Asymptomatische verspreiding niet aangetoond

Vanaf het begin wilden de autoriteiten het idee verspreiden dat iemand die geen gezondheidsklachten heeft toch anderen kan infecteren. Dit is een grote ommekeer in de geneeskunde want sinds het begin der tijden zag men alleen patiënten als besmettelijk, mensen met klachten en onder behandeling. Zij blijven uiteraard in huis of in een hospitaal, zodat de verspreiding beperkt blijft.

De omkering schreeuwt om harde bewijzen, en die ontbreken.

Artsen hebben de ommekeer veroordeeld maar verder nam bijna iedereen dit voetstoots aan. Er werd getwist over alle onderdelen van het coronavirus-verhaal, maar niet echt over het basisidee.

Want dat is het. Als de geïnfecteerden (nog) niet herkenbaar zijn, dan is iedereen gevaarlijk.

Gezond verstand op reces ?

Er is steeds meer bewijs dat alleen mensen aan het woord komen die hun gezond verstand hebben verloren of uitgezet: heel zorgwekkend.

Bewind, Kamerleden, duiders en presentatoren zitten angstvallig op 1 lijn: steun voor het beleid en verbazing plus afkeer over degenen die stout  zijn geweest.

Bewijs ontbreekt; geen grond voor maatregelen

Het coronabeleid rammelt op alle niveaus:

  • Te kort schietende kennis over (preventie van) besmetting , behandeling en ziekte (wat is het verschil met griep)
  • Maatregelen zijn onderling tegenstrijdig, overlappend, soms ridicuul en ze kunnen op meerdere manieren opgevat worden;
  • Geen afweging tussen (strijd tegen) het coronavirus tegenover de hele gezondheidszorg, het samenleven, de rechtstaat en de economie.

Op al die punten kun je het beleid verwerpen. In dit bericht bekijken we het juridisch.

Voor alle coronamaatregelen geldt: er is geen basis in de realiteit.

  • De PCR-methode toont geen besmettingen aan;
  • De mediaan-leeftijd bij overlijden is bij CoViD-19 rond 81 jaar, dit is gelijk aan de waarde voor alle Nederlanders.

Hoeveel helden zijn gevallen in de strijd tegen CoViD-19 ?

Na 9 maanden kunnen we de balans opmaken van de slachting die het coronavirus heeft aangericht onder de helden in de frontlinie: de zorgmedewerkers.

In de sector zorg en welzijn werken 1,2 miljoen mensen (buiten jeugdzorg en kinderopvang).

In het ziekenhuis opgenomen (in het bed i.p.v aan het bed): 700, dat is 1 op de 1700.

Overleden (met, door?) CoViD-19:

18

dat is 1 op 66.667. Wat mij betreft geen monument of herdenking waard. Geen wonder dat we van de dominante media heel weinig horen over deze sterfte.

Hoeveel van de 1,2 miljoen sterven gemiddeld per jaar? We weten dat 0,14% van de 65-minners dood gaan. Bij de beroepsbevolking is de waarde hoger, zeg 0,25%. Van alle zorgmedewerkers overlijden er 3-duizend.

Het RIVM (in Epidemiologische situatie COVID-19 08-12-2020):

Van alle 1000 overleden COVID-19 patiënten in de leeftijd van 18 t/m 69 jaar was 1.8% een zorgmedewerker. Van alle Nederlanders tussen de 18 en 69 jaar werkt zo’n 11% als zorgmedewerker.

Ook hieruit blijkt dat de zorgmedewerkers goed beschermd waren en/of gezond zijn. En/of dat het geen killervirus is.

Veel minder relevant (want PCR is geen test maar een methode): 71-duizend positief getest, dat is 1 op de 17 zorgmedewerkers.

FvD maakt coronabeleid en vrijheid inzet van verkiezingen en wordt de grootste partij

Dit is misschien de belangrijkste tweet van het jaar

Begin november besefte ik dat de verkiezingen over het coronabeleid zullen gaan, als een of meer partijen dat beleid ferm afwijzen. Die partijen krijgen in maart minstens een kwart van de kiezers achter zich. Het aantal kiesgerechtigden dat in maart -weer- contact heeft met het gezond verstand -en dus coronasceptisch is- valt nu niet te voorzien, het kan ook een-derde zijn.

De ware oorzaken van dode-hoek ongevallen

Het draconische corona-beleid is -veel- meer van hetzelfde: tunnelvisie, éen belang voorop en de rest negeren, niet luisteren naar andere meningen; zo zorgt bestuurlijk Nederland voor schade en slachtoffers.

Het onvermogen om de ware oorzaken van dode-hoek ongevallen te zien is een voorbeeld. Getalsmatig klein maar toch. Door een bericht over een slachtoffer moest ik een pagina uit 2008 hierover bewerken en plaatsen.

Javabrug van de baan

De commissie Oeververbindingen Rijkswateren Amsterdam presenteerde medio december zijn eerste visienota en hield op 30-1 een presentatie/discussie-avond.

Het is positief dat de Javabrug afgewezen wordt. Die brug zou onder andere de verplaatsing van de Passenger Terminal noodzakelijk maken. De PTA ligt er nu goed.

Conclusies:

  • De toekomst is aan de veerponten: nieuwe routes en vlotter uit/instappen.
  • Het stadsbestuur bedenkt en steunt eensgezind* onrealistische plannen; we hebben een andere nodig.

Lees “Javabrug van de baan” verder

Snel en de toeslagenaffaire

De stelling bij Spraakmakers/ stand.nl vandaag: Het optreden van Snel geeft vertrouwen in een goede afhandeling van de toeslagenaffaire.

(17% eens, 700 stemmen)

Mijn reactie:

< Hopelijk krijgen alle slachtoffers hun compensatie qua geld. Op morele of politieke genoegdoening wachten zij tevergeefs, zij horen niet ‘Wij horen niet in deze functies te zitten; schenk ons vergiffenis’ of zoiets. Snel zal hierin zeker te kort schieten.

Is de staatssecretaris de baas, of de ambtenaren ?

Het is nodig om het ontslag van ambtenaren veel makkelijker te maken, ook aan de top. Consequenties voor de pensioenrechten overwegen.

Ruimer gezien: Waarom moeten ouders zelfs hun kinderen uitbesteden, waarom moeten kinderen opgevangen worden door bedrijven, niet door mensen in de buurt ? Waarom moeten beide ouders werken, waarom hebben zij onvoldoende geld ?

Nog iets over Menno Snel:

Werd lid van D66 net voor zijn benoeming tot staatssecretaris. „Hij stemde al wel op ons”, zei Pechtold.

Op zijn 33e trad hij aan als plaatsvervangend directeur-generaal fiscale zaken op het ministerie van Financiën. Hij werkte 14 jaar bij dat ministerie. Mijn vraag Wie is de baas is dus niet goed geformuleerd. Hij is een van hen, en dat zie je op veel zo niet alle departementen. De vierde macht blijft de baas, omdat de meeste TK-fracties aan die kant staan. >

Op 4 december verwierp de Tweede Kamer een motie van wantrouwen tegen de staatssecretaris. De motie kreeg steun van SP, PVV, PvdA, PvdD, 50PLUS, DENK, FVD en Van Kooten ; 85 tegen 46 stemmen.

Update: Snel diende zijn ontslag in op 18 december.

Petitie voor minister Schouten

Uit de e-mail van cultuur onder vuur over de aanval op de boeren en de petitie aan landbouwminister Carola Schouten.

Teken hier

[tussen haken mijn aanvulling]

De minister, de groene maffia, gewelddadige dierenactivisten: iedereen heeft het op de [kleine] boeren gemunt. En op hun privé-bezit.

Alleen mensen zoals u en ik, de gewone man en vrouw, staan nog achter hen. Binnenkort ga ik hier zelfs de straat voor op.

Boeren zijn het fundament van onze economie. Zij voeden niet alleen ons, Nederlanders, maar nog veel meer mensen.

Zij hebben van ons kleine landje de tweede landbouwnatie ter wereld gemaakt.

Zij bezitten in ons land dan ook twee derde van de grond. Precies dit geeft scheve ogen bij linkse milieu-activisten [en de 1 promille]. Zij maken de boeren zwart als de grote ‘vervuilers’.

Als de regering hier slaafs in meegaat, zal dit linkse activisme [eerst] onze boeren onteigenen en wurgen. De stikstofpolitiek is de nieuwste stok om de boer te slaan. Dit moet ophouden!

Schouten moet juist pal staan voor de boeren en de stikstofpolitiek overboord zetten. Het is erop of eronder voor de boeren.

Alle deskundigen bevestigen dat de huidige rampzalige politiek een enorme impact op de boeren gaat hebben. En op ons allemaal.

Er gaan steeds meer alarmbellen af over de milieupolitiek van Rutte III: het gasverbod, de verlaging van de maximumsnelheid, nu weer het wurgen van het boerenbedrijf.

Allemaal omdat het ‘moet’. Omdat het niet anders zou kunnen. Hoe heeft ons land zich dan zo in de hoek geverfd ?

TEN EERSTE: politiek en media voeren het milieubeleid graag op als resultaat van ‘wetenschappelijk onderzoek’. Maar alleen voor zover dat in hun kraam te pas komt.

De strategie is duidelijk. Hoewel het hun vak is, houden politici eigenlijk niet van debat. Zij vinden het veel prettiger om hun ideeën en ideologieën zonder debat door te voeren.

Wat is makkelijk dan oppositie tegen vermeende ‘wetenschap’ als buiten de orde te verklaren? Als irrationele ‘ontkenning’. Zodat je je politiek zonder weerstand kunt uitvoeren?

We hebben die tactiek gezien bij het CO2-debat. Wie denkt dat het klimaat niet wezenlijk opwarmt, of zelfs maar dat het zo’n vaart niet loopt, werd meteen als ontkenner gedemoniseerd.

We zien dit patroon terugkeren bij de stikstofpolitiek, waar onze boeren nu op grote schaal slachtoffer van dreigen te worden.

De boeren zijn het eerste slachtoffer. Maar zij niet alleen. Het verdwaasde regeringsbeleid legt ook huizenbouw en wegenaanleg stil. De eerste faillissementen zijn al een feit.

De VVD, ooit de partij van ‘blij dat ik rij’, gaat nu voorop [nou …] om de maximumsnelheid te verlagen: ‘Heel Holland honderd!’

Allemaal vanwege het zogenaamde stikstofgevaar!

TEN TWEEDE: Het vermeende probleem zijn de stikstofverbindingen. Die worden vooral in de veeteelt uitgestoten. Zij verwaaien en kunnen terecht komen in natuurgebieden.

Doen ze daar kwaad? Dat is maar hoe je het bekijkt. Ze verrijken namelijk de bodem waar dat niet de bedoeling is. Volgens sommigen althans.

Vaak gaat het hier juist “om de minst natuurlijke natuur van Nederland”, legt wetenschapsjournalist Rypke Zeilmaker uit. [lees zijn blog !]

De bos en heide die wij als ‘natuur’ ervaren, zijn in feite “roofbouwrestantjes”. Wat wij natuur noemen in Nederland, zijn “uitgeboerde” en afgekeurde landbouwgronden, vervallen tot stuifzand en heide. Dat kun je alleen maar met allerlei kunstgrepen zo houden, want anders bouwt de natuur zich daar vanzelf weer op.

Stikstof helpt daarbij. Maar dat wil de groene maffia niet. Die wil alles precies zo houden zoals het de vorige eeuw was.

TEN DERDE: Erger nog, Nederland heeft tal van dergelijke lapjes aangewezen als zogenaamd Natura 2000 natuurterrein. Volgens EU-wetgeving is dat onomkeerbaar en nu zitten we eraan vast.

Van deze combinatie van ondoordacht eco-hobbyisme [het is meer dan een hobby] en starre EU-juristerij dreigen onze boeren nu het slachtoffer te worden.

Via diplomatieke achterkamertjes is Nederland deze verdragsverplichtingen stilletjes aangegaan, waarop de groene maffia zich nu met succes beroept.

Waarom laten premier Rutte en minister Schouten zich voor dit karretje van Jesse Klaver spannen? Sinds wanneer voert een regering de agenda van de oppositie uit? [omdat het geen echte oppositie is]

“Dat je de strengste milieu-eisen opwerpt voor slechts een beperkte natuurselectie” verstopt Rutte III zich “achter gebabbel over ‘Europese verplichtingen’”, aldus Zeilmaker.

Het is zelfs mogelijk dat de zeldzame plantjes die men zo graag wil behouden, het veel beter zouden doen met wat gratis aangewaaide stikstofbemesting.

“Met elk nieuw plan om klimaat te redden, lijkt Den Haag de burger verder van zich te vervreemden”, schrijft De Telegraaf.

Wie denkt bovendien dat het met het ‘oplossen’ van het stikstofprobleem afgelopen is, heeft het mis. Dat zegt scheikundige dr. Jaap Hanekamp in dezelfde krant.

“Dit gaat niet meer weg. Volgend jaar vinden we een nieuw ‘gevaar’, en dan nog één en nog één.” Er komt geen eind aan de vermeende milieurisico’s.

Deze scheikundige concludeert echter ook dat we niet eens in staat zijn de werkelijke neerslag van stikstof te meten [!!]. Hanekamp: “Dan weet ik genoeg. Als samenleving zijn we gek geworden dat we het acceptabel vinden dat dit gebeurt.”

Hanekamp was aan de lijn bij stand.nl over ‘De lage PFAS-norm was paniekvoetbal van het kabinet’ (29-11, Radio1). Ik schreef toen

Mijn mediamoment: (presentator) Carl-Johan de Zwart onderbreekt prof. Hanekamp met felheid toen deze er op wees dat het pfas-beleid zal leiden tot slechtere gezondheid bij werkloos geworden bouwvakkers. Dit relevante punt legde hij dus niet voor aan mevrouw Kröger van Groenlinks.

Een ander zegt: “Er ís geen stikstofcrisis in natuurwetenschappelijke zin. De crisis is puur boekhoudkundig, rekenkundig, ambtelijk, juridisch.”

Dan is er de arrogantie van ‘klimaatwetenschappers’. Zij hebben zich lang gedragen als wetenschappers die andere wetenschappen overbodig maken, schrijft commentator Syp Wynia.

Maar “die tijd is voorbij. Biologen, economen en ingenieurs durven uit de kast te komen.” Eindelijk komen de echte deskundigen aan het woord.

Ook de grote ondernemersorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland waarschuwen voor een banenverslindende recessie als gevolg van de knettergekke stikstofpolitiek

“De netto toegevoegde waarde van de landbouw is 43 miljard euro”, benadrukt LTO-voorzitter Marc Calon. “En nu stokt de veehouderij. Hetzelfde gebeurt met woningbouw en infrastructuur. Dit kost miljarden!”

“Het is alsof de politici in een ivoren toren bivakkeren van juristerij en natuurfundamentalisme.” En tegen Rutte III: “Kom daaruit!”

Met deze rigide stikstofpolitiek brengt Nederland niet alleen zijn boeren, maar uiteindelijk zichzelf om zeep. Calon: We zijn “een tunnel ingelopen waarvan we wisten dat die aan de andere kant zit dichtgemetseld. Er is maar één uitweg, en dat is de weg terug.”

Wanneer de milieuactivisten en de EU hun zin krijgen, is het met het boerenbedrijf in Nederland snel gedaan.

Het CDA, ooit boerenpartij bij uitstek, pleit ervoor onze tweede positie op de wereldranglijst maar op te geven. Ook in het CDA zelf breekt daarover heibel uit. “CDA is D66 geworden”, klaagt een partijprominent.

Tunnel voor fietsers en voetgangers onder de IJburglaan

Er komt een ongelijkvloerse onderdoorgang (sic) voor fietsers en voetgangers onder de IJburglaan. Al in 2021/2022.

Deze tunnel staat niet in het Mobiliteitsplan Zeeburgereiland en IJburg uit 2018; papier blijkt geduldig.

De tunnel is beter dan niets, maar slechter dan de door mij voorgestelde autotunnel, voor alle verkeersdeelnemers.