Advies College voor de Rechten van de Mens over coronapas/2G: Ja mits

Laatste verbetering 17 november 2021

Eén zin in de opvatting van het College voor de Rechten van de Mens duidt op een juiste blik:

Het College is vooralsnog van mening dat de maatregelen zoals beschreven in deze wetsvoorstellen buitenproportioneel zijn in het licht van de huidige coronasituatie, en hun noodzaak onvoldoende onderbouwd.

Maar verder is hun advies te slap, het komt neer op Ja, mits.

Bij voorbeeld: ze geven voorwaarden voor de coronatoegangsbewijzen in het onderwijs:

  • ‘gratis, snel en gemakkelijk verkrijgbaar’
  • privacy zorgvuldig gewaarborgd
  • moet toezien op tijdelijkheid
  • onderwijs moet toegankelijk blijven voor studenten met een beperking of chronische ziekte.

Voor 2G zijn de eisen (ingekort citaat)

  • Duidelijk moet zijn wanneer er precies sprake is van een ‘hoogrisico-omgeving’, hoe lang het aangescherpte beleid van kracht is en wanneer het niet meer nodig is.
  • Duidelijk maken in welke omstandigheden een uitzondering kan worden gemaakt.
  • specifiek en per mensenrecht uitleggen wat de inperking van dit recht rechtvaardigt;
  • in de communicatie rondom het 2G en 3G-beleid expliciet aandacht besteden aan de positie van mensen die vanwege ziekte of een beperking niet gevaccineerd kunnen worden, en ook rekening moet houden met mensen met een beperkte kennis van de Nederlandse taal.

Dat zijn simpele vinkjes. Snapt het college nog niet hoe het regime de tijdelijkheid ‘waarborgt’ ?

Het lijkt erop dat ze het grote beeld* niet (willen) zien en alleen denken aan hun vertrouwde opdracht: discriminatie van minderheden tegengaan.

* Het is absurd dat iedereen, dagelijks een pas moet tonen voor school of werk.