Analyse van Freedom Convoy Ottawa

Laatste verbetering 31 januari 2024

Dit speelde zich af vanaf januari 2022. In januari ’24 was er een belangrijke ontknoping, zie Noodtoestand.


Is de volledige steun door de corona-oppositie voor het Freedom Convoy terecht ?

Een enkeling meent van niet, zoals Martin Vrijland deel 1 deel 2

Het doel is immers dat de ineenstortende economie en de aanstormende hyperinflatie gemaskeerd moet worden met tekorten en dat deze Canadese konvooi hoax de bevoorradingsketen plat moet leggen. []

Vanaf dat moment krijgen de demonstranten (de truckers) de schuld van de chaos en kan elke maatregel onder militair bewind doorgedrukt worden.

Zijn voorspelling kwam niet helemaal uit (de grensblokkade duurde te kort en een militair bewind kwam er niet) maar hij wees terecht op eigenaardigheden.

Ik moest onderzoek doen naar dit meest langdurige protest van de hele corona-periode.

Blokkades: geen lieve actie

Langdurige blokkades zijn ronduit hinderlijk en schadelijk voor medeburgers. In dit geval een (soort) bezetting van downtown Ottawa en de afsluiting van drie grensovergangen gedurende een week, tot 13-2.

Driekwart van de Canadese export gaat naar de VS. De belangrijkste geblokkeerde grensovergang ziet 8.000 vrachtwagens per dag met een kwart van al het grens-transport met een waarde van 400 miljoen USD, waarvan een-vijfde voor auto-onderdelen. Autofabrieken in beide landen hadden veel last van de blokkade.

Non-interventie

De autoriteiten hebben op -ten minste- twee manieren het Freedom Convoy laten gaan.

Het was ruim van tevoren bekend dat een konvooi vrachtwagens Ottawa zou bereiken. De autoriteiten hadden voldoende tijd om het konvooi te stoppen of af buigen.

Ook al zijn de autoriteiten positief over Extinction Rebellion, na een paar dagen werden hun blokkades opgeruimd. Nu zijn de Canadese autoriteiten negatief over het konvooi maar ze laten het drie weken staan, terwijl ingrijpen juridisch en praktisch haalbaar is; dwangsommen zijn een van de opties.

Ontario riep op 11-2 de noodtoestand uit om een einde te maken aan de blokkade van de Ambassador Bridge, de grensovergang tussen Windsor en Detroit. De gouverneur stelde dat dat nodig was om zulke blokkades strafbaar te maken. Mag ik denken dat bestaande wetten voldoende grond bieden voor ingrijpen ?

Geen steun door bevolking

De meeste Canadezen wijzen het Freedom Convoy af, ongeveer twee-derde. Dat is niet verrassend omdat Canada behoorlijk progressief/liberal is, vergelijkbaar met Nederland. De meerderheid is neutraal tot positief over de stevige corona-maatregelen. 90 procent van de bevolking (18+ denk ik) is gevaccineerd. Uit een andere peiling:

 • 66 procent is voor een vaccinatieplicht vanaf 5 jaar;
 • 77 procent is voor uitsluiten van ongevaccineerden van restaurants, bioscopen, bibliotheken, sommige winkels.

Het konvooi heeft niemand uit die groep overtuigd en heeft misschien de reputatie van de tegenstanders verlaagd.

Te veel geëist

Het protest was eerst gericht tegen de quarantine-plicht voor niet-geprikte chauffeurs die Canada binnen rijden: een bescheiden eis. Vrij snel werden de eisen veel ruimer: weg met alle corona-maatregelen, vrijheid voor alle Canadezen, Trudeau moet aftreden.

De quarantaineplicht werd door de Trudeau-regering ingevoerd ingaande 15-1; daarvoor waren truckers nog uitgezonderd want essentieel. Het doel was -geen verrassing- de vaccinatiegraad verhogen.

Bedenkingen tegen die wet zijn wel terecht, omdat

– van de 120.000 Canadese vrachtwagenchauffeurs die de grens over gaan 85 – 90 procent al gevaccineerd is en de potentiële coronawinst hooguit 16-duizend vaccinaties is, op 35 miljoen;

– Canada sterk afhankelijk is van wegtransport en al grote economische problemen heeft: inflatie, haperende toelevering, veel vacatures. Dan wil je niet dat een-tiende van het wegtransport wegvalt. Maar de CEO van de grootste wegtransport-holding (80 bedrijven, 14-duizend chauffeurs) zei dat de q-plicht voor zijn bedrijf geen probleem is door de hoge vaccinatiegraad en het toewijzen aan de niet-gevaccineerden van binnenlandse ritten. Bron 8 feb;

– vrachtwagenchauffeurs tamelijk geïsoleerd leven.

De Canadian Trucking Alliance wijst op die voorziene schade voor de economie maar vond dat de sector zich moet aanpassen aan de nieuwe plicht en steunt het Freedom Convoy niet.

Overigens zei de regering op 11-1 dat de (in november aangekondigde) maatregel geannuleerd was en trok de volgende dag dat bericht terug.

Klein konvooi

Hoe groot is de steun in de doelgroep ? De Trucking Alliance zei dat “many of the protesters in Ottawa have no connection to the industry” BBC Maar bedoelen ze truckers of demonstranten ?

Van de 16-duizend (max) die door de quarantaineplicht getroffen worden, verbleef een paar procent in Ottawa. Overigens doen ook gevaccineerde chauffeurs mee. De politie telde 418 vrachtwagens op 8-2.

De organisatie zei dat het hele konvooi 50-duizend telde*, dat is onzin. Op twee verschillende routes werden elk ruim honderd trucks geteld. bron

Waarschijnlijk bereikten vijfhonderd vrachtwagens de hoofdstad.

* Freedom Convoy group op Facebook 26-1 :

Although our initial convoy (is) estimated to be 1600 trucks, that number significantly increased to 36000 trucks in just a few days. It is now estimated that the number of heavy trucks heading to Ottawa is closer to 50.000.

Vaccinatiepressie blijvend

Wat zijn de motieven van de Trudeau-regering voor de quarantaineplicht ? Zoals gezegd zou de vaccinatiegraad weinig leiden onder een voortzetting van de uitzondering voor chauffeurs. Maar men is blijkbaar fanatiek op dit punt, een voorbeeld

Alle reizigers van 12 jaar en ouder moeten volledig zijn gevaccineerd om Canada in te reizen. Vanaf 28 februari 2022 moet men ook volledig zijn gevaccineerd om per vliegtuig of trein Canada uit te reizen.

Overigens: De kleurcode van het reisadvies voor Canada is groen, volgens ons ministerie.

De vaccinatiegraad (aantal doses per hoofd) in Canada zit in de top-25 van de wereld. Volgens deze tweet&post heeft het land de meeste doses besteld of gereserveerd.

Doneren nu valstrik voor ‘foute mensen’

GoFundMe was het voornaamste crowdfundingplatform voor het konvooi, tot het bedrijf de campagne afbrak op 4 februari. Er was toen 10 miljoen USD ontvangen; de bedragen gaan terug naar de gevers. Volgens GoFundMe overtreed het Freedom Convoy zijn regels.

Daarna nam GiveSendGo het werk over. Al op 10-2 keurde het Ontario Superior Court of Justice een verzoek goed van de deelstaatregering om die rekening te blokkeren; doneren bleef mogelijk. [25-2: 9,7 mln USD]

Van die server werd op 13-2 de data van de 92-duizend donoren gestolen, die gebruikt werd door de dominante media (waaronder Twitter dat het delen van gestolen data verboden heeft. bron

Het bekend maken van donoren had nefaste gevolgen: schelden en bedreigen werd hun deel. Een tragisch voorbeeld: Canadian gelato shop owner breaks down crying after threats for donation to truckers (Fox, 2,8 mln views, 30-duizend reacties). De eigenaar besloot de ijssalon tijdelijk te sluiten. Let op: het bedrijf leed twee jaar onder de restricties die nog niet opgeheven worden, ondanks de hoge vaccinatiegraad en het verdwijnen van CoViD-19. Ze doneert aan een demonstratie en krijgt dan te horen dat ze vullis is. Go figure. opinion met foto

Noodtoestand

Op 14 februari heeft de Trudeau-regering de noodtoestand* uitgeroepen, waarmee onder meer verscherpt toezicht op financiële transacties en het bevriezen van bankrekeningen (zonder een gerechtelijk bevel) mogelijk wordt.

* Exact: een public order emergency, een van de vier opties uit de Emergencies Act. Die wet schrijft voor dat het parlement binnen een week de maatregel moet bekrachtigen. Dat gebeurde op 21-2 met 185 voor en 151 tegen. De noodtoestand duurt 30 dagen en kan dan verlengd worden. Zie update onderaan.

Alle crowdfundingplatforms en hun betaal-bedrijven moeten grote en verdachte transacties melden aan FINTRAC (Financial Transactions and Reports Analysis Center of Canada). Dit moet illegale fondsen tegengaan en informatie opleveren voor de onderzoeken naar de blokkades.

Banken krijgen een machtiging om hun dienstverlening op te schorten wanneer zij vermoeden dat een rekening wordt gebruikt om de blokkades te steunen.

Vice-premier Chrystia Freeland:

Als uw vrachtwagen wordt gebruikt in deze illegale blokkades worden uw bedrijfsaccounts bevroren.

Bovendien: Cryptomunten vallen ook onder de maatregelen (voor zover haalbaar), een deel van de noodmaatregelen moet permanent worden en er komt wetgeving met nieuwe bevoegdheden voor FINTRAC. bron

Terzijde: FINTRAC deed onderzoek naar de donaties en vond geen giften die strafbaar zijn volgens de wet.

Freeland is minister van Financiën en lid Raad van toezicht World Economic Forum, was journalist, haar familie is innig met George Soros en Pinchuk, een Oekraïense oligarch. bron

Januari 2024

Het Federal Court verklaart dat deze noodtoestand onwettig was. De zaak was in ’22 aangespannen door een aantal organisaties. Het gerechtshof had twee jaren nodig: onaanvaardbaar lang.

Het gerechtelijk vonnis benadrukte dat de maatregel het Handvest (Charter) had geschonden, en inbreuk maakte op de vrijheid van denken, mening en meningsuiting en op het recht op bescherming tegen onredelijke huiszoeking of inbeslagneming.

Mijn inschatting

Het kan een groot ongeval zijn: een actie van naïeve, dappere mensen overvalt een geschokt stadsbestuur, waarna de regering te hard reageert.

Opzet was denkbaar: een actie nudgen* die een grond werd voor een gewenste, draconische maatregel.

Vooral: het inschakelen van de financiële dienstensector bij het aanpakken/straffen van verdachte klanten (burgers en bedrijven) en een vergaande verruiming van de gronden. Er zijn al berichten over geblokkeerde bankrekeningen van kleine donors van het Freedom Convoy: de lat ligt laag.

De maatregel is zwaar, deels door de private sector uitgevoerd en gericht op de (voor de regering) juiste doelgroep: een boel plussen. Bijna alle corona-maatregelen zijn minder doeltreffend, behalve misschien het vliegverbod voor vaccin- en testweigeraars.

Het bevriezen van bankrekeningen is een onderdeel van de controle-maatschappij en het social credit systeem. Dit is nergens in praktijk gebracht buiten de PRC; is Canada de proeftuin ? Blijft deze straf-optie bestaan ?


* De middelen:

– Een blokkade in een grote stad voldoende lang laten bestaan zodat de meerderheid van de bevolking de actie afkeurt en een harde aanpak steunt. Bij voorbeeld door vrachtwagens.

– Een maatregel die ongevaccineerde vrachtwagenchauffeurs hard treft, bij voorbeeld een quarantaineplicht bij elke grensovergang.


Het opzet-vermoeden kan in het complot-archief omdat Trudeau op woensdag 23-2 de public order emergency annuleerde; de bankrekeningen worden vrijgegeven (aantal: 210, met krap 8 miljoen CAD. Dat is in lijn met de wens van de fracties die voor stemden: de maatregel zo spoedig mogelijk herroepen. Ook Ontario hief de noodtoestand op.

Digitale identiteit en covid-passen [3-3]

Kritische stemmen vragen zich af: waarom deze krasse ommekeer ?

– Zagen te veel mensen en bedrijven dat hun geld niet veilig is voor een ingreep door de overheid ? Volgens deze bron was er een bank run: tienduizenden namen hun geld op en/of openden bankrekeningen in de VS zodat Trudeau moest omkeren.

Dit artikel stelt

Justin Trudeau and Chrystia Freeland essentially broke the financial code of Omerta, by highlighting how easy it is for government to seize your bank accounts, credit cards, retirement accounts, insurance, mortgages, loan access and cut you off from money.

Nou ook in Canada is voor het blokkeren van elke bankrekening een verdenking nodig en een actie van justitie. De public order emergency maakte dat mogelijk zei de regering. Het is de vraag hoe een rechtbank in deze situatie zou oordelen over een bezwaar tegen het bevriezen van een rekening.

– Het laatstgenoemde artikel verbindt de ommekeer ook met de digitale identiteit en de covid-passen wereldwijd.

The unintended consequence was an immediate and clear reference point if government did the same action with a digital ID in place.

Een verdenking die we vaak tegen komen. Allemaal ontwikkelingen in de richting van de controlemaatschappij ?

 • Voor het straffen van de truckers en de donateurs had de Canadese regering geen social-credit systeem nodig. Dit geldt wereldwijd.
 • We hebben al een digitale identiteit: het BSN. Met DigiD kunnen overheidsinstanties online vaststellen wie inlogt. Beide kúnnen opstappen zijn naar de controlemaatschappij, maar meer niet.
 • De coronatoegangsbewijzen zijn een uiterst kwalijke stap (want een geheel nieuwe voorwaarde voor toegang) maar het systeem is privacy-proof. De coronacheck-app bevat uitsluitend de noodzakelijke data en is middels open source ontwikkeld. Het tonen van een identiteitsbewijs is alleen nodig om fraude tegen te gaan.
 • Het vorige geldt ook voor de verlenging van en de eisen aan het (digitale) COVID-certificaat voor de EU.
 • In sommige landen bestaat al lang een systeem van strafpunten: op het rijbewijs als je de verkeersregels overtreedt. Dat is nauwelijks het begin van een controlemaatschappij.

Wat blijft ?

 • De non-interventie is niet verklaard;
 • De regering heeft een ongehoord zwaar middel gebruikt;
 • Het was waarschijnlijk een experiment ten behoeve van de controlemaatschappij;
 • Het Freedom Convoy had goede bedoelingen maar te weinig steun;
 • De volledige steun door de corona-oppositie voor het Freedom Convoy is niet terecht.

De allereerste uitzending van Ongehoord Nieuws op 22-2 behandelde het Freedom Convoy. Iedereen was voor de demonstratie en tegen de regering. Goed dat er een ander geluid klinkt bij de staatsomroep maar jammer dat we twee fouten hoorden: het volk steunt de truckers en Trudeau heeft de emergencies act verlengd. En iets wat helemaal niet zeker is: de regering is in paniek.