Verkiezingen stadsdeelcommissie en gemeenteraad [2018]

Laatste verbetering 8 februari 2022

Wat bieden partijen buiten het cordon (gemeenteraad)

De aspiranten overtuigen mij niet.

Het Forum voor Democratie heeft weinig originele voorstellen, vindt dat armen niet op die dure grond thuis horen, en zegt niets zinvols over mobiliteit.

De Partij van de Ouderen komt wel op voor de gewone Amsterdammer. Maar alleen als je werkt

Amsterdam moet mensen met een bijstandsuitkering verplichten een tegenprestatie te leveren aan de samenleving.
Zo is het! De focus moet gericht zijn om mensen weer aan het werk te krijgen. Mensen die kunnen werken, moeten werken. Weigeren ze dat, dan is het korten of zelfs intrekken van bijstand gerechtvaardigd. Daarnaast vindt de Partij van de Ouderen dat mensen met een bijstandsuitkering verplicht moeten worden om een tegenprestatie te leveren aan de samenleving, bijvoorbeeld door het doen van vrijwilligerswerk.

Voor de PvdO moet de bijstand een vernederingsmachine blijven (label van Willem Schinkel).

De Piratenpartij heeft goede voorstellen voor democratisering, de indrukwekkende lijst vind je in de pdf op MeerDemocratie, onderzoek naar de houding bij partijen. Maar deze partij leeft in de verzonnen werkelijkheid van klimaatverandering.

Duurzaamheid is een van de meest urgente uitdagingen van deze tijd. De uitstoot van broeikasgassen en het opraken van fossiele brandstoffen vragen om een radicaal andere omgang met onze planeet.

Verkiezingen stadsdeelcommissie

Weinig onafhankelijke kandidaten

Er zijn maar weinig onafhankelijke kandidaten op het stembiljet gekomen, modaal is vier per gebied. Oost heeft er 17 in totaal (als je de langer bestaande Meerbelangen niet meetelt), op 136-duizend inwoners is dat schamel.

In Westerpark maar 1 onafhankelijke kandidaat en Samen, die in meer gebieden op het biljet staat.

In IJburg / Zeeburgereiland is De WIJburgerraad opgestaan (niet verwarren met Wijburg). Jeroen Overweel wil democratische vernieuwing: transparantie, experimenteren, en een politiek café ipv social media.

Over de ondersteuning van onafhankelijke kandidaten door het bestuur. Op Amsterdam.nl vond je

  • Een heel korte motivering per lijst, een foto en naam.
  • De KandidatenWijzer van ProDemos.

Eerst krijg je pasfoto’s, met op de achterkant de naam en de lijst.

Stap 2:

Wat zijn de belangrijkste kwesties in uw gebied? Maak uw eigen top 10 door de kwesties op volgorde te zetten.

Stap 3

Waardeer de uitspraken van de kandidaten. U kunt 1 (spreekt me niet aan) tot 5 sterren (spreekt me zeer aan) geven.

Er staat 1 korte uitspraak per lijst.

In Buitenveldert/Zuidas zijn maar 7 lijsten, waarvan 2 onafhankelijke.

Twee voorbeelden

Een probleem voor 1 is een probleem voor Allen gezond leefklimaat, ouderenzorg aanpakken we zijn toe aan een ander politiek klimaat.

Wij staan in voor meer haltes voor openbaar vervoer, dat u lekker kan genieten van mooie parken, dat Joodse instellingen en winkeliers goed beveiligd worden en dat er voor iedereen een thuis is in de buurt, waaronder ouderen.

Dat is heel weinig om op te oordelen. Nergens is te zien hoe ze denken over de tien kwesties. Kost wel weinig tijd zo.

Na het sterren geven komt het resultaat: een top drie. Klik op een foto en je ziet een korte motivering.

Hierna kun je de kandidaten filteren op leeftijd, opleiding, werk-achtergrond, buurtactiviteiten. Dat is een interessante optie. Zo valt na te gaan hoe weinig mensen met vmbo of mbo op de lijsten staan.

Geen enkele onafhankelijke kandidaat gekozen

[29-3-18]

Zoals ik in januari schreef

Idealiter zouden alleen individuen op de kieslijst staan, maar dat gaat de zittende partijen natuurlijk te ver. Zij nemen overal deel en zullen normaal gesproken alle zetels bemachtigen.

Er zijn enkel een paar zetels voor (in deze stad) nieuwe partijen (Denk, 50Plus).

Het nieuw bestuurlijk stelsel komt er, maar met de oude partijen, zowel in het bestuur (aangesteld door B&W) als in de adviesraad.

Let op: die stadsdeelcommissie zouden -in eerste opzet- gevuld worden door onafhankelijke burgers ! Het omgekeerde gebeurde.

Dat heeft als oorzaken:

  1. De lage kwaliteit van de onafhankelijken. Niemand heeft z’n best gedaan om een keigoed programma te schrijven, want dat is de eerste vereiste als je geen bekende wijkbewoner bent. Ze bleven steken in vage slogans. Sommigen presenteerden slechte pasfoto’s, anderen geen !
  2. De gebrekkige steun voor de onafhankelijken vanuit de gemeente. Eén middag workshop campagne voeren, een wrakke kandidatenwijzer en een poster op de officiële borden is bijna niks (Ik haakte eind januari af, wat daarna gebeurde weet ik niet).
  3. Vrijwel geen aandacht in de (lokale) massamedia, wat maar deels het gevolg is van verdringing door de twee andere verkiezingen.
  4. Vooral de hoogopgeleiden gaan stemmen en zij wensen geen nieuwe, onbekende mensen, in welke raad dan ook. De lageropgeleiden weten dat het bestuur en de raad tegen hen regeren en hebben de moed opgegeven.

 

Lees Chris Aalberts’ reportages over de verse stadsdeelcommissies in thepostonline. In deel 5 merkt hij op

Zo leren [de leden] hoe nuttig al die burgerinput is en ook waarom de commissieleden het beleid tot in de puntjes moeten kennen: als zij straks zijn omgeturnd tot volwaardige beleidsexperts, kunnen zij de burger bij klachten meteen melden dat het beleid zó goed is dat ze op moeten houden met zeuren.

En de ervaringen van Lex de Jong, een actieve buurtbewoner in Bos en Lommer die zich verkiesbaar stelde. 

Maar voor kandidaten biedt de Kandidatenwijzer nauwelijks de ruimte zich te onderscheiden [].

Het stelsel wordt namelijk nogal overhaast ingevoerd en de inhoud van de functie is nog grotendeels onbekend.

Op 14 april stuurde een veertigtal onafhankelijke kandidaten (waaronder Lex) een brief (raadsadres) aan de gemeenteraad met hun ervaringen, en een pleidooi voor een “eerlijk en transparant systeem, dat ruimte biedt voor echte burgerparticipatie.”

Toch geen kandidaat

[feb. 2018]

Op 21 maart 2018 zou ik kandidaat zijn voor de stadsdeelcommissie Amsterdam Oost, in het gebied Oostelijk Havengebied / Indische buurt.

Aanvankelijk werd het adviescommissie genoemd en dat woord is goed gekozen. Op oost-online goede artikelen over het nieuwe stelsel (zie oudste pagina).

Nieuw is dat individuen iets makkelijker kandidaat kunnen worden, hoewel de kiesprocedure gericht blijft op partijen. Idealiter zouden alleen individuen op de kieslijst staan, maar dat gaat de zittende partijen te ver. Zij nemen overal deel en zullen normaal gesproken alle zetels bemachtigen.

Maar het is denkbaar dat de kiezers massaal op onafhankelijke kandidaten stemmen. Immers: waarom zou je stemmen op de (minst slechte) zittende partij waarvan je weet dat zij deel zijn van het probleem ? Geef die lokale partij of kandidaat een kans !

Mijn  lijst zou IBOP heten. dat staat voor In balans, open, praktisch. Het programma met goede ideeën vanuit links tot rechts staat elders op deze site.

Echter ik  besefte dat de ondersteuningsverklaringen een onredelijke eis zijn, lees verder. Daarom stelde ik me niet kandidaat.

Gemeente weigert hulp bij ondersteuningsverklaringen 

Op 28-1 zond ik dit voorstel  aan het Team ‘nieuw bestuurlijk stelsel’ en de waarnemend burgemeester.

Vorige week heb ik op een paar manieren gepoogd ondersteuningsverklaringen te verkrijgen en dat ging slecht. Toen realiseerde ik me echt dat wij (nieuwkomers) gedwongen zijn om te veel te vragen aan vrienden, huisgenoten, en/of onbekenden. Tenzij iemand toch langs een stadsloket komt, kost het gauw een uur.
Het is 19e-eeuws dat ondersteuners naar het loket moeten, wat is het bezwaar tegen het verzamelen door onszelf, de mogelijkheid dat wij handtekeningen afdwingen ? Bij een referendum-initiatief is zelfs online ondersteunen mogelijk.
Ik besloot om te stoppen met trekken en besefte waar het probleem ligt.
De gemeente wil het lokale bestuur vernieuwen, door individuele kandidaten beter toegang te geven tot de kieslijst. Maar men gaat op de oude voet verder.
• Ook de gevestigde partijen komen op het stembiljet. De gemeente loopt het risico, dat alle zetels door hen bezet worden, terwijl 10-20 procent op onafhankelijke kandidaten stemt. Een duidelijk signaal over de bestuurlijke vernieuwing.
• De ondersteuningsverklaringen zijn vereist, ook al is het aantal verlaagd naar tien. De gemeente loopt het risico, dat een flink deel van de aspiranten hierover struikelt. Nog een duidelijk signaal over de bestuurlijke vernieuwing !
De gemeente kan bijsturen.
• Vrijstelling verlenen voor ondersteuningsverklaringen (maar is niet eerlijk tegenover degenen die ze wel bij elkaar schraapten).
Alle ambtenaren oproepen om even langs het stadsloket te lopen om een ondersteuningsverklaring te tekenen. Dat kost hen een paar minuten.

Wilt u er voor zorgen dat de nieuwkomers hun passief kiesrecht normaal uit kunnen oefenen ?

De gemeente hinkt op twee gedachten: ze willen liever zo min mogelijk kritische nieuwkomers in de stadsdeelcommissies, ook al het maar een adviesraad. Maar ze willen de schijn van democratie ophouden.

De gemeente biedt enige steun aan de aspiranten (o.a. workshop campagne voeren) maar de ondersteuningsverklaringen zijn een onredelijke eis. Het zou redelijk zijn als de gemeente op dat punt even meewerkt, volgens mijn voorstel.

Andere bezwaren:

  • Er zijn maar tien dagen waarop de ondersteuningsverklaringen getekend kunnen worden.
  • De verklaringen moeten op 1 dag ingeleverd worden: star en onpraktisch.

Er is nog een argument tegen ondersteuningsverklaringen: de kiezers bepalen op de verkiezingsdag of iemand geschikt is, dat filter werkt afdoende. Een voorronde is overbodig.

Op 29-1 kwam het antwoord van het team

Beste Stefan, het antwoord is ‘nee’.

Ik reageerde

Hoi Diet,
dat antwoord is conform de stijl van het bestuur: afwijzend zonder goede motivering. [] Door wie is het besluit genomen ? Was er overleg met het bureau van de burgemeester ?
fijne dag !

Het secretariaat van de waarnemend burgemeester reageerde niet.

 

Stem van de straat (niet) in de Raad

Revisie feb. ’22: Ik was te positief over deze kandidaat, zie doorstrepingen en [].

De stemvandestraat wordt door de kassamedia doodgezwegen. Begrijpelijk want Steve Brown (blog  – twitter)  en de zijnen komen helder en geloofwaardig op voor de arme helft van de stad (“Laagste en Lage Middenklasse”) en hij zegt wat hij denkt. Over het stadsbestuur: Zakkenrollers zijn het. Ratten in pak en Die oplichters, volksverlakkers en farizeeërs verdienen het om een vette dweil over zich heen te krijgen.

Over het koninklijk paleis: “Weet je hoe we aan meer woningen komen? Dat paleis op de Dam vorderen”.  (Ik maak er liever een stadhuis of een openbaar gebouw van)

Hoe de kassamedia deze partij doodzwijgen of belasteren staat hierna.

Hier de opvattingen van De Stem van de Straat op de punten van het Kieskompas.

De partij is het niet eens met de tegenprestatie in de bijstand:

Wij achten het [ronduit vernederend] dat mensen met een inkomen dat al rond het bestaansminimum zit te dwingen tot verplicht veelal zinloze bezigheden die geen uitzicht bied op een baan.

De meeste standpunten zijn origineel en zinnig.

Om sociale voorzieningen in stand te houden mag de OZB () worden verhoogd
Hier is de Stem van de Straat niet mee eens.
Maar de Stem van de Straat is een voorstander dat de sociale voorzieningen niet alleen in stand worden gehouden maar substantieel worden verhoogd en die meerkosten moeten verhaald worden op o.a. de 1% die 78% van alles bezit middels bijv. onroerendgoedbelasting op hun vastgoed en/of verhaald worden op huisjesmelkers als prins Bernard Jr. En het VVD kamerlid Haga en bij de expats/toeristen.

Vastgoed van de 1% belasten, dat is nou links beleid. [Vermogen belasten is moeilijker dan gedacht, en geen zondebokken aanwijzen ajb.]

Auto’s moeten zoveel mogelijk uit het centrum worden geweerd
Hier is de Stem van de Straat helemaal mee eens.
Met dien verstande alleen toegankelijk voor bewoners van de binnenstad.

Niet goed doordacht: moeten alle bezorgers, bezoek en monteurs met de fiets of tram ?

Overeenkomsten met Donald Trump: Amerikaan, serie-ondernemer, zegt wat hij denkt, tv-presentator (tokshow op Salto 1), anti-establishment.

Smaad jegens Stem van de straat

Hoe zit het met de boycot/ smaadcampagne jegens de Stem van de straat ?

Zoeken op internet levert maar een paar hits op. Alleen NAPnieuws liet Steve Brown aan het woord.

Nu.nl in december: “Oud-crimineel Steve Brown doet mee met raadsverkiezingen”.

AT5 berichtte toen over de deelname van Stem van de straat. Kop:

Oud-crimineel Steve Brown doet écht mee met raadsverkiezingen

Het Parool schreef korte stukjes over alle outsiders (15-3). Over Steve Brown

Beroep: Supercrimineel en auteur van titels als Zware Jongens en Drugsbaron in Spijkerbroek.

Mijn tweet

23-3 vroeg ik @parool vanwege https://t.co/pJGYs7i7YU “Steve Brown ­ – Beroep: Supercrimineel” Wat is dat ? Onderbouwing ? Geen reactie. https://t.co/73ABJNlsjh

— Stefan Langeveld (@Baluw) 25 maart 2018

De tweede link gaat naar de reactie van Steve Brown.

De stemvandestraat komt niet voor in de Kieswijzer van het Parool (in De Persgroep), wel in de stemwijzer van ProDemos (gemaakt in opdracht van gemeenten) en het Kieskompas.

John Jansen van Galen schrijft over de vage slogans en de lastige keuze, in het Parool van 17 maart. Bij het Kieskompas kwam hij uit bij De stem van de straat ! Hij noemt Steve Brown een “veroordeelde drugsdealer” en jammert

Waar heb ik het aan verdiend om gekoppeld te worden aan uitgesproken dorpsgekken ?

Tja als je binnen zit meen je dat alleen gekken kunnen te keer gaan tegen Het Parool, De Balie en het stadsbestuur. Jansen van Galen beseft niet dat De stem van de straat  authentiek-links is.

Overigens is Brown nooit wegens drugshandel veroordeeld, zegt wikipedia. Zelf zegt hij geen strafblad te hebben.

In AT5’s Debatje met debatteren telkens twee kandidaten over een stelling. Een van de laatste afleveringen, ongeveer vier dagen voor de verkiezingsdag, was met Steve Brown en Iwan Leeuwin. Dat was zijn enige optreden bij de gevestigde omroep. Hij was de enige die zich goed voorbereid had, door uit te zoeken welke geloofsorganisaties subsidie krijgen van de gemeente.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *