Aandeel covid in ziekenhuizen verbluffend laag & Weinig sterfte bij personeel

Laatste verbetering 8 december 2023

Hoe groot was de corona-vloed in de medische zorg ?

In de loop van ’21 verschenen getallen over vermeende covid-patiënten in de ziekenhuizen, in ons land en elders.

Vooraf de groei van de zorg-uitgaven in beeld. Als geld een knelpunt was (in coronatijd) dan ligt het aan de wijze van besteden, niet aan de omvang van de pot. Bron: De stad van de toekomst staat al in de steigers p.38 

Het aandeel CoViD-19 patiënten in de ziekenhuizen /IC

29-11-21

De zorgen om een zorginfarct houden aan; code zwart is het schrikbeeld du jour. De berichten en gesprekken zijn opvallend feiten- en getallenvrij. Je zou geloven dat 3 of 4 van de 5 nieuwe patiënten covid hebben en dat op minstens 3 van de 5 bedden covid- patiënten liggen. Coronacritici wijzen al op de merkwaardige ontwrichting van onze medische zorg vanwege een paar honderd vermeende CoViD-19 patiënten in de (80) IC-afdelingen.

Hoe zat het nou echt ?

Nederland – Intensive care

In 2020 werden 71200 patiënten opgenomen op een IC-afdeling, waarvan ruim 9 procent met CoViD-19 (6600) Bron NICE-jaarboek ‘20

Nederland – Ziekenhuizen – aantal bedden

Met een timmermansoog op de grafiek Bezetting gewone ziekenhuisbedden is de gemiddelde bezetting met label CoViD-19 1200 bedden (min-max: 70 – 3300).

Hoe veel bedden Nederland telt is onbekend. Gommers zegt

Op dit moment zijn er rond de 12.500 bedden bij voldoende personeel.

Volgens het ministerie zijn er bijna 40.000 bedden [] inclusief voor kinderen, neonaten, dialyse, revalidatie etc.

Maar hoe veel bedden moeten we aftrekken ? Dit is niet te vinden in de jaarcijfers.

[Meer over de kennisachterstand:

Tijdens de COVID-19 epidemie kwam er meer aandacht voor het actuele aantal ziekenhuisbedden waarop volwassen patiënten [] gedurende meerdere dagen verpleegd kunnen worden. Het is nog niet zeker of DigiMV zich leent voor deze specificering. Bovendien blijken de cijfers uit deze bron te verschillen van die uit een andere bron.]

Goed, we stellen: 25-duizend bedden. De modale bezetting door CoViD-19 is bijna 5 procent.

Nederland – Ziekenhuizen – instroom

In ‘18 werden ruim 1,5 miljoen mensen opgenomen (het CBS geeft de getallen voor ‘19 en ‘20 niet.

De gemiddelde instroom is 125-duizend per maand; in de 21 corona-maanden 2,6 miljoen.

Voor de cumulatieve instroom van CoViD-19 patiënten bestaan twee getallen: 35-duizend volgens GDD/RIVM en 84-duizend volgens NICE (dit toont aan hoe onnauwkeurig de corona-statistiek is.

Laten we de hoogste waarde nemen, dan zijn de corona-patiënten 3 procent van het totaal.

Zie verderop: in een ziekenhuis was 3,5 procent van de instroom CoViD-19.

Nederland – Medisch Centrum X

In de laatste 10 maanden van ’20 had ruim 4 procent van alle ziekenhuisopnamen het etiket CoViD-19.

Dat is slechts 0,62 procent van alle patiënten inclusief polibezoek. Bron Eucalyptisch Genootschap (gezien bij virusvaria.nl)

Zwitserland -Ziekenhuizen

In 2020 werden 41-duizend ziekenhuisopnames met een diagnose Covid 19 geregistreerd (35-duizend patiënten. Dat was 3 procent van de 1 344 468 ziekenhuisopname. Dissident

VK – Spoed eisende hulp

De SEH van een ziekenhuis in het VK had 160-duizend patiënten tussen 1-1 en 13-6 van dit jaar. Daarvan kregen 2102 het label Covid-19, dat is maar 1 ¼ procent. Bovendien had slechts 10 procent daarvan (204) symptomen die passen bij Covid-19. Bron UKcolumn

Duitsland – Ziekenhuizen

 • In het jaar 2020 was gemiddeld 2 procent van alle bedden en iets minder dan 4 procent van de intensive-carebedden nodig voor CoViD-19 patiënten.  Bron Achse
 • In de periode week 12 tot en met 21 in 2020 waren minder dan 3 procent van de bedden bezet door patiënten met een CoViD-19-label (half miljoen van 14,5 mln Belegungstage). Gemiddeld lagen 7000 covid-patiënten in de ziekenhuizen (dagwaarden) dat is 1,7 procent van de capaciteit (416-duizend). Tijdens de eerste ‘golf’ was de bezetting ongeveer 200-duizend. Ongeveer 4 procent van de IC-capaciteit (en de beademingscapaciteit) werd voor covid-patiënten gebruikt. Uit het rapport blijkt ook dat de beddenbezetting (ook IC apart) in alle weken (wk 2-20 van 2020) lager was dan in ‘18 en ‘19.  Bron Multipolar

Conclusies

 • De ziekenhuizen van Nederland en Duitsland lagen niet vol met CoViD-19 patiënten; dat aandeel was 2-4 procent;
 • In de coronagolven waren de percentages in principe hoger, maar in Duitsland tijdens de eerste golf (week 12-21) was het percentage ook 3-4 procent;
 • De meeste berichtgeving was en is misleidend;
 • De 9 procent in ICs in Nederland is waarschijnlijk een overschatting.

 

Zoek de crisis; getallen uit ziekenhuizen

[Bericht van 18-10 ; hier ingevoegd 2-12 met edits]
De berichtgeving in de dominante media over de druk op de zorg is low on fact: we horen nooit cijfers over overwerk, leegloop personeel, overvolle afdelingen. Vrijwel niemand trekt dit frame in twijfel; in balans brengen is daarom nodig.

Het Eucalyptisch Genootschap maakte deze relevante vergelijking tussen ’19 en ’20 van medisch centrum X. Ik vind het vreemd dat dit geanonimiseerd is maar het ziet er geloofwaardig uit.

druk op de zorg

Voilà:

 • Een beperkte toename van het aantal patiënten – het publiek bleef niet van zorg verstoken;
 • Een even grote/kleine toename van het aantal medewerkers – Inclusief administratie e.d.;
 • Een meer dan evenredige stijging van de salarissen;
 • Een geringe toename van het ziekteverzuim – zorgt voor extra uitval van 24 medewerkers op 4800;
 • Een laag percentage corona- patiënten: 1233 van 35.166 = 3,5 op 100 – Als de 1233 opnamen betreffen;
 • Een stevige verschuiving van bezoeken en opnames naar telefonisch – geen verrassing;
 • Het totaal van bezoek, opname en telefoon-consult daalde van 712k naar 629k = 12 procent minder – n.b. appels en peren maar een telefoonconsult is minder belastend dan een lijfelijk consult. Het aantal bezoek + polikliniek daalde met 30 procent.

Even kijken naar een ander ziekenhuis: het jaarverslag 2020 van het OLVG Amsterdam toont:

 • Vrijwel geen verandering in het aantal medewerkers t.o.v 2019;
 • 3 procent meer omzet (opbrengsten zorgverzekeringswet);
 • 6 procent meer personeelskosten.
  Er is gelukkig geen wijdverspreide stress

Sinds mei voert OLVG met regelmaat onderzoeken uit naar de mentale gezondheid van het personeel. In de meest recente meting van december 2020 gaf de meerderheid van de werknemers aan geen significante klachten van stemming [(sic)], angst, (posttraumatische) stress en slaapklachten te ervaren. Een minderheid van 5-10% heeft wel significante klachten.

In de Isala Klinieken zien we een kleine toename in fte’s: van 4954 naar 5026 (+ 1,4%) en 7,4% hogere personeelskosten.

Corona-uitval in de frontlinie

Een van de vele niet-gestelde vragen: Waarom horen we niets over covid-slachtoffers in de zorg ?

Vanaf het begin werden de ziekenhuizen en andere zorglocaties gezien als riskant voor besmettingen. Ze werden daarom gemeden door veel patiënten en er werden veel maatregelen getroffen. Er werd veel gezegd over de werkers in die sector, maar niets over uitbraken, laat staan ziekenhuisopnamen en sterfte.

Tandzorg Duitsland

[april ’21]

Tandartsen en mondhygiënisten werkten door en liepen groot gevaar (indirect hun patiënten ook) ondanks mondkapjes en handschoenen. Als je in een virulent virus gelooft tenminste.

Op 27-4 stuurde ik deze vraag aan het Nederlandsch Tandheelkundig Genootschap

Weet het genootschap hoe veel mensen in de tandheelkunde ernstig ziek zijn geworden of overleden door CoViD-19 ?  Uw werk lijkt risicovol.

Hun reactie komt hier.

De volgende dag las ik een bericht van een Duitse tandarts. Hij merkt op dat zijn team (10 mensen) sinds maart zo’n 7500 patiënten behandelde en dat niemand ziek is geworden. Ook in heel Duitsland viel deze sector niet om. De Berufsgenossenschaft Zahnheilkunde telt 241-duizend m/v personeel, en 85 Covid-gevallen; zonder sterfgevallen.

Zorgmedewerkers Nederland

[december ’20]

Na 9 maanden kunnen we de balans opmaken van de slachting die het coronavirus heeft aangericht onder de helden in de frontlinie: de zorgmedewerkers.

In de sector zorg en welzijn werken 1,2 miljoen mensen (buiten jeugdzorg en kinderopvang). De groep die met CoViD-19 patiënten te maken heeft is misschien een-tiende daarvan.

In het ziekenhuis opgenomen: 700, dat is 1 op de 1700.

Overleden (met, door?) CoViD-19:

18

dat is 1 op 66.667.  Geen wonder dat we van de dominante media heel weinig horen over deze sterfte.

[ Update sept. ’21. Een fonds dat uitkeert aan zieke zorgmedewerkers en nabestaanden heeft veel geld over. 32 zijn overleden, en honderd lagen op de intensive care, veel minder dan verwacht. ]

Iedereen wil dat de zorgmedewerkers met voorrang en spoed ingeënt worden. Niemand merkt op dat al die zorgmedewerkers al die tijd ongevaccineerd werkten en niet of nauwelijks ernstig ziek werden.

Of zij het virus verspreidden is geheel onbekend, evenmin is onderzocht of de vaccins dat tegengaan.

Hoeveel van de 1,2 miljoen sterven gemiddeld per jaar? We weten dat 0,14% van de 65-minners dood gaan. Bij de beroepsbevolking is de waarde hoger, zeg 0,25%. Van alle zorgmedewerkers overlijden er 3-duizend per jaar.

Het RIVM (in Epidemiologische situatie COVID-19 08-12-2020):

Van alle 1000 overleden COVID-19 patiënten in de leeftijd van 18 t/m 69 jaar was 1.8% een zorgmedewerker. Van alle Nederlanders tussen de 18 en 69 jaar werkt zo’n 11% als zorgmedewerker.

Ook hieruit blijkt dat de zorgmedewerkers goed beschermd waren en/of gezond zijn. Of dat het geen killervirus is.

In het VK heeft de artsenvereniging BMA een in memoriam voor artsen die stierven aan CoViD-19. Het zijn er 33.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *