Hof PT: Geen quarantaine op grond van PCR-test

Laatste verbetering 10 april 2023

[Het verhaal achter het punt quarantaine]

Op lockdownsceptics staat positief nieuws.

Op de Azoren werd een groepje van vier mensen door de gezondheidsautoriteit besmettelijk verklaard en een gevaar voor de volksgezondheid. Want een van hen testte positief. Ze moesten in quarantaine maar maakten bezwaar. De rechtbank vonniste dat de beschikking van de gezondheidsautoriteit onwettig was, en vervolgens bevestigde het Hof van beroep die uitspraak (11-11).

Het Hof kwam met een nieuw argument.

Een medische diagnose is een medische handeling waartoe alleen een arts wettelijk bevoegd is, en waarvoor deze arts als enige en volledig verantwoordelijk is. Geen enkele andere persoon of instelling, inclusief overheidsinstantie of rechtbank, heeft een dergelijke bevoegdheid. Het is niet aan de regionale gezondheidsautoriteit van de Azoren om iemand ziek of een gevaar voor de gezondheid te verklaren. Dat kan alleen een arts. Niemand kan bij decreet of wet ziek worden verklaard of een gevaar voor de gezondheid zijn, noch als automatisch administratief gevolg van de uitkomst van een laboratoriumtest, wat er ook gebeurt.

Verder zegt het Hof dat elke diagnose en (voorgestelde) behandeling door een niet-gediplomeerde persoon tegen de wet indruist.

We mogen mensen niet tot ‘gevallen’ verklaren, en zeker niet tot patiënten, alleen op grond van testuitslagen.

[update 2 feb.: Er staat nu een bekentenis op de RIVM-site

Niet iedereen die positief test, noemen we een patiënt. Deze term wordt gebruikt voor mensen die zo ziek zijn dat ze moeten worden opgenomen in het ziekenhuis of voor mensen die zo ziek waren dat zij zijn overleden. Niet iedereen met een positieve uitslag wordt zo ziek dat zij opgenomen moeten worden in het ziekenhuis. Veel mensen krijgen slechts milde klachten of zelfs geen klachten.
In het verleden noemden wij mensen met een positieve uitslag wel patiënt. Dit hebben we inmiddels aangepast in onze uitingen. ]

Ik ga er van uit dat de meeste ‘gevallen’ niet door een huisarts onderzocht worden. De vier in Portugal werden niet onderzocht door een arts.

Wat ligt hier achter? Het verzinsel dat iedereen besmettelijk kan zijn, ook zonder enige klacht. Dat leidt tot de koers a) volledige isolatie of lockdown of b) positief getest of komend uit onveilig gebied? Dan in quarantaine.

In die opzet wil het regime niet dat een arts een diagnose stelt, die moeten er buiten blijven.

Het verzinsel zet de geneeskunde op z’n kop. Zoals gezegd op een andere ibop-pagina

Doorgaans zet je de zieken in quarantaine. We hebben nog nooit meegemaakt dat gezonde mensen ook in quarantaine moeten.

 

Het Hof stelt ook dat de PCR-test geen bewijs levert voor een infectie met het SARS-CoV-2 virus.

Het Hof concludeert

Gezien de hoeveelheid wetenschappelijke twijfel – van experts, dwz degenen die er toe doen – over de betrouwbaarheid van de PCR-tests, gezien het gebrek aan informatie over de analytische parameters van de tests, en bij gebrek aan een diagnose van een arts over het bestaan van infectie of risico, kan deze rechtbank nooit bepalen of C inderdaad drager was van het SARS-CoV-2-virus, of dat A, B en D een hoog risico liepen om eraan te worden blootgesteld.”

 

Eerder had het Portugal’s hoogste rechtbank een besluit van het regio-bestuur van de Azoren onwettig verklaard. Het is vrijheidsbeneming om elke passagier die op een luchthaven landt 14 dagen in quarantaine te plaatsen.

(Momenteel (eind nov.) is voor de Azoren en Madeira een negatieve coronatest vereist die niet ouder is dan 72 uur.)

Het verslag komt van een hoogleraar uit Portugal, die anoniem wil blijven. Zij -of hij- meent dat de reden voor deze spaken in de staatsraderen ligt in hun ervaring met een dictatuur.

Met Spanje en Griekenland is Portugal een van de weinige landen in het zogenaamde Westen waar nog genoeg mensen leven om te weten hoe een dictatuur er uit ziet. Ons aantal neemt af, aangezien je minstens 60 moet zijn om de revolutie van 1974 op een zinvolle manier te hebben meegemaakt. Ik was toen een tiener, en ik herinner me heel goed hoe het dagelijkse leven eruit zag onder censuur, massaal liegende massamedia, politiegeweld, willekeurige detentie in naam van het ‘nationaal belang‘, enz. – al die dingen die ik hoopte nooit meer hoeven te ervaren, maar dat het huidige Covid-klimaat heel, heel levendig naar voren heeft gebracht. Toch is het misschien wel juist omdat zulke dingen in mensenheugenis zijn gebeurd dat onze regering minder hardhandig is geweest over de pandemie dan de meeste andere in Europa. En misschien is dat ook de reden waarom onze hoge rechtbanken uitspraken hebben gedaan met mogelijk verwoestende gevolgen voor het huidige Covid-verhaal. Portugal is een klein land maar maakt deel uit van de EU en wat hier gebeurt is dus van internationale betekenis.