BPOC2020 onbetrouwbaar

Sinds 9-8 stond hier een bericht met de kop Onbekend meldpunt overstroomd met 1300 sterfgevallen. Opening

De Buitenparlementaire Onderzoekscommissie heeft eerder dit jaar een cruciale stap gezet: een meldpunt ingericht voor bijwerkingen van de corona-vaccins.

Nu -14-10- stel ik dat de Buitenparlementaire Onderzoekscommissie onbetrouwbaar is. Daarvoor zijn deze redenen

 1. Er kwam geen kort geding om het ministerie op te dragen de vaccinaties te schorsen;
 2. De commissie bestaat uit 2 mensen; zij vragen niet om vrijwilligers;
 3. Geen steun voor getuigen die in problemen zijn gekomen (1 geval bekend: IC-verpleger)
 4. Comments are turned off bij Youtube, en Twitter: Mensen die @bpoc2020 heeft vermeld, kunnen antwoorden; Jade Kuit is niet meer op Linkedin;
 5. Het Meldpunt:
  1. Het bestand is niet openbaar; ik heb hierom gevraagd in e-mail 1-10 – geen reactie;
  2. De verhouding Sterfgevallen – Ernstige gezondheidsschade klopt niet;
  3. 11-10 Het meldpunt sluit; De conclusies van het onderzoek worden in het volgende rapport opgenomen.

30-10: Punt 6: De politieverhoren. Drie alternatieve-mediamakers vertellen hun ervaringen in ‘Geloofwaardigheid BPOC raakt ons allen. 28-10‘.  Zij waren in gesprek met het BPOC over een media-optreden van de/alle agenten.

De BPOC stelde allerlei krasse voorwaarden aan zo’n openbaar optreden  waardoor het niet tot stand kwam. De commissie weigerde op andere wijze aan te tonen dat 80 agenten gehoord zijn.

De beelden van de verhoren zijn in bewaring gegeven bij een notaris die kan verklaren dat de transcripties op waarheid berusten. Dit in geval er in de toekomst een onafhankelijk en voor de betrokken functionarissen veilig onderzoek zal plaatsvinden.

De BPOC zei tegen de mediamakers: deze notaris wil niet naar voren treden omdat hij bezorgd is. Dat is al ongeloofwaardig. Kon een andere notaris tenminste een bewijs krijgen van haar/zijn collega ? Ook dat kon niet.

Terzijde: Er staan 80 verklaringen op de bpoc-site als pdf en op youtube,  ingesproken door een stemacteur. Die video’s duren 3-5 minuten, terwijl de echte verhoren (met een herkenbaar mens) veel langer duren. 

De Blauwe Tijger heeft de verhoren uitgegeven (Tweede tussenrapportage) en daar staat nu een disclaimer bij:

Ondanks herhaaldelijk en dringend navragen bij Pieter Kuit bleek niemand, ook wij niet, toegang te kunnen krijgen tot de vermeende opnames van deze politieverhoren. Niemand van de BPOC, behalve dhr. Kuit, kent de video’s van de 80 agenten in dit rapport. Er is ondanks herhaaldelijk verzoek en ondanks alle toezeggingen aan de uitgeverij om, direct bij presentatie met de 80 betreffende agenten naar buiten te komen, ook geen notariële verklaring gekomen. De BPOC heeft vier aanbiedingen voor een presentatie afgewezen en daardoor hebben wij de echtheid van de verhoren nooit kunnen staven en kunnen wij derhalve niet instaan voor de echtheid ervan. Bij verschillende betrokkenen uit de politiewereld zijn zelfs grote twijfels gerezen. We hebben in de afgelopen maanden vrijwel iedereen van en rond de BPOC gesproken. De Blauwe Tijger is een professioneel mediabedrijf en kan niet langer zwijgen. We hopen dat alle politieverhoren kloppen [(sic)], maar we hebben te lang vergeefs moeten wachten op de verificatie van alle 80 getuigenissen. Het zou derhalve kunnen zijn dat er ±10 echte verklaringen zijn en de rest van het rapport is verzonnen.

Ik heb 2 verklaringen gelezen en het valt op dat ze heel consequent passen in de conclusie, die op alle punten negatief uitvalt. Een fragment

Hoe is de verhouding tussen politieagenten en de politieleiding?
De verhouding tussen agenten en de politieleiding is eveneens gespannen. Er is geen ruimte voor discussie. Instructies dienen kritiekloos te worden uitgevoerd, ook wanneer die in strijd zijn met de politiewet of hetgeen dat men tijdens de opleiding leert.

Voelen politieagenten zich vrij te weigeren geweld toe te passen tegen vreedzame burgers en demonstranten?
Nee, de door deze commissie gehoorde agenten voelen zich niet vrij te weigeren geweld toe te passen. Uit hun verklaringen blijkt dat agenten die proberen zich afzijdig te houden, met regelmaat door collega’s worden verraden en/of door de leiding op het matje worden geroepen. Bovendien leidt het ertoe dat dergelijke agenten een reputatie krijgen dat zij sympathie hebben voor “virusverspreiders.”

Is het geweld bewust beleid van de politieleiding c.q. de driehoek?
Ja, het geweld is bewust beleid van de politieleiding. Door deze commissie gehoorde agenten geven aan dat zij van hogerhand instructies krijgen om demonstraties gewelddadig ten einde te brengen en ook jegens overtreders van de coronamaatregelen op straat een “zero tolerance” beleid te voeren.

Concluderend stelt de commissie vast dat er sprake is van structurele problemen binnen de politieorganisatie met betrekking tot geweld tegen burgers en de cultuur binnen het politiekorps. Het betreft hier geen incidenten.

Duitse overheid werkt spontane hulp na overstromingen tegen

Verschillende kanalen berichten over de schandalige opstelling van de Duitse overheden en hun hulpjes (de dominante media) voor, tijdens en na de recente overstromingen. Hier een voorbeeld.

Wie kann man Menschen so etwas antun?“ 1-8

(Vertaald en ingekort door Google en mij)

< Ik ben noodarts en heb tijdens mijn vakantie vijf dagen de noodpolikliniek in de Aloisius-basisschool in Ahrweiler geleid. Met tal van geweldige helpers en vele donaties in natura hebben we een polikliniek gecreëerd met vier behandelplekken.

Noch de politie, noch de brandweer hebben de bevolking op de hoogte gebracht van onze aanwezigheid, maar via mond-tot-mondreclame hebben mensen ons in steeds grotere aantallen gevonden.

We behandelden honderden mensen, verzorgden wonden, spoelden de ogen, voorzagen mensen van dringend noodzakelijke medicijnen, luisterden, troostten volkomen wanhopige mensen en gaven ze door aan ons team van psychologen, dat ook op particulier initiatief was opgericht.

We organiseerden tetanusvaccinaties, ik naaide wonden in het licht van zaklampen en met een rollator als instrumententafel. We hebben zeker iemands leven gered door hem te stabiliseren met medicatie uit mijn persoonlijke noodpakket totdat de helikopter-arts hem overnam.

Toppunt: op het moment dat we vochten voor het leven van de patiënt en de arts uit de helikopter naar het schoolplein abseilde, werd aangekondigd dat we de school moesten verlaten omdat we niet nodig waren! Voor zover ik weet, was onze polikliniek soms de enige medische faciliteit in Ahrweiler, omdat een aantal artsenpraktijken en het ziekenhuis onder water stonden.

Toen ons noodcentrum klaar was en goed werd ontvangen, sloot de stad Ahrweiler in de persoon van de heer Wiemer het centrum. Wat betekent dit voor mensen die zwaar getraumatiseerd zijn door de overstroming? Je had net een beetje stabiliteit en veiligheid.  Ze wisten dat ze elke dag konden komen, medische zorg konden krijgen, over hun zorgen konden praten, ze kregen warm eten en andere essentiële dingen. Dit wordt deze zwaar getraumatiseerde mensen van de ene op de andere dag ontnomen, wat overeenkomt met ernstige hertraumatisering. Hoe kun je dit mensen aandoen? Vooral omdat het argument dat de school moet worden opgeknapt gewoon belachelijk is. Om politieke redenen worden mensenlevens in gevaar gebracht: het kan niet zo zijn dat een particuliere hulpoperatie veel succesvoller is dan alles wat de stad van de grond kan krijgen.

In de school werden elke dag tot duizend warme maaltijden uitgedeeld aan helpers en bewoners, mensen kregen voedsel, waterflessen, kleding, dekens, schoppen en hulpteams die modder en puin weg schepten. De enige Dixi-toiletten waren op ons schoolplein en we hebben er meer uitgedeeld aan de omliggende straten.

Alle bewoners vertelden ons dat wij de enigen waren die hen tijdig hielpen. De federale strijdkrachten en brandweerkorpsen uit andere deelstaten waren er pas een week na de watersnoodramp. Zelf zorgde ik voor brandweerlieden uit Noord-Duitsland die met 700 man dagenlang NIET mochten helpen omdat ze niet werden ingezet, hoewel overal dringend hulp nodig was. Toen ze eindelijk konden helpen, hielpen vooral de strijdkrachten en de brandweer, maar ook de andere hulporganisaties actief mee.

Zulke rampsituaties halen het beste en het slechtste in mensen naar boven. Ik heb veel geweldige mensen leren kennen die dag en nacht voor hun medemensen werkten, het grootste ambulanceteam aller tijden hadden, maar ik zie ook politici en ambtenaren, die niets geven om het welzijn van de mensen en die alleen maar willen afleiden van hun eigen falen.  En mensen die zichzelf verrijken en plunderen.

De meeste media hebben de helpers in de Aloisius-basisschool geframed (links in brontekst) ; Corona-ontkenners en rechtsen zouden samenkomen met de overstromingswerkers. Ik heb Reichsbürger  noch rechtsen ontmoet, antifa evenmin, maar mensen met een hart die andere mensen hebben gesteund.

Waarom was de Bundeswehr er niet vanaf de eerste dag? Waar waren de medische tenten, de mobiele operatiekamers, de zware voertuigen? Denk aan de grote watersnoodramp in Hamburg, waar Helmut Schmidt het leven van veel mensen redde door de Bundeswehr in een vroeg stadium in te zetten. Waar waren de tenten van de niet langer benodigde vluchtelingenopvang ?

De mensen in Ahrweiler ervaren de 300 euro noodhulp als een klap in het gezicht. >

Reislustig en niet geprikt of getest ? Dit document kan beambten overtuigen

Reizen in Europa is nog niet normaal. Er gelden allerlei eisen en beperkingen bij de grenzen en op de luchthavens.

Het nieuwe artikel ‘Corona-voorwaarden bij het reizen in strijd met het recht’ gaat over deze situatie:

 • Je wil naar andere landen reizen
 • Je voldoet niet aan de gestelde eisen (test, prik of CoViD-19 gehad)

Ik zet op een rij waarom de voorwaarden haaks op de (EU-)wetten staan. Voornaamste reden: vrij verkeer is een grondrecht.

Er is een Engelstalige samenvatting om de handhavers te overtuigen die naar gezondheidsverklaringen vragen.

Luchtvaart blijft -bijna- gedecimeerd

In Buitenhof zei Schiphol-topman Dick Benschop dat de luchthaven nu op eenderde van het normale passagiervolume zit, en dat tweederde deze zomer mogelijk is.

Klopt dat ? De lucht is nog vrij leeg.

8 juni 19u Air Traffic

Uit de getallen van de luchthaven van april blijkt dat inderdaad het aantal vluchten 65% lager was dan april 2019.

Het aantal passagiers was 787.000, dat is maar 13 procent van de 6,1 miljoen in april ’19, en dat percentage wordt niet vermeld. (April 2020: 127.000)

Dat betekent dat de bezettingsgraad nu 40 procent van normaal is. [2/5 x 1/3 = 2/15 = 13 % ]

En dat de belastingbetalers (de huidige en toekomstige) ook de luchtvaart gaande houden. De sector lijkt nu wat dit betreft op openbaar vervoer: de passagier draagt een deel van de kosten (en winst), de belastingbetalers  de rest.

Wat wordt het nieuwe normaal voor de sector ?

Waarom sprak men het afgelopen jaar over de schade door het luchtverkeer zonder de enorme terugval mee te nemen ?

N.b. het aantal vrachtvluchten nam toe om de vracht die normaliter met  passagiersvluchten wordt vervoerd te compenseren. Dat laatste levert ook geld op maar ik weet niet dat is hoeveel in verhouding.

Van de 787.000 passagiers hadden 460.000 een overstap, dus er waren 327-duizend in/uitstappers, of 11-duizend per dag. Zeg de helft buitenlanders,  dan vertrokken of arriveerden maar 5-duizend Nederlanders op een dag, afgerond: niemand

Decimeren = tot 10 procent reduceren.

 

Coronabeleid effectief! Toerisme Spanje gedecimeerd

De buitenlandse toeristen blijven ook uit Spanje weg, in ieder geval tot en met maart. De noodtoestand werd begin mei opgeheven waardoor de avondklok verviel en de opsluiting in de provincie. De grensoverschrijdende verplichting tot PCR-test en quarantaine blijven in veel landen bestaan dus het gevolg voor het toerisme dit seizoen is nog onbekend.

Toeristen naar Spanje per maand

Deze grafiek geeft een te positief beeld want in maart ’21 gingen 490-duizend buitenlanders naar Spanje (voor 1 nacht of langer) maar 270-duizend daarvan hadden vrijetijd/vakantie als doel, naast 130K werk en 93K andere. Dat is ruwweg 5 procent van het aantal in maart ’19.

In ’19 was het jaartotaal 83,5 miljoen, in 2020 19 miljoen (waarvan 10,5 mln in het eerste kwartaal): 77 procent minder. Dit jaar komt het in de buurt van 6 miljoen schat ik. De hele wereld verkocht maar 52-duizend pakketreizen voor maart ’21. Bron – met link naar pdf met grafieken.

In 2020 waren 62 procent van alle appartement-overnachtingen op de Canarias (de rest verdeeld over heel Spanje) en dit jaar is het 33 procent.

De bezettingsgraad van appartementen is omstreeks 10 procent sinds oktober, na een hoogste waarde van 35 procent in augustus ’20 (0 % in april).

Ook het binnenlandse toerisme moet getroffen zijn geweest door de maatregelen, want

 • Men mocht niet naar een kustprovincie gaan;
 • 95 procent van de omzet in de accomodatiesector kwam van buitenlanders (schatting)
 • cafés en restaurants waren beperkt geopend.

 

 

Rechtbank Praag: een negatieve test eisen voor terugreis is onwettig

De maatregel van het ministerie van Volksgezondheid waarbij Tsjechische burgers worden verplicht een negatieve test op Covid-19 te tonen alvorens naar het eigen land terug te keren is onwettig.

De test was verplicht sinds 15 maart bij terugkeer uit bijna alle landen.

De voorzitter van de raadkamer wil de bedreiging van het coronavirus niet bagatelliseren, noch de inspanningen om de volksgezondheid te beschermen.

Maar zelfs in het licht van deze waarden kunnen de fundamentele beginselen van de rechtsstaat niet worden losgelaten en kan het recht van Tsjechische burgers om naar hun vaderland terug te keren niet worden beperkt zonder dat dit absoluut noodzakelijk is.

De regel is disproportioneel en de regering heeft niet aangetoond dat quarantaine en testen na aankomst onvoldoende zijn.

In reactie heeft de minister de regels versoepeld.

Ninefornews | denipt.au | expats.cz

Bestuursrechter Wenen: PCR-test geen basis voor beleid

Ninefornews:

Een Oostenrijkse rechtbank heeft geoordeeld dat de PCR-test op de manier waarop hij wordt gebruikt ongeschikt is om een besmetting aan te tonen. Dit betekent dat het coronabeleid in Oostenrijk, en waarschijnlijk ook in andere landen, eigenlijk op drijfzand is gebaseerd.

De Vrijheidspartij van Oostenrijk (FPÖ) wilde eind januari een demonstratie organiseren in Wenen, maar dat werd door de autoriteiten verboden. De partij stapte naar de rechter, die de FPÖ in het gelijk stelde. Het verbod was ongegrond.

De rechter uitte felle kritiek op het coronabeleid van de Oostenrijkse regering. Zo zei hij dat de politie op basis van besmettingscijfers geen coronademonstraties meer mag verbieden.

Zo hoort het: de rechter (Verwaltungsgericht Wien, 24.-3) keek naar de gronden van het verbod en stelde wat gebreken vast, met name

 • Er werd geen bewijs gegeven dat de maatregelen doeltreffend zijn;
 • De definities die de overheid hanteert bij het tellen van coronabesmettingen voldoen niet aan de richtlijnen van de WHO;
 • Een positieve PCR-test moet worden bevestigd door middel van een medisch onderzoek en dat gebeurt niet.

Met als gevolg

De gezondheidsdienst van Wenen gebruikt de woorden Fallzahlen, Testergebnisse, Fallgeschehen en Anzahl an Infektionen. Deze begripsverwarring leidt weg van een wetenschappelijke inschatting van de epidemiologische situatie. (…) Voor de WHO is de doorslaggevende factor het aantal besmettingen / zieke mensen en niet degenen die positief  hebben getest.

Tot zover het vonnis.

Zonder medisch onderzoek (vaststellen van ziekte door een arts, buiten het lab) geen ‘gevallen’ of ‘besmettingen’ en zo geen epidemie, geen grond voor ingrijpen, vat ik samen.

Het is zo simpel en helder als wat.

Daar komt nog bij dat de PCR-test geen test is.

In november had een hoge rechtbank in Portugal al gesteld dat de PCR-test op zich geen reden is voor het opleggen van quarantaine.

Aangifte tegen jeugd’zorg’

Advocate Henriette Nakad staat al lange tijd slachtoffers van de jeugdzorg bij. Hun ervaringen en de hare met onze ‘recht’staat noopten haar tot het schrijven en indienen van een aangifte.

Als advocaat én als privé persoon heb ik aangifte gedaan bij het Landelijk Parket tegen de gecertificeerde instellingen, de Ministers, parlementsleden, rechters en andere betrokkenen bij het jeugdzorggeweld tegen kinderen en ouders.

Dat heb ik gedaan omdat ik net als velen geschokt ben door wat ik zie en hoor, en ik de slachtoffers een hart onder de riem wil steken. Temeer omdat ik als advocaat weinig voor de slachtoffers kan betekenen vanwege het gebrek aan onpartijdige en onafhankelijke rechterlijke toetsing.

De rechtbank in Warschau, Polen noemde op 21 september 2020 de Nederlandse jeugdzorg “exceptioneel inhumaan en barbaars”, maar de Nederlandse gerechten laten allemaal de oren hangen naar de leugens en onwaarheden van jeugdzorg, zelfs wanneer zij beschikken over tegenbewijs.

Het is van belang dat advocaten alle rechtsmiddelen inzetten in het belang van hun cliénten, ook impopulaire middelen zoals wraking en strafrechtaangiften.

De zaak ligt nu bij het Openbaar Ministerie en als er inderdaad sprake was van strafbare feiten, dan ga ik ervan uit dan men effectief zal overgaan tot vervolging. Dat is aan het OM en niet aan mij, onverlet het bepaalde in artikel 12 van het Wetboek van Strafvordering waarbij vervolging door het Openbaar Ministerie kan worden bevolen door het Gerechtshof.

[] Het jeugdzorg-dossier is een veel groter schandaal [dan het schandaal bij de belastingdienst]: het speelt al veel langer, kent substantieel meer slachtoffers en de betrokkenheid van de gehele Trias Politica (ook de rechterlijke macht). Ook is sprake van nog veel ernstiger misdrijven omdat er kinderen bij betrokken zijn. Er is geen enkele intentie binnen de Trias Politica om de misstanden te beëindigen.

Daarom zal de zaak ook worden voorgelegd aan het Internationale Strafhof. Daarnaast wordt nog bezien welke stappen nodig zijn voor vervolging door een VN-Tribunaal vanwege onder meer foltering.

Ik nodig alle slachtoffers uit om zich bij deze aangifte aan te sluiten.[]

Alles op deze site; ook de aangifte, met daarin een lijst misdrijven

 • 10.1 Artikel 90q Sr: discriminatie (racisme en/of profiling);
 • 10.2 artikel 141a Sr: faciliteren van geweld;
 • 10.3 artikel 200 Sr: onbruikbaar maken of wegmaken van bewijs;
 • 10.4 artikel 225 lid 1 Sr: valsheid in geschrifte;
 • 10.5 artikel 225 lid 2 Sr: valsheid in geschrifte;
 • 10.6 artikel 261 Sr smaad en 262 Sr laster;
 • 10.7 artikel 273f lid 1 sub 1 en sub 6 Sr: mensenhandel/kinderhandel;
 • 10.8 artikel 273f lid 2 Sr: uitbuiting;
 • 10.9 artikel 274 Sr: slavenhandel;
 • 10.10 artikel 279 Sr: minderjarige opzettelijk onttrekken aan gezag;
 • 10.11 artikel 282 Sr: ontvoering/wederrechtelijke vrijheidsberoving;
 • 10.12 artikel 282a Sr: gijzeling;
 • 10.13 artikel 285b Sr: bedreiging via inbreuk op de persoonlijke levenssfeer;
 • 10.14 artikel 300 Sr: mishandeling en artikel 302 Sr: zware mishandeling;
 • 10.15 artikel 326 Sr: bedrog en artikel 326d Sr bedrog met het oogmerk van bevoordeling;
 • 10.16 artikel 397 Sr: dood door schuld;
 • 10.17 artikel 308 Sr: lichamelijk letsel door schuld;
 • 10.18 Artikel 365 Sr: misbruik van gezag,
 • 10.19 Artikel 368 Sr: verzuim aangifteplicht misdrijven.

Dat het een Schandaal betreft blijkt uit de klacht die deken van de Nederlandse orde van advocaten tegen Nakad had ingediend. Hij vindt haar  te activistisch en te betrokken bij haar cliënten, zodat zij niet in staat zou zijn om haar cliënten effectieve rechtsbijstand te verlenen. (Dat laatste komt door de verenigde tegenwerking vanuit bestuurlijk Nederland)

Op 22 februari moest zij naar een zitting van de Raad van Discipline. verslag

Er stonden tientallen mensen bij de rechtbank die haar kwamen steunen. Nakad: De aantijgingen van de deken wisselen telkens en hun bronnen blijven voor mij geheim. Daarom wraakte ik de Raad.

De politie was in groten getale bij de rechtbank aanwezig. Ook dat geeft te denken. Het is in lijn met de aanklacht tegen Nakad: intimidatie.

(dit bericht wordt tzt een pagina -komt in menu rechts)

Kamerleden vullen flitsenquete niet in

Maandag 8-3 stuurde ik een e-mail aan alle Tweede-Kamerleden.

“Het lijkt er op dat maar weinig Kamerleden zich publiekelijk uitspraken over het coronabeleid. Daarom deze korte peiling -zonder fractiediscipline- met een generale en een specifieke vraag. Hij is uiteraard anoniem. []

– Waar kiest u voor ?

 1. Huidig beleid: maatregelenpakket hangt af van ontwikkelingen coronavirus
 2. Spoedig alle maatregelen schrappen
 3. Middenweg tussen vorige opties

– Indirecte vaccinatieplicht middels vaccinatiepaspoort ?  (Voor – tegen – twijfel) “

Het was te verwachten dat niet meer dan een-derde zou deelnemen. Dat de respons bleef steken op twee is opvallend en teleurstellend.

Uitslag (1e vraag): 1x optie 1 en 1x optie 3.

Premier verstrikt in coronawirwar -clip fataal voor PCR-test

Mijn reactie:

> De PCR-test is voor iedereen onzinnig; Rutte kwam in de goede richting.

Het bewind is zo door het dolle heen, dat ze per abuis zulke schade kunnen aanrichten aan het eigen verhaal. <

Pagina over het testen op school en veel andere maatregelen.