, en testbewijzen door coronatoegangsbewijzen etc.

De stemming was op 25 mei, Den Haan, GroenLinks, BIJ1, BBB, Volt, PvdA, D66, CU, VVD en CDA stemden voor.  In de Eerste Kamer waren debat en stemming oop op 25 mei. Voor stemden CDA, VVD, GroenLinks, OSF, D66 en ChristenUnie, en tegen: SGP, Fractie-Nanninga, FVD, Fractie-Otten, SP, 50PLUS, PvdA, PVV en PvdD.

Dat leidde tot de Tijdelijke Wet coronatoegangsbewijzen.

Dan gebeurt iets vreemds: op 28 mei staat in de Staatscourant een Regeling tot wijziging van de Tijdelijke regeling maatregelen covid-19 in verband met de inzet van coronatoegangsbewijzen op basis van een negatieve testuitslag. Daarin wordt alleen het testen geregeld. Men had niet op het amendement Paternotte/Kuiken gerekend ?

Hoe dan ook op 11 juni verschijnt een reparatie-regeling tot wijziging van de Tijdelijke regeling maatregelen covid-19 in verband met de inzet van coronatoegangsbewijzen op basis van vaccinatie of herstel. Daarmee worden een heleboel artikelen over vaccinatie en herstel toegevoegd.

Hier de Tijdelijke regeling maatregelen covid-19

Toen had de Tweede Kamer een week de tijd om niet in te stemmen met de regeling (volgens WPG 58c). De tegenstanders hadden een debat en stemming kunnen aanvragen met een vaststaande uitkomst, gezien de stemming op 25-5.

Een wijzigingenoverzicht 4.2

Voor de liefhebbers: de kluwen nader bekeken. Bij elk wetsartikel is de historie op te vragen, het wijzigingenoverzicht (klik op de i). Laten we dat doen bij 4.2. (klik erop voor de bron en alle links)

wijzigingenoverzicht 4.2
Volgens dit overzicht zijn de twee regelingen die ik net noemde samen in werking getreden (in blauw). De derde (17-9) betreft de terrassen, die kunnen we nu negeren.

Alle regelingen treden binnen korte tijd in werking, maar 7453 (laatste cijfers kenmerk) na twee maanden. De reden is de koppeling aan het op nul meter stellen van de veilige afstand. De toelichting probeert dat uit te leggen

Gelet op de verschillende procedures die gelden voor het wijzigen van het Tijdelijk besluit veilige afstand (artikel 58f, tweede lid, Wpg) en de Trm (artikel 58c Wpg) en de wens om deze regeling gelijktijdig met de wijziging van het Tijdelijk besluit veilige afstand in werking te laten treden, wordt deze regeling eerder vastgesteld dan de wijziging van het Tijdelijk besluit veilige afstand. Hierdoor is het niet mogelijk de inwerkingtreding van deze regeling te koppelen aan de inwerkingtreding van een al vastgestelde wijziging van het Tijdelijk besluit veilige afstand. Daarom bepaalt de aanhef van artikel I dat de Trm gewijzigd wordt conform artikel I indien op grond van artikel 58f, tweede lid, Wpg een amvb tot wijziging van het Tijdelijk besluit veilige afstand wordt vastgesteld en in werking treedt die strekt tot het op nihil stellen van de veilige afstand. Hierdoor treden artikel I en een eventuele inwerkingtreding van een eventuele wijziging van het Tijdelijk besluit veilige afstand materieel gelijktijdig in werking. Wordt de veiligeafstandsnorm niet op nul meter gesteld, dan worden de wijzigingen uit deze regeling ook niet doorgevoerd.

 

In het wijzigingenoverzicht  staat niet dat regeling -3622  gedeeld in werking treedt:

Artikel VII
1. Deze regeling treedt in werking met ingang van 22 september 2021.
2. In afwijking van het eerste lid treedt artikel I in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin de Regeling [] van 6 juli 2021, kenmerk [] 7453, houdende wijziging van de Tijdelijke regeling maatregelen covid-19 [] in verband met het vaststellen van de veilige afstand op nul meter wordt geplaatst, met dien verstande dat artikel I van deze regeling in werking treedt voordat die regeling in werking treedt.

Artikel I regelt o.m. dat in eet- en drinkgelegenheden en theaters alleen publiek wordt toegelaten met een geldig coronatoegangsbewijs, in artikelen 4.2, 4.3 en 5.2.

Deze keten/wirwar van wetgeving zou kunnen kloppen. Zeker is dat dit stuk wetgeving helemaal niet voldoet aan de eis van overzichtelijkheid.

Hoe dan ook, dit staat nog niet in de ‘geconsolideerde regelgeving’, de Tijdelijke regeling maatregelen covid-19.

Het wemelt van de wegwerpwetten

Alle coronamaatregelen komen op een omslachtige manier in de wet. In dit geval:

  1.  Door de Tijdelijke Wet coronatoegangsbewijzen wordt een paragraaf toegevoegd aan de WPG;
  2.  Op basis van de WPG maakt de minister twee ministeriële regelingen die een paragraaf toevoegen (of aanvullen) aan de Tijdelijke regeling maatregelen covid-19 (waarin alle c-maatregelen staan en die regelmatig gewijzigd wordt).

Voorafgaand: de Tijdelijke wet maatregelen covid-19 (de fout genaamde spoedwet) is de basis van het bouwsel, hij zette hoofdstuk Va. -Tijdelijke bepalingen bestrijding epidemie covid-19- in de WPG.

De tijdelijke wetten en de ministeriële regelingen zijn wegwerpwetten, ze wijzigen alleen de echte wet. Volgende regelingen maken de wet anders zodat een ministeriële regeling op zich onvolledige en onbetrouwbare informatie geeft. Maar soms bevat een regeling een toelichting die nodig is om de slecht begrijpelijke wetsartikelen te begrijpen, deze bij voorbeeld.