Het bewijs ontbreekt, er is geen grond voor corona-maatregelen (1/3)

Laatste verbetering 19 april 2023

CoViD-19 de fictie

Inleiding & leeswijzer

Mijn waarheid over SARS-CoV-2 is verdeeld over drie pagina’s.

Deel 1 (deze pagina) gaat over de fouten in het covid-verhaal: de PCR-test is bar slecht en asymptomatische verspreiding is een fictie. Destijds zette ik mijn punt in de titel Het bewijs ontbreekt, er is geen grond voor corona-maatregelen. ‘CoViD-19 de fictie’ is de nieuwe paginakop.  [Gepubliceerd december ’20]

Deel 2 onthult dat veel schade en sterfte ontstond door fatale medische vergissingen. [Gepubliceerd maart 2021]

Deel 3 kijkt met de bril van deel 2 naar de ramp in New York City in maart-april ‘20. [Gepubliceerd april ’23]

Tot ‘22 ging ik ervan uit dat het coronavirus en CoViD-19 bestaan, in deel 2 staat nog “CoViD-19 gaat meestal vanzelf over”. Vanaf eind ‘21 ging mijn belangstelling naar de vaccinatieschade, de energiecrisis en Oekraïne. De substack van Jessica Hockett leidde me naar de finale: fatale medische vergissingen kunnen de hele oversterfte verklaren en zijn geen bijkomstigheid bij corona. Dat is nóg meer reden om te stellen dat CoViD-19 niet bestaat en het nieuwe virus evenmin.

Met deze bril heb ik deel 1 en 2 gereviseerd, zij het niet volledig, zie het genoemde citaat bij voorbeeld.

Het is nu mijn opvatting dat virussen niet bestaan. Dat idee rijpte de afgelopen jaren iteratief met het niet bestaan van SARS-CoV-2. Met dit idee was je vanaf het begin bestand tegen het covid-verhaal. Maar het is niet nodig want het afserveren van het nieuwe virus plus ziekte lukt op andere goede gronden.

Zoals altijd is de eenvoudigste verklaring de beste. Geen nieuwe ziekte is in lijn met geen nieuw virus. En dat is in lijn met het niet bestaan van virussen, lees dit.

De virologen maken een mengsel met cellen uit patiënten en apen, chemicaliën, medicijnen en allerlei genetisch materiaal. Wanneer de cellen beginnen af te sterven, veronderstellen de onderzoekers dat het virus in het slijmmonster de oorzaak is. Dit noemen zij ‘isolatie van het virus’.
Deze veronderstelling is te kort door de bocht. De cellen kunnen sterven door de medicijnen, de chemicaliën of het gebrek aan voedingsstoffen in het mengsel. Men laat na om het controle-experiment te doen: de procedure zonder slijmmonster.
Er is geen bewijs dat SARS-CoV-2 in de soep zit of dat het de cellen doodt.

De epidemie is een fictie; de nieuwe ziekte bestaat niet

 1. De PCR-methode toont geen besmettingen aan;
 2. Geen bewijs voor de besmettelijkheid van mensen zonder symptomen;
 3. De symptomen geven geen uitsluitsel over griep, covid of iets anders;
 4. De gemiddelde leeftijd bij overlijden is bij CoViD-19 en bij alle oorzaken samen rond 81 jaar.

PCR is geen test

Waarom is de PCR-methode ongeschikt om besmettingen aan te tonen.

De RT-PCR procedure is een techniek die genen (grote moleculen) vermenigvuldigt. Hij is zeer nuttig in de microbiologie en de uitvinder kreeg er de Nobelprijs voor. Het is van nature geen ja/nee-test. Je kunt het gebruiken om de hoeveelheid gezochte genen ruw te meten. In elke cyclus verdubbelt de hoeveelheid. Na x cycli is het licht van de fluorescerende marker zichtbaar. Als x (drempelwaarde Ct) klein is was de hoeveelheid in het monster groot, en omgekeerd.

En dat gebeurt met een of twee genen van het coronavirus. Daarbij is de Ct belangrijk: na hoeveel cycli stopt men de procedure ? Dat is nooit helder vastgelegd. De ’test’uitslag vermeldt de Ct niet, en de richtlijnen verschillen van lab tot lab en van land tot land. Nogmaals: met een hoge Ct -boven 35- krijg je enorm veel vals positieve uitslagen.

Een positieve uitslag betekent slechts dat er wat genen X of Y (mogelijk fragmentjes van het coronavirus) aanwezig waren in het monster.

Of de persoon besmet is, besmet geweest of besmettelijk is onbekend.

Dat laatste wordt erkend door tenminste twee adviseurs: Koopmans en Van Dissel. Ook een Portugees gerechtshof wijst PCR af.

Daar komt bij: zou een goede ja/nee-test (voor het virus) wel voldoende zijn om CoViD-19 (de ziekte) vast te stellen? Verreweg de meeste ziekten worden vastgesteld middels de klachten en symptomen. Een bloedtest kan daarbij helpen. Ook voor de diagnose ‘griep’ is geen test nodig.

Bij corona is dat schijnbaar anders: Geen klachten + positief getest = besmet/telijk (zie volgend stuk).

De WHO verwerpt dit, zij het met indirecte woorden, in een update op 13 januari ’21.

De meeste PCR-assays (analyses) zijn geïndiceerd als hulpmiddel bij de diagnose.

Daarom moeten zorgverleners elk resultaat overwegen in combinatie met de timing van de monstername, het type monster, de specifieke kenmerken van de assay, klinische observaties, de geschiedenis van de patiënt, de bevestigde status van eventuele contacten en epidemiologische informatie.

Dus: men moet de uitslag combineren met onder meer klinische observatie en het ziekteverloop.

En het RIVM geeft toe (gespot 2 feb.)

Niet iedereen die positief test, noemen we een patiënt. Deze term wordt gebruikt voor mensen die zo ziek zijn dat ze moeten worden opgenomen in het ziekenhuis of voor mensen die zo ziek waren dat zij zijn overleden. Niet iedereen met een positieve uitslag wordt zo ziek dat zij opgenomen moeten worden in het ziekenhuis. Veel mensen krijgen slechts milde klachten of zelfs geen klachten.
In het verleden noemden wij mensen met een positieve uitslag wel patiënt. Dit hebben we inmiddels aangepast in onze uitingen.

Positief geteste personen worden meestal ‘gevallen’ genoemd door de media en bestuurlijk Nederland -ook het RIVM- om het woord patiënten te vermijden.

 

De PCR-test heeft geen voorspellende of diagnostische waarde. De theorie luidt: je bent besmet maar nog niet ziek (pre-symptomatisch). In het echt wordt maar een fractie van de positief getesten ziek. Volgens het RIVM wordt 2,3 procent van de ‘meldingen’* in het ziekenhuis opgenomen, dat is 1 op de 43 (tabel 1). Daarnaast blijft een onbekend aantal mensen thuis met lichte (of ernstige) klachten.

* Het aantal meldingen van éen miljoen is een slag in de lucht want het is gebaseerd op PCR-tests.

De waarde van de PCR-test blijkt ook uit andere cijfers. Volgens de grafieken Leeftijdsverdeling positieve tests/overledenen is 13 procent van de positief getesten en 90 procent van de overledenen (met CoViD-19) 70 jaar of ouder. Er is veel creativiteit en academische souplesse nodig om dat verschil te verklaren.

CDC eerlijk over PCR-test: stop gebruik

9-1-22

De CDC heeft in juli bekend dat de PCR-test niet of onvoldoende betrouwbaar is.

Pagina van 21-07-2021: Changes to CDC RT-PCR for SARS-CoV-2 Testing

Na 31 december 2021 zal de CDC het verzoek aan de FDA voor Emergency Use Authorization van het RT-PCR Diagnostic Panel intrekken, de test die werd geïntroduceerd in februari 2020 [ingekort].

Deze ’test’ verliest zijn nood-goedkeuring en de laboratoria moeten een andere kiezen en invoeren. De lange tijd tussen aankondiging en ingangsdatum was nodig voor de transitie nemen we aan.

Oeps. Als PCR niet meer deugt, dan deugde hij niet vanaf het begin (lees verder) en dan

 • resteren alleen symptomen om CoViD-19 vast te stellen;
 • gaan vrijwel alle covid=gevallen in rook op;
 • verdwijnt corona.

Op de pagina staat een link naar een FDA-pagina van december ’20 met de titel SARS-CoV-2 Reference Panel Comparative Data“. Daar vinden we de reden voor het niet deugen.

Tijdens de eerste maanden van de pandemie waren klinische monsters [van het virus] niet beschikbaar voor ontwikkelaars van IVD  [in-vitrodiagnostiek] voor SARS-CoV-2. Daarom heeft de FDA IVD’s goedgekeurd op basis van kunstmatige* monsters die zijn gegenereerd uit een reeks SARS-CoV2-bronnen (genspecifiek RNA, synthetisch RNA of virus-RNA van het hele genoom) voor evaluatie van de prestatie/s.

Hoewel validatie met behulp van deze gefabriceerde* monsters een mate van vertrouwen opleverde in de testprestaties, is het niet haalbaar om de prestaties van verschillende tests nauwkeurig te vergelijken, omdat elke test de prestaties valideerde met behulp van monsters die afkomstig waren van verschillende genspecifieke, synthetische of  nucleïnezuur bronnen.

(Citaten vertaald door google, bewerkt en ingekort om het leesbaar te maken)

* Origineel: contrived. Google gaf hiervoor twee verschillende vertalingen, en nog andere als je het apart invoert: gekunsteld en slinks, bedrieglijk. Apart dat de FDA dat negatieve woord gebruikte, maar het klopt wel.

Voilà: de openbare biecht. Wij hadden geen SARS-CoV-2-virus en hebben diagnoses/tests (nood)goedgekeurd die zich baseerden op allerlei RNA.

Verder

As the pandemic progressed and more patient specimens became available, on May 11, 2020, the FDA recommended in the Policy for Coronavirus Disease-2019 Tests that developers obtain and use patient specimens to validate their tests.

Dus de makers van tests moesten monsters van patiënten nemen om hun tests te valideren. De FDA probeert het publiek om de tuin te leiden. Want het is -zonder valide test- onbekend of de patiënt CoViD-19 heeft, hetzelfde geldt voor het monster. Daarmee kun je niets valideren.

Overigens is de gelinkte Policy herzien in november ’21. In de pdf staat de instructies voor de test-ontwikkelaars en de FDA; de PCR-test komt er niet in voor.

A-symptomatische verspreiding ?

De besmettelijkheid van mensen zonder symptomen is de basis van de maatregelen. Vanaf het begin wilden de autoriteiten dit idee verspreiden en dat is gelukt. Zo is iedereen een gevaar voor de ander. Dit is een grote ommekeer in de geneeskunde want voorheen waren alleen patiënten besmettelijk (mensen met klachten, onder behandeling). Bij influenza is er misschien een incubatietijd van éen of twee dagen, maar hoe besmettelijk is de griep? We weten uit eigen ervaring dat ook al doen we vrij weinig als een huisgenoot ziek is (we houden een beetje afstand) bijna niemand in het gezin ziek wordt.

Deze ommekeer schreeuwt om keiharde bewijzen (in ieder geval een test die besmettelijkheid aantoont) en die ontbreken.

Sommige artsen hebben de ommekeer veroordeeld maar verder nam bijna iedereen dit voetstoots aan. Er werd getwist over alle onderdelen van het coronavirus-verhaal, maar niet echt over het basisidee.

Er zijn aanwijzingen dat die ommekeer een verzinsel is. Vorig jaar was een grootschalig experiment gaande, onbedoeld. Een half jaar lang liepen miljoenen klanten dagelijks langs honderdduizenden winkelmedewerkers, vrijwel zonder bescherming. Het aantal doden in de laatste groep is waarschijnlijk nul.

Op 7 juni vertelde dr. Maria Van Kerkhove, hoofd van het Health Emergencies programme van de WHO, op een persconferentie dat asymptomatische verspreiding zeer zeldzaam (very rare) was. Haar uitspraak werd door vele epidemiologen bekritiseerd en ze kwam een dag later met een rectificatie. Er was sprake van een misverstand en een kleine set van studies.

Griep, corona, longontsteking of SARS ?

Het verband tussen longontsteking en griep is onduidelijk.

 • Op de griep-pagina van wikipedia komt longontsteking niet voor maar
 • De WHO zet (onder Diseases of the respiratory systeminfluenza en pneumonia bijeen in de tweede subgroep (J09-J18)
 • SARS-CoV is letterlijk een Severe Acute Respiratory Syndrome (ontstaan door een coronavirus) : een ernstige ademhalingstoornis. En “SARS is een levensbedreigende vorm van longontsteking” RIVM
 • Volgens thuisarts kunnen virussen en/of  bacteriën een longontsteking geven of verergeren, al dan niet na griep of verkoudheid.
 • “In tegenstelling tot griep, waarbij een virus aan de basis ligt, wordt een longontsteking meestal veroorzaakt door een bacteriële infectie en zijn antibiotica aangewezen.”
 • Het NYC Dept. of Health definieert CLI (Covid-like illness) met: ILI (Influenza-like illness), longontsteking of het nieuwe coronavirus.  ILI is koorts en hoesten / keelpijn / kortademigheid of moeite met ademhalen, of griep.  Longontsteking: melding (mention) of diagnose van longontsteking.  Maar patiënten met alleen griep worden uitgesloten van CLI.

Het is een wirwar van begrippen en daarmee zijn de aantallen patiënten en sterfte met die labels onbetrouwbaar.

Griep is een stevige aandoening, treft veel mensen maar is niet fataal, afgezien van complicaties zoals longontsteking. Iedereen denkt de oorzaak te kennen: een griepvirus. Maar dat causale verband is nooit aangetoond, net zoals de werking van de griepprik. Een griepmedicijn bestaat niet.
Een longontsteking kan licht of zwaar zijn, zelfs fataal.
Over de oorzaak is men voorzichtig: “komt meestal door een virus of een bacterie.” Met antibiotica en zuurstoftoediening (via de neus) zijn veel patiënten geholpen.
Tot begin ’20 viel de iatrogene schade bij de behandeling van griep en longontsteking mee, hoewel de bijwerkingen van de griepprik onderschat worden.
Door de uitvinding van het coronavirus ging het echt fout.
Griepgevallen kregen het etiket CoViD-19 en dat werd onterecht verheven tot een doodsvonnis.
De ziektebeelden van griep en Covid-19 komen overeen; beide diagnoses stoelen op een lijst met algemene symptomen.
Men ging het virus indammen door de covid-patiënten te isoleren, mishandelen en/of opgeven, zie deze pagina en deze.
Dit signaal is nieuw: in het VK werd veel minder antibiotica gegeven dan normaal
[bron Virusvaria; lees beide delen over de Angst] – een fatale verandering.
Normale en feitelijke gebruik van antibiotica in VK 2017 - '22

In Nederland luidt het advies voor huisartsen

Wees terughoudend met antibiotica omdat deze meestal niet zinvol zijn bij COVID-19.

Symptomen geven geen houvast

Zodra ze beschikbaar waren, gaven de PCR-testen uitsluitsel over de diagnose. Dat is fout omdat a. testen in beginsel aanvullend zijn op het waarnemen van klachten en b. rt-PCR waardeloos is als test, zie hierboven. Fout maar begrijpelijk, want waarnemen is niet simpel; de symptomen zijn niet onderscheidend. ze komen bij talloze ziektes voor. Volgens de WHO zijn dit de voornaamste:

Koorts 88%, Droge hoest 68%, Vermoeidheid 38%, Opgehoest (kleverig) slijm 33%, Benauwdheid en kortademigheid 19%, Gewrichtspijn 15%, Keelpijn 14%, Hoofdpijn 14, Koude rillingen 11%.

Griep heeft dezelfde lijst maar ook misselijkheid en loopneus.

Hoe kan een arts in hemelsnaam CoViD-19 vaststellen op grond van zulke klachten ?

In juli ’20 verscheen een studie van het Cochrane netwerk over de kwaliteit van diagnoses.

[N]either absence nor presence of signs or symptoms are accurate enough to rule in or rule out disease.

Middels symptomen kan CoViD-19 niet vastgesteld worden.

In mei ’22 verscheen een update met de geciteerde zin plus

Most individual symptoms included in this review have poor diagnostic accuracy.

The presence of anosmia or ageusia may be useful as a red flag for the presence of COVID‐19. The presence of cough also supports further testing.

Verlies van reuk- en smaakvermogen kan op CoViD-19 duiden en ook hoesten is een grond voor een PCR-test; niet zo robuust.

Verband tussen griep en sterfte onduidelijk

Griep is niet dodelijk, een longontsteking kan dodelijk zijn. Daarom is het getalsmatige verband tussen griep en sterfte vaag en mogelijk misleidend. De voorzitter van de Nederlandse Influenza Stichting (en gepensioneerd huisarts-onderzoeker) geeft toe: we weten het niet.

Waaraan de 9500 mensen precies overleden? Hier ontvouwt zich een vreemd mysterie. ‘We weten het niet’, zegt Van Essen. ‘We zien dat er een enorme oversterfte is geweest bij ouderen, en we weten dat er een griepepidemie was. Maar hoe die relatie precies ligt, daar hebben we toen geen onderzoek naar gedaan.

Bron Volkskrant (2021)

In de VS gaat het net zo

Het CDC heeft geen exacte telling van het aantal mensen dat jaarlijks aan griep sterft. Griep komt zo vaak voor dat niet alle gevallen worden gemeld en griep wordt niet altijd vermeld op overlijdensakten. Daarom gebruikt het CDC statistische modellen [] om schattingen te maken.

Voor 2017/18 was de schatting 80.000 doden.

 

CoViD-19 niet nieuw: sterfte zoals normaal

Een nieuw, besmettelijk virus raast door de wereld en treft …. vrijwel dezelfde groep stervenden als normaal: op leeftijd en kwakkelend. In april ‘20 was de bekend gemaakte gemiddelde leeftijd van de covid-doden in Italië een signaal dat velen overtuigde van het beperkte gevaar van SARS-CoV-2.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *