Hof PT: Geen quarantaine op grond van PCR-test

[Het verhaal achter het punt quarantaine]

Op lockdownsceptics staat positief nieuws.

Op de Azoren werd een groepje van vier mensen door de gezondheidsautoriteit besmettelijk verklaard en een gevaar voor de volksgezondheid. Want een van hen testte positief. Ze moesten in quarantaine maar maakten bezwaar. De rechtbank vonniste dat de beschikking van de gezondheidsautoriteit onwettig was, en vervolgens bevestigde het Hof van beroep die uitspraak (11-11).

Het Hof kwam met een nieuw argument.

Een medische diagnose is een medische handeling waartoe alleen een arts wettelijk bevoegd is, en waarvoor deze arts als enige en volledig verantwoordelijk is. Geen enkele andere persoon of instelling, inclusief overheidsinstantie of rechtbank, heeft een dergelijke bevoegdheid. Het is niet aan de regionale gezondheidsautoriteit van de Azoren om iemand ziek of een gevaar voor de gezondheid te verklaren. Dat kan alleen een arts. Niemand kan bij decreet of wet ziek worden verklaard of een gevaar voor de gezondheid zijn, noch als automatisch administratief gevolg van de uitkomst van een laboratoriumtest, wat er ook gebeurt.

Verder zegt het Hof dat elke diagnose en (voorgestelde) behandeling door een niet-gediplomeerde persoon tegen de wet indruist.

We mogen mensen niet tot ‘gevallen’ verklaren, en zeker niet tot patiënten, alleen op grond van testuitslagen.

[update 2 feb.: Er staat nu een bekentenis op de RIVM-site

Niet iedereen die positief test, noemen we een patiënt. Deze term wordt gebruikt voor mensen die zo ziek zijn dat ze moeten worden opgenomen in het ziekenhuis of voor mensen die zo ziek waren dat zij zijn overleden. Niet iedereen met een positieve uitslag wordt zo ziek dat zij opgenomen moeten worden in het ziekenhuis. Veel mensen krijgen slechts milde klachten of zelfs geen klachten.
In het verleden noemden wij mensen met een positieve uitslag wel patiënt. Dit hebben we inmiddels aangepast in onze uitingen. ]

Ik ga er van uit dat de meeste ‘gevallen’ niet door een huisarts onderzocht worden. De vier in Portugal werden niet onderzocht door een arts.

Wat ligt hier achter? Het verzinsel dat iedereen besmettelijk kan zijn, ook zonder enige klacht. Dat leidt tot de koers a) volledige isolatie of lockdown of b) positief getest of komend uit onveilig gebied? Dan in quarantaine.

In die opzet wil het regime niet dat een arts een diagnose stelt, die moeten er buiten blijven.

Het verzinsel zet de geneeskunde op z’n kop. Zoals gezegd op een andere ibop-pagina

Doorgaans zet je de zieken in quarantaine. We hebben nog nooit meegemaakt dat gezonde mensen ook in quarantaine moeten.

 

Het Hof stelt ook dat de PCR-test geen bewijs levert voor een infectie met het SARS-CoV-2 virus.

Het Hof concludeert

Gezien de hoeveelheid wetenschappelijke twijfel – van experts, dwz degenen die er toe doen – over de betrouwbaarheid van de PCR-tests, gezien het gebrek aan informatie over de analytische parameters van de tests, en bij gebrek aan een diagnose van een arts over het bestaan van infectie of risico, kan deze rechtbank nooit bepalen of C inderdaad drager was van het SARS-CoV-2-virus, of dat A, B en D een hoog risico liepen om eraan te worden blootgesteld.”

 

Eerder had het Portugal’s hoogste rechtbank een besluit van het regio-bestuur van de Azoren onwettig verklaard. Het is vrijheidsbeneming om elke passagier die op een luchthaven landt 14 dagen in quarantaine te plaatsen.

(Momenteel (eind nov.) is voor de Azoren en Madeira een negatieve coronatest vereist die niet ouder is dan 72 uur.)

Het verslag komt van een hoogleraar uit Portugal, die anoniem wil blijven. Zij -of hij- meent dat de reden voor deze spaken in de staatsraderen ligt in hun ervaring met een dictatuur.

Met Spanje en Griekenland is Portugal een van de weinige landen in het zogenaamde Westen waar nog genoeg mensen leven om te weten hoe een dictatuur er uit ziet. Ons aantal neemt af, aangezien je minstens 60 moet zijn om de revolutie van 1974 op een zinvolle manier te hebben meegemaakt. Ik was toen een tiener, en ik herinner me heel goed hoe het dagelijkse leven eruit zag onder censuur, massaal liegende massamedia, politiegeweld, willekeurige detentie in naam van het ‘nationaal belang‘, enz. – al die dingen die ik hoopte nooit meer hoeven te ervaren, maar dat het huidige Covid-klimaat heel, heel levendig naar voren heeft gebracht. Toch is het misschien wel juist omdat zulke dingen in mensenheugenis zijn gebeurd dat onze regering minder hardhandig is geweest over de pandemie dan de meeste andere in Europa. En misschien is dat ook de reden waarom onze hoge rechtbanken uitspraken hebben gedaan met mogelijk verwoestende gevolgen voor het huidige Covid-verhaal. Portugal is een klein land maar maakt deel uit van de EU en wat hier gebeurt is dus van internationale betekenis.

Oorzaken van de polarisatie rond het coronabeleid

Hoe kan het zijn dat de meerderheid van de bevolking en bijna geheel bestuurlijk Nederland gelooft dat de pest rondwaart en dat bizarre maatregelen nodig zijn ?

Eerst mijn handreiking en advies, vooral bestemd voor degenen die het coronabeleid steunen. De kern staat onder In het algemeen.

Dan: dolle maatregelen zonder onderbouwing, waar hebben we dat eerder gezien ?

Daarna de analyses van Mattias Desmet en van Tim Foyle.

 

Op 2-11 schreef ik dit voor de Spraakmakers-community van Radio1 (alleen voor leden) op de stelling
Minister Hoekstra moet zijn poot stijf houden rondom de staatssteun aan KLM.

Misleidende stelling: we hebben de ‘keuze’ tussen KLM failliet* met of zonder belastinggeld en loon-ingrepen.
We moeten de oorzaak vinden en dat is makkelijk: de regeringen hebben de luchtvaart en (andere sectoren) de doodsteek gegeven met hun maatregelen. En dat zonder reden; sinds maart is duidelijk dat het om een aandoening gaat in de categorie griep-verkoudheid, die in behoorlijk wat landen geen oversterfte gaf.
Makkelijk voor sommigen, maar de KLM-top, de bonden, de redacties en het publiek zoeken niet en vinden niet.
KLM en bonden (en iedereen): dat komt ervan als je meezwemt met de stroom en verzuimt om de waarheid te achterhalen in het begin.
Het is spannend om te zien wanneer (niet ‘of’) men de ware toedracht gaat zien: voor af na het faillissement. []

* Of gedecimeerd.

André K. reageerde

ik begrijp niet hoe die [virusontkenners] zoals jij, in staat zijn om te denken dat al die artsen en biologen etc. wereldwijd samenspannen om ons te laten denken dat  dit iets anders is dan een gewoon griepje; ga eens naar een ziekenhuis en vraag de medewerkers die zich uit de naad werken waarom ze meegaan in die onzin, zoals jij dat ziet. Of is die Willem een afgezant van de enige waarheid en zijn al die anderen onnozelaars? Wat voor belang heb jij er in om zulke onzin te verkondigen. Door wie wordt jij betaald?

Dit is mijn antwoord, bewerkt voor ibop.

Beste André [], lieve mensen,

Op jouw stuk:
Er zijn talloze medici die individueel of gezamenlijk heftig protesteren tegen de coronawaan, zie docs4opendebate.be (hier ontbreekt samenterugnaarnormaal).

Virusontkenner? Het verschil tussen griep en CoViD-19 -qua symptomen, verloop en remedie- heb ik nog niet exact in beeld.
Ik zou graag zorgmedewerkers spreken, maar vermoedelijk zitten zij vast in een van de twee kampen.
Is Willem Engel volgens jou de enige of heersende scepticus ? Dan is de strategie geslaagd.

Ik verkondig geen onzin maar de waarheid (bij benadering natuurlijk) ten behoeve van het algemeen belang. Dat doe ik op grond van honderden uren studie. Ik word niet betaald, en jouw insinuatie vergeef ik je. Waarschijnlijk komt het voort uit gebrek aan argumenten. Hetzelfde geldt voor de veel geziene  wens die neerkomt op krijg de covid en krijg geen behandeling.
Besef even dat sceptici mentale en morele tegenwind -of erger- krijgen dus waarom doen we het ?
Wij hebben iets anders dan een meningsverschil want jullie geloven het verhaal zonder onderzoek en de sceptici kijken er kritisch (soms wetenschappelijk) naar.

In het algemeen

Heus ik vind het naar om te zien hoe veel mensen het warrige verhaal over het coronavirus accepteren. Naar voor hen en voor Nederland.
Het is het gevolg van een lang lopende afbraak van normen, gezond verstand, religie en mannelijkheid in de westerse wereld.
Gezond verstand is het goed luisteren naar hetgeen hart en hoofd je ingeven, dus het combineren van ratio en gevoel.

Een onderdeel is kritisch denken: nagaan, onderzoeken hoe het werkelijk in elkaar steekt. Juist dat verdween, ook of vooral bij de lang-opgeleiden die de dienst uitmaken in politiek , wetenschap, media en economie.
Zo werd het mogelijk dat een knullig verhaal over klimaatverandering en energietransitie dominant werd. Het klinkt en voelt goed, verder geen vragen.
Jullie zijn dus arm-van-geest gemaakt. En het is eenvoudig om goedgelovigen bang te maken. Er schijnt een pandemie te zijn. We horen elke dag op elk kanaal dezelfde waarschuwing, hetzelfde verhaal. Als je dat voor waar aanneemt zonder reflectie en onderzoek dan ben je arm van geest.

Een element van de afbraak is de opkomst en dominantie van de verleidelijke gedachte dat we lief moeten zijn voor elkaar. In deze wereld is dat een enorme opsteker voor mensen met kwaad in de zin; wie houdt hen tegen, wie durft niet lief te zijn ? In de te lieve wereld roept kritiek weerstand op; begrijpelijk maar onterecht en levensgevaarlijk.
Goed-klinkende plannen vanuit de overheid (goedgekeurd door de media en overheidsorganen) worden omarmd, want dan werken we samen tegen x. Dat voelt goed, dan sta je aan de goede kant. Dwarsdenkers staan vanzelf aan de foute kant. Strategie geslaagd, ‘samen’ naar de afgrond, met de echte machthebbers op afstand.
Ook bij klimaatverandering en andere thema’s was het ‘denken’ gelijkgeschakeld, de hoofdlijn, de boodschap stond van meet af aan vast. Het coronawanbeleid is -veel- meer van hetzelfde.
Begrijp dat dit een uitgestoken hand is, we staan aan dezelfde kant. Onze vijanden zijn de -meer of minder zichtbare- machthebbers die een relatief onbeduidende ziekte aangrijpen voor de rappe ontwrichting van de maatschappij*. Ook die cijfers liegen niet.

Iedereen krijgt een voorwaardelijke schouderklop. Als je je verenigt met de winnende groep dan hoor je van mij geen ‘zie je wel’. Ik wens iedereen persoonlijke groei.
Beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald.

Hoopvol,
Stefan Langeveld

* Complot of massavorming ?

Dit staat niet vast, het is ook mogelijk dat de machthebbers bevangen zijn door de massavorming. Dat ook hun blik vernauwd is. Ze grepen instinctief de gelegenheid om de redders des vaderland te worden. De strijd tegen de Pandemie leiden, wie wil dat niet ?

De Westerse wereld heeft een groot tekort aan zingeving, er is een spirituele droogte. Is er iets om je enthousiast voor in te zetten ? Het klimaat beschermen is een hoger doel dat uiteindelijk te weinig mensen aansprak. De angst voor en de strijd tegen corona zijn ingrijpender.

 

Gelijkenis klimaatverandering – CoViD19

Er is veel gelijkenis tussen klimaatverandering en CoViD-19.

 1. Het verhaal leunt op modellen die kwalitatief slecht tot matig zijn;
 2. De keten van oorzaak-gevolg roept veel vragen op, op veel punten ontbreekt het bewijs,
 3. De theorie en veel maatregelen druisen in tegen het gezonde verstand;
 4. De veroorzaker is onzichtbaar voor de bevolking en alleen met instrumenten meetbaar;
 5. Het is een wereldwijde kwestie, bijna alle regeringen ‘doen mee’;
 6. Het beleid wordt aangestuurd door wereldwijde organisaties en regeringen, het komt van boven;
 7. De regeringen handelen uit voorzorg; we weten niet zeker hoe het zal verlopen maar we moeten handelen;
 8. De voorspelde ramp blijft uit, toch houdt men aan het doemscenario vast;
 9. Er is in een vroeg stadium grote eensgezindheid over het beleid, in de wetenschap, de media en de politiek;
 10. Veel wetenschappers en sommige politici zijn kritisch maar die komen nauwelijks aan bod in de massamedia, de instituten of de politiek;
 11. Iedereen draagt bij aan het probleem en moet bijdragen aan het oplossen;
 12. Een flinke meerderheid van de bevolking en de ondernemers is overtuigd door het verhaal en keurt de maatregelen goed;
 13. Nieuwe wetten: crisis- en herstelwet en klimaatwet – noodverordeningen & spoedwetten;
 14. Nieuwe fondsen en verdienmodellen; slecht bestede miljarden; extra lasten voor de burgers; de economisch kwetsbaren zijn het slechtst af; iedereen betaalt mee en een kleine groep profiteert;
 15. De meeste maatregelen zijn hinderlijk of schadelijk voor burgers en bedrijven, sommigen profiteren ervan maar het saldo is negatief; alle maatregelen samen gaan de maatschappij ontwrichten.Veel coronasceptici lijken verrast door het dolle karakter van de c-maatregelen; zij vergeten dat te vergelijken met de klimaatmaatregelen.
  Meer en minder prominente strijders voor klimaatbehoud menen dat we een andere, duurzame economie nodig hebben, en een energietransitie. Die revolutie hapert, zie de u-bocht bij biomassa, de geringe animo voor warmtepompen en elektrisch autorijden, de obstakels voor van-het-aardgas-af. Aan bizarre plannen (green deals) geen gebrek, maar die wijzigen de realiteit niet.

Het klimaatbeleid wordt moeizaam in praktijk gebracht, het coronabeleid wordt met grote meerderheid uitgevoerd en aanvaard.

Mattias Desmet over groepsdruk

(professor klinische psychologie Universiteit Gent) heeft deze mechanismen uitstekend beschreven.
In dit artikel (29-8) gaat het over groepsdruk, hypnose, massavorming, het maatschappelijke verhaal dat immuun wordt voor kritiek, en het willekeurig oppakken, isoleren en ‘behandelen’ van ‘besmette’ mensen.
In dit interview (18-1) gaat het over de psychologische dimensie van de coronacrisis, de lockdown die mensen bevrijdde uit een psychische sleur, de problematische kwaliteit van wetenschappelijk onderzoek, totalitaire regimes in spé die een ‘wetenschappelijk’ discours gebruiken, het verschil tussen dictaturen en totalitaire staten. 
Dit komt hard aan:
Massavorming heeft nog een merkwaardig effect: ze zorgt dat individuen alle egoïstische en individuele drijfveren aan de kant schuiven, of liever, psychologisch veronachtzamen. Op die manier kan men een overheid tolereren die alle persoonlijke geneugten afneemt. Om maar één voorbeeld te geven: horecazaken waar mensen heel hun leven in werkten, worden zonder veel protest gesloten. Of ook: Men ontneemt de bevolking optredens, festivals en ander cultureel plezier. Totalitaire leiders voelen intuïtief aan dat het pijnigen van de bevolking de massavorming op een perverse manier nog meer versterkt. Ik kan dat nu niet helemaal uitleggen, maar het proces van massavorming is intrinsiek zelf-destructief. Een bevolking die door dit proces gegrepen is, is tot enorme wreedheden in staat naar anderen toe, maar ook naar zichzelf. Ze aarzelt absoluut niet om zichzelf op te offeren. Dit verklaart waarom een totalitaire staat – in tegenstelling tot dictaturen – niet kan blijven bestaan. Ze soupeert zichzelf als het ware uiteindelijk helemaal op. Maar het proces kost doorgaans enorm veel mensenlevens.

Tim Foyle: De oorzaak van het blinde vertrouwen in de overheid sociopaten

Deze Amerikaan geeft een prima antwoord op de vraag: waarom blijft de meerderheid vertrouwen op de overheid, ondanks alle signalen van liegen, stuntelen, corruptie en ontwrichtend beleid, en zo fel ageren tegen de ‘complotdenkers’ ?

Hier zijn essay On The Psychology Of The Conspiracy Denier; A closer look at the class that mocks.

Frontnieuws vertaalde het. Fragment:

Het enige wat de sociopaat moet doen om te winnen in het spel is publiekelijk liegen terwijl hij privé samenzweert. Wat is er eenvoudiger? In 2021 is het een roekeloze naïviteit die grenst aan krankzinnigheid om te blijven denken dat de wereld waarin wij leven niet grotendeels door deze dynamiek wordt aangedreven. Waar komt zo’n onbedoeld destructieve impuls vandaan?

Het pasgeboren kind stelt een aangeboren vertrouwen in degenen bij wie het zich bevindt – een vertrouwen dat voor het grootste deel in wezen gerechtvaardigd is.

Mijn aanvulling: sociopaten kunnen hun gang gaan vanwege die grote onwetend-kinderlijke massa.

Noodverordening onwettig & Groep A

De wetgeving en handhaving rond de noodverordening gaan op vele punten fout; hoe langer je leest hoe meer je vindt. Daarom geeft deze pagina geen volledig beeld en is hij niet definitief. Hij is geschreven 1-20 mei.

 

De regering beseft dat de paperclip-noodwetjes ondeugdelijk zijn -alles wat op deze pagina staat weten zij- en werkt nu aan een nieuwe wet volgens een spoedprocedure. We gaan dan zien of het parlement het afstand houden bij voorbeeld in een wet wil zetten, terwijl de epidemie echt voorbij is.

[30-10 Die wet is door beide Kamers goedgekeurd. Een goede analyse is
Spoedwet betekent einde van de rechtsstaat – Wet normaliseert noodtoestand
Door mr. Jeroen Pols]

Gemeente.nu op 27 april zag liever dat de minister in het geheim aan die nieuwe wet werkt ?

Het uitlekken van de spoedwet is alleen iets minder gelukkig. Handhavers hadden de afgelopen dagen al hun handen vol aan uitzwermende Nederlanders. Het nieuws dat het huidige bonnenboekje min of meer in de prullenmand kan, zal het gezag er niet direct groter op maken.

2019-nCoV listig in groep A gezet

[31 oktober – met nieuws]

Eerst een voorbeeld van het listig gebruik maken van een maas in de wet door de regering, met minder gevolgen dan de noodverordeningen.

De minister van VWS heeft al op 31 januari een regeling gepubliceerd waarin het “novel coronavirus (2019-nCoV) wordt aangemerkt als behorende tot groep A, bedoeld in artikel 1 van de Wet publieke gezondheid.”

Met als gevolg

Alle bepalingen van de WPG die gelden voor infectieziekten behorende tot groep A zijn van toepassing op het novel coronavirus.

Terzijde: eind januari was er heel weinig bekend over dit virus. Het is daarom vreemd dat de regering het toen al in de zwaarste categorie zette. De WHO vond het virus destijds niet alarmerend; pas in maart verklaarden zij dat een pandemie mogelijk is.

De minister mocht dit doen zonder instemming van de volksvertegenwoordiging, volgens de WPG (artikel 20). Dat artikel zegt ook dat binnen acht weken na dagtekening van zo’n regeling een voorstel van wet tot incorporatie (opname) van deze regeling in de WPG aan de Tweede Kamer gezonden moet worden. De Kamer moet het bekrachtigen.

Indien het voorstel van wet wordt ingetrokken of door een der Kamers der Staten-Generaal wordt verworpen, wordt de regeling onverwijld ingetrokken.

Deze formulering laat een gaatje open dat door onze regering wordt benut. Er is een wetsvoorstel tot opname naar de Kamer gegaan op 20 februari, de Raad van State heeft advies uitgebracht en de TK-commissie kwam op 18 maart met een kort verslag van het voorbereidend onderzoek.

Maar het wetsvoorstel is niet behandeld, zodat de regeling nog van kracht is en CoViD-19 niet in de WPG staat maar op een inlegvel.

Volgens mij zou dit voorstel in maart een zeer ruime meerderheid hebben gekregen in de TK, dus waarom stelde men het uit ? Corona heeft de hoogste prioriteit. Nu -eind ’20- zouden Kamerleden van deskundigen kunnen horen dat CoViD-19 niet onder A hoort te vallen.

[Recent: Op 27-1 heeft de TK-commissie VWS  besloten om het voorstel niet controversieel te verklaren. Uit de besluitenlijst

• De commissie is nog in afwachting van de Nota nav het verslag.
• Op 26 augustus 2020 is een nota van wijziging ontvangen.

Op 26-1 vroeg ik aan de voorzitter van de Kamer: Waarom heeft de Kamer dit wetsvoorstel nog niet behandeld ? Er  kwam geen antwoord. ]

Waarom zou CoViD-19 op de A-lijst moeten staan ? Dit zegt de WPG over quarantaine:

verblijf van een persoon die mogelijk besmet is met een infectieziekte behorend tot groep A in een door de burgemeester aangewezen gebouw, schip [] in verband met de bestrijding van de gevaren van die ziekte voor de volksgezondheid;

Enerzijds geldt de quarantaine-optie voor mogelijk geïnfecteerden: da’s ruim. Anderzijds moet de burgemeester hen op laten nemen in een gebouw, niet in de woning. Voor huisarrest is de WPG ongeschikt. De regering maakt daarom het beleid buiten die wet om, zo blijft de A-lijst van de WPG buiten beeld.

Arts Elke de Klerk (van de World Doctors Alliance) voert actie om CoViD-19 van de A-lijst te halen. “We weten nu dat het een normaal griepvirus is, en het griepvirus staat niet op de A-lijst.”

Nu de hoofdmoot: de noodverordeningen.

Stand van zaken 1 juni

NRC gaf in een streng commentaar de beboete burger de raad „ga in verzet”.

Op coronaboete.nu een goed overzicht van de situatie

We zien dat dat duizenden burgers op onduidelijke gronden een ‘coronaboete’ opgelegd hebben gekregen. Er gaan vooralsnog echter weinig mensen in bezwaar of verzet*. Het lijkt erop dat nu alleen de mondige of (financieel) draagkrachtige burgers de mogelijkheid kunnen benutten om () in verzet te gaan ().

Het lijkt er sterk op dat vooral zwakkere en minder mondige burgers ten onrechte hun een boete () betalen én ook nog eens aantekening op hun Justitiële Documentatie (strafblad) krijgen. Op deze wijze staat de rechtsstaat ernstig onder druk. Wij doen daarom een oproep aan het kabinet om alle boetes te seponeren en bieden iedereen een laagdrempelige mogelijkheid om in verzet te gaan**.

Klik ook op Steun onze oproep.

*Op 11 mei was 70 keer verzet ingesteld tegen de 7400 strafbeschikkingen, zegt het OM.

In het begin werd 60% van de pv’s teruggestuurd naar de verbalisant met het advies het proces-verbaal aan te vullen, nu is dat 40%. Beide waarden geven aan hoe deugdelijk de handhaving werkt.

** Voor 13 euro ontvang je een handleiding voor het opstellen van een verzetschrift.

Samenvatting van de gebreken

(nummers staan achter de koppen)

 1. De maatregelen (iedereen in quarantaine) druisen in tegen de bedoeling van de WPG (zieken in quarantaine)
 2. De Wet veiligheidsregio’s is voor rampenbestrijding en wordt oneigenlijk gebruikt;
 3. ‘Noodverordening’ komt niet in de wetten voor;
 4. De VR krijgt een bevoegdheid uit de Gemeentewet (bevelen geven) die niet bij de situatie past;
 5. De VR had geen bevoegdheid tot sancties, en kreeg dat middels een spoedwetje;
 6. De VR heeft geen bezwaarcommissie, daarom krijgen de burgemeesters een mandaat om last onder bestuursdwang toe te passen;
 7. De noodverordening bevat bestuursrecht en strafrecht;
 8. Gemeentelijke maatregelen zijn illegaal;
 9. De maatregelen gaan in tegen allerlei principes:
  • niet proportioneel
  • schending van mensenrechten
  • gebaseerd op wankele kennis/wetenschap
  • genomen zonder consultatie en afweging van belangen
  • schending legaliteitsbeginsel: elke overheidshandeling dient te berusten op wettelijke grondslag – zie 2 t/m 7.

De wettelijke grondslag blijkt uiterst wankel. De regering telt listig een paar bestaande wetten en bevoegdheden bij elkaar op. Dat ziet er zo uit

WPG: de minister leidt de bestrijding en kan opdrachten geven aan de voorzitters van de veiligheidsregio.
+ Wet Veiligheidsregio: de VR krijgt bevoegdheden die de burgemeester heeft, oa noodverordening maken.


= De minister kan via de veiligheidsregio’s noodverordeningen opleggen.
+ WvStrafrecht: een voorschrift van de politie overtreden is strafbaar.


= Het overtreden van de maatregelen is strafbaar.

Deze optelling is ongehoord en daarom is er geen grond voor sancties.

Het pakket draconische maatregelen, waar iedereen mee te maken krijgt, berust op drijfzand.

De gemeente, de politie en andere gezagsdragers mogen uitsluitend optreden op basis van geldig recht. Dat is de essentie van de rechtstaat.

Nota bene: drijfzand, ongehoord en geen grond zijn mijn mening. Het parlement kon niet oordelen over deze ‘wetgeving’, bestuurlijk Nederland staat als éen m/v achter de maatregelen en het is aan de rechtspraak om te oordelen over de legaliteit.

Afsluiting stranden illegaal -8

De kustgemeenten willen sinds april te grote drukte op en bij de stranden en recreatiegebieden voorkomen. Dit stuk gaat over de stranden.

Dat in die situatie (mooi weer, buiten, ruimte) de verspreiding niet optreedt en dat de vermeende epidemie toen al afnam maken dit beleid sowieso onzinnig. We kijken nu naar de wettelijke kant van het sluiten van parkeerterreinen en wegen naar de kust met tekstkarren en boa’s.

In Zandvoort is de parkeergelegenheid niet gesloten (in mei), bij onder meer Bloemendaal aan Zee (P1 open sinds 16-5), Noordwijk, Scheveningen, Hoek van Holland, Ouddorp wel.

Aan de VR Kennemerland vroeg ik wat de grond is voor deze maatregelen. Het antwoord kwam hier op neer: de gemeente mag wegen af sluiten op basis van de wegenverkeerswet, in dit geval vanwege de veiligheid: de drukte leidt tot grotere kans op virusverspreiding.

Over de parkeerterreinen geen woord.

Hier mijn vraag aan Bloemendaal (klik erop voor antwoord en vervolgvraag.

Met

de maatregel is genomen door de gemeente [] om bezoekers te verminderen en drukte te voorkomen. Dit besluit is in lijn met het landelijk beleid.

‘In lijn met’ betekent: wij vinden dat we alles mogen, wanneer het past bij het nationale corona-beleid. Zo denkt ‘heel’ bestuurlijk Nederland erover, helaas.

 

Het beginsel is dat wegen niet afgesloten worden. Het kan alleen met een goede reden en dan moet een verkeersbesluit genomen en gepubliceerd worden.

De gemeenten Zandvoort, Bloemendaal, Katwijk en Noordwijk hebben zo’n besluit niet genomen sinds 16-3; andere plaatsen heb ik niet bekeken hier. Zoeken met filter verkeersbord C01 (gesloten verklaring) toont dat alleen de Gemeente Schiedam een verkeersbesluit nam, over de Maasboulevard.

In het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer staat dat de wegbeheerder een weg tijdelijk kan sluiten zonder verkeersbesluit (art. 34a en 35)

ingeval van de uitvoering van werken, opdooi, de doorweekte toestand van een weg [], dreigend gevaar of andere dringende omstandigheid van voorbijgaande aard.

De reden ‘drukte op stranden’ past daar niet in.

Bovendien zegt art. 37 dat een verkeersbesluit nodig is

indien de omstandigheden die tot de [] tijdelijke maatregel leiden van langere duur zijn dan vier maanden dan wel zich regelmatig voordoen.

 

Ook de noodverordening biedt geen grond voor het afsluiten.

Artikel 2.5 zegt dat de voorzitter gebieden en locaties kan aanwijzen waar het verboden is zich te bevinden.

De VR Hollands Midden geeft daar een ongehoorde draai aan en stelt

De volgende parkeerterreinen en aanlegplaatsen [] worden aangewezen als gebied voor eenieder verboden is zich in of met een motorvoertuig of vaartuig te bevinden.

Zo wordt een gebiedsverbod, gericht op personen omgetoverd naar een parkeer- en aanmeerverbod, gericht op voer/vaartuigen. Het parkeerverbod wordt door de burgemeester middels betonblokken preventief gehandhaafd, zie Stapeling verderop. Voor die actie is geen rechtsgrond.

De VRHM vaardigde ook het beruchte bollenvelden-besluit uit.

De VR Kennemerland begaat deze fout (omtoveren) niet, een woordvoerder antwoordde mij

[De wegen zijn] niet afgesloten op grond van (artikel 2.5 van) de Noodverordening COVID-19 van de Veiligheidsregio Kennemerland.

Conclusie: deze maatregelen, de handhaving en boetes hebben geen wettelijke basis, ze zijn illegaal.

Het sluiten van parkeergelegenheid is niet bij wet geregeld denk ik. Maar parkeren is een onmisbare schakel in het wegverkeer en sluiting is vergelijkbaar met wegafsluiting.

Wet Publieke Gezondheid -1

Wat staat in deze wet ?

Art. 6.4*

De voorzitter van de veiligheidsregio draagt zorg voor de bestrijding van een epidemie van een infectieziekte behorend tot groep A [CoViD-19 zit daarin – ten orechte] en is dan bij uitsluiting bevoegd om toepassing te geven aan de artikelen 34, vierde lid, 47, 51, 54, 55 of 56.

Artikel 34 betreft opneming ter isolatie, 47 besmetting gebouwen, 51-56 gaan over luchthavens.

Artikel 7.1*:

In de situatie geeft Onze Minister leiding aan de bestrijding en kan hij de voorzitter van de veiligheidsregio opdragen hoe de bestrijding ter hand te nemen, waaronder begrepen het opdragen tot het toepassen van de maatregelen, bedoeld in hoofdstuk V.

* Door mij leesbaar gemaakt m.n. door inkorten.

Hoofdstuk V gaat over melding door artsen, (gedwongen) opname van geïnfecteerden, Rechterlijke toetsing, Maatregelen gericht op [mogelijk besmette] gebouwen, goederen en vervoermiddelen, Havens en luchthavens (welke voorzieningen zijn daar nodig.

Dat zijn begrijpelijke regels bij een pokken-uitbraak.


Terzijde: de gewone griep valt niet in groep A,B of C, dus niet onder de meldingsplicht en de WPG.

MERS, SARS, pokken en polio zijn A naast CoViD-19. Hier zien een kras verschil tussen griep en corona; is dat gebaseerd op onderzoek ?


Wat de WPG voorschrijft gebeurt beperkt (alleen/vooral melden), terwijl de genomen maatregelen niet in die wet staan.

Een Amerikaanse arts:

Doorgaans zet je de zieken in quarantaine. We hebben nog nooit meegemaakt dat gezonde mensen ook in quarantaine moeten.

Deze idiote omkering bleef vreemd genoeg onopgemerkt. Als je ‘beleid’ maar gek genoeg is, raakt iedereen in verwarring.

Het is wel zo dat ‘waaronder begrepen’ de minister juridisch de ruimte geeft om andere maatregelen te nemen.

‘Noodverordening’ komt niet voor in deze wet.

Hoogleraar Wim Voermans over de WPG in een oproep aan het parlement een eind te maken aan de uitzonderingstoestand:

Maar om het hele land maanden plat te leggen, daar is die wet niet voor. Het hele idee achter de Wet publieke gezondheid is dat je in het uiterste geval via veiligheidsregio’s noodbevelen kunt geven, maar je kunt er eigenlijk geen vrijheidsrechten ‘achter de voordeur van de burger’ mee beperken. Daar hebben we het stelsel van de grondwettelijk gereguleerde uitzonderingstoestand van de Coördinatiewet uitzonderingstoestanden voor. Toch gebeurt dat nu wel. Volgens de Wet publieke gezondheid mag je alleen bij de burger binnen in het kader van een quarantainemaatregel (waarvan dan het OM onmiddellijk op de hoogte moet worden gesteld). Met de model-noodverordeningen die nu worden gemaakt, gaan we nogal wat verder.

Waarom ‘achter de voordeur’ ? De grootste inbreuken geschieden buiten de woningen.

De Wet Veiligheidsregio -2

Op grond van artikel 39 van de Wet veiligheidsregio’s mogen regiovoorzitters toepassing geven aan -onder meer- de artikelen 172 tot en met 177 van de Gemeentewet, met uitzondering van artikel 176, derde tot en met zesde lid.

– 1 Die artikelen in de Gemeentewet 172-177 geven bevoegdheden aan de burgemeester. Omdat dat onvoldoende is bij (boven)regionale rampen worden de regiovoorzitters bevoegd.

[ Terzijde: Het is vreemd dat leentjebuur wordt gespeeld bij de Gemeentewet, in plaats van het opnemen van een aangepast art. 176 in de Wet veiligheidsregio’s. ]

In de corona-situatie is alleen art. 176 bijna relevant:

In geval van oproerige beweging, van andere ernstige wanordelijkheden of van rampen, dan wel van ernstige vrees voor het ontstaan daarvan is de burgemeester bevoegd alle bevelen te geven die hij [] ter beperking van gevaar nodig acht. Daarbij kan van andere dan bij de Grondwet gestelde voorschriften worden afgeweken.

De andere situaties zijn nog minder van toepassing.

Oproer, wanorde, ramp? Er gebeurde van alles, maar dit niet. Bevoegdheden worden niet voor niets gekoppeld aan bepaalde omstandigheden. Het is niet aanvaardbaar dat een kabinet of wie dan ook daarmee gaat marchanderen.

Bovendien: De voorzitter VR is bij uitsluiting bevoegd (art. 39 WVR): de burgemeesters zijn daardoor niet bevoegd, zij moeten slechts geraadpleegd worden over voorgenomen maatregelen. Verderop merken we op dat zij via een mandaat bevoegd raken.

Ook moeten het 3e t/m 6e lid uitgezonderd worden, want daarin staat dat de gemeenteraad de voorschriften moet bekrachtigen in de eerstvolgende vergadering. Deze redelijke bepaling ontbreekt dus bij de noodverordening vanuit de veiligheidsregio; er is geen democratische controle, behalve een verslagplicht achteraf, dat stelt niets voor.

– 2 De wet gaat over rampenbestrijding, crisisbeheersing en geneeskundige hulpverlening bij rampen. Er staat niets over uitbraken, het woord epidemie of volksgezondheid komt er niet in voor. Dat is vreemd gezien artikel 6/7 in de WPG.

Definitie ramp: een zwaar ongeval of een andere gebeurtenis waarbij het leven en de gezondheid van veel personen, het milieu of grote materiële belangen in ernstige mate zijn geschaad of worden bedreigd []

De noodverordening 3-6

Laurent Staartjes schreef hier uitvoerig over.

‘Noodverordening’ komt niet voor in de wet- en regelgeving**

De autoriteiten zeggen dat artikel 176 van de Gemeentewet de noodverordeningen regelt.

Dit artikel zegt dat bij rampen de burgemeester algemeen verbindende voorschriften kan geven die ter handhaving van de openbare orde of ter beperking van gevaar nodig zijn. Daarbij kan van andere dan bij de Grondwet gestelde voorschriften worden afgeweken.

Noodverordening is binnen bestuurlijk Nederland gekoppeld aan het mandaat van de burgemeester, niet de voorzitter van de veiligheidsregio.

De burgemeester is niet bevoegd bij verordeningen die niet door hem of haar binnen zijn/haar gemeente zijn vastgesteld.

De bevoegdheid tot bestuursdwang of last onder dwangsom staat [] niet in de Wet op de Veiligheidsregio’s. Dat betekent dat het opleggen van een dwangsom of bestuursdwang niet mogelijk was, tot 16 april. Toen werd dit tekort opgeheven middels artikel 34 in de Tijdelijke wet Covid-19.

Als de voorzitter van een veiligheidsregio (artikel 175/176 van) de Gemeentewet toepast is hij ook bevoegd om een last onder bestuursdwang op te leggen.

Last onder bestuursdwang  is een herstelsanctie: het bestuursorgaan roept een (rechts)persoon op om een overtreding terug te draaien. In de huidige context krijgt een restaurant de opdracht om (weer) te sluiten bij voorbeeld. Doet de eigenaar dat niet dan kan het bestuursorgaan het lokaal laten verzegelen. Het opleggen van zo’n last is een besluit met bekendmaking aan de overtreder. Deze krijgt een termijn om te herstellen, maar bij spoed kan de gemeente eerst optreden en dan bekendmaken.

De betrokkene kan bezwaar aantekenen bij het bestuursorgaan. Elke gemeente heeft daarvoor een bezwaarprocedure en een bezwaarcommissie die benoemd wordt door de gemeenteraad. De veiligheidsregio heeft beide niet, dus daar zit nog een lacune.

(Als het bestuursorgaan de klacht afwijst, dan kan de ondernemer in beroep gaan bij de bestuursrechter)

Misschien om deze reden hebben twee veiligheidsregio’s  (Hollands Midden 30-4 en Midden- en West-Brabant 23-3) besloten tot ‘mandatering handhaving Noodverordening’ zodat de burgemeesters kunnen besluiten tot het opleggen van bestuursdwang, en verwante handelingen. Waarom gebeurde dit in 2 van de 25 regio’s ?

Dit is rommelen met bevoegdheden. Hierboven merkte ik op “De voorzitter VR is bij uitsluiting bevoegd; de burgemeesters zijn daardoor niet bevoegd.” Het mandaat gaat hier tegenin.

Detail: De Tijdelijke wet geeft de veiligheidsregio alleen bevoegdheid voor last onder bestuursdwang. In het besluit van de Hollands Midden staan last onder bestuursdwang  en last onder dwangsom.  Midden- en West-Brabant gaf eerst mandaat voor ‘last onder dwangsom’ en moest dit een paar dagen later corrigeren naar ‘last onder bestuursdwang en last onder dwangsom’.


** Alleen in de Regeling domeinlijsten buitengewoon opsporingsambtenaar, sinds 28 maart.

De boa Openbare ruimte is belast met de opsporing van de strafbare feiten in de volgende wettelijke voorschriften 28a Artikel 443 Wetboek van Strafrecht, ook voor zover het gaat om overtreding van een noodverordening die [] verband houdt met het COVID-19-virus

Boete, strafbeschikking -7

De draconische maatregelen zijn gericht op twee groepen: bedrijven en burgers.
Voor de eersten (eigenaars en organisatoren) is bestuurlijke handhaving bedoeld. Zie elders op deze pagina.
Voor de burgers is het strafrecht de beste manier van handhaving, volgens het OM. Dit blijkt uit de notitie Beleid handhaving verbodsbepalingen Veiligheidsrisico’s van 26-3.

Strafrechtelijke handhaving is ook aangewezen in gevallen dat de verbodsbepaling gericht is tot de individuele burger en snelle normhandhaving een onmiddellijk effect dient te realiseren. In dergelijke gevallen zijn bestuursrechtelijke maatregelen minder aangewezen en/of effectief.

De toezichthouder kan/moet een proces-verbaal opstellen wegens overtreding van 443 WvS. Daarbij moet deze de verdachte wijzen op het recht om te zwijgen en de consultatie- en verhoorbijstand.
De processen-verbaal gaan naar het CJIB en worden dan door het CVOM beoordeeld. Als het pv en de zaak in orde zijn wordt een OM strafbeschikking uitgevaardigd.  Tot zover de notitie.

De meeste ontvangers van zo’n strafbeschikking zullen het bedrag betalen, terwijl er een alternatief is: de zaak voor laten komen bij de rechter. Met zo’n strafbeschikking worden verdachten verleid tot een vlotte afhandeling. Maar dat is alleen aan te raden als de overtreding helemaal vast staat en de straf redelijk lijkt. Met het accepteren van de beschikking erkent de verdachte haar schuld.
Juist bij overtreding van de noodverordening CoViD-19 is er alle reden om de zaak aan de rechtbank voor te leggen. Zijn de maatregelen redelijk, noodzakelijk, proportioneel en volgens de regels tot stand gekomen ?


Art. 443 WvS

Hij die een algemeen voorschrift van politie, krachtens de Gemeentewet in buitengewone omstandigheden door de burgemeester, de voorzitter van de veiligheidsregio of de commissaris van de Koning [] uitgevaardigd en afgekondigd, overtreedt, wordt gestraft met hechtenis van ten hoogste drie maanden of geldboete van de tweede categorie.

 

Tjalling van der Goot (advocaat bij Anker & Anker) zegt dat het niet opvolgen van instructies strafbaar is.

Als instructies van deze bevoegde ambtenaren [] niet onmiddellijk worden opgevolgd, is sprake van een overtreding (artikel 443) [].

Kan iemand beboet worden als de toezichthouder een overtreding constateert of moet deze eerst opdracht geven om de regels te volgen? De politie:

In de meeste gevallen spreken we je eerst aan en waarschuwen we. Luister je niet, dan krijg je een boete.

Nog een signaal over de slappe bodem (Volkskrant 15 mei)

Een deel van de bekeuringen die zijn uitgeschreven voor te weinig afstand houden, zal vanwege fouten nooit bij overtreders op de mat belanden. Dat zegt vakbond BOA-ACP tegen de NOS. Tot nu toe zijn zeker 10 duizend bekeuringen uitgedeeld door de politie en handhavers omdat mensen te weinig afstand hielden. ‘Hoe is een agent of boa tot de conclusie gekomen dat mensen geen anderhalve meter uit elkaar staan? Dat moet beschreven worden in een proces-verbaal’, zegt vakbondsvoorzitter Richard Gerrits.

Verbluffende stapeling van regels en handhaving; 1,5m

Zie hoe bestuurlijk Nederland de bewegingsvrijheid inperkt, in vier lagen.

Het doel is: Afstand houden, en niveau nul is dan: een onderbouwd advies van de overheid voor iedereen. Dat is tegen de aard van bestuurlijk Nederland en het werd een gebod of regels in de noodverordening.  [niveau 1]

Ik begin bij artikel 2.2

Het is verboden zich in de publieke ruimte in een groep van drie of meer personen op te houden zonder tot de dichtstbijzijnde persoon in die groep en andere personen een afstand te houden van ten minste 1,5 meter.

Als je dit bewerkt tot

Iedereen moet altijd een afstand houden van ten minste 1,5 meter tot alle andere personen.

dan ben je klaar, afgezien van aanvullingen en uitzonderingen. Een idiote regel, maar hij is helder.

[update oktober: Kennelijk lezen de bestuurders IBOP 😉 want artikel 58f van de Tijdelijke wet maatregelen covid-19 zegt

1. Degene die zich buiten een woning ophoudt, houdt een veilige afstand tot andere personen.

einde update]

 

Onze regering houdt niet van eenduidige regels (wel van micromanagen) dus maakten ze er een artikel bij: 2.1 over samenkomsten. [niveau 2]

1 Het is verboden om samenkomsten te laten plaatsvinden, te (laten) organiseren of te laten ontstaan, dan wel aan dergelijke samenkomsten deel te nemen.

2 Het eerste lid is niet van toepassing op de volgende samenkomsten, mits de aanwezigen te allen tijde ten minste 1,5 meter afstand houden tot de dichtstbijzijnde persoon: []

De combinatie van 2.1 en 2.2 roept een heleboel vragen op, die bespreek ik misschien later. Bekend -en belangrijk voor de lezer- is dat 2.1 de geplande samenkomsten (=bijeenkomsten) verbiedt en 2.2 de spontane.

Desondanks is het met de combinatie voldoende duidelijk dat afstand houden moet.

Maar we leven in een interessante tijd. Bestuurlijk Nederland gaat ook preventief handhaven: allerlei situaties zijn verboden waarin afstand houden moeilijk is, voor een onbepaalde tijd: (theaters, musea, sport) of in de weekeinden (strand, winkelstraten). [3]

In sommige gevallen worden zelfs de wegen naar het strand gesloten, en de parkeerterreinen. [4]

Zo leidt een hygiëne-regel (afstand houden) tot een forse inperking van de bewegingsvrijheid. Ook al is het in Nederland minder erg dan het generale huisarrest in andere landen.

Bestuurlijk Nederland beseft blijkbaar niet dat de anderhalve meter onmogelijk is. Als je het toch wil afdwingen -het moet dus het kan- dan raak je in een onmogelijke positie*:

Enerzijds passeren miljoenen elkaar dagelijks op kortere afstand > het beleid faaltzichtbaar,

anderzijds neem je tirannieke maatregelen > iedereen kan zien dat de tirannie realiteit is.

* Dit geldt ook voor de energietransitie.

Geen basis voor anderhalve meter

Waarom anderhalve meter ? Wat was de wetenschappelijke basis voor deze ingrijpende maatregel?

De Britse hoogleraar Robert Dingwall kwam tot de conclusie dat het niet meer is dan een vuistregel.

In de VS onthult FoxNews

Het onderzoek dat de basis van die wet vormde, bleek afkomstig te zijn van de Duitse geleerde Carl Flügge. Hij besloot dat twee meter afstand nodig was om de verspreiding van ziekteverwekkers te vertragen. De CDC nam dit idee over. Wat de CDC ons niet vertelde, was dat Flügge al bijna 100 jaar dood was. Zijn onderzoek naar social distancing werd gepubliceerd in de 19e eeuw, voordat de meeste Amerikanen elektriciteit of binnenshuis sanitair hadden. Dus waarom is dat onderzoek nog steeds richtinggevend voor het volksgezondheidsbeleid in 2020? Het is een goede vraag, en experts lijken geen goed antwoord te hebben.

Bekend maken, waarom?

Bij alle wetgeving is bekendmaking een knelpunt. Een nieuwe of gewijzigde wet geldt voor kleine of grote groepen en in specifieke gevallen. Niemand leest officielebekendmakingen.nl of de borden aan het gemeentehuis, men raakt op de hoogte middels de media of brancheorganisatie. Niet ideaal maar daar valt mee te leven.

De CoViD-19 noodverordeningen daarentegen gelden voor alle burgers, in alle gevallen en onmiddellijk, met reusachtige gevolgen. Je zou verwachten dat de overheid veel publicitaire moeite doet. Dat is niet gebeurd.

Er kwamen Kamervragen over.

Op welke plek worden crisismaatregelen gepubliceerd ?

Minister Grapperhaus:

De maatregelen worden gepubliceerd op rijksoverheid.nl en via andere communicatie-uitingen van het Rijk. Op grond van artikel 176, eerste lid, laatste zin, van de Gemeentewet maakt de voorzitter van de veiligheidsregio de noodverordening bekend op een door hem te bepalen wijze, zoals www.overheid.nl en de website van de veiligheidsregio.

Dat is onvoldoende. Op de site van regio Amsterdam-Amstelland is niets te vinden over CoViD-19, andere regio-sites heb ik niet bekeken.

Daarnaast is blijkt uit een andere Kamervraag dat publicatie (in officiële bekendmakingen) vereist is.

Klopt het dat niet alle noodverordeningen waren gepubliceerd op het moment dat zij gehandhaafd werden? Wat is uw reactie hierop?

FG: Handhaving is alleen mogelijk als daar een deugdelijke wettelijke grondslag voor is. Mocht handhaving toch ten onrechte hebben plaatsgevonden, dan is het aan een onafhankelijke rechter om daarover een uitspraak te doen.

Er is meer.

Klopt het dat de nieuwe aanvullende maatregelen [] van 15 maart gebaseerd waren op artikel 7 lid 1 wet publieke gezondheid en de wet op de veiligheidsregio’s? Waarom is de wettelijke grondslag voor de bevoegdheid niet vermeld in de brief?

Ja. De grondslag van de brief van de Minister [] is inderdaad artikel 7, eerste lid, van de WPG en artikel 39 van de Wet veiligheidsregio’s. Het niet vermelden van de wettelijke grondslag was een omissie.

 

Trieste gevolgen van vaccinaties wereldwijd

De visie van Robert F. Kennedy Jr., hoofd van de Children’s Health Defense, 9 april ’20.

Belang voor ons land: hier is de dominante opvatting: met een vaccin (en testen) zijn we gered. Iedere ingeënte persoon kan weer aan het werk. Klinkt goed maar a Vaccinatie is dan de facto verplicht, want je moet overal jouw inenting tonen middels biometrie, b Zo’n nieuw vaccin kan een heleboel gezondheidschade toebrengen, lees verder.

Gates’ Globalist Vaccine Agenda: A Win-Win for Pharma and Mandatory Vaccination

Vaccines, for Bill Gates, are a strategic philanthropy that feed his many vaccine-related businesses (including Microsoft’s ambition to control a global vaccination ID enterprise) and give him dictatorial control of global health policy.

Gates’ obsession with vaccines seems to be fueled by a conviction to save the world with technology.

Promising his share of $450 million of $1.2 billion to eradicate Polio, Gates took control of India’s National Technical Advisory Group on Immunization (NTAGI) which mandated up to 50 doses (Table 1) of polio vaccines through overlapping immunization programs to children before the age of five. Indian doctors blame the Gates campaign for a devastating non-polio acute flaccid paralysis (NPAFP) epidemic that paralyzed 490,000 children beyond expected rates between 2000 and 2017. In 2017, the Indian government dialed back Gates’ vaccine regimen and asked Gates and his vaccine policies to leave India. NPAFP rates dropped precipitously.

In 2017, the World Health Organization (WHO) reluctantly admitted that the global explosion in polio is predominantly vaccine strain. The most frightening epidemics in Congo, Afghanistan, and the Philippines, are all linked to vaccines. In fact, by 2018, 70% of global polio cases were vaccine strain.

In 2014, the Gates Foundation funded tests of experimental HPV vaccines, developed by Glaxo Smith Kline (GSK) and Merck, on 23,000 young girls in remote Indian provinces. Approximately 1,200 suffered severe side effects, including autoimmune and fertility disorders. Seven died. Indian government investigations charged that Gates-funded researchers committed pervasive ethical violations: pressuring vulnerable village girls into the trial, bullying parents, forging consent forms, and refusing medical care to the injured girls. The case is now in the country’s Supreme Court.

In 2010, the Gates Foundation funded a phase 3 trial of GSK’s experimental malaria vaccine, killing 151 African infants and causing serious adverse effects including paralysis, seizure, and febrile convulsions to 1,048 of the 5,949 children.

During Gates’ 2002 MenAfriVac campaign in Sub-Saharan Africa, Gates’ operatives forcibly vaccinated thousands of African children against meningitis. Approximately 50 of the 500 children vaccinated developed paralysis. South African newspapers complained, “We are guinea pigs for the drug makers.” Nelson Mandela’s former Senior Economist, Professor Patrick Bond, describes Gates’ philanthropic practices as “ruthless and immoral.”

In 2010, Gates committed $10 billion to the WHO saying, “We must make this the decade of vaccines.” A month later, Gates said in a Ted Talk that new vaccines “could reduce population”. In 2014, Kenya’s Catholic Doctors Association accused the WHO of chemically sterilizing millions of unwilling Kenyan women with a  “tetanus” vaccine campaign. Independent labs found a sterility formula in every vaccine tested. After denying the charges, WHO finally admitted it had been developing the sterility vaccines for over a decade.  Similar accusations came from Tanzania, Nicaragua, Mexico, and the Philippines.

A 2017 study (Morgenson et. al. 2017) showed that WHO’s popular DTP vaccine is killing more African children than the diseases it prevents. DTP-vaccinated girls suffered 10x the death rate of children who had not yet received the vaccine. WHO has refused to recall the lethal vaccine which it forces upon tens of millions of African children annually.

Global public health advocates around the world accuse Gates of steering WHO’s agenda away from the projects that are proven to curb infectious diseases: clean water, hygiene, nutrition, and economic development. The Gates Foundation only spends about $650 million of its $5 billion dollar budget on these areas.  They say he has diverted agency resources to serve his personal philosophy that good health only comes in a syringe.

In addition to using his philanthropy to control WHO, UNICEF, GAVI, and PATH, Gates funds a private pharmaceutical company that manufactures vaccines, and additionally is donating $50 million to 12 pharmaceutical companies to speed up development of a coronavirus vaccine. In his recent media appearances, Gates appears confident that the Covid-19 crisis will now give him the opportunity to force his dictatorial vaccine programs on American children [en volwassenen].

Oversterfte door coronavirus, CoViD-19 ?

Vanaf maart ging het groepsdenken naar deze hoek: de epidemie is extreem gevaarlijk en moet met forse maatregelen ingedamd worden.

Het wordt duidelijker dat dit twee maal onjuist is: het is vergelijkbaar met een forse griepgolf en de maatregelen zijn schadelijk,  draconisch en niet op feiten gebaseerd.

De oversterfte door alle oorzaken is redelijk te meten. In Nederland en de meeste Europese landen is die niet hoger dan door een griepgolf, lees verder.

U las een deel van de inleiding uit maart ’20.

Nu volgt het recente en beste inzicht (maart ’21). Daarna een ouder hoofdstuk over oversterfte.

Hoe de medici bijdragen aan oversterfte

Er bestaat bij de coronasceptici het idee dat CoViD-19 genezen kan worden met bekende geneesmiddelen en dat dit door de autoriteiten werd verhinderd. In april heb ik zoiets gepubliceerd en eind vorig jaar heb ik het verwijderd, vanwege twijfel en gebrek aan inzicht.

Door het interview met Claus Köhnlein (gezien in februari) werd veel meer duidelijk – 18-9 RT Deutsch -1,5 mln views. Zijn interviews op het kanaal van Sam Bailey zijn recent verwijderd, dus haast je. Hier een Duits bericht na een -verwijderd- interview op 19 maart jl.

Hij is de co-auteur -met Torsten Engelbrecht- van Viruswahn

Schweinegrippe, Vogelgrippe, SARS, BSE, Hepatitis C, AIDS, Polio: Wie die Medizin-Industrie ständig Seuchen erfindet und auf Kosten der Allgemeinheit Milliarden-Profite macht. 2009; 89% 5-sterren.

In februari ’21 verscheen de herdruk met een hoofdstuk over het coronavirus.

Zijn analyse is in lijn met mijn oude vermoeden dat de medische sector niet voor genezing zorgt. Het volgende is een synthese van zijn en mijn opvattingen.

CoViD-19 gaat meestal vanzelf over*. Ons immuunsysteem is een kanjer en kan de meeste virussen aan. Vechten tegen virussen is onnodig, we moeten er mee leven.

* Soms niet, als er een bacterie bij komt gevolgd door longontsteking. Dan is azithromycine nuttig.

Het juiste recept: thuis blijven, ontspan, net als bij verkoudheid. Als het ademen heel slecht gaat dan is een zuurstofmasker nuttig; daarvoor hoef je niet altijd naar het ziekenhuis.

Daarom is het uitgangspunt: behandelingen waren grosso modo overbodig.

Met die bril ga je zien: Sommige behandelingen zijn schadelijk, zij veroorzaakten sterfte.

Ten tweede. Mensen met covid-achtige klachten kregen in het begin te horen:

Blijf thuis, kom niet naar het ziekenhuis. Impliciet: neem een paracetamol en bel opnieuw als je blauw kleurt. Dan sturen we een ambulance.

Die sterfte maakt een nog onbekend deel uit van de oversterfte; tussen eenkwart en driekwart.

Volgens Köhnlein werden in sommige landen veel schadelijke methoden toegepast in de eerste weken en maanden. Dat gaf daar oversterfte die er niet was in buurlanden met andere protocollen. Uit de cijfers en de kaarten kon je zien dat het virus  landsgrenzen leek te respecteren (gebruik de tijdlijn van euromomo.

We kunnen ervan uit gaan dat de protocollen voor de behandeling van CoViD-19 per land werden bepaald. (Misschien ook per ziekenhuis, en elke arts weet het beter dan haar collega, maar met een nieuwe ziekte gaat men op elkaar letten.)

Medicamenten

Vanaf het begin werden medicamenten gegeven die het immuunsysteem onderdrukken. Die helpen niet tegen virusklachten.

Men wil de cytokine-storm afremmen, maar dat is de normale afweerreactie. Ibop: aldus Köhnlein. Beter is: cytokine-activiteit is de normale afweerreactie. Een storm is schadelijk of dodelijk. Een goed vitamine D niveau voorkomt die storm.

De meeste coronasceptici en diverse artsen-collectieven pleiten voor behandeling met zink, hydroxy-chloroquine, ivermectine en vitamine C, D.   Meer over ivermectine onder de conclusie.

Vitamine D is immens belangrijk voor de gezondheid omdat het het immuunsysteem reguleert. Van oktober tot maart is er geen aanmaak van D middels zonlicht, in Europa. Vooral bij de Zuid-Europeanen komt een D-tekort veel voor in de winter en lente omdat zij dan geen D slikken. In Noord-Europa is men beter op de hoogte en is de D-inname hoger.

Magnesium en zink zijn ook nodig.

V oor hydroxy-chloroquine en ivermectine geldt:

A In lage doses zijn ze onschadelijk, maar de crux is: als de patiënten herstellen, kwam dat door die middelen of door het immuunsysteem ?

Zonder controlegroep (krijgen placebo) zullen de meeste studies uitwijzen dat de behandeling leidde tot herstel. Maar die conclusie is onterecht (drogreden: Post hoc ergo propter hoc). Dit geldt voor alle behandelingen.

[De vraag is: is het mogelijk om een correcte controlegroep te maken ? Het is nodig dat beide groepen aanvankelijk even on/gezond zijn (denk aan medicijngebruik) en dezelfde leeftijdverdeling hebben. Volgens mij kun je de gezondheid niet nauwkeurig genoeg bepalen op een schaal van 1 tot 10.]

Ondanks goede bedoelingen en de hoop om versneld medicijnen en vaccins tegen het mogelijk zeer schadelijke Covid-19-virus in handen te krijgen, stel ik wederom vast dat leidende principes in de geneeskunde In dubio abstine (bij twijfel afzien van behandeling) en Primum non nocere (breng vooral geen schade toe) naar de achtergrond verschuiven. Er dreigen wederom onvoldoende onderbouwde medische experimenten met risico’s op ernstige bijwerkingen.

Dick Bijl in maart 2020; (ex) huisarts, epidemioloog  en hoofdredacteur van het Geneesmiddelenbulletin.

B In hoge doses zijn ze dodelijk. Claus Köhnlein was verbaasd over de grote onderzoeken naar zulke medicamenten.

 • RECOVERY: 40-duizend patiënten met o.a dexamethasone, hcq, lopinavir–ritonavir, azithromycine
 • Solidarity: 12-duizend patiënten met remdesivir, hydroxychloroquine, lopinavir/ritonavir, interferon
 • Discovery: chloroquine; hcq; lopinavir/ritonavir; remdesivir.

Opmerkelijk: in deze trials werden te hoge doses toegepast, die tot sterfte leidden en –soms- tot abrupte beëindiging van het onderzoek. Dit is onverklaarbaar omdat de juiste doses al lang bekend waren. Waarom werden dodelijke hoeveelheden gegeven

Ondersteuning

Hohe Todeszahlen wegen falsch dosiertem Medikament? met links naar o.a. dit oordeel over Recovery en andere trials. Hierin het signaal dat Gilead al lang probeert om hun weinig verkochte remdesivir te promoten, samen met de WHO. In ’20 werkte Horby aan trials met remdesivir  bij CoViD-19. Horby was een van de leiders van Recovery.

 

Beademing – intubatie

Zoals gezegd is het beademen met een mond/neusmasker nodig bij ademklachten. Veel artsen (of klinieken) kozen voor intubatie omdat er zo veel minder lucht uitgeademd wordt. Die methode is schadelijk voor de patiënten. De buis kan de luchtwegen beschadigen of daar een infectie geven. Als de zuurstof met te hoge druk in de longen gepompt wordt, dan kunnen longblaasjes barsten.

Vooral: er is anesthesie of een spierverslapper nodig om de spierreflexen te dempen.

Nota bene intubatie wordt regulier toegepast bij patiënten die in coma liggen -door andere oorzaken dan CoViD-19. Dan hoeft de wijze van verslapping niet gekozen te worden. Het is een redelijk logische combinatie.

Volgens dit artikel is lokale anesthesie ook mogelijk. Waarom werd massaal gekozen voor algemene anesthesie, in coma brengen ? Want die combinatie leidt in hoge mate tot overlijden of langdurige revalidatie. In die tijd verschenen veel berichten over het post-intensive-care-syndroom.

Het percentage van de patiënten dat stierf aan de beademing is moeilijk te bepalen.

De waarden uit de IC’s zeggen niet hoe vaak beademing was toegepast; waarschijnlijk driekwart of meer. In de loop van de tijd zijn de behandelmethoden verbeterd.

In april waren enkele resultaten dramatisch.

Van de 323 patiënten aan de beademing met dood of herstel als uitkomst was 88 procent gestorven (12 ziekenhuizen staat New York 4 april).

In ons land zie je dat de rode lijn in het begin boven de blauwe (ziekenhuis verlaten) ligt: de sterftekans was veel hoger dan 50 procent. Daarna keert het om en momenteel is ongeveer 30 procent van alle IC-corona-patiënten (behalve degenen die daar nog liggen) in het ziekenhuis gestorven.

Waarom de keuze voor intubatie en algemene anesthesie ? Was het vanwege de angst voor de verspreiding van het virus ? Waarom liggen bepaalde groepen het meest aan de beademing: migranten (Duitsland en Nederland), zwarten (USA), mensen met overgewicht ?

Verpleegster NYC Nicole Sirotek: They took my patient away, my black guy. Black lives don’t matter here.

Dat fragment komt uit een bericht over/van een freelance verpleegster uit Florida die in New York ging werken: Erin Marie Olszewski. Ook van RT Deutsch, 21 juli, 845-duizend views. Zij beschuldigt het Elmhurst hospital van medische mishandeling en het geheel opruimen van de afdeling, het wissen van de sporen.

De BBC over de ongelijke uitkomst voor bevolkingsgroepen, april-juni 2020

De meeste minderheidsgroepen zijn gemiddeld veel jonger dan blanke Britten en zouden daarom minder vatbaar moeten zijn voor het virus. De IFS concludeert dat, als we kijken naar geografie en leeftijd het sterftecijfer voor de meeste etniciteiten lager zou moeten zijn dan voor blanken.

Het instituut schat dat het aantal doden onder zwarte Afrikanen 3,7 keer hoger is dan op grond van geografie en leeftijd mag worden verwacht, 2,9 keer hoger voor Pakistanen en 1,8 voor zwarte Caribische mensen (die gemiddeld ouder zijn dan andere minderheidsgroepen).

en

Analyse van Public Health England (PHE) toonde aan dat mensen met een BAME-achtergrond (niet-blank) eenmaal in het ziekenhuis, ook vaker een opname op een intensive care-afdeling nodig hadden.

BAME-mensen waren goed voor 11% van degenen die in het ziekenhuis waren opgenomen met Covid-19, maar meer dan 36% van degenen die werden opgenomen in de intensive care.

Afzonderlijk onderzoek heeft uitgewezen dat Zuid-Aziaten het vaakst overlijden (aan het coronavirus) nadat ze waren opgenomen in het ziekenhuis in Groot-Brittannië.

BAME is ongeveer 15 procent van de bevolking.

Een klein maar treffend signaal: de BMA heeft een in memoriam voor artsen die stierven aan CoViD-19. Van de 33 zijn er 4 zonder migratie-achtergrond.

 

Verpleeghuizen 

In de verpleeghuizen werden positief geteste bewoners apart gezet en van een mondkapje voorzien. Vooral voor de demente bewoners was dit schadelijk. Door de isolering kregen ze minder aandacht en het mondkapje bracht hen in de war waardoor ze te weinig water dronken. Voor die groep is dat dodelijk. Dit is de uitleg van Köhnlein en geldig voor Duitsland. Ik heb te weinig informatie over de praktijk in Nederland. Dat het beschermen van de kwetsbaren niet optimaal ging is zeker.

Conclusie

Het virus zelf was onschuldig, niks bijzonders. Zonder deze medische interventies zouden we niets gemerkt hebben:

  1. Het met de PCR-test labelen met coronavirus/CoViD-19 gaf corona-gevallen;
  2. In de ziekenhuizen: het foutief behandelen gaf oversterfte;
  3. In de verpleeghuizen werden de bewoners niet goed behandeld.

De oversterfte en de foutieve modellen -vooral die van Neil Ferguson- escaleerden dit naar paniek bij de autoriteiten -medisch/academisch en politiek- en de bevolking.

Tussen die groepen bestond een wisselwerking die nog verklaard moet worden. In ons land wilden ouders hun kinderen thuis houden terwijl bestuurlijk Nederland de scholen open hield. Dat duidt niet op een vooropgezet plan bij de regering. 

Ivermectine-studies ontleed

Op c19ivermectin.com staan 85 onderzoeken naar het effect van ivermectine op CoViD-19. 45 zijn peer reviewed, 50 met controle groep.

Als je de samenvattingen leest dan blijkt het tegen te vallen.

  • Het aantal patiënten is te klein (zie tabellen);
  • Het effect is gering: statistisch niet significant en/of kleine aantallen;
  • Effect op ziekenhuis-opnamen en sterfte bijna niet te zien.

Alles bij elkaar geen reden om te veronderstellen dat ivermectine voor veel minder gezondheidschade zou zorgen en om aan te dringen op toelating door de autoriteiten. Dit is een dwaalspoor.

EG = experimental group ; CG = control group. Vet door IBOP

Saha et al In Silico analysis predicting that ivermectin has a large binding affinity for the SARS-CoV-2 spike protein. Three different computer modeling techniques show that ivermectin can inhibit SARS-CoV-2 entrance via hACE2.

In silico: een computer-model. Theoretisch, zegt niets over klinische realiteit.

Chahla  Cluster RCT outpatients in Argentina showing signficantly faster recovery with ivermectin. There were no deaths. [] All comorbidities, percentage of male patients, and age were higher in the ivermectin group.

Risk of no medical release 89% lower: treatment 2 of 110, control 8 of 62. > Dit ziet er gunstige uit dan

A higher proportion of medical release was observed in EG 98 % vs CG 87 %.

Bijna iedereen herstelde van de lichte aandoeningen, iets meer in de ivermectine-groep.

Uit rapport: medical examination from 10th to 14th day showed a progressive reduction of the percentage symptom numbers, these were not significative in both groups.


Cadegiani, april ’20 Brazilië

Risk of death 78.3% lower: EG 0 of 110, CG 2 of 137,  continuity correction due to zero event.
Rrisk of mechanical ventilation, 94% lower, EG 0, CG 9, continuity correction
Risk of hospitalization, 98 % lower, CG 0, CG 27, continuity correction
78,3 procent minder kans op overlijden wordt meteen hersteld: 0 tegen 2 doden: niet significant. Bij ziekenhuis-opnamen is het verschil groter, maar de aantallen blijven klein.

Galan et al. RCT 168 very late stage severe condition hospitalized patients comparing CQ, HCQ, and ivermectin not showing significant differences. Authors were unable to add a control arm due to ethical issues.


Mourya Retrospective 100 patients in India with 50 treated with ivermectin, and SOC for all patients including HCQ+AZ, showing much higher viral clearance with ivermectin. Baseline clinical status was worse in the control group.

Minder virus, kun je dat goed meten ? Geen CG.


Descotes, J Safety analysis of >350 articles showing that ivermectin has an excellent safety profile. The author notes that “no severe adverse event has been reported in dozens of completed or ongoing studies involving thousands of participants worldwide to evaluate the efficacy of ivermectin against COVID-19”.

Geldt ook voor sinaasappelsap waarschijnlijk.


López-Medina et al. Phone survey based RCT with low risk patients, 200 ivermectin and 198 control, showing lower mortality, lower disease progression, lower treatment escalation, and faster resolution of symptoms with treatment, without reaching statistical significance. Authors find the results of this trial alone do not support the use of ivermectin. However the effects are all positive, especially for serious outcomes which are unable to reach statistical significance with the very small number of events in the low risk population. With the low risk patient population, there is little room for improvement with an effective treatment – 59/57% (IVM/control) recovered within the first 2 days to either “no symptoms” or “not hospitalized and no limitation of activities”; 73/69% within 5 days. Less than 3% of all patients ever deteriorated.

Dit is in lijn met de hypothese dat men herstelt ongeacht de behandeling (mits geen mishandeling).


Beltran-Gonzalez et al. RCT late stage severe condition high comorbidity hospitalized patients in Mexico with 36 low dose ivermectin and 37 control patients not finding significant differences.


Elalfy Non-randomized controlled trial with 62 mild and early moderate patients with home treatment with ivermectin + nitazoxanide + ribavirin + zinc, showing significantly faster viral clearance.

Behera Prospective prophylaxis study with 3532 healthcare workers, 2199 receiving two-dose ivermectin, showing adjusted relative risk of confirmed COVID-19 with treatment 0.17. Februari ’21.

De studie kijkt naar een beperkte uitkomst: een PCR-test in maand na toediening. PCR is sowieso onbetrouwbaar. En 0,17 is de relatieve verlaging. Absoluut is het minder indrukwekkend: in de ivermectine groep had 2 procent een positieve test, in de CG 12 procent.


Retrospective 196 critically ill patients in Mexico. Patients overlap with the existing RCT by Beltran-Gonzalez. This preprint shows a larger treated population and greater (non-statistically significant) improvement with ivermectin, RR 0.81. Guzman, maart ’21


Peru observational case study of 7 patients treated with ivermectin, showing improvement and resolution of fever within 48 hours, and 100% recovery.  Mei


Small trial of hospitalized patients with 16 of 87 patients being treated with ivermectin showing a significantly lower mean hospital stay with ivermectin: 7.62 vs. 13.22 days. Juli; Gorial.


Chowdhury et al. Small 116 patient RCT with low-risk patients comparing ivermectin+doxycycline and HCQ+AZ, showing lower hospitalization, higher viral clearance, and faster symptom resolution and viral clearance with ivermectin+doxycycline. Mid-recovery resolution of symptoms is statistically significantly better with treatment, while other measures do not reach statistical significance. Juli

Alleen als je op dag vijf (= mid-recovery) kijkt zie je een verschil.


Antiviral effects have been reported for Zika, dengue, yellow fever, West Nile, Hendra, Newcastle, Venezuelan equine encephalitis, chikungunya, Semliki Forest, Sindbis, Avian influenza A, Porcine Reproductive and Respiratory Syndrome, Human immunodeficiency virus type 1, and severe acute respiratory syndrome coronavirus 2. Ivermectin plays a role in several biological mechanisms, therefore it could serve as a potential candidate in the treatment of a wide range of viruses including COVID-19 []. Juni

Terecht een voorzichtige conclusie.


Prospective trial of 768 COVID-19 outpatients in Mexico, 481 treated with ivermectin, AZ, montelukast and aspirin, and 287 control patients with various treatments, showing significantly lower mortality and hospitalization, and significantly higher recovery at 14 days with treatment.

Een cocktail.


Double blind RCT for mild-moderate COVID-19 outpatients in Israel showing significantly faster reduction in viral load with treatment, and zero hospitalizations with treatment compared with 2 for the control group.

Niet dodelijker dan de griep

De machthebbers, de media en wij zijn in de greep van de Covid-19-sterfte/cijfers, waarbij elke dode er een te veel is, de context weggelaten wordt en voorspellingen op drijfzand berust(t)en.

Zo te zien is het niet mogelijk om te tellen wie overleed vanwege dit virus. Er is altijd een reeks gebeurtenissen; wat is doodsoorzaak ? Gaat iemand dood aan een griep- of coronavirus of aan een longontsteking ? Is een virus werkelijk de aanstichter van het ziekteverloop:

 • Bloedvaten gestremd of longinfectie
 • Hartstilstand of geringe longfunctie
 • Te weinig zuurstof in de hersenen
 • Geen hersenactiviteit

Die keten is klinisch aantoonbaar, (de invloed van) het coronavirus nog niet.

In de VS lost de overheid dit top-down op: sinds medio maart adviseert de CDC om alle op Covid-19 lijkende gevallen met die doodsoorzaak op te geven. De media werken hieraan mee zodat de hype in stand blijft.

In ieder geval is de beste graadmeter de totale sterfte per land (en leeftijdsgroep). Je kan zo goed zien of de oversterfte groter is dan in afgelopen jaren.

Zo komen de sterfte door de griep en het coronavirus  op een hoop en kan het labelen de uitkomst niet vertroebelen.

Bovendien kun je griep en Covid-19 moeilijk van elkaar onderscheiden. De ziektebeelden komen overeen; beide diagnoses stoelen op een lijst met nogal algemene symptomen.

De overheidsinstanties (CBS, RIVM e.a) spreken ook over overledenen “bij wie COVID-19 was vastgesteld” naast “vermoedelijke COVID-19-slachtoffers”: niet robuust.

Oversterfte in Nederland

De beste analyse is van Peter van der Nat (20-12). Deze grafiek geeft de omvang van de ramp goed weer: alleen bij 80+ is een lichte verhoging te zien.

% overleden per leeftijdsklasse

Ook Marc Vorderman en Wouter Keller (vm. RvB CBS) onthulden dit:

  Klik om de rest te lezen. Onder meer

Waarom neem ik 2019 & 2020 samen? Omdat er in 2019 te weinig sterfte was (tov 2015/18), die in 2020 ingehaald wordt (“dry tinder” effect).

Dry tinder: Ruim de helft van de overledenen is ouder dan 80, bij alle oorzaken en bij CoViD-19. Als in die groep de sterfte hoog is in een jaar dan zijn de overlevenden gemiddeld wat gezonder en is de sterfte in het volgende jaar wat lager. Dit is mortality displacement, hier onderzocht voor Zweden.

Dan zie je dit (ook van Peter)

sterfte 80+ onder-boven

De sterfte bij 80+ zal in ’21 lager uitvallen.

Het FvD geeft ook een goede analyse

Als we uitgaan van het normale percentage jaarlijkse griepdoden, overleefden in 2019 ruim 5.700 mensen die dat jaar normaal gesproken – statistisch – zouden zijn overleden aan de griep. In 2020 was dit aantal ‘niet gestorven griepdoden’ 8.200.

Zo stierven er in de jaren 2019/2020 dus bijna 14.000 mensen niet aan de griep die in andere, ‘normale’ griepjaren wél aan de griep zouden zijn gestorven. Die mensen overleden dit jaar aan corona; precies de ‘oversterfte’ van het CBS.

Deze benadering is niet robuust, omdat we het echte effect van griep en CoViD-19 even slecht doorgronden> en het verschil tussen die twee vaag blijft, tenminste voor mij.

> Zie Ook griep wordt slecht gemeten verderop.

Dat de oversterfte nihil was is onjuist. Dat geldt ‘alleen’ voor de 65-minners, 4/5 van de bevolking, zie volgende tabel.

Los van vergrijzing en andere factoren gingen vorig jaar 5 procent meer ouderen dood: 1050 in plaats van 1000 doden.

Andere bronnen

Excess Mortality across Countries in 2020

In dit onderzoek werd de oversterfte berekend, rekening houdend met leeftijdsopbouw (age-standardised) en geslacht, in 37 landen. In Nederland is de verhoging 7,2 procent, van 971 naar 1040 per 100.000. Bij veel landen zien we waarden die afwijken van het beeld bij euromomo.eu. Frankrijk is met 6,7% beter af dan euromomo suggereert, Israël is met 6,5% slechter af.


CBS

sterfte NL 51 wkn

Bij 80+, 65-80 en (dus) alle leeftijden is de relatieve sterfte vijf percent hogen dan in 2015-19 (bij 80+: deel 0,537% door 10,664%).


Een originele en nuttige grafiek. Hier is de ‘sprong’ van 0,86% naar 0,93% te zien. Een trendbreuk op de korte termijn, maar in het niet vallend bij de echte rampen: WOI en WOII. Hier het hele bericht van Sjoerd met mijn reactie.

Tot slot nog een grafiek die ik van CBS haalde: de absolute sterftecijfers.


Oudere tekst:

 • Bewoners van verpleeghuizen overlijden gemiddeld acht maanden na hun komst;
 • 6 procent van alle 80-84-jarigen overlijden per jaar, 12% van alle 85-89-jarigen, 22% van de 90-94-jarigen, 37% van alle 95-plussers en 10% van de 80-plussers;
 • 61 procent van de overledenen was boven de 80 jaar, 88 % was ouder dan 70 jaar, 3 % was jonger dan 60.
 •  Van de overledenen ‘met CoViD-19’ jonger dan 70 jaar had 70 procent onderliggende aandoeningen meldt het RIVM. Het percentage bij de 70-plussers staat niet in de rapportage maar dat is veel hoger dan 70%.
 • Van de 7 miljoen 35-minners zijn er tot nu toe zeven overleden aan het coronavirus.

@WakkerGeluid maakte begin juni dit overzicht van de leeftijdverdeling.

Wat zien we:

 • Van de bijna 13 miljoen mensen onder de 60 stierven 190 -misschien- aan CoViD-19 = 15 per miljoen;
 • Van de zestigers overleed 0,023 procent, of 1 op de 4348;
 • Maar 70 gezonde (geen bestaande aandoeningen) 70-minners overleden door/met CoViD-1, ja zeventig.
 • 80-plussers kwamen niet op de IC; leeftijdsdiscriminatie of in overleg met hen en naasten ? ]

Er gingen de afgelopen maanden meer mensen dood dan normaal en verreweg de meesten van hen zaten in de hoog-risico groep. Dat kan leiden tot minder sterfte in de komende maanden of in dit jaar.

 

Welk deel van de oversterfte komt door CoViD-19?

Men neemt aan: bijna geheel, maar er zijn genoeg redenen om een veel lager percentage aan te nemen. Het CDC (VS) geeft alle doodsoorzaken naast CoViD-19 in deze tabel (totaalcijfer t/m 30-1).

Bij de 395-duizend sterfgevallen met CoViD-19 werden onder meer 176-duizend ‘longontstekingen en influenza’ gezien, 146-duizend ‘respiratory failures’, 270-duizend hart- en vaatziekten. MSN meldde in september dat in 6 procent van de gevallen COVID-19 de enige doodsoorzaak was, en dat er gemiddeld 2,6 andere oorzaken of aandoeningen waren, naast CoViD-19.

Oversterfte in Europa

Euromomo geeft interactieve grafieken met de totale sterfte (alle oorzaken) boven het gemiddelde . Uit de z-scores (hoe extreem waarden zijn in verhouding tot het gemiddelde en de spreiding) blijkt: in veel landen was geen grote oversterfte zoals Oostenrijk, Finland, Griekenland, Hongarije, Noorwegen, Portugal en Ierland.

In België, Nederland, Frankrijk, Spanje en Engeland zie je een corona?golf die groter lijkt dan de recente griepgolven. Maar het meten en weergeven van oversterfte is lastig.

 

Deze site toont dat in Engeland de sterfte niet uitzonderlijk was, tot oktober.

Deze grafiek toont: geen oversterfte in Duitsland tot medio november.
Infografik: Sterblichkeit 2020 im Vergleich | Statista

België

Hoe-erg-is-corona-echt dook in de cijfers en concludeert

Voor de 65-minners was 2020 zowat het minst dodelijke jaar in de geschiedenis. Voor de oudere groepen was 2020 een kleine breuk in een lang dalende trend. Die pagina opent met een grof misleidende grafiek die in dat land vaak getoond wordt.

Verloop is vaststaand

Isaac Ben-Israel* concludeert uit zijn onderzoek dat deze virusgolf in 6 weken een hoogtepunt bereikt en dan afzwakt binnen 4 weken. Dat gebeurt in alle landen, dus ongeacht de maatregelen. Zijn artikel in Engels met o.m. deze grafiek

Waarom het zo verloopt weet hij niet, ik evenmin. Waarom stopt elke griepgolf binnen 3 maanden ? Terwijl we dan vrijwel geen maatregelen nemen, en griep ‘besmettelijk is’.

* Hoofd Space Agency + hoofd National Council for Research and Development + hoofd Security Studies program Tel Aviv University.

Ran Namerode vertelde een soortgelijke opvatting op 23-3.

Deze grafiek van het ECDC toont de landing aan, behalve het VK.

Besmet per dag ECDC 2020-05-14
Tab ‘Country comparison’. Met het muiswiel loop je door de tijd heen.

Ook griep wordt slecht gemeten

In de Volkskrant 3-4 stond een analyse van/aanval op de ‘niet erger dan griep’ opvatting.

Wat een gepensioneerd huisarts-onderzoeker en voorzitter van de Nederlandse Influenza Stichting zegt is relevant: We weten het niet.

Waaraan de 9500 mensen precies overleden? Hier ontvouwt zich een vreemd mysterie. ‘We weten het niet’, zegt Van Essen. ‘We zien dat er een enorme oversterfte is geweest bij ouderen, en we weten dat er een griepepidemie was. Maar hoe die relatie precies ligt, daar hebben we toen geen onderzoek naar gedaan.

Beter: daar wordt nooit onderzoek naar gedaan.

In de VS gaat het net zo ‘wetenschappelijk’.

Het CDC heeft geen exacte telling van het aantal mensen dat jaarlijks aan griep sterft. Griep komt zo vaak voor dat niet alle gevallen worden gemeld en griep wordt niet altijd vermeld op overlijdensakten. Daarom gebruikt het CDC statistische modellen [] om schattingen te maken.

Voor 2017/18 was de schatting 80.000 doden.

De nadelen van de maatregelen – mei ’20

Archief-stuk

– Het pakket is in elkaar geflanst, lukraak, wisselvallig en innerlijk tegenstrijdig.

Sommige regeringen zijn krankzinniger dan andere. België laat geen buitenlanders toe. Niet lang geleden mocht je ‘grenzen dicht’ niet zeggen. Duitsland verplicht binnenkomers tot 14 dagen quarantaine.

Iedereen mag naar de supermarkt en daar is afstand houden onmogelijk. De werknemers worden dagelijks door honderden klanten voorbijgelopen. N.b. dit levert geen besmettingen op, maar de overheid zegt van wel.

We mogen niet naar het strand, tennisvelden en speelplaatsen terwijl afstand houden daar goed mogelijk is.

– We kunnen het effect van het corona-gedrag niet meten. Alleen als iemand permanent thuis blijft zonder uitgaande huisgenoten dan is haar risicofactor, haar bijdrage aan de verspreiding 0. Geen enkel model kan een reële waarde toekennen aan de risicofactor van een modale Nederlander. 17 miljoen maal ? is ?????? In alle modellen staat desondanks een waarde voor ‘effect maatregelen’, van 0 tot 75 of 100 procent: onbetrouwbaar.

Dr. Wouter Keller (econometrist en informatiekundige) in Jortcall 1 mei: Het RIVM geeft hun R-model nog steeds niet vrij. Een model dat ik zag via de NYTimes heeft 20 parameters. Terwijl het RIVM zei dat ze niets/weinig van het virus weten.

– We hebben alleen vermoedens en aannames over hoe het virus zich  verspreidt. Dan zijn maatregelen schoten in het duister.

– Ze hebben een desastreus effect op de economie

– Ze druisen in tegen de grondrechten en het rechtsgevoel:

 • Huisarrest voor iedereen, zonder vorm van proces. Zij het met beperkte handhaving in ons land;
 • Gedwongen bedrijfsluitingen voor hele sectoren;
 • Opheffing van de vrijheid van vergadering;
 • Opheffing van de vrijheid voor personenverkeer / bewegingsvrijheid;
 • Opheffing van de scheiding tussen kerk en staat.

 

Reageren ?

[contact-form][contact-field label=”Naam” type=”name” required=”true” /][contact-field label=”E-mailadres” type=”email” required=”true” /][contact-field label=”Website” type=”url” /][contact-field label=”Bericht” type=”textarea” /][/contact-form]