De knip in de Weesperstraat, een straatgreep

Laatste verbetering 8 december 2023

Amsterdam haalt Extinction Rebellion in: blokkeert verkeersader zes weken lang

De gemeente Amsterdam gaat een pilot uitvoeren: gedurende zes weken de Weesperstraat knippen, plus 3 knippen in de buurt. Aanvang 12 juni. Pagina gemeente

De straat wordt geblokkeerd voor autoverkeer met bloembakken en slagbomen. Niemand krijgt ontheffing (behalve de toeristenbus met vaste route.

In januari 2020 stelde de gemeenteraad de nota Amsterdam maakt ruimte vast, meer bekend als de Agenda Amsterdam Autoluw.

Wethouder Dijksma (PvdA) in het voorwoord:

Meer lucht, meer ruimte en een bereikbare stad. [] We willen ruimte maken voor voetgangers, fietsers en spelende kinderen en stellen ons ten doel de kwaliteit van de openbare ruimte te verhogen en groener te maken. De nadruk ligt daarbij op auto’s vanwege hun grote ruimtelijke impact. Maar dat betekent niet dat we tegen auto’s zijn.

Eigenlijk oude wijn in nieuwe zakken want het gemeentebestuur werkt hier al veertig jaar aan.

Er staan ook nieuwe, zelfs revolutionaire maatregelen in zoals nummer 13: Pilot knip Weesperstraat.

Het project is het toonbeeld van de botte-bijl methode. Minder autoverkeer ? Straat afsluiten !

Dit gebeurt al decennia, in kleine stappen: eenrichtingsverkeer, auto’s weg uit woonstraatjes, rijstrook eraf, diverse knippen in de grachtengordel zoals op het Muntplein en de Amstel. In het stadshart is éen voorgeschreven route (lus) over.


> Deze pagina is geschreven tussen 1 en 6 juni. Updates tot 14-6 en vanaf 22-6 <

Volgorde: Nieuws – Verzet- Context – Wat allemaal fout zit

Weinig tijd ? Lees in ieder geval punt 2 en Verzet

Reageren kan hier (liefst via twitter)

Mijn knip-kanaal bij Youtube (beelden van 13-6)

Het label (frame) voor de pilot: het is een straatgreep. Wethouder Melanie van der Horst wil een doel bereiken met fysiek ingrijpen zonder wettelijke en politieke basis (zie punt 2 hieronder.

 • Ben je voor of tegen de straatgreep ?
 • Verzet naakt, zie verderop.

Nieuws

Volg ook twitter | @baluw

blog AT5 is na twee dagen gestopt. We zullen het niet missen.

Sinds 7 juni staat de knip ook onder Nieuws op amsterdam.nl. Bijna alleen negatieve reacties. Yvonne merkte nog een foutje op “Noem het niet overdag dicht als het tot 23.00 uur duurt, sorry maar dan is het ook in de avond dicht”. Mijn reactie werd goedgekeurd (8-6).

De knippen: uitvoering en gevolgen (tot 14-6)

Zaterdag 10 juni: de wegversperringen worden aangelegd. De projectleider vertelde me

 • Alleen de eerste twee dagen zijn verkeersregelaars aanwezig;
 • Zij kunnen de slagbomen niet openen; voor ambulances* gaan ze automatisch open middels een transponder; * En voor de bus, op de Eilandenboulevard.
 • Hij heeft geen vergunning voor het plaatsen. De reden is: zonder verkeersbesluit is vergunningverlening onmogelijk. Hij heeft wel een brief van de wethouder.
Blokkade Hoogte Kadijk
Blokkade Anne Frankstraat

 

 

 

 

 

Zondag 11-6

 • De informatie over de knippen in de omgeving is onvoldoende: alleen DRIPs op onder meer de Wibautstraat, Valkenburgerstraat. Geen borden aan het begin van de Weesperstraat of Eilandenboulevard. Omrijroutes zijn niet aangegeven; dat is ook ondoenlijk. Verwacht gevolg: veel bezoekers rijden door naar de fuik.
 • Nog een fout: er staat Weesperstraat afgesloten voor … moet zijn ‘Geen doorgaand verkeer’ .
 • Geen slagbomen geplaatst op de Weesperstraat; waarschijnlijk worden de slagbomen van de brug benut. Tweet 12-6 Zoals gister al geconstateerd heeft men niet op tijd slagbomen op de Weesperstraat geïnstalleerd.
 • Geen slagbomen op het Kattenburgerplein, wel hekken en bord C01.
Knipplek Weesperstraat met informatief bord (not)
Kattenburgerplein

 

 

 

 

 

 

Maandag 12-6

 • De fuik werkt: heel veel auto’s rijden de Weesperstraat in of de Eilandenboulevard, en moeten na lang kruipen keren of een woonbuurt in.

  Fuik Weesperstraat
  Fuik in Weesperstraat

 

 

 

 

 • De hele Weesperstraat wordt 2×1 gemaakt met bloembakken en verkeerstekens. Versmalling staat niet in het Plan van aanpak mrt ’23, wel

Aanbrengen tijdelijk groen [] op de beschikbaar gekomen rijbaanverharding.

Dat zou het pilotparkje worden, zie punt 6.

2×1 is al heel lang een wens, maar het College koos voor de knip, een veel zwaardere maatregel. Nu dacht de wethouder: doe die versmalling er ook bij ? Het gevolg: nooddiensten moeten achter de automobilisten in de fuik blijven !

13 juni

 • Een buurtbewoner vertelde dat er om elf uur rijen voor de slagbomen in de Anne Frankstraat stonden, men toeterde omdat de slagbomen nog niet open gingen.
 • Het is opmerkelijk dat de hop-on/off bus een ontheffing kreeg, als enige. Hoe is dat gegaan? AT5: De uitzonderingspositie voor bussen zorgde voor veel verontwaardiging. Van der Horst legt uit dat de bussen vanwege hun hoogte een alternatieve route moeten rijden. Maandag was nog niet duidelijk hoe die route zou lopen. Inmiddels zijn daar wel afspraken over gemaakt.  clip bus langs slagboom
 • Een brandweerwagen liep minuten tijdverlies op bij het Kadijksplein rond 11u.

14 juni. De Kattenburgerstraat staat nu al twee dagen vol met stapvoets rijdend verkeer en vanochtend ook. Misschien neemt het de komende dagen af, zo niet dan heeft de gemeente Amsterdam er voor gezorgd dat deze straat nieuw binnenkomt op plek 1 van de lijst met permanente-file-straten. Boven Overtoom en Stadhouderskade. Onaanvaardbaar. De bewoners worden gek “Zelf die straat gaan blokkeren?!”.


Vervolg Kattenburgerstraat 22-6

Nee het nam niet af: de Kattenburgerstraat staat de hele dag vol met verkeer naar de Piet Heinkade, in de andere richting meestal de halve straatlengte. Google maps

Gevolgen:

 • Een nare situatie voor de aanwonenden en automobilisten
 • Motoren en gemeentewagens gaan over het fietspad.
 • Het GVB laat bus 43 niet meer door de Kattenburgerstraat rijden vanwege de verkeersdrukte. De haltes Prins Hendrikkade, Kadijksplein, Kattenburgerstraat en Piet Heinkade vervallen, vanaf 23-6.

Verzet

[13-6 ; dit vervangt het stuk Proef valt in duigen]

De pilot heeft geen wettelijke basis, het is een straatgreep. De Weesperstraat en de andere geknipte straten zijn niet gesloten verklaard. Iedereen mag doorgang eisen (maar de politie verwijst naar de gemeente.

Wat kunnen we verwachten ?

   • Langs de blokkade rijden.
   • Sluiproute kiezen: langs de Hortus naar Muiderstraat. Misschien gaat een actiegroep zulke stukken ex-weg berijdbaar maken.
   • Bloembakken of blokken worden gesleept of geduwd
  • Slagbomen worden gedemonteerd of omhoog gebogen.
  • Leuzen en affiches op de wegversperringen.
  • Bumperstickers.
  • Kattenburgerstraat afgesloten door bewoners.
  • Blokkades geblokkeerd door auto-demo.

  Achtergronden bij de knippilot

  ’tig knippen, het einde van de centrumring en een overbelaste A10

  Het beleid van de afgelopen decennia dwong het autoverkeer naar de hoofdwegen in de stad; doorgaand verkeer door woonbuurten (verblijfsgebieden) werd onmogelijk.

  Het plusnet auto is bedoeld om autoverkeer zo veel mogelijk te bundelen, waardoor daarbuiten ruimte ontstaat voor langzaam verkeer en verblijven. (MobiliteitsAanpak Amsterdam 2013)

  Nu wordt het beleid draconisch: met knippen in de hoofdwegen moet doorgaand verkeer altijd via de S100 of de A10. En liefst verdwijnen.

  Want de knip in de Weesperstraat is de baanbreker voor een heleboel andere.

  In maart maakte de wethouder een plan bekend om in alle stadsdelen hoofdwegen af te sluiten (voor auto’s) waaronder vier bruggen over de Amstel. artikel AT5

  Tussen het stadshart en de Utrechtse brug (begin A2) bestaat dan geen verbinding voor autoverkeer meer. De Torontobrug is een schakel in de S100.

  Plan: Amstel-bruggen dicht
  Uit het AT5-artikel

  Er komen ook vier knippen rond het Vondelpark, waaronder de Stadhouderskade.

  Dat zijn twee knippen in de S100, ofwel het einde van de centrumring.

  [Het plan heb ik nog niet gevonden op amsterdam.nl.]

  De nog bestaande centrumring S100 is geen vlotte route vanwege de verkeerslichten (24 op de 12 km) en het aantal rijstroken: bijna overal 1. Zie de figuur; overdag, vóor de avondspits is de gemiddelde snelheid even laag of lager.

  De S100 is de ring in het midden. Bron: Amsterdamse ervaringen met Floating Car Data ; Gemeente Amsterdam en TomTom ; Bijdrage aan het CVS 2019

  Als het begin- en/of eindpunt dicht bij de A10 ligt is een omweg via die ringweg sneller, anno nu.

  De Minister, de ANWB en een Kamerlid hebben al gewaarschuwd voor de nadelige gevolgen voor de doorstroming op de A10.

  Het onderzoek vermindering autoverkeer 2018

  Document (via Walther Ploos van Amstel; zijn artikel over de knip)

  Het betreft een onderzoek naar de mogelijkheden om de hoeveelheid autoverkeer op de corridor [] substantieel te verminderen om zodoende van de Weesperstraat een bloeiende stadsstraat te kunnen maken.

  Deze varianten werden onderzocht:

  1. Versmallen Weesperstraat naar 2×1 rijstrook [een idee uit de vorige eeuw];
  2. Knip Weesperstraat ter hoogte van de Nieuwe Keizersgracht;
  3. Knip Weesperstraat ter hoogte van het Rhijnspoorplein;
  4. Knip Wibaustraat direct ten zuiden van S100;

  De conclusie van varianten 2 t/m 4 is vooral dat bij het realiseren van een knip op de Wibautas aanvullende maatregelen nodig zijn om negatieve effecten (grote verkeerstoename) op omliggende (woon)straten te voorkomen. Daarbij kan gezegd worden dat de effecten van alle drie de varianten op hoofdlijnen vergelijkbaar zijn. []

  Omdat in variant 2 werd geconstateerd dat deze knip tot grote drukte leidt op relatief kleine wegen rondom de Weesperstraat, is een pakket aan mitigerende maatregelen opgesteld met het doel de effecten op kleine wegen te verminderen en het verkeer naar andere corridors te leiden, met name de route Piet Heinkade. Dit betekent dat [] ook in de volgende straten een knip voor het autoverkeer is doorgevoerd:
   Anne Frankstraat
   Entrepotdok en Hoogtekadijk
   Katten-/Wittenburgergracht (in pilot: bij Kattenburgerplein)

  Variant 2+ op de kaart; de blauwe stippellijn moet een rode lijn zijn: autoverkeer kan hier niet door.

  Variant 2+

  In variant 2+ rijdt het verkeer [] vooral via de Piet Heinkade. Daarnaast zijn er veel verschillende andere routes waar extra verkeer komt. De A10 Noord, Schellingwouderbrug, Amsterdamsebrug, IJdoornlaan, A10 West en Mauritskade zijn de routes waar het meeste verkeer terecht komt. Daarnaast valt op dat het verkeer in de grachtengordel west ook toeneemt. Verkeer wijkt uit naar alle mogelijke andere routes om toch op de bestemming aan te komen.

  Over de belasting op de kruispunten

  Uit tabel 3.3 en 3.4 blijkt dat vooral op het kruispunt Kattenburgerstraat – Piet Heinkade de belasting veel groter wordt en er een nieuw knelpunt ontstaat. Op andere kruispunten nemen de waarden vaak toe (bestaande knelpunten worden groter of drukste richtingen worden zwaarder belast).

  In de conclusie (over 2+) staat het scherper

  Al deze routes kennen momenteel al in meer of mindere mate problemen [met] de doorstroming (aansluiting S114, IJburglaan – Zuiderzeeweg, KANS/S116, Piet Heinkade – Kattenburgerstraat). In variant 2+ blijkt dat deze routes erg hoge (kruispunt)belastingen krijgen.
  Bij een stremming van andere routes in de omgeving*, zoals [] de Piet Heintunnel, blijkt dat in een groot gebied rondom het centrum het verkeer sterk toeneemt: vooral op de A10 oost, maar ook op de routes Nieuwe Leeuwarderweg (noordelijke deel), Zuiderzeeweg – Zeeburgerdijk, Gooiseweg en lagere orde wegen in Oost nemen de verkeersintensiteiten erg sterk toe ten opzichte van de referentie. Voor een aantal kruispunten [] zal dit betekenen dat deze naar verwachting zwaar overbelast raken.

  * Er werd berekend wat het gevolg is van een bijkomende stremming, op 5 wegen afzonderlijk.

   

  Uit tabel 3.7 blijkt dat het aantal voertuigkilometers vrijwel gelijk blijft*. Deze markante uitkomst is waarschijnlijk de optelling van a. omrijden en b. afzien van autoritten en gebruik fiets/OV. Ook hier geen winst.

  * Percentages per stadsdeel; in drie stadsdelen een toename van 3 %, in Centrum een afname van 12 procent. Let op: de meeste autoritten gaan (normaal) niet via de Weesperstraat; als je alle autoritten bekijkt is het effect van de knip gering.

  Wat betreft luchtkwaliteit en geluidhinder is er winst in de buurt van de Weesperstraat en verlies elders in de stad: geen verrassing en geen/onbekende winst.

  Bijkomende stremmingen

  Dichtbij de af te sluiten corridor zijn twee belangrijke wegen afgesloten vanwege werkzaamheden, gedurende de hele proefperiode: de Oostertoegang en de Stadhouderskade (S100) bij de Van Woustraat.

  De binnenring van de A10 noord tussen het knooppunt Coenplein en afrit Durgerdam  is dicht in het weekeinde 24/25 juni, vanwege asfalteringswerkzaamheden. De buitenring is dicht in het weekeinde 1/2 juli, ongeveer hetzelfde segment.

   


  Waarom is de knip ongewenst ?

  1  In strijd met het verkeersbeleid

  De Weesperstraat is een van de belangrijkste wegen van de hoofdstad. Samen met de Wibautstraat is het de Wibaut-as, en met de Gooiseweg  en de Valkenburgerstraat de S112, een van de vier (radiale) Plusnet-corridors. De corridor heeft twee rijstroken per rijbaan, te veel stoplichten*, en op de Wibautstraat een groene golf.

  De straat is gepland en gebouwd als verkeersader en is een van de weinige ‘doorbraak’straten in het centrum, gemaakt na de Tweede Wereldoorlog. Breed, met weinig winkels, weinig voetgangers, veel kantoorgebouwen en een wooncomplex en een studentenflat. De trottoirs zijn breed en recent voorzien van groenperken.

  Uit het Beleidskader Verkeersnetten 2018

  Het Plusnet auto [] sluit aan op het rijkswegennet en de hoofdroutes van omliggende gemeenten. Bij het Plusnet auto wordt een goede doorstroming van belang geacht. Het bevat de belangrijkste routes voor het goederenvervoer, bestaat uit wegen met weinig andere functies en vormt een sluitend netwerk.

  Binnen het Plusnet auto hebben een aantal trajecten een extra belangrijke verzamel- en verdeelfunctie: de Plusnet auto/corridors. Om ze hiervoor aantrekkelijk genoeg te maken worden strengere eisen gesteld aan de doorstroming dan de rest van het Plusnet auto.

  Volgens een telling in september ‘22 waren er 28-duizend passages per etmaal door 13-duizend unieke voertuigen, op de Weesperstraat.

  Kaart – de Weesperstraat loopt van het stadshart naar het zuid-oosten. De straatnamen zijn te zien bij je muispunt.

  De knip is overduidelijk in strijd met het beleidskader. Het is tekenend dat dit in de Raad en sociale media niet werd genoemd. Het is een hard argument, maar in de stadstaat Amsterdam is het bestuur niet gebonden aan eigen kaders. Al schrijven ze van wel, zoals in de Agenda Amsterdam autoluw (p. 73)

  Autoluw is geen kwestie van simpelweg al het autoverkeer uit de stad weren. We verminderen het autoverkeer zorgvuldig en geleidelijk. Elke stap is erop gericht om de bereikbaarheid van de stad te waarborgen. In eerste instantie weren we doorgaand verkeer zoveel mogelijk van de kleinere wegen. Dit betekent dat het autoverkeer meer wordt geconcentreerd op de hoofdroutes (Plusnet Auto en
  S-routes). Hier dient een goede doorstroming van het verkeer te zijn. Deze aanpak, in 2018 vastgelegd in het beleidskader Verkeersnetten, zetten we voort.

  2  De besluitvorming was ontoereikend

  Zo’n draconische maatregel vereist uiteraard degelijke besluitvorming. Bij dit cruciale punt ging het twee keer fout.

  De gemeenteraad heeft de pilot niet juist goedgekeurd

  1. De Agenda AA goedkeuren is niet voldoende; elke maatregel moet apart uitgewerkt en besproken worden.
  2. Vervolgens werd motie 55.20 aangenomen:

  [] Verzoekt het college van burgemeester en wethouders:

  1. Bij de pilot knip Weesperstraat uitvoering tevoren en op locatie te communiceren, routeplanners te informeren;

  2. Te meten wat zowel de positieve effecten zijn van de knip op leefbaarheid, veiligheid, verblijfskwaliteit en milieu, als op de verplaatsingen en de effecten daarvan;

  3. De gemeten positieve effecten mee te nemen in een nog te maken Stedenbouwkundige visie op de Oostelijke Binnenstad.

  Dit was geen reguliere goedkeuring voor de pilot, maar de motie werd daarna wel zo gezien, in de stadstaat Amsterdam.

  In de herfst van 2020 heeft de Raad het plan van aanpak voor de pilot besproken en geagendeerd voor de raadsvergadering van 25 november. Daar werd ingestemd met het ‘kennisnemen’ van het plan.

  In de raadsvergadering van 10 mei 2023 was het onderwerp:

  Kennisnemen van de 0-meting van het kentekenonderzoek [] en het geactualiseerde plan van aanpak.

  Er werden twee moties ingediend en verworpen: een voor uitstel naar de zomer en een voor annulering. Opnieuw geen ordentelijke goedkeuring.

  In de stadstaat Amsterdam wordt een maatregel uit een goedgekeurde nota uitgewerkt door het bestuur en aangemerkt als ‘Gemeenteraad stemt in’.

  Het College heeft de pilot niet ter besluitvorming voorgelegd.

  [ De pilot werd een paar keer uitgesteld, vanwege de corona-flauwte en de renovatie van de Piet Heintunnel. ]

  Een verkeersbesluit ontbreekt

  Dat de Raad deze botte bijl niet expliciet goedkeurde is erg genoeg. Een ander tekort is fataal: er is geen verkeersbesluit opgesteld. Daarin geeft de gemeente het doel, de voors en tegens en de uitwerking, waaronder ontheffingen en compensatie. Zo’n besluit is cruciaal voor de rechtsbescherming vanwege de mogelijkheid voor bezwaar en beroep.

  De VNG heeft een advies gemaakt voor de invoering van een nul-emissiezone.

  Het verkeersbesluit tot invoering van een nul-emissiezone wordt middels de “reguliere procedure” voorbereid, tenzij het bevoegd gezag er bij besluit voor kiest om de uniforme openbare  voorbereidingsprocedure (uov) toe te passen ().

  In het geval van de reguliere procedure kunnen belanghebbenden rechtsmiddelen (bezwaar, beroep en hoger beroep) aanwenden tegen een verkeersbesluit tot het instellen van een nul-emissiezone (artikel 20 WVW en 7:1 Awb).

  In het geval van de uov procedure wordt eerst een ontwerp-verkeersbesluit ter inzage gelegd waartegen een zienswijze kan worden ingediend. Vervolgens wordt het definitieve verkeersbesluit bekendgemaakt via de Staatscourant (artikel 26 BABW) en kunnen partijen beroep instellen (dus de bezwaarfase wordt overgeslagen).

  Ambtenaren beweerden dat voor de tijdelijke pilot geen verkeersbesluit nodig is. Dat is onwaar; die uitzondering is hier niet van toepassing, zie Antwoorden.

  De gemeente Amsterdam maakt zo’n tweehonderd verkeersbesluiten per maand, de meeste betreffen gehandicaptenparkeerplaatsen en elektrische oplaadplaatsen. Kijk hier

  Ook majeure maatregelen zoals 30 km/uur op veel gebiedsontsluitingswegen gaan via een verkeersbesluit. De pilot is hierin uniek. We kunnen vermoeden dat de gemeente heel veel bezwaren verwachtte op een verkeersbesluit voor de proef.

  Zonder verkeersbesluit is de blokkade niet rechtsgeldig. In zo’n besluit wordt meestal gemeld welke verkeersborden er komen. In dit geval borden C06 (of C12): Gesloten voor motorvoertuigen
  op meer dan twee wielen (of voor alle motorvoertuigen. Met onderbord “Na x m.”

  Zonder verkeersbesluit is onduidelijk welke voertuigen geblokkeerd worden. De gemeente-website zegt “autoverkeer” en “voor fietsers en voetgangers verandert er niks”. Op de Weesperstraat moeten snorfietsen op het (brom)fietspad rijden dus ook voor hen geen stremming. In het Plan van aanpak staat ‘gemotoriseerd verkeer’ dus de knip geldt ook voor motorfietsen ? [Nee zij worden niet gestopt door de verkeersregelaars.]

  Zie Contact met gemeente onderaan.

  [ Eerder schreef ik over het verkeersbesluit over het gesloten verklaren voor vrachtwagens in de Piet Heintunnel.]

  3 Draagvlak? De Raad twijfelde, bij panel geen meerderheid

  ik heb de meningsvorming nauwelijks gevolgd in de afgelopen jaren. Zo wist ik dit niet (maart ‘22)

  Al eerder had Jan-Bert Vroege van D66 aangegeven dat zijn partij de knip eigenlijk nooit heeft zien zitten. [] Als voorbereiding op het debat hebben verschillende partijen een enquête ingevuld. Hieruit bleek dat een meerderheid van VVD, PvdA, JA21, BVNL en D66 geen knip meer wil in de Weesperstraat. Alleen GroenLinks houdt hieraan vast.

  Waren dit verkiezingsbeloften of waren zij niet tegen een proef ?

  Het AT5-panel was in meerderheid tegen de pilot: 36 voor, 42 procent tegen. Terwijl zij het ‘drastisch’ terugdringen van het autoverkeer wel waarderen met 52 voor, 36 procent tegen. Ik vermoed dat in het panel links oververtegenwoordigd is.

  Ten minste twee organisaties hebben zich tegen de pilot gekeerd: MKB-Amsterdam en taxi-bedrijven.

  Vicevoorzitter Guido Frankfurther van MKB-Amsterdam was D66-politicus en noemde de knip “echt onbespreekbaar” in maart ’22. Zie ‘Totale afsluiting Weesperstraat geen optie’ januari 2022

  Maar op 31 mei gaf hij de strijd op. In De Telegraaf zegt hij:

  Nu de gemeenteraad democratisch heeft besloten dat de proef doorgaat, wil MKB-Amsterdam de negatieve gevolgen [beperken]. tweet

  Guido Frankfurther moet weten dat een verkeersbesluit vereist is, toch tweette hij op 30-5

  er is geen verkeersbesluit nodig voor de knip Weesperstraat, want ’tijdelijke verkeersmaatregel’.[] tweet

  Met reacties van mij en Stef Keij, een taxi-woordvoerder.

  Dat de wethouder (Melanie van der Horst) ook D66 is kan twee kanten opgaan: MKB-Amsterdam bereikt uitstel of matiging, of net de andere kant.

  Warempel: autoluw.nu, een coalitie van 50 bewonersgroepen is tegen de knippilot, vanwege het waterbed-effect. mijn gesprek met een woordvoerder

  4  In strijd met logica en gezond verstand

  De Weesperstraat (en S112) is cruciaal voor de stad; blokkeren is ontwrichtend. Deze straat is met afstand het meest geschikt als verkeersader, zeker in dit segment van de stad. Door de knip gaan auto’s en vrachtwagens langere routes nemen, over minder geschikte straten*. Dat betekent meer tijdverlies, overlast (ook voor fietsers) en emissies. Waar zit de winst ?

  * Uit het besproken onderzoek:

  Daarbij geldt dat woningen langs de bestaande corridor waarschijnlijk beter zijn geïsoleerd dan de woningen langs de routes die in variant 2+ zwaarder worden belast met verkeer.

  Een voorbeeld van een langere route. Als het parkeerterrein van Artis vol is kan men naar een nabije garage, met een omweg. De nieuwe route telt zo’n tien verkeerslichten brrr. Voor zover ik weet kunnen bezoekers niet tijdig weten of het terrein bij Artis vol is.

  Nieuwe route naar parkeergarage

  Aanvul: AT5 2 juni

  De dierentuin adviseert daarom nu twee andere parkeergarages: Q-Park Centrum Oost en Q-Park Weesperplein. Hou wel rekening met wat extra reistijd, de parkeergarages liggen op een kwartier lopen van de dierentuin.

  [De gemeente kwam] met een alternatieve route die alsnog leidde naar de garage Markenhoven, maar die bleek een flink stuk langer dan de oorspronkelijke route. Daarom adviseren de dierentuin en de gemeente de bezoekers nu om tijdens de proef, in andere parkeergarages te parkeren.

  5  In lijn met Extinction Rebellion

  Opmerkelijk: Een gemeentebestuur kiest voor het resoluut blokkeren van een verkeersader, de voornaamste actiemethode van Extinction Rebellion. Een methode die breed (maar begripvol) werd afgekeurd door bestuurlijk en spraakmakend Nederland. Hoe praat je dat recht ?

  Ook opmerkelijk: het verschil in doel en motivering. De klimaatbescherming die bij ER voorop staat ontbreekt bij de gemeente Amsterdam.

  Wat is de verklaring hiervoor ? De gemeente Amsterdam is al een halve eeuw in de ban van groene dogma’s zoals: auto fout, fiets & OV goed. Alle nadelen van autogebruik werden omgezet naar maatregelen: ruimtebeslag, emissies, verkeersveiligheid, klimaat. Dat beleid was en blijft incoherent, zwalkend. Want elk nadeel apart komt van sommige auto’s of alle auto’s.

  • Qua emissies zijn alleen oude/re auto’s fout: Milieuzones (obv Voorrang voor een Gezonde Stad 2008)
  • Qua ruimtebeslag en verblijfskwaliteit zijn alle auto’s fout: Agenda Autoluw
  • Qua klimaat zijn alleen elektrische auto’s goed (moet ExRe deze dus doorlaten bij hun blokkades ?

  Het resultaat is een beleidstapel. Binnen de milieuzone (een groot deel van de stad) rijden de toegelaten auto’s tegen knippen aan, ook de elektrische. Wanneer worden de elektrische auto’s geheel verbannen uit het Centrum ?

  6  De doelen worden niet bereikt

  Wat is de doelstelling van de knip ? Uit het Plan van aanpak

  Minder gemotoriseerd verkeer op deze corridor is zeer gewenst vanwege:

  • Verbetering van de leefbaarheid en ruimtelijke kwaliteit in dit gebied;

  De knip zal weinig veranderen aan de levendigheid en de leefbaarheid wordt beter voor een klein aantal bewoners.

  Het pilotparkje zal weinig bijdragen. Het beslaat de middenberm en twee aangrenzende rijstroken. De groene strook wordt zes meter breed en veertig meter lang. Afgeschermd met bloembakken en houten schermen “zodat bezoekers veilig gebruik kunnen maken van de ruimte.” Leefbaar tegen de klippen op.

  • Verbetering van de luchtkwaliteit;

  Nee je krijgt verplaatsing van de emissies en verhoging door extra congestie.

  • Meer ruimte en doorstroming voor fietsers, vooral op het Mr. Visserplein en de binnenring (Weesperplein) en een betere doorstroming van het OV;

  Ruimte voor fietsers blijft gelijk, het oversteken wordt niet beter als de verkeerslichten blijven werken.

  • Meer verblijfsruimte en comfortabele voetgangersroutes;

  Nee, geen verandering.

  • Verbetering van de verkeersveiligheid;

  Effect is onbekend; afwachten. Dit tekent het denkniveau van de voorstanders: minder auto’s = minder ongevallen.

  • Een andere mobiliteitsmix met minder nadruk op gemotoriseerd verkeer, die beter past bij de omgeving, namelijk een hoogstedelijk gebied, onderdeel van de binnenstad van Amsterdam.

  Minder gemotoriseerd verkeer is gewenst zodat er minder  gemotoriseerd verkeer komt …..

  Contact met gemeente

  Op 18 mei vroeg ik het pilot-bureau: Gaat u de knip aangeven met verkeersborden, zo ja welke, waar ?

  (De WVW stelt expliciet dat voor verkeersborden (plaatsen of verwijderen) een verkeersbesluit nodig is.)

  Op 2-6 kreeg ik een antwoord, met “excuses voor het late antwoord. Momenteel ontvangen we een groot aantal e-mails []”

  De omleidingsroutes worden duidelijk aangegeven met behulp van (gele) bebording.

  Nee, ik vroeg naar verkeersborden.

  Op 6-6 kwam een langer antwoord op mijn rappel met een nieuwe vraag over een verkeersbesluit. Nette brief, met excuses voor het late antwoord.

  Uit uw e-mail merk ik op dat u vragen heeft over de rechtmatigheid van ons tijdelijk verkeersbesluit. In deze e-mail leg ik u dat uit en nodig ik u tenslotte uit om deel te nemen aan het belevingsonderzoek. Uw ervaringen zijn namelijk belangrijk voor ons omdat zij inzicht geven in de persoonlijke beleving van bewoners, welke wij kunnen verwerken in het onderzoeksverslag.

  Verderop, onder Tijdelijk verkeersbesluit (TVM) staat

  [] Het BABW bevat echter enkele ‘uitzonderingen’ met betrekking tot tijdelijke verkeersmaatregelen, zoals deze in het geval de pilot Weesperstraat.  In geval van ‘dringende omstandigheden’ waarvoor kortetermijnmaatregelen nodig zijn, kan het achterwege laten van een regulier verkeersbesluit gerechtvaardigd zijn. Dit betekent dat in bepaalde spoedeisende situaties waarin directe maatregelen nodig zijn, een formeel verkeersbesluit niet altijd vereist is. Voorwaarde is wel dat deze situatie niet langer aanhoud dan 4 maanden. Aan deze voorwaarde wordt in het geval van de pilot voldaan omdat deze zes weken duurt.

  Dringend, spoedeisend ? Quod non !


  Op 11 mei vroeg ik aan de gemeente welk Collegebesluit de basis is voor de komende pilot werd niet beantwoord (termijn is verstreken.

  > Op 7-6 stuurde ik dit bericht naar het College van B&W.

  Geacht College, Ik verzoek u de pilot Knip Weesperstraat af te gelasten. Deze pilot heeft geen wettelijke basis. De uitzondering die u opvoert is niet van toepassing en een verkeersbesluit is wel nodig. De Weesperstraat en de andere geknipte straten zijn niet gesloten verklaard; automobilisten mogen rekenen op vrije doorgang. Als zij een blokkade tegenkomen kunnen ze bij de wegbeheerder of de politie vragen om deze te verwijderen, al dan niet wachtend voor de slagboom. []

  Al op 13-6 kwam het antwoord, van het pilot-bureau met vrijwel dezelfde inhoud -zie hierboven.


  Op 8-6 informeerde ik de politie met een gelijkluidend bericht, per contactformulier. Zonder verzoek of advies, dat laat ik aan hen over. Het antwoord kwam zeer snel (mijn punt werd niet gezien, begrepen):

  Dit is een besluit van de gemeente dus ik verzoek u ook zich tot hun te wenden met vragen en/of opmerkingen hierover.