Mal wetsvoorstel geslachtswijziging

Laatste verbetering 28 december 2021

Gepubliceerd februari ’20.

Nieuwe

Juni ’20: De ministers en het team van Boris Johnson hebben het plan geschrapt  om transgenders toe te staan hun geboorteakte te wijzigen zonder medische diagnose. Het plan werd door de regering May opgesteld.

April ’21 Artikel over mannelijke gedetineerden die overgeplaatst worden naar de vrouwenafdeling, in VK en VS .

December ’21 Stand van behandeling wetsvoorstel 35825:  17-11-2021 Aangemeld voor plenaire behandeling Tweede Kamer.

In Zwitserland is het vanaf 1 januari makkelijk om het geslacht in het burgerregister te wijzigen.

 


Gezin in gevaar meldt de voorgestelde wetswijziging die het transgenders eenvoudig maakt om hun geslacht officieel te wijzigen.

Met ‘mal’ probeer ik neutraal te blijven. Maar dit voorstel is een van de domste van deze regering. Het zou wel eens hun struikelblok kunnen worden, wanneer het publiek begrijpt wat hier gebeurt.

Het artikel van GiG gaat vooral over de politieke kant

Wie tegen deze ideologische waan ingaat, krijgt te maken met totalitair handelen zoals een juridische aanklacht of dreiging met geweld.

….

Ook zo typisch: het is nooit genoeg. De lobby blijft doorgaan. Maar het is een strijd voor de bühne, want deze lobbyclubs worden bijna volledig gesubsidieerd door de overheid om vervolgens nieuw beleid af te dwingen bij… de overheid.

Tot 12 februari kon gereageerd worden op het voorstel.

De reacties zijn in te zien. Vanaf 3-2 reageren velen positief met een standaardbrief (van lobbyclub transgendernetwerk).

De meeste anderen zien de gevaren en zijn tegen, lees de voorbeelden hieronder en op de site, er staat veel zinnige kritiek.

GiG heeft -via email- een argumentatie verspreid, die begint met

Bij het vaststellen van het geslacht van een pasgeborene dienen feitelijke, objectieve biologische gegevens uitgangspunt te zijn binnen wetgeving, overheidsregistratie, medische sector, etc.

Hij is te vinden in reacties rond 10-2 (ik vind hem te wetenschappelijk).

Mijn samenvatting

(ingediend 10-2)

1. Het eenvoudig kunnen wijzigen van het geslacht legitimeert (de wens naar) geslachtsverandering, terwijl we dit juist moeten ontmoedigen, al dan niet met psychologische hulp. Vooral voor tieners dreigt de gang naar behandelingen, spijt, depressie en zelfmoord. Zelfmisleiding, peer-pressure, puberale verwarring en impulsief beslissen komen vaker voor dan een weloverwogen, duurzame overtuiging.
2. De langetermijneffecten van hormonen zijn nog onbekend; met kwetsbare kinderen wordt geëxperimenteerd. Meestal is de behandeling geen echte oplossing. Er zijn verschillende oorzaken voor genderdysforie en de meesten die zich in hun puberteit identificeren met het andere geslacht zijn uiteindelijk tevreden met het geboortegeslacht.
3. Mannen krijgen toegang tot vrouwendomeinen en ander misbruik:

  • vrouwendagen sauna, kleedkamers, douches;
  • gevangenen overgeplaatst naar een vrouwengevangenis;
  • vrouwen moeten accepteren om onderzocht, behandeld te worden door een transgender;
  • politievrouw, douanier of cipier (v) moet transgenders fouilleren, ook intiem;
  • verkrachting door transgender wordt genoteerd als vrouw op vrouw;
  • deelnemen aan vrouwencompetities;
  • ondermijning van vrouwenquotum: geslachtsverandering wordt een carrièrestap (of functie-eis) of een weg om aan een quotum te voldoen zonder dat iemand vervangen wordt.

Uit de internetconsultatie

M.G. Israël :

Het lijkt erop dat er in het voorstel totaal geen rekening is gehouden met de gevolgen [] voor vrouwen en meisjes.
Als mannen zonder deskundigen verklaring [] voor de wet [] ‘vrouw’ kunnen worden, heeft dat verregaande gevolgen voor de rechten en veiligheid van vrouwen en meisjes. []
Zij kunnen met hun mannenlijf dan toegang krijgen (en eisen) tot vrouwendomeinen []. Denk hierbij aan kleedkamers, vrouwendagen bij de sauna. Deze [] zijn niet voor niets in het leven geroepen.
Gezien de grote hoeveelheid (1 op de 3) meisjes en vrouwen die (seksueel) worden lastig gevallen door mannen, lijkt het mij heel onverstandig dat mannenlijven ‘vrouw’ mogen zijn en toegang te kunnen krijgen tot vrouwendomeinen.
Minister Dekker, ik vraag mij af of u er rekening mee heeft gehouden hoe onveilig veel meisjes en vrouwen zich op straat en tijdens het uitgaan voelen, laat staan hoe onveilig zij zich voelen als zij in een kleedkamer ongevraagd en onverwacht met een (bloot) mannenlijf geconfronteerd worden.
Ter illustratie een paar opmerkingen van vrouwen over hoe onveilig zij zich voelen: [lees meer]

Dhr. C. S. Bil zegt niet in welke kleedkamer transmannen gaan,in de huidige situatie.

Ik was verbaasd over de negativiteit tegenover transvrouwen in de andere reacties. [] ik denk dat vrouwen en meisjes zich een stuk onveiliger voelen als ik, een transman oftewel op mijn paspoort een vrouw, bij hen in de kleedkamer zou moeten, omdat dat nu eenmaal zo op mijn paspoort staat. Een man met baard wilt u toch echt niet in de kleedkamer hebben ongeacht dat ik geboren ben als vrouw. Dat perspectief lijkt vaak verloren te gaan.

J.A.M. Krijnen noemt meer kwalijke gevolgen

Al gun ik de personen in kwestie met goede bedoelingen deze wijziging om te werken aan hun persoonlijkheidsproblematiek, ik ben er op tegen! Vrouwen hebben bescherming nodig.
In Nederland mag je niet zomaar je leeftijd op je geboortebewijs veranderen, want dat is in strijd met de realiteit. Je mag je straks wel vrouw noemen als je een penis hebt [].
Ben je veroordeeld als seksdelinquent? je kan je geslacht veranderen en de overheid is verplicht om je in een vrouwengevangenis te plaatsen.
Ben je als man gedreven maar niet goed genoeg in (top) sport? Je verandert je geslacht je kan niet meer geweigerd worden in de vrouwencompetitie. Hier zijn voorbeelden van!
Als je alleen door een vrouwelijke arts of verpleegkundige behandeld wilt worden, zul je voortaan ook moeten accepteren om behandeld te worden door een man die zichzelf vrouw vindt.
Als je als politievrouw, douanier of cipier werkt, zul je als vrouw gedwongen worden om trans geïdentificeerde mannen te fouilleren, ook intiem.
Wie kan de betekenis van ‘vrouw’ handhaven als zelfs de wet dat niet meer behelst? []

J. van Leijen merkt o.a. op dat behandeling (vaak) nodig is, niet legitimatie.

Ik ben het niet mee eens dat geslacht wettelijk veranderd kan worden. Biologisch gezien, kunnen mensen niet van geslacht veranderen. Voor beleid is het belangrijk dat het juiste geslacht vermeld is. Bij voorbeeld, het is fout als een transgender ingezetene met een penis een mede ingezetene verkracht, en dat dit vervolgens wordt geregistreerd als een vrouw op vrouw verkrachting.
[] De redenen achter gender-dysforie zijn uiteenlopend. Vaak is er sprake van psychisch gezondheidsklachten. Vaak is er sprake van verstoorde psychosociale ontwikkelingen in gezinsverband. Vaak is er sprake (met mannen) van een allesoverheersend seksuele fetisjisme (autogynephilia). Het is niet in het belang van kinderen en adolescenten om de achterliggende redenen niet te behandelen. Toen ik een tienermeisje was, voelde ik ook niet gelukkig met de verandering van mijn lichaam. Na de puberteit was dit ongemak weg. Rupert Everett, acteur, heeft een vergelijkbaar verhaal.*

De wettelijk erkenning van geslachtsverandering geeft een bepaalde legitimatie. Legitimatie in deze omstandigheden heeft ingrijpende gevolgen: kinderen worden op een pad van chirurgische en medische ingrijpen gezet.

 

* I think a lot of children have an ambivalence when they’re very young to what sex they are or what they feel about everyone. And there should be a way of embracing it.

Exact: tieners mogen/moeten twijfelen, experimenteren, hun vrouwelijke en mannelijke kanten ontdekken en koesteren. Dat hoeft helemaal niet te eindigen met sex change.

 

C. Muller beschrijft uitvoerig de nare gevolgen voor kinderen, lees deze pdf.   Volgens het voorstel kunnen kinderen tussen de 12 en 16 jaar bij de rechter een verzoek om geslachtswijziging indienen. Hier 2 citaten.

Wat maakt dat kinderen vanaf 12 jaar in staat geacht worden tot het nemen van een vergaande beslissing als geslachtswijziging, terwijl deze []niet in staat worden geacht tot stemmen?

Peer-pressure, de huidige trend om transgender te zijn en de mogelijkheid om op eenvoudige wijze op papier het geslacht te veranderen zal kunnen leiden tot een toename van ‘transgender’ kinderen die na de geslachtswijziging op papier daadwerkelijk in transitie willen. Kinderen kunnen niet overzien wat de negatieve gevolgen van de transitie zijn o.a. levenslang hormonen moeten slikken, mogelijk complicaties na operaties, blijvende onvruchtbaarheid en geen normaal seksleven.

 

Berend Kuipers

Ontzettend zorgelijk wetsvoorstel. Er wordt een louter subjectief begrip van het begrip “geslacht” in de wet geïntroduceerd. Er wordt immers niet aangegeven of de wijziging van een geslachtsregistratie zou kunnen worden geweigerd. Het wetsvoorstel behelst daarmee een fundamentele wijziging van het begrip “geslacht”. De gevolgen, daarvan, juridisch en voor de samenleving, worden niet in kaart worden gebracht.
Het begrip “geslacht” komt 225 voor in Nederlandse regelgeving, de term“mannelijk” 15 keer, “vrouwelijk” 27 keer,  “man” 27 keer, en “vrouw” 108 keer. In het wetsvoorstel wordt niet ingegaan op de gevolgen van de wijziging voor deze wetgeving. Wat zijn bijvoorbeeld de gevolgen van het voorstel voor artikel 9, eerste lid, Beginselenwet justitiële jeugdinrichtingen (In de inrichting worden mannelijke en vrouwelijke jeugdigen gescheiden ondergebracht), artikel 11, eerste lid, penitentiaire beginselenwet (Mannelijke en vrouwelijke gedetineerden worden gescheiden ondergebracht), en artikel 2, tweede lid, van de Algemene wet gelijke behandeling?

[ In de praktijk wordt de man-nu-vrouw als vrouw behandeld, en dat leidt tot de genoemde problemen. SL]

In het wetsvoorstel wordt aangegeven dat er in enkele landen geen misbruik van dergelijke regelgeving aan de orde lijkt te zijn. Er wordt echter niet aangegeven wat als “misbruik” van de regelgeving zou kunnen gelden, zodat ook niet toetsbaar is wat ‘misbruik’ zou kunnen opleveren.

In de toelichting wordt aangegeven dat zorgverleners stellen dat “de duurzame overtuiging van iemand om tot het andere geslacht te horen niet is vast te stellen”. Tegelijk krijgt de kinderrechter wel de taak om een verzoek tot wijziging van geslachtsregistratie voor personen van onder de zestien te toetsen. Hoe de kinderrechter deze toets zou moeten uitvoeren als die duurzame overtuiging volgens deskundigen niet kan worden vastgesteld, wordt uit de toelichting niet duidelijk.

In de toelichting wordt aangegeven dat de huidige deskundigenverklaring destijds in de wet was opgenomen om te vermijden dat een wijziging van de geslachtsregistratie berust op een opwelling of waanvoorstelling, en om identiteitsfraude te voorkomen. De deskundigenverklaring vervalt; een alternatieve waarborg wordt gevonden in het opsplitsen van de aanvraag in twee stappen, zodat er een bedenktijd van vier weken tussen zit. Het is zeer de vraag of dit gezien kan worden als een “waarborg”; een opwelling of waanvoorstelling kan immers meer dan vier weken duren, en tegen identiteitsfraude is een bedenktijd ook geen waarborg.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *