Vaccin-proeven ontleed

Laatste verbetering 20 januari 2022

Dec. 2021. Deze pagina ontstond in april ’21, inhoud: Onze proef zal geen-, de kop was De werking van de corona-vaccins is beperkt onderzocht.

Er is veel meer mis met de proeven en met de bijwerkingen (en sterfte) in de maanden na de toelating voor emergency use van de corona-vaccins.

Voorop: Het is onaanvaardbaar dat alle studies en hun openbaar gemaakte resultaten in de handen van de producenten waren in plaats van externe partijen en dat de overheid te weinig controleerde, in ieder geval in de VS, zie Ventavia verderop.

1223 overlijdens gemeld door Pfizer

Ook Jaap Hanekamp schreef hierover, hij haalt een studie naar het pokken-vaccin erbij en concludeert

Bijgevolg moge duidelijk zijn dat het risico van de Pfizer mRNA prik op alléén overlijden [] een stuk hoger zijn dan bij de vaccinatie tegen de pokken (waar we veel kennis over hebben).

De Pfizer en AstraZeneca vaccin-proeven

In deze video behandelt Polly misstanden bij de vaccin-proeven (zie de eerste 23 minuten).

De recente onthulling van fouten bij Ventavia, een van de bedrijven die de vaccinproef uitvoerden in opdracht van Pfizer. Hier het artikel in het BMJ met de ervaringen van klokkenluider Jackson

She then listed a dozen concerns she had witnessed, including:

Participants placed in a hallway after injection and not being monitored by clinical staff
Lack of timely follow-up of patients who experienced adverse events
Protocol deviations not being reported
Vaccines not being stored at proper temperatures
Mislabelled laboratory specimens, and
Targeting of Ventavia staff for reporting these types of problems.
Within hours Jackson received an email from the FDA thanking her for her concerns and notifying her that the FDA could not comment on any investigation that might result. A few days later Jackson received a call from an FDA inspector to discuss her report but was told that no further information could be provided. She heard nothing further in relation to her report.

Let op: het betreft de veiligheid van een middel dat aan miljarden mensen gegeven zou worden.

Deze fouten en de reactie van de FDA passen in het beeld: alles voor de toelating en massale verspreiding van de corona-vaccins, inclusief het minimaliseren, wegdrukken van de bijwerkingen.

Bij Ventavia waren duizend van de 44-duizend proefpersonen wereldwijd; ging het elders beter ? De FDA deed z’n best om dat niet te achterhalen:

In August this year [] the FDA published a summary of its inspections of the company’s pivotal trial. Nine of the trial’s 153 sites were inspected. Ventavia’s sites were not listed among the nine, and no inspections of sites where adults were recruited took place in the eight months after the December 2020 emergency authorisation.

Deelnemers aan de proef  kregen zeer ernstige en chronische bijwerkingen. Beter gezegd: hun leven is verwoest. Twee getuigen in een hoorzitting van de Senaat in de VS, geleid door Ron Johnson.

  • Maddie’s moeder beschrijft hoe een gerechtsrapport 308 woorden telt over bijwerkingen waarvan 76 over éen geval van hoge koorts.  Haar dochter (12) komt er niet in voor, maar ze zit in een rolstoel en krijgt sondevoeding. In een memo van Pfizer aan FDA wordt haar ellende terug gebracht tot …. buikpijn.

In onderstaande video noemt Robert F. Kennedy Jr. Maddie en zegt dat de vaccins getest werden op slechts 1300 kinderen. De aansprakelijkheid van de producenten is wettelijk beperkt als een goedgekeurd  middel (geen emergency use) aanbevolen is voor kinderen (12-min ?). Dat is de reden voor de proeven in die leeftijdsgroep.

RFK is een prominente milieubeschermer en leider van Waterkeeper Alliance en Children’s Health Defense (2016). Zijn 30 jaar ervaring met het bestrijden van corruptie bij bedrijven en overheid geeft hem een grote voorsprong in kennis en inzicht.

Zijn recente boek The Real Anthony Fauci: Bill Gates, Big Pharma, and the Global War on Democracy and Public Health was/is een bestseller in de VS.

Vanwege een aandoening is zijn stem niet zo goed te verstaan. Hier een interview met ondertiteling, over de illegale experimenten met kwetsbare kinderen in opdracht van Fauci en zijn liefde voor het schadelijke en dure remdesivir.


  • Brianne Dresser: de proefpersonen konden alleen een beperkte rij bijwerkingen opgeven, met vinkjes, in de de proef-app. Ze kreeg bijwerkingen na de eerste dosis en werd door het team uit de proef gehaald. Maar in het rapport stond dat zij die stap zette. Ze had geen toegang tot de app meer. Officieel werkt de app 700 dagen na de start. Ze kreeg geen medische hulp, die haar uitdrukkelijk toegezegd was. Ze stelt dat de hele procedure van monitoring vol fouten zit.

 

Onze proef zal geen preventie van overdracht aantonen

Eind oktober ’20 publiceerde het BMJ een analyse van de lopende vaccin-onderzoeken. Daarin zegt Peter Hotez*:

Idealiter wil je dat een antiviraal vaccin twee dingen doet:

 • verklein de kans dat u ernstig ziek wordt en naar het ziekenhuis gaat,
 • voorkom infectie en onderbreek daarom de overdracht van ziekten.

Toch zijn de huidige fase III-onderzoeken eigenlijk niet opgezet om dit ook te bewijzen. Geen van de lopende onderzoeken is bedoeld om een vermindering vast te stellen van ernstige gevolgen, zoals ziekenhuisopnames, gebruik van intensieve zorg of sterfgevallen. Evenmin worden de vaccins onderzocht om te bepalen of ze de overdracht van het virus kunnen onderbreken.

* Dean of the National School of Tropical Medicine at Baylor College of Medicine in Houston

Zie tabel 1: een N bij alle zeven onderzoeken, bij beide vragen: Reduction in severe covid-19 (hospital admission, ICU, or death) en Interruption of transmission (person to person spread)

Tal Zaks, de chief medical officer van Moderna geeft toe:

Onze proef zal geen preventie van overdracht aantonen want om dat te doen moet je mensen twee keer per week gedurende zeer lange periodes testen (swab) en dat wordt operationeel onhoudbaar.

Noteer: het is onbekend of de vaccinsernstige gevolgen voorkomen of de overdracht remmen.

Wat doen ze dan, ze zijn toch 95 procent effectief ?

(bron) In de Pfizer-controle-populatie werd 0,8 procent binnen 105 dagen een covid-19 “geval”, 162 van de 18.325 proefpersonen. Dit geeft al aan hoe weinig virulent het coronavirus is.

Wat telde als CoViD-19-geval? Een of meer (veel voorkomende) symptomen: koorts, nieuwe of toegenomen hoest, nieuwe of toegenomen kortademigheid, koude rillingen, nieuwe of toegenomen spierpijn, verlies van smaak of geur, keelpijn, diarree, braken.

De proefpersonen moesten de symptomen zelf melden wanneer ze dachten dat ze door CoViD-19 werden veroorzaakt. Als dan de test (PCR) positief was, telden ze als geval. (Er werden geen details verstrekt over het aantal cycli van die tests.)

Omdat bijwerkingen zo vaak voorkwamen bij de gevaccineerden, konden velen van hen denken dat zij de prik hadden gekregen, dat het bijwerkingen waren, en dat melden niet nodig was. Dat zou het aantal testen in die groep beperken, waardoor de uitkomst onbetrouwbaar wordt.

In de vaccingroep kregen 8 van de 18.198 personen CoViD-19 (0,04 procent); een-twintigste van het aantal in de placebogroep (162 van 18.325), een vermindering van 95 procent (is statistisch significant).

Die werkzaamheid lijkt alleen maar indrukwekkend wanneer je de percentages vergelijkt. Niet wanneer je de aantallen bekijkt.

Deze inenting maakt dus het verschil tussen erg zeldzaam (vóorkomen) en extreem zeldzaam.

De feitelijke winst is bijna nihil. Om 162-8= 154 gevallen (lichte symptomen) te voorkómen moet je 18-duizend mensen inenten.

Er was maar één ernstig ziektegeval in de vaccingroep en drie in de controlegroep, dat is statistisch niet significant. Ook bij sterfte is geen significant voordeel, want de twee sterfgevallen in de vaccingroep en de vier in de controlegroep hadden niet te maken met covid-19.

Opgeteld: de volksbrede inentingen leiden slechts tot het ietwat minder vóorkomen van lichte symptomen.

Andere stemmen

1   Eind december zei WHO chief scientist Soumya Swaminathan:

Ik geloof niet dat we het bewijs hebben dat een van de vaccins zal voorkomen dat mensen de infectie krijgen en in staat zijn om hem door te geven.

 

2   Net na publicatie van het bovenstaande  las ik het artikel van Jan B. Hommel over Het Pfizer/BioNTech Vaccin. Dat is langer en grondiger maar de conclusie bij de overdracht -punt 5- is eender.  Juist dat is de reden voor de omstreden verplichting tot inenting.

Ik stel hier de relevante vragen die een goede studie naar de werkzaamheid en veiligheid van een vaccin zou moeten beantwoorden:

 1. Wat is het effect van het vaccin [] op het aantal ziekenhuisopnames, het aantal opnames op de intensive care en op de sterfte?
 2. Wat is de werkzaamheid van het vaccin op de langere termijn, in dit geval een termijn langer dan twee maanden?
 3. Wat is de veiligheid van het vaccin op de langere termijn [] ?
 4. Wat weten we over zeldzamere maar wellicht potentieel ernstige bijwerkingen, zoals bijvoorbeeld auto-immuunaandoeningen, die ook op de langere termijn nog kunnen optreden en waarvoor dit onderzoek niet de vereiste duur en niet de vereiste power had?
 5. Is het vaccin in staat om de keten van transmissie te doorbreken [] ?

Feit is dat we de antwoorden op deze vragen niet weten.

Nog een paar rake opmerkingen

Dit impliceert dat men voornemens is om ook de placebogroep te vaccineren. Als men dit doet, is daarmee definitief de kans verkeken om eventuele ernstige bijwerkingen definitief toe te schrijven aan het vaccin. Dit dient rechtstreeks het belang van de producent van het vaccin, in het kader van eventuele aansprakelijkheid, ook al heeft men deze aansprakelijkheid neergelegd bij de nationale overheden. .

Ik ben dan ook ronduit verbijsterd dat bij een dergelijke uitermate lage Infection Fatality Rate in deze leeftijdsgroepen, Pfizer/BioNTech blijkbaar toestemming heeft gekregen van de verschillende autoriteiten om kinderen in onderzoeksverband te vaccineren met een experimentele vaccin dat, zoals gezegd, nog niet eerder werd toegepast.  ]

 

3  Is vaccineren onder de huidige omstandigheden ethisch verantwoord? Zorgen van huisarts Jan Vingerhoets
Drie delen, met in 3

Als ik even heel goed tot me laat doordringen dat mensen min of meer gedwongen worden een vaccin te nemen waarover ook onder medici nog zoveel vragen zijn, dan komt alles in mij in opstand. Nog nooit in mijn 27 jarige praktijk heb ik iets gedaan tegen de wil van een patiënt, met uitzondering van wilsonbekwame patiënten die een gevaar vormden voor zichzelf []. De zelfbeschikking van de patiënt staat boven alles. De verplichting om zich te laten vaccineren is er formeel niet, maar in de praktijk wel. Dit soort mistigheid past niet in een democratie. En dat gezegd hebbende, wordt het tijd om over de grenzen van de geneeskunde heen te kijken, want ons beroep brengt ook een maatschappelijke verantwoordelijkheid met zich mee.

De meeste dokters willen zich liefst buiten de politiek houden en ik ben geen uitzondering daarop. Maar nu voelt het als onontkoombaar om verantwoordelijkheid te nemen, voor mij voelt het nu bijna als wegduiken om dat niet te doen. Het was de realisatie van die verantwoordelijkheid die me er tientallen jaren geleden al toe bracht om actief te worden binnen de medische beroepsgroep van Amnesty International, een organisatie die zich inzet voor het respecteren van mensenrechten. We werkten met name voor slachtoffers van regimes die het met die rechten en met de democratie niet zo nauw namen. De parallel met dat werk dringt zich nu aan me op – en dat is schokkend. Geleidelijk aan dringt het besef door: er staat meer op het spel dan de volksgezondheid.