Premier verstrikt in coronawirwar -clip fataal voor PCR-test

Mijn reactie:

> De PCR-test is voor iedereen onzinnig; Rutte kwam in de goede richting.

Het bewind is zo door het dolle heen, dat ze per abuis zulke schade kunnen aanrichten aan het eigen verhaal. <

Pagina over het testen op school en veel andere maatregelen.

 

Zuid-Afrikanen zijn wijzer

Uit de nieuwsbrief  van Lockdown Sceptics (2-2)

We’re publishing a “Postcard From Cape Town” today by a  reader. Sounds like the people down there have other things to think about than the new variant.

< Rather than sitting out the lockdown and school closures in England we decided to spend our time in Cape Town. Currently, the only South African restrictions are a ban on the sale of alcohol (the illicit trade is very profitable for ANC cronies), closed beaches (the Government was told the virus comes in waves), closed state schools (the teachers’ union is the single most important voting bloc and like many in the UK, the SA teachers are partial to being paid for no work) and a 9pm curfew.

The great thing about Africa is everyone knows the Government is incompetent and corrupt. For this reason, together with the fact that hunger trumps corona fear, the South African lockdown quickly broke down and the first wave subsided regardless. Virus cycles run their course. The same thing is happening now. Despite a supposedly more infectious variant and no meaningful restrictions, South African cases are down from 321 per million on January 9th to 98. today The South African Government’s attempts to blame lockdown-related hardships on the virus ring hollow; people do not believe the statements of “the virus caused this”. They know it’s the Government preventing them from earning a living and feeding their children. Viruses don’t write laws.

The actions of politicians aim to increase and consolidate their power and in Africa the citizens know this. The usual tool is fear, delivered through the public broadcaster. I was surprised how the UK Government used public funds to constantly broadcast a message of fear. At least in Africa, the opposition parties say no and push back against power grabs. Amazingly in the UK, rather than push back, the opposition has egged the incumbent on.

Given South Africa’s limited social security net and inability to print money, the lockdown trade-offs become apparent very quickly. When faced with economic collapse, starvation and riots, the Government was forced to end the lockdown. Developed markets can hide the lockdown costs for longer, but that does not mean they don’t exist, obviously. Nations will be burdened with the fallout for decades.

Once governments have tasted absolute power and begun spending without limit, it is difficult to reverse course. In developing nations unfettered spending quickly becomes hyperinflation; it will be interesting to see how it ends in the UK. > En in de Westerse wereld.

De twee vetgemaakte zinnen maken duidelijk hoe wij in het nadeel zijn in deze regime-gemaakte crisis (het virus schrijft geen noodverordeningen). Wij kampen niet met honger (in meerderheid) en we menen in welvaart en vrijheid te leven, de overheid zij dank. Dat beeld gaat eraan, in de komende jaren. Of maanden.

Coronaregels, wetten en handhaving – een handleiding

Dit is de hoofdpagina over de realiteit van de coronaregels. De handhaving staat veel zwakker dan de meeste mensen denken.

Op andere pagina’s:

Deze pagina’s worden regelmatig aangevuld.

 

De overheid maakt geen onderscheid tussen verplichten en adviezen. Dit zijn blijkbaar de belangrijkste regels – op de hoofdpagina Corona rijksoverheid.nl:

 1. In heel Nederland geldt een avondklok;
 2. Werk thuis, tenzij het niet anders kan;
 3. Was vaak uw handen;
 4. Hoest en nies in uw elleboog;
 5. Houd 1,5 meter afstand van anderen;
 6. Is het druk? Ga dan weg;
 7. Draag een mondkapje waar dat verplicht is;
 8. Klachten? Blijf thuis en laat u testen.

Alleen 1, 5 en 7 staan in de wet.

Thuis maximaal x bezoekers ?

Nee, de coronamaatregelen hebben geen verandering gebracht, ze gelden niet in de woning. Lees het bij Jegers advocaten.
Het is schandelijk dat de rijksoverheid bijna iedereen iets anders heeft doen geloven. Gesteund door kwantiteitsmedia. Het is balletje-balletje spelen met adviezen en regels*.

Het publiek heeft nooit rechten geleerd in het staatsonderwijs en gelooft dat alle uitspraken van bestuurlijk Nederland wettelijk correct zijn.

Op rijksoverheid.nl moet overal een link naar de bijbehorende regeling of wet staan.

In het Verenigd Konikrijk ging het net zo

De “regel” van twee meter afstand is bijvoorbeeld alleen een richtlijn geweest (). Het verzoek om “lokaal te blijven” is nooit een wettelijke vereiste geweest. De voorgestelde limieten voor het aantal keren dat iemand kon gaan sporten en voor hoelang waren richtlijnen, geen voorschriften.


* Voorbeelden

De advocaat meldt: De politie heeft de tekst op de eigen website al aangepast; waar opeens tot tweemaal toe expliciet vermeld staat dat de regels voor thuis alleen maar adviezen zijn.

Op de ene pagina van rijksoverheid.nl staat

Bovendien scherpt het kabinet het advies voor bezoek aan: ontvang maximaal één persoon van 13 jaar of ouder per dag en ga maximaal één keer per dag ergens op bezoek.

Maar op de andere:

Maatregelen tot en met ten minste 9 februari
Lees hier wat geldt op dit moment tot en met ten minste 9 februari 2021:
• Ontvang thuis niet meer dan 1 persoon van 13 jaar of ouder per dag.

Thuis werken

‘Werk thuis, tenzij het niet anders kan’. Dat is de oproep van het kabinet.

Ook dit is geen verplichting, maar iedereen denkt van wel. Zodat we dit meemaken: werkgevers mogen hun werknemers niet dringend vragen om naar de werkplek te komen ….

Deze maatregel treft dagelijks miljoenen, duurt het langst en staat het minst ter discussie.

 

Sluiting horeca, winkels en kappers

24-2 Viruswaarheid biedt ondernemers de helpende hand.

Tot nu toe koos viruswaarheid voor het aanvechten van de wetgeving en de PCR-test, de bron van het coronawanbeleid. Nu gaan ze ook aan het eind vechten. Wat doet bestuurlijk Nederland als winkels of cafés open gaan, hebben ze dan een zaak ?

[ Artikel 58u WPG stelt dat de burgemeester bevoegd is tot het opleggen van een last onder bestuursdwang bij een overtreding van 58h.1: voorwaarden openstelling publieke plaatsen. meer over bestuursdwang ]

Volgens mij een prima strategie: we gaan ontdekken dat ook de gedwongen sluiting van horeca en winkels geen correcte juridische basis had.

Jeroen Pols over de aangekondigde opening op 2 maart: “Als ze open gaan maar op last van de politie hun zaak weer moeten sluiten, hebben wij een team van juristen klaar staan om ze te helpen. Wij hebben alle processtukken voorbereid waarmee zij sluiting kunnen aanvechten.” Pols is ervan overtuigd dat veel rechters sluiting onwettig zullen verklaren. Gedwongen sluitingen zijn volgens Pols in strijd met internationale verdragen, zoals het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM) en de Internationale Gezondheidsregeling (IGR). Bron interview Weltschmerz

Volgens mij is dat laatste niet zeker en is er een groter gebrek.

De pandemiewetten zijn fundamenteel ongeldig

Het sluiten van eet/drinkgelegenheden, winkels, musea, theaters en andere zaken is enorm ingrijpend. Het lijkt er op dat de omvang onvoldoende erkend wordt.

Er is een ongeschreven regel over de scheiding van zeggenschap en invloed. Elke sector, branche of organisatie bepaalt de eigen regels. Niet-inmenging is de norm. Dat komt voort uit de natuurlijke neiging om autonomie te respecteren. Wie gaat ondernemers of beroepsbeoefenaren zeggen hoe ze het moeten doen? (Het gaat niet om adviezen maar om voorschriften en bevelen.

Zulke inmenging is in onze maatschappij een uitzondering. Het verloopt meestal via de Staat.

Er is een ongeschreven regel over de relatie overheid – maatschappij, sociaal contract genaamd. De overheid mag regels opleggen, en belastingen. Die bevoegdheden zijn begrensd en bepaald door internationaal en nationaal recht.

Terzijde: het sociaal contract bestaat niet en de bevoegdheden zijn niet door het volk aan de Staat verleend. Er is geen referendum of stemming door de Staten-Generaal geweest waarbij de Staat het recht op belastingheffing is verleend of enig ander recht. Zo gezien is al het handelen van bestuurlijk Nederland illegaal. Maar omdat iedereen zonder protest? acteert volgens het sociaal contract kan er sprake zijn van ‘wie zwijgt stemt toe’. Verder draagt stemmen bij aan de legitimatie.

Ook vrijheid is de norm zoals artikel 1 van het Burgerlijk wetboek stelt:

1 Allen die zich in Nederland bevinden, zijn vrij en bevoegd tot het genot van de burgerlijke rechten.

Er geldt: de Staat mag niets tenzij op correcte wijze een wet gemaakt is.

Niet: de Staat mag alles, tenzij situaties of (rechts)personen uitgezonderd worden.

Ga maar na hoe weinig de Staat te zeggen heeft over winkels, behalve de sluitingstijden en de Warenwet.

Daarom is het onvoorstelbaar dat de Staat alle bedrijven in een branche opdraagt de activiteiten te staken. Laat staan voor maanden, laat staan meerdere branches. Dit is machtsmisbruik, onbehoorlijk en grensoverschrijdend bestuur.

Wetten die schadelijk zijn en geen helder, aantoonbaar nut hebben vallen in de categorie onredelijk.

Nog nooit werd zo vaak het woord draconisch gebruikt als in het afgelopen jaar (voor ‘maatregelen’).

Wetgeving is alleen denkbaar en geldig binnen het redelijke.

Er is iets gruwelijk mis in landen waar voortdurend onredelijke wetten worden aangenomen.

Het is duidelijk dat afstand houden een advies moet zijn en geen wet. Het regime voelde aan dat een wet op het handen wassen te ver zou gaan. Of een wet op het thuis blijven bij verkoudheid.

Deze idiotie is blijkbaar besmettelijk. Bestuurlijk Nederland heeft vanaf het begin éen mening; tegenspraak is ver te zoeken, laat staan tegenmacht. Ook de meerderheid van de bevolking is bang gemaakt en gedwee.

Bij machtsmisbruik en onredelijke wetten is het regime niet meer legitiem en vervalt de plicht om die wetten na te leven. Dan is regime change aanstaande.

 

[oude tekst] Ondernemer, sluit je aan bij krachtige ondernemers en open de zaak. Ook dit wordt gesteund door Burgerfront. Kernpunt: jouw winkel is privaat terrein, daar gelden jouw regels.

Kortom, zij hebben twee keuzes: het is erop of eronder, oftewel: ‘Nu open of Failliet’.

Verplichting vaccinatie of test

In de wet staat geen plicht tot testen of inenten. Beide ontbreken in de machtigingswet (spoedwet).

De wet Publieke Gezondheid bepaalt de (pre covid) procedure voor het met dwang in quarantaine plaatsen, en die is strikt.

De PCR-test is alleen verplicht voor het reizen naar Nederland (en een groeiend aantal andere landen met vliegtuig, trein of bus (en het is de vraag of dat besluit rechtmatig is). Deze kwestie verschijnt later op deze site.

In alle andere gevallen kan de overheid geen dwang toepassen.

PCR-test komt verder alleen voor in de Regeling paardensperma 2015 en de Regeling tijdelijke maatregelen dierziekten (2007).

 

De Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa – het orgaan waarvan het Europees Hof voor de Rechten van de Mens deel uitmaakt – heeft een resolutie aangenomen waarin staat dat vaccins niet verplicht mogen zijn en dat niemand mag worden gediscrimineerd omdat hij niet is gevaccineerd.

De vergadering dringt bij de lidstaten en de EU aan op

7.3 met betrekking tot het waarborgen van een hoge vaccinatiegraad:
7.3.1 ervoor zorgen dat de burgers worden geïnformeerd dat de vaccinatie niet verplicht is en dat niemand politiek, sociaal of anderszins onder druk wordt gezet om zich te laten vaccineren, als hij of zij dat zelf niet wil;
7.3.2 ervoor wordt gezorgd dat niemand wordt gediscrimineerd omdat hij zich niet heeft laten vaccineren, vanwege mogelijke gezondheidsrisico’s of omdat hij zich niet wil laten vaccineren;
7.5.2 vaccinatiebewijzen alleen te gebruiken voor het aangegeven doel, namelijk de monitoring van de werkzaamheid van het vaccin, mogelijke neveneffecten en ongewenste voorvallen.

De lidstaten moeten dit in hun wet- en regelgeving opnemen. De resolutie heeft niet het gewicht van een nationale wet. Wel kan hij -mogelijk- helpen bij een rechtzaak.

Maar we leven in een land waarin de bevolking, de bestuurders, de media de wet niet (willen) kennen. Men handelt veelal op grond van persconferenties en wat de dominante media zeggen.

In bedrijven

Een werkgever heeft het instructierecht: voorschriften opleggen aan de werknemers. Zo’n voorschrift moet wel een duidelijk belang dienen en proportioneel zijn. Bij een meningsverschil verliest de werknemer, zeker aanvankelijk. Zij/hij moet dan naar de rechter. En ten minste éen rechter oordeelde in het voordeel van de baas, het ging om het dragen van een masker.

Hoewel over de effectiviteit van het mondkapje wordt getwist, is het een maatschappelijk aanvaard middel. De kantonrechter houdt het er voorlopig voor dat het dragen van een mondkapje gedurende de corona pandemie aan de veiligheid en gezondheid kan bijdragen. Ook [werkgever] mocht hier [] van uitgaan, te meer omdat zij de instructie heeft gegeven op advies van de branchevereniging.

 

Frank Stadermann stelde een garantieverklaring op, die een werknemer kan vragen aan zijn werkgever. De belangrijkste passage:

We kunnen u daarom met de hand op het hart garanderen dat het uitgesloten is dat u door uw medewerking te verlenen op welke wijze dan ook enige gezondheidsschade zou kunnen oplopen. Voorts bevestigen wij dat, als u onverhoopt toch schade zou oplopen ten gevolge van de vaccinatie/de PCR-test [] wij onze verantwoordelijkheid zullen nemen. []

Vorenstaande betekent dat we zo nodig aansprakelijkheid zullen erkennen en uw schade zullen vergoeden.
Tot schadevergoeding zullen wij overgaan indien uw klachten er prima facie op zouden kunnen wijzen dat zij gerelateerd zijn aan de vaccinatie/de PCR-test.

Zo breng je de situatie in balans: de werkgever eist iets dat enig risico met zich meebrengt en moet beloven dat hij de eventuele schade (mee) draagt. Als hij dat weigert, dan staat de werknemer sterker.

Zet de tekst in je tekstverwerker en vul de velden in (ook naam werkgever).

Van een PCR-test valt nauwelijks schade te verwachten, dus een werkgever zal niet aarzelen om daarvoor een garantie te geven; is het dan nuttig hem te vragen ?

Dit artikel geeft goede informatie, en minder goede. Juist is: Een werkgever mag niet vragen of werknemers zich hebben laten vaccineren (ook niet via de bedrijfsarts) en hij mag niet noteren wie ingeënt is. Bij de laatste vier punten gaat de auteur uit van het instructierecht en een killervirus, zodat maatregelen legitiem lijken. Quod non.

In het onderwijs

Dissident bericht over een oordeel in Duitsland (12 april). De arrondissementsrechtbank van Weimar stelt dat maskers, afstand houden en testen op scholen niet verplicht mogen zijn. .

De rechtbank verklaarde het onwettig, zoals talloze eerdere maatregelen, meldt Wochenblick. Met onmiddellijke ingang mogen verschillende scholen in Weimar hun leerlingen niet langer verplichten maskers te dragen, afstand te houden en aan sneltesten deel te nemen. Maar dat is niet het enige dat de moeite waard is om op te merken. Want in de redenering bevestigt het hof op indrukwekkende wijze meermaals de standpunten van critici.

Artikel (Engels) van lockdownsceptics met de uitvoerige argumentatie.


– De petitie tegen het op corona testen van kinderen op school. Stand 11 feb: 107-duizend.

– Het team van de Buitenhoeve (BSO en basisschool) besloot om op 11 februari open te gaan met o.m. deze vrijheden

Ons personeel zal niet in verplichte quarantaine gaan bij een positieve test van één kind; Wij zullen [dan] niet de hele bouw/groep/opvang een verplichte quarantaine opleggen; Ons personeel wordt niet gedwongen zich te laten testen.

Alle kinderen en ouders zijn zelf vrij om hun eigen keuzes te maken t.a.v. het al dan niet naar school/opvang gaan, het al dan niet in quarantaine willen gaan en het al dan niet willen laten testen.

Het bestuur “heeft aangegeven dat het niet volgen van het beleid verstrekkende consequenties heeft.”

Lees de mooie brief aan de ouders van directrice Linda Hollink.

Er is niets te verliezen, het pad van nog steeds strengere en inhumane maatregelen blijven volgen brengt ons bij een organisatie en werkwijze die wij niet gewild hebben voor onze kinderen, ouders en onszelf.

20-2: De directrice is uit haar functie ontheven. Ze schreef weer een brief 12-2, met een kijkje in de bestuurskamers

Bij deze wil ik wel de bestuurders oprecht bedanken voor de wijze waarop zij deze ‘noodzakelijke consequentie’ hebben doorgevoerd de afgelopen dagen. Ik heb het geluk een menselijke bestuurder te hebben, die uiteindelijk ook gewoon het hart op de goede plek heeft en gezond verstand heeft. Alleen op dit moment ‘geen keuze heeft’.
Ook heb ik de meest waardevolle dialoog met onze wethouder en beleidsambtenaar mogen voeren de afgelopen dagen. Allemaal mensen met een hart en gezond verstand… Ja, de meeste mensen deugen echt! Maar ook zij ‘moeten handhaven’ als ik nu door zou zetten…

Linda Hollink is te horen in deze uitzending van blckbx (18-2). Daarin psycholoog Hester Appelman die ons eraan herinnert dat stress bij (jonge) kinderen tot psychische schade leidt op latere leeftijd. hier.


– Een groep leerkrachten schreef een brandbrief aan hun collega’s. Fragment

Wij, een groep docenten binnen PO en VO, stellen dat de maatregelen en de sluiting van de scholen en nu het weer willen openen van de scholen onder strenge voorwaarden [] buitenproportioneel zijn en meer schade aanrichten dan dat zij goed doen. []

Kinderen en jongeren betalen namelijk een hoge prijs voor disproportionele angst. Onze jeugd krijgt op dit moment direct en indirect de boodschap vanuit school, het kabinet en de media dat er voortdurend gevaar is, dat andere mensen een gevaar vormen en dat zij zelf een gevaar vormen voor anderen.

Kinderen en jongeren zijn niet verantwoordelijk voor de volksgezondheid. Zeker niet als we praten over een zeer klein percentage mensen wat hier ernstig ziek van wordt of aan zal overlijden, vergelijkbaar met voorgaande jaren

 

Brief aan schoolleiding

Een schoolbestuur heeft te veel macht over de leerlingen en ouders, die verhouding is uit balans. Het weigeren van masker (meer hier) of test lijkt moeilijk.

Maar test en inenting zijn medische handelingen, daarom is deze aanzegging aan de schoolleiding toepasbaar.

Geachte heer/mevrouw,

We leven in een interessante tijd. Dat kinderen naar school gaan is een soort uitzonderingstoestand en een verleende gunst. Virologen, IC-artsen, koepels en politici bespreken hygiëne-regels (voorwaarden) voor de scholen, de een nog vreemder dan de ander. Dat het aantal sterfgevallen bij leerlingen en leraren heel dicht bij nul ligt na een krap jaar pandemie blijkt een te negeren feit.

Wij -u, ouders, leerlingen en het team- willen allemaal terug naar normaal (dan maar minder interessant.

* Vanwege de keuze voor testen in het onderwijs schrijven wij deze brief.

U bent verantwoordelijk voor ons kind tijdens schooltijd. Dat houdt onder meer in dat u moet voorkomen hij/zij medische handelingen ondergaat zonder uitdrukkelijke, voorafgaande toestemming van de ouder/s en het kind (vanaf 12 jaar).

Wij geven u geen toestemming voor het uitvoeren van een corona-test op ons kind of voor een inenting. De aanwezigheid van ons kind op school kunt u niet opvatten als toestemming. *

Aanvullend:

Voor inenting noch corona-test bestaat een wettelijke verplichting bij leerlingen.

De corona-test blijkt waardeloos te zijn.

De premier zegt: testen is zinloos als je geen klachten hebt.

Wij nemen aan dat u zo verstandig bent om kinderen niet van school te sturen alleen omdat ze niet getest zijn.

De actuele inentingen zijn te zien als  een medisch experiment. De proeven door Moderna en Pfizer duren tot januari ‘23; er is nu een voorwaardelijke goedkeuring. Daarvoor gelden zwaardere voorwaarden: de Code van Neurenberg. De gevaccineerden zijn formeel geen proefpersonen maar alle bijwerkingen worden door de autoriteiten bijgehouden ter evaluatie. De zogenaamde vaccins zijn risicovol voor de proefpersonen.

Wij ontvangen graag een reactie van u.

Tussen * staat de kern, het overige kun je schrappen of wijzigen. Met dank aan Burgerfront en Eltern und schule stehen auf. Vrij naar school heeft ook een goede brief.

Wij de ouders gebruiken de bovenstaande brief van Staderman richting het schoolbestuur. Het verbod “geen toestemming” is misschien krachtiger.

 

Quarantaine

Quarantaine, thuis of elders, is niet verplicht.

In augustus wou minister De Jonge dat bepaalde groepen verplicht in thuisquarantaine moeten. Maar die regeling is er niet gekomen. Al degenen die in quarantaine gingen deden dat vrijwillig, al dan niet op advies van GGD of arts en/of aandringen van de werkgever.

Een gerechtshof in Portugal oordeelde dat een quarantaine alleen na een diagnose van een arts mogelijk en legaal is. Positief geteste mensen -die verder niet onderzocht zijn- mogen niet tot ziek of besmettelijk verklaard worden. pagina hierover

Arrestatie bij demonstratie

Viruswaarheid adviseert (30-3):

Demonsteren is nooit een strafbaar feit, laat dat duidelijk zijn.

Je bent niet verplicht om vragen te beantwoorden en dus ook niet op de vraag “Waarom wil je gebruik maken van je zwijgrecht…” []

Wij krijgen veel vragen over wat je tegen het proces-verbaal kunt doen.

– Zonder handtekening is het niet rechtsgeldig, bewaar het wel. Het proces-verbaal moet ondertekend zijn door een Officier van Justitie óf getekend zijn onder vermelding van “in opdracht van”;
– Ga altijd in beroep;
– Let goed op de argumenten in het proces-verbaal, waarvoor ben je bijvoorbeeld gearresteerd?

– Dit gegeven gebiedsverbod [Museumplein e.o] achten wij niet rechtsgeldig. Besluit je binnen het opgelegde gebiedsverbod wederom deel te nemen aan een demonstratie en je wordt weer gearresteerd, is men verplicht de zaak voor te laten komen bij de rechter en deze zal naar alle waarschijnlijk het proces-verbaal nietig verklaren als je geen strafbaar feit hebt gepleegd. Er zal beargumenteerd moeten worden waarom jij voor een bepaalde periode een dreiging vormt voor de openbare orde;
– Ga nooit akkoord met snelrecht.

– [Dit punt is ‘naar keuze’; zonder heb je al een sterke zaak -IBOP] Doe aangifte op basis van Wetboek van Strafrecht artikel 282 Misdrijven tegen de persoonlijke vrijheid / Vrijheidsberoving, artikel 355 Ambtsmisdrijf / Grondwetschendingen, en artikel 365 Ambtsmisdrijf / Misbruik van gezag, dwang;

Bezwaar maken tegen corona-boete

Bekeuren gaat zo: van de politie of een BOA maakt een proces-verbaal van de overtreding en stuurt dit naar het OM. Het CJIB stuurt een strafbeschikking naar de overtreder met de opdracht om de boete te betalen.

 • Betaal niet, daarmee zou je schuld erkennen.
 • Maak bezwaar (in verzet gaan) binnen 14 dagen.

Bij Burgerfront is voor 15 euro een verzetsbrief te koop. De inhoud ken ik nog niet maar hun recepten zijn in het algemeen goed.

Bij boete.nu kun je de zaak laten behandelen. Daar ook info over de avondklok en de bevoegdheden van BOA’s.

Het verzetschrift wordt eerst door het OM behandeld.

Na ontvangst van uw verzet kan de officier van justitie uw strafbeschikking intrekken of wijzigen, als blijkt dat het pv onjuist is bij voorbeeld.

(teksten van om.nl)

 • Trekt de officier van justitie de strafbeschikking in (seponeren)? Dan is de strafvervolging daarmee beëindigd.
 • Wijzigt de officier van justitie de strafbeschikking? U krijgt dan een aangepaste strafbeschikking. Als u hiermee akkoord gaat kunt u deze aangepaste strafbeschikking betalen. Bent u het niet eens met deze nieuwe strafbeschikking? Dan betaalt u niet. Uw verzet blijft van kracht. De officier van justitie zal uw zaak dan voorleggen aan de rechter.

Indien de officier de strafbeschikking niet intrekt of wijzigt zal de zaak worden voorgelegd aan de rechter.

 • U ontvangt dan een oproep voor de behandeling door de rechter. De rechter zal de zaak beoordelen. De officier van justitie kan op de zitting in zijn eis afwijken van de eerder aan u opgelegde sanctie.

Identificatie-plicht

Burgerfront geeft dit advies voor het geval dat je gevraagd wordt jezelf te identificeren. Bekijk de video.

Samenvatting
• Neem het gesprek op
Mag ik uw ID zien?
1. Verdenkt u mij van een strafbaar feit ?
2. Is dat een verzoek?
1. Zo ja dan is mijn antwoord nee.
2. Zo nee, dan is het een bevel. Dan merk ik op dat u mij dwingt en toon ik het onder dwang. (En contracten en bewijs onder dwang verkregen zijn ongeldig.)
3. Ik identificeer mij niet met het tonen van deze kaart.

Afstand houden (archief)

Ooit een hoeksteen van het coronabeleid, nu wordt het met voeten getreden. Vermoedelijk is de handhaving opgegeven. Behalve in sommige gevallen. Welke politicus proclameert social distancing dezer dagen ?

Gek genoeg staat deze maatregel in de wet Publieke Gezondheid (niet in de Tijdelijke wet) : artikel 58f (1. Degene die zich buiten een woning ophoudt, houdt een veilige afstand tot andere personen). mijn analyse van deze maatregel in de noodverordeningen

Corona-melder (archief)

Deze app is 4,5 miljoen keer gedownload; op hoeveel smartphones hij nog staat is onbekend. Hij is niet verplicht en verplichten is zelfs strafbaar. Klaar mee.

 Je bent helemaal vrij in je keuze om de app [] te gebruiken. Niemand mag je dus verplichten om de app te gebruiken. Dus ook niet jouw werkgever of een uitgaansgelegenheid.

 

Wet avondklok is onrechtmatig

Waarom de avondklok onrechtmatig is 

Het regime gaat door met het invoeren van draconische maatregelen. Nu: parttime huisarrest voor de hele bevolking. Net als bij de maskerplicht is de avondklok een papieren tijger, want handhaving kan uitsluitend op grond van geldig recht.

In het kort

 1. De eerste constructie avondklok was ongeldig om 4 redenen, zie 1
 2. De tweede constructie avondklok is ongeldig omdat daarbij de ministeriële regeling van de eerste constructie omgehangen (hergebruikt) wordt en die is vervallen vanwege 1, zie 2
 3. Onredelijke, draconische wetten zijn ongeldig en hebben geen werking, ook al zijn ze op een juiste manier tot stand gekomen. Zij signaleren machtsmisbruik.

Bij de avondklok is er geen balans tussen nadelen en voordelen. Wat zou het voordeel zijn? Immers: de horeca is gesloten, de uitzonderingen betreffen een groot deel van degenen die ‘s avonds buiten waren, bezoeken thuis zijn al beperkt (zij het niet wettelijk). Het effect op het autoverkeer is minimaal en in auto’s is het besmettingsgevaar nihil.

Het huisarrest voor de hele bevolking (17 mln) heeft waarschijnlijk  als motief: het tegengaan van feestjes (honderden of duizenden jongeren minder per week?). 

Lees ook de blogs van Joyce Hes (gepromoveerd jurist) De reikwijdte van macht (alweer) uitgerekt en eerdere. 

De ontwikkelingen 

Zie ook de tijdlijn in De Voortduringswet. 

Voorzieningenrechter: avondklok opheffen

[ochtend van 16-2]

Zo, een rotmaatregel minder !

Dit is de kern van de argumentatie van rechter S.J. Hoekstra-van Vliet vonnis

4.7 De voorzieningenrechter is echter [] van oordeel dat een zwaarwegende maatregel als een avondklok onder de gegeven omstandigheden niet via de weg van de Wbbbg en de daaruit volgende ministeriële regeling had mogen worden ingevoerd. De gestelde ‘superspoed’ als rechtvaardiging om een normaal (spoed)wetgevingstraject niet af te kunnen wachten, is naar voorlopig oordeel onvoldoende onderbouwd. Dat blijkt al uit het feit dat er vóór de invoering van de avondklok al vaker over de mogelijkheid van een avondklok was gesproken en die in ieder geval al ruim voor de daadwerkelijke invoering ervan als een van vele mogelijke opties naar voren is gekomen. Reeds dat maakt duidelijk dat niet aan de bijzondere eisen voor activering van de Wbbbg is voldaan. Die wet is immers slechts bedoeld voor situaties die letterlijk geen enkel uitstel kunnen dulden, omdat sprake is van een acute noodsituatie. Daarbij valt bijvoorbeeld te denken aan een onverwachte dijkdoorbraak.

Nu de Wbbbg in dit geval is ingezet terwijl er geen sprake was van een zodanige situatie, is de inzet van de Wbbbg [] niet legitiem. Op deze manier is immers een zeer verstrekkende maatregel getroffen, zonder dat het voor een wet in formele zin gebruikelijke wetgevingstraject via de Eerste en Tweede Kamer vooraf is doorlopen*. Weliswaar heeft er voorafgaand aan de inwerkingstelling van artikel 8 Wbbbg een spoeddebat in de Tweede Kamer plaatsgevonden, maar het feit dat daarvoor ruimte bestond maakt duidelijk dat van een daadwerkelijke spoedsituatie [] geen sprake was. Het vooraf horen van de Kamer past immers niet bij het systeem van de Wbbbg, waarin nu juist bevoegdheden zijn opgenomen die zónder voorafgaande parlementaire goedkeuring, wegens uiterst acute situaties, direct kunnen worden gebruikt. Ook de afdeling advisering van de Raad van State heeft er in zijn advies van 1 februari naar aanleiding van het wetsvoorstel Voortduringswet op gewezen dat het vooraf betrekken van de Tweede Kamer [] niet rijmt met de gestelde urgentie en dat onduidelijk is waarom in dit geval is gekozen voor de Wbbbg, in plaats van een mogelijke route via aanpassing van de Tijdelijke wet maatregelen Covid-19.

(* Deze zin lijkt me misplaatst want er was gewoon geen gebruikelijk wetgevingstraject.)

Dit argument staat verderop: Geen sprake van buitengewoon.

Een wet misbruiken (onterecht toepassen) leidt tot een rode kaart. Dan hoef je niet verder te kijken naar bij voorbeeld nut en noodzaak. Als een wet ingevoerd wordt zonder legaliteit maar met brede steun (vanwege de vermeende noodzaak) dan is de rechtstaat zoek.

Een andere grond voor een rode kaart is het ontbreken/omzeilen van een AMvB (zie Niet de juiste procedure gevolgd). Dit staat niet in de dagvaarding van viruswaarheid en daarom evenmin in het vonnis.

Vooral de Eerste Kamer heeft hier gefaald; zij moeten de legaliteit van wetsvoorstellen nauwgezet toetsen.

De voorzieningenrechter  noemt “ten overvloede” een ander gebrek, onder Proportionaliteit en subsidiariteit

Het is echter wel van belang dat de Staat goed motiveert waarom een bepaalde maatregel onvermijdelijk is. De voorzieningenrechter is van oordeel dat er [] grote vraagtekens te plaatsen zijn bij de feitelijke onderbouwing door de Staat van de noodzaak van de avondklokmaatregel. Daarbij weegt zwaar dat de pandemie al bijna een jaar duurt en erkend is

Dit gaat over de materiële, concrete grondslag (naast de wettelijke): wat is het gevaar en hoe gaat deze maatregel het bestrijden ? Alle TK-partijen vroegen naar de onderbouwing en de proportionaliteit, maar negeerden dat er fundamenteel geen reden is voor maatregelen, want het bewijs ontbreekt zie deze pagina.

Dat de druk op de zorg momenteel minder groot is dan in maart-april is al voldoende reden om geen enkele extra maatregel in te voeren.

De macht slaat terug

[17-2] Daarna gebeurde er nogal wat, hier door Radar op een rij en een kritische blik  met de relatie tussen Van Dissel en rechter Tan- de Sonnaville.

A De opschorting van de uitvoering van het vonnis door het gerechtshof Den Haag, via een schorsingsincident.

Samengevat luidt het toetsingskader^: Schorsing is alleen mogelijk als er omstandigheden zijn die ervoor zorgen dat het belang van de gedaagde (de Staat) bij behoud van de bestaande toestand (tot het hoger beroep) zwaarder weegt dan het belang van de eiser bij tenuitvoerlegging.

(^ Ik parafraseer en kort in)

Dat lijkt me in veel zaken een lastige afweging want natuurlijk hebben beide partijen een aanzienlijk belang. In dit geval oordeelde het hof ten gunste van de partij die voor het inkomen zorgt.

Oud-advocaat Frank Stadermann wijst er op dat de reden die door de rechtbank werd aangevoerd om het besluit op te schorten – er zou anders sprake zijn van een jojo-effect– niet door de regering is aangevoerd. “Het is een doodzonde voor een rechter om zelf met argumenten te komen die door de eiser niet zijn aangevoerd.” Het laat volgens hem zien dat de rechtbank partijdig heeft gehandeld. bron

 

B Hoger beroep ingesteld in een spoedappèl. Dat de zitting al over drie dagen is (vrijdag 19-2) is ongehoord. Een advocaat over zulke zaken

Wie zijn zin niet krijgt in kort geding kan voor spoedappèl terecht bij het gerechtshof. Een goed voorbeeld hiervan vormde het geschil over de vraag of de Nederlandse staat gehouden was om op korte termijn Nederlandse IS-vrouwen met hun kinderen vanuit Syrië terug te halen. Ja, oordeelde de Haagse voorzieningenrechter. De staat ging in beroep en een week later (!) concludeerde het hof in Den Haag dat dit niet aan de rechter is om te beslissen maar aan de Nederlandse politiek. Geheel los van het inhoudelijk rechterlijk oordeel gaf de rechtspraak hier een staaltje voortvarendheid ten beste die alom respect verdient. Of het nu komt doordat een van de procespartijen de staat betrof*, weet ik niet, maar erg gangbaar is deze praktijk allerminst. Zo mocht ik van de week ervaren, dat het arrest in een zaak die ik in juli 2019 voor spoedappèl had aangebracht andermaal met vier weken is aangehouden en die zaak aardig op weg lijkt om het jaar vol te maken.

* Dat staat nu vast.

De meeste mensen rapen A en B bijeen of noemen A het spoedappèl.

C Afwijzing van de wraking van de rechter/s door viruswaarheid in de zitting over de schorsing.

D Een nieuwe wet

Hier toont het regime weer eens dat winnen en het  eigen prestige voorop staan. Er mag geen deuk komen in ‘Kop wij winnen, munt jullie verliezen’. Bij achterstand veranderen we de spelregels. 

Enerzijds houden zij staande dat de WBBBG een juiste grond was. Zij konden met vertrouwen het arrest afwachten en het parlement niet opzadelen met een overbodig debat.

Anderzijds nemen zij het zekere voor het onzekere en werken aan een nieuwe regeling voor de avondklok.

In het debat 18-2 vroegen Kamerleden (o.a Hijink SP): Als het Hof het vonnis verwerpt (en de avondklok in stand blijft) houdt de regering dan vast aan de huidige regeling en voert de ‘spoed’wet niet in? In dat geval debatteren we nu voor niets. Rutte en Grapperhaus wilden deze vraag niet antwoorden: wij wachten het arrest af. Een uiterst vreemde situatie.

De motie van Groothuizen D66 werd aangenomen waarbij de regering wordt verzocht om de werking van artikel 8 de WBBBG te niet te doen zodra de nieuwe wet in werking treedt.

Vraagje. Het demissionaire kabinet ging nat bij de rechter en vroeg de Tweede Kamer (tijdens hun reces) om een ingrijpende maatregel alsnog een wettelijke basis te geven, graag  binnen twee dagen. Waarom hebben de fracties niet vriendelijk bedankt voor die eer ?

Het bewind wil -waarschijnlijk-  niet afzien van het hoger beroep omdat dan de oude regeling definitief onrechtmatig is waardoor de opgelegde strafbeschikkingen/boetes wankelen. Nu kiezen voor de nieuwe regeling zou intrekken van het hoger beroep vanzelfsprekend maken.

Minister Grapperhaus heeft in een recent debat tegen de Kamer gezegd dat de WBBBG de enige manier was om de avondklok te regelen, via de coronawet (TWM) zou het niet kunnen. Het blijkt nu dat hij de WBBBG (of een aparte wet) veruit beter vindt vanwege de zwaarte van de maatregel, daar zit iets in.

Uit het advies van de Raad van State

Het voorstel is vormgegeven als een specifieke wet die uitsluitend ziet op het vertoeven in de open lucht en niet als een aanpassing van de Tijdelijke wet maatregelen Covid-19 (Twm).

U leest het goed: de avondklok zou in een aparte wet komen. Dat zou ongebruikelijk zijjn.

Er zijn dus drie wegen onderzocht: 1. WBBBG, 2. aparte wet, 3. TWM/WPG.

De TWM maakte een nieuw hoofdstuk in de Wet Publieke Gezondheid (Artikel 1 TWM: De Wet publieke gezondheid wordt als volgt gewijzigd:). De Afdeling Advies argumenteert dat de avondklok via die weg in de WPG moet komen en niet via een aparte wet.

De minister heeft het advies gevolgd, zij het dat het wetje de avondklok niet in de TWM zet maar in de WPG; dat lijkt me ook beter.

Wat bepaalt het wetje ? Artikel 1:

Aan artikel 58j, eerste lid, wordt [] een onderdeel toegevoegd, luidende: f. het vertoeven in de openlucht.

58j gaat over Overige regels; Bij ministeriële regeling kunnen regels worden gesteld over:

a hygiënemaatregelen en persoonlijke beschermingsmiddelen etcetera.

Zo kreeg het regime de vrijheid om met ministeriële regelingen de vermeende epidemie te bestrijden.

Artikel 2

De Tijdelijke regeling landelijke avondklok covid-19 wordt [] aangemerkt als een geldende regeling als bedoeld in artikel 58j, eerste lid, onder f, van de Wet publieke gezondheid.

De Memorie van toelichting legt dit uit

De Tijdelijke regeling landelijke avondklok covid-19 wordt ‘omgehangen’. [] Het omhangen gebeurt doordat de wetgever die regeling aanmerkt als een geldende regeling als bedoeld in het voorgestelde artikel 1. De op het moment van inwerkingtreding in die regeling vervatte regels [] blijven dus ongewijzigd gelden. Bovendien regelt de wetgever zo dat de Tijdelijke regeling landelijke avondklok [] wordt geacht tot stand te zijn gebracht overeenkomstig de besluitvormingsprocedure die geldt voor een ministeriële regeling op grond van de Twm.

 

De constructie WBBBG is wankel sinds het vonnis van 16-2. Het regime vraagt nu (aan de Staten-Generaal) dat ook een avondklok met een ministeriële regeling opgelegd kan worden, op grond van een nieuw punt in de WPG.

– Nota bene de TK debatteerde lang over wat wel en niet op die manier geregeld kan worden. Er stond bij voorbeeld een open einde artikel in het voorstel TWM waarmee het bewind bijna elke maatregel kon invoeren; dat werd eruit gehaald. –

Dat er nu -binnen enkele dagen- een ingrijpende maatregel in gefietst wordt is al heftig.

Het omhangen (artikel 2 van het wetje) is onaanvaardbaar. De regeling avondklok hangt niet meer voor het grijpen, hij is weg omdat de bodem (de WBBBG) verdween.

Die Tijdelijke regeling landelijke avondklok (met bepalingen over tijden en uitzonderingen) was gebaseerd op de WBBBG, dit staat in de aanhef

De Minister van Justitie en Veiligheid, Gelet op artikel 8, eerste en derde lid, van de Wet buitengewone bevoegdheden burgerlijk gezag; besluit:

Hetzelfde staat boven de regeling die de avondklok verlengt.

En in het vonnis staat

De voorzieningenrechter: veroordeelt de Staat artikel 8 lid 1 en 3 Wbbbg per omgaande buiten werking te stellen, waardoor ook de Tijdelijke regeling vervalt;

Op 18-2 was er een briefing in de Tweede Kamer met o.a Wim Voermans, hoogleraar staatsrecht. Volgens hem is het omhangen omstreden, het is ‘balletje balletje’ spelen. Desondanks vindt hij het acceptabel.

Op 2 maart stuurde ik hem een e-mail met o.m.

Ik probeer te begrijpen waarom u de constructie desondanks niet veroordeelt. Moet de grondslag voor zo’n zware maatregel niet einwandfrei zijn ? Hoe kan een ministeriële regeling op grond van de WBBBG -een noodwet- in stand blijven als artikel 8 gedeactiveerd is ?  Daar komt bij dat de eerste constructie onwettig was omdat er geen AMvB is opgesteld.

Een reactie bleef uit (9-3). 

De min of meer koninklijke weg was: een nieuwe ministeriële regeling voor de avondklok, op grond van artikel 58j -1.f . Die regeling kan een kopie zijn van de huidige. 

Nog eens omhangen 

Volgt u het nog ? Wat was vanaf 23-2 de grondslag voor de avondklok ?

Middels een nieuw wetje staat in de WPG dat de minister een avondklok mag instellen via een ministeriële regeling. Er komt geen nieuwe min-reg maar de oude wordt toepasselijk verklaard = omgehangen. 

Op 2 maart verscheen een ministeriële regeling met diverse maatregelen zoals 

verlenging van het maatregelenpakket, het toestaan van de uitoefening van contactberoepen, de verhoging van de leeftijd voor buitensporten, het toestaan van winkelen op afspraak, aanpassing van de uitzonderingen op de verplichte antigeentestuitslag, opneming van de regels over de landelijke avondklok en enkele andere wijzigingen

Hij is gemaakt en aangekondigd op 23 februari (maar niet ondertekend.

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant []

Verrassend: hij maakt een nieuwe paragraaf over de avondklok in de Tijdelijke regeling maatregelen covid-19. 

Artikel 6.15 Avondklok

Het is van 3 maart 2021 tot en met 15 maart 2021 verboden tussen 21.00 uur en 04.30 uur te vertoeven in de openlucht.

Gevolgd door de uitzonderingen. 

De Tijdelijke regeling landelijke avondklok covid-19 wordt ingetrokken.

Volgt u het ? 

Een dag nadat de oude Tijdelijke regeling [] avondklok (weeskind van een ingetrokken artikel) toepasselijk werd verklaard trekt het bewind hem in

Dat werd acht dagen later effectief. Vermoedelijk beseften zij dat het weeskind geen grond bood voor de avondklok. Het is een sterk argument in bezwaren tegen boetes die opgelegd zijn voor 3-3. 

De Tijdelijke regeling maatregelen covid-19 is de verzameling van de corona-maatregelen dus de avondklok past daar in. Hiermee is 1 van de gebreken gerepareerd. 

De dagvaarding van Viruswaarheid

[14-2] De stichting viruswaarheid heeft een dagvaarding uitgebracht tegen de Staat.

Dit is de kern

Daarbij ligt de bewijslast dat het voortbestaan van de Staat op het spel staat en dat de maatregelen noodzakelijk en geschikt zijn bij de Staat zelf. Daarvan blijkt niets. De feiten wijzen op geen enkele wijze op een uitzonderingssituatie. Ook kan na een jaar van ongekende vrijheidsinperkingen geen sprake zijn van een noodsituatie na “feitelijke gebeurtenissen”. Er kan hoogstens sprake zijn van een regering die niet geïnvesteerd heeft in een oplossingsgericht beleid. Voor zover er al sprake is van een probleem, is dit self induced. In dat geval is een uitzonderingssituatie nooit gerechtvaardigd.

De zitting was op 11-2. Hier te zien. Uitspraak 16 februari. (Ik denk dat de eis wordt afgewezen 14-2. > 17-2: dit schatte ik fout in)

Inhoud verzetschrift

Met de volgende argumenten kun je bezwaar maken tegen een boete (strafbeschikking).
Op internet zijn modellen ‘verzetschrift strafbeschikking’ te vinden. Hier staat de procedure.

[17-2 Deze tekst blijft bruikbaar voor boetes tot 3 maart. Er komt een nieuwe versie ]

<< 1  Bij de avondklok is er geen balans tussen nadelen en voordelen. Het netto voordeel is gering. Immers: de horeca is gesloten, de uitzonderingen betreffen een groot deel van degenen die ‘s avonds buiten waren, bezoeken thuis zijn al beperkt. Het effect op het autoverkeer is minimaal en in auto’s is het besmettingsgevaar nihil. Het huisarrest voor de hele bevolking (17 mln) heeft waarschijnlijk  als motief: het tegengaan van feestjes (honderden of duizenden jongeren minder per week?). 

2  Handhaving kan uitsluitend op grond van geldig recht. Bij de regeling avondklok -die van kracht was toen ik de boete kreeg- is niet de juiste procedure gevolgd.

 • De ‘authentieke versie’ van de WBBBG en de ministeriële regeling avondklok zijn niet ondertekend, evenals de ministeriële regeling met de nieuwe einddatum. 
 • Om artikel 8 in werking te zetten zijn een koninklijk besluit (1e lid) en een AMvB (2e lid) nodig. De RvState merkt op in hun advies

Evenmin blijkt uit de toelichting in hoeverre is overwogen om de genoemde amvb alsnog te herzien dan wel op grond van artikel 8, tweede lid, een nieuwe amvb vast te stellen.

[] De ministeriële regeling [] op grond waarvan de avondklok is ingesteld bepaalt dat de [oude] amvb in zijn geheel buiten werking wordt gesteld. De toelichting [] stelt dat deze amvb niet goed toepasbaar is in de huidige situatie. Dit wordt niet nader gemotiveerd.

De minister van V&J heeft zonder geldige reden de oude AMvB gewijzigd noch een nieuwe opgesteld, de enige twee opties. Hij gebruikt en verwijst naar het derde lid, maar het wetsartikel is helder: het derde lid staat niet op zichzelf maar modificeert de AMvB van het tweede lid. Zonder AMvB is artikel 8 niet in werking.   >>

 

Op deze pagina worden de punten uitgelegd.

WBBBG en Regeling niet ondertekend

Hier de Authentieke versie van de WBBBG. De namen van de ministers staan er onder en ‘Beatrix’.

Hier de Authentieke versie van de ministeriële regeling.

Het koninklijk besluit is wel ondertekend.

De regeling van de nieuwe einddatum is niet ondertekend.

 

Artikel 47 uit de Grondwet bepaalt dat alle wetten en Koninklijke Besluiten door de Koning en door 1 of meer ministers ondertekend worden. Pas nadat zij allebei het wetsontwerp hebben ondertekend, krijgt het de status van wet.

Dit verzuim is veel zwaarder dan een vormfout. Alles rond de avondklok is gebaseerd op deze wet: de woorden en teksten van bestuurlijk Nederland naar de bevolking, en de handhaving.

Zo’n belangrijk document moet met een pen ondertekend worden. (Nog beter: de minister schrijft het stcrt-nummer bij zijn/haar handtekening en z’n paraaf op alle pagina’s. Scannen en publiceren, met een link naar de paspoorten. Het document moet ter inzage liggen.)

In deze zaak oordeelde de Raad van State dat een hoger beroep (door GS Zuid-Holland) niet was ingediend omdat de handtekening ontbrak.

1 Niet de juiste procedure gevolgd

Het bewind volgt het wetsartikel niet.

Uit de Kabinetsreactie op het 96e OMT-advies:

De grondslag voor het instellen van een avondklok is artikel 8, eerste lid, van de Wet buitengewone bevoegdheden burgerlijk gezag (Wbbbg). Op grond van dit artikel is de Minister van Justitie en Veiligheid bevoegd het vertoeven in de openlucht te beperken.

De Wbbbg is een noodwet. Dat hierop een beroep wordt gedaan, onderstreept de ernst van de situatie.

Leuk geprobeerd; wij komen met een noodwet en dat betekent dat de nood hoog is ? Het regime moest dat laatste zelf aantonen.

Artikel 8, eerste lid Wbbbg dient bij koninklijk besluit in werking te worden gesteld.

Dat kan op grond van artikel 1 WBBBG.

Middels een ministeriële regeling wordt invulling gegeven aan de bevoegdheid van artikel 8.

Dat is nodig omdat het eerste lid slechts een bevoegdheid verleent. De invulling staat in het tweede lid

2 Bij algemene maatregel van bestuur worden nadere regels gegeven met betrekking tot de uitoefening van [deze] bevoegdheid.

Dit is cruciaal. Een AMvB is niet hetzelfde als een ministeriële regeling. De regering moet over het eerste wel advies vragen aan de Raad van State: een extra stap.

Op 21-1 debatteerde de Tweede Kamer over “de ontwikkelingen rondom het coronavirus”. Kees van der Staaij (vanaf 15.05u) vroeg aan minister Grapperhaus of hij ten onrechte het tweede lid overslaat en het derde lid toepast :

3 Onze Minister van Veiligheid en Justitie is bevoegd in spoedeisende gevallen regels te geven waarbij wordt afgeweken van de regels, bedoeld in het tweede lid, of deze buiten werking worden gesteld.

Bij spoed is een ministeriële regeling mogelijk en die sluiproute hebben de juristen gekozen. Maar het wetsartikel is helder: het derde lid staat niet op zichzelf maar modificeert de AMvB van het tweede lid. Het antwoord van Grapperhaus overtuigde niet. Verderop staat hoe het tweede lid opgepakt wordt in de ministeriële regeling.

(Het derde lid is vreemd: artikel 8 wordt per definitie met spoed geactiveerd dus ‘in spoedeisende gevallen‘ is overbodig. Of gaat het om superspoed ? En de minister V&J mag de AMvB buiten werking stellen en daarmee de hele avondklok ?)

De kabinetsreactie vervolgt

Na het besluit om artikel 8 in werking te stellen, wordt onverwijld een verlengingswet naar de Tweede Kamer gezonden.

Dat staat in artikel 2:

Wanneer het in het eerste lid bedoelde besluit is genomen, wordt onverwijld een voorstel van wet aan de Tweede Kamer gezonden omtrent het voortduren van de [] in werking gestelde bepalingen.

Het regime moet dus drie stukken wetgeving invoeren:

 1. Een koninklijk besluit;
 2. Een AMvB waarin de beperking omschreven wordt (met name de uitzonderingen);
 3. Een wet over het voortduren.

Het koninklijk besluit is op 22-1 gepubliceerd. Hij is ondertekend door de minister-president en de Koning (zijn naam/titel staan op het briefpapier).

Op 22-1 verscheen de ministeriële regeling.

In de aanhef:

Gelet op artikel 8, eerste en derde lid, van de Wet buitengewone bevoegdheden burgerlijk gezag

Het tweede lid ontbreekt. In de toelichting probeert men het tweede lid en de AMvB weg te argumenteren.

Het tweede lid bepaalt dat bij algemene maatregel van bestuur nadere regels worden gegeven met betrekking tot de uitoefening van de bevoegdheden [].

Deze regels zijn gesteld in het Besluit van 25 november 1953 (Stb. 1953, 555).

[] In de huidige Wbbbg gaat het om artikel 8, tweede lid []. Deze algemene maatregel van bestuur is niet goed toepasbaar op de huidige situatie, terwijl blijkens het algemene deel van de toelichting met spoed moet worden gehandeld.

Daarom wordt gebruik gemaakt van de mogelijkheid die artikel 8, derde lid [] biedt om de nadere regels buiten werking te stellen.

Listig maar doorzichtig. Dit is ongeoorloofd knutselen met wetten. Men moest nu een AMvB maken of de oude wijzigen.

De RvState merkt op

Evenmin blijkt uit de toelichting in hoeverre is overwogen om de genoemde amvb alsnog te herzien dan wel op grond van artikel 8, tweede lid, een nieuwe amvb vast te stellen.

[] De ministeriële regeling [] op grond waarvan de avondklok is ingesteld bepaalt dat de [oude] amvb in zijn geheel buiten werking wordt gesteld. De toelichting bij de regeling stelt dat deze amvb niet goed toepasbaar is in de huidige situatie. Dit wordt niet nader gemotiveerd.

MInister Grapperhaus geeft een paar drogredenen voor het nalaten o.a.

Het ligt derhalve in de rede het herzien van de amvb onderdeel te laten zijn van de brede aanpak van de voorgenomen modernisering van het staatsnoodrecht.

 

Overigens, in het koninklijk besluit laat men het tweede lid gewoon weg.

Met de inwerkingstelling van artikel 8, eerste en derde lid [] krijgt de Minister van Justitie en Veiligheid de bevoegdheid het vertoeven in de open lucht te beperken. Op grond van deze bevoegdheid kan hij daarover bij ministeriële regeling concrete regels stellen. [] )

De voortduringswet

De tijdlijn, met nieuwe wet e.a:

 • 12 jan Avondklok genoemd tijdens de persconferentie
 • 15 jan Advies RIVM
 • 19 jan Advies OMT
 • 22 jan Debat TK, WBBBG art. 8 in werking en de  Tijdelijke regeling landelijke avondklok met vervaldatum 10-2.
 • 23 jan Aanvang avondklok
 • 26 jan Voortduringswet naar de RvState gestuurd (Afdeling Advies)
 • 1/2 feb  Advies gereed;
 • 3 feb Wet, MvT en advies naar de Kamer
 • 8 feb Overleg commissie TK
 • 9 feb Nieuwe vervaldatum bepaald: 3 maart
 • 11 feb Voortduringswet aangenomen door TK (118 voor)
 • (16 feb Vonnis voorzieningenrechter, gevolgd door wetsvoorstel) 
 • 22 feb Buitenwerkingstelling van artikel 8 WBBBG, daarom op 23-2 geen plenaire behandeling in Eerste Kamer, alleen stemming over 1 motie
 • 22 feb Tijdelijke wet beperking vertoeven in de openlucht in werking
 • 2 maart Avondklok verlengd naar 15 maart (in verzamelwet)

Het wetsvoorstel (omvang: een paar zinnen) moet ‘onverwijld’ naar de Kamer en dat kon op dezelfde dag, maar het gebeurde na twee weken. Waarom ging het pas op 26-1 naar de Afdeling?

Een punt betreft de einddatum. De Afdeling Advies zegt

Het wetsvoorstel regelt dat de werking voortduurt tot 10 februari. Daarmee sluit het voorstel aan bij de bepaling hierover in de ministeriële regeling. 

Hoewel het juridisch mogelijk is om in de voortduringswet een einddatum op te nemen ligt dat niet zonder meer voor de hand. Bij kb kan [móet -IBOP] het gebruik van artikel 8 zo gauw de omstandigheden dat toelaten, immers buiten werking worden gesteld.

De raad merkt op dat er een probleempje is wanneer de avondklok na 10-2 moet blijven.

Indien de wet vóór 10 februari in werking is getreden kan niet worden volstaan met aanpassing van de ministeriële regeling omdat het wetsvoorstel zelf een harde einddatum bevat. [Dan] moet de procedure opnieuw moet worden gestart. De vraag is of dat gewenst is. Aan dat gevolg kan in die situatie alleen worden ontkomen door de thans voorgestelde wet niet vóór 10 februari tot stand te laten komen dan wel een voor die datum tot stand gekomen wet niet in werking te laten treden. De vraag is of een dergelijke gang van zaken in overeenstemming is met de bedoeling van de wetgever.

Waarschijnlijk niet! De minister en zijn juristenteam hebben even niet opgelet. De minister antwoordt

[Daarom] is het wetsvoorstel zodanig aangepast dat daarin nog slechts het enkele voortduren van de in werking gestelde bepalingen is geregeld.

Een stap terug: volgens de WBBBG hoeft een einddatum niet genoemd te worden want als de orde en veiligheid hersteld zijn, dan wordt de avondklok buiten werking gesteld op voordracht van de Minister-President. Deze logische bepaling gaat uit van een fatsoenlijke regering en houdt geen rekening met een dol bewind.

Zij werken al een jaar met einddatums voor de maatregelen. Vreemd is dat, want men kan niet weten of de epidemie over x weken voorbij is? Waarschijnlijk kiest men voor termijnen vanwege het draagvlak.

Zo staat er een einddatum in de Regeling (en bijna in de Voortduringswet). Die werd op 9-2 gewijzigd middels een ministeriële regeling die -het verrast niet- niet ondertekend is. Het komt vreemd over: een ministeriële regeling wijzigen middels een ministeriële regeling. 

De wet (art. 8.3) zegt: de minister mag regels geven ”waarbij wordt afgeweken van de regels, bedoeld in het tweede lid”. Een lid dat door de minister werd weggestopt …..

Een detail nog: de minister mag afwijken van de regels, maar is de einddatum een regel ?

2 De WBBBG is de verkeerde wet

Virus bedreigt openbare orde en veiligheid ?

De WBBBG wordt misbruikt, want in artikel 3 staat

De bevoegdheden die deze wet aan organen van burgerlijk gezag toekent, worden slechts uitgeoefend voor zover dit met het oog op de handhaving van de openbare orde en veiligheid naar het oordeel van die organen geboden is.

De volksgezondheid is echt iets anders dan openbare orde en veiligheid, ook al is veiligheid een ruim begrip.

We hebben niet voor niets een wet Publieke Gezondheid; daar horen alle maatregelen te staan.

Andere artikelen in de wet BBBG betreffen onder meer: een gebiedsverbod, verbod samenkomsten en vergaderingen, censuur, opheffing van briefgeheim en huisvrede.

Geen sprake van ‘buitengewoon’

Uit de toelichting

Op dit moment is echter sprake van een buitengewone situatie die noopt tot de inwerkingstelling van artikel 8 Wbbbg.

Het bewind is ongeloofwaardig omdat zij tien maanden na het begin van de epidemie stelt dat de situatie buitengewoon is. De situatie was in maart ernstiger dan op dit moment, toen heeft het regime artikel 8 niet geactiveerd. 

Bovendien: de situatie is niet buitengewoon, zo blijkt uit de cijfers.

Avondklok Baden-Württemberg onwettig verklaard

Sietske Bergsma meldt 8 feb.

Een rechtbank in Baden-Württemberg heeft de avondklok teruggedraaid. Volgens het maandag gepubliceerde vonnis moet de bepaling die voorziet in uitgaansbeperkingen van 20.00 tot 05.00 uur worden opgeschort.

De spoedprocedure van een eiser uit Tübingen was daarmee succesvol. De rechtbank stelt dat de staatsregeling niet meer voldeed aan de wettelijke eisen. Uitgaansbeperkingen en avondklokken zijn volgens de Wet Infectiebescherming alleen mogelijk als het nalaten ervan leidt tot nadelen in de strijd tegen pandemieën.

Deze maatregel zou alleen in aanmerking komen als het opheffen ervan zou leiden tot een aanzienlijke verslechtering van het besmettingspercentage. Dat is onvoldoende aangetoond.

De strafmaten

Uit berichtgeving, de kabinetsreactie en de overheidsite blijkt dat de boete in de praktijk 95 euro is. Maar in de WBBBG staat dat handelen in strijd met een beperking, bevel of verbod als bedoeld in artikel 8 gestraft wordt met een hechtenis van ten hoogste zes maanden of een geldboete van de derde categorie: maximaal € 8700 !

Van der Staaij vroeg de minister (nogmaals) “Het klopt toch dat het zich niet houden aan de avondklok een boete van maximaal 8700 euro of een half jaar hechtenis betekent?”

Grapperhaus: “Ik waarschuw de mensen die over die boete van 95 euro, die ik nog altijd hoog vind [huh?] menen: nou, daar kom ik wel overheen. Dan zeg ik: denk erom, ga niet formulieren vervalsen [] want dan zit je in een heel andere categorie van het strafrecht.”

Zie de Kabinetsreactie:

Geprinte versies dienen voorzien te zijn van een handtekening. Dit maakt het beter mogelijk om bij overtreding hier eventueel rechtsvervolg aan te geven.

Mooi nu kijken we aan tegen drie strafmaten: 95 of 8700 euro of een boete voor valsheid in geschrifte die nog hoger kan zijn.

In de toelichting bij de ministeriële regeling -bij punt 6– worden alleen de eerste twee strafmaten genoemd, zonder uitleg over de gapende kloof.

Verderop staat (bij 7, artikel 4):

Als het formulier bewust onjuist wordt ingevuld, is sprake van valsheid in geschrift (artikel 225 Wetboek van Strafrecht).

 

Alle risico’s van de corona-vaccins – De Bijsluiter

De risico’s van de corona-vaccins

Deze pagina gaat over de risico’s van de corona-vaccins. Over dit zeer belangrijke onderwerp is veel informatie te vinden, maar nergens op 1 pagina.

 

Bijna iedereen die aan het woord mag komen in de dominante media snakt naar inentingen. We horen alleen milde bezwaren en zorgen over de planning.

Maar corona is nauwelijks te onderscheiden van griep; om die reden is alleen het inenten van de vatbare (kwetsbare) groep misschien zinvol en op voorwaarde dat de nieuwe vaccins goed getoetst zijn.

Gaat het om genezing, preventie en bescherming van de vatbaren of om maatregelen voor de hele bevolking ? Zoals volksbrede inenting plus beloning voor de gevaccineerden = straf voor de anderen.

Die volksbrede inenting wordt zo gemotiveerd: om COVID-19 goed onder controle te kunnen houden moet ongeveer 70% van de Nederlanders een vaccin nemen. Dan ontstaat groepsimmuniteit en dat beperkt de overdracht.

Op de subpagina Onze proef zal geen preventie van overdracht aantonen kijken we of de vaccins zo werken; wat zijn de baten ? Samengevat: veel effecten zijn nog niet aangetoond.

Nu tientallen miljoenen mensen ingeënt zijn gaat duidelijk worden hoeveel bijwerkingen de zogenaamde vaccins hebben. We staan aan het begin, dus alle cijfers zijn voorlopig. Het ziet er slecht uit. Er zijn te veel sterfgevallen bij verpleeghuisbewoners en zelfs bij gezonde 65-minners. Van de niet-ernstige bijwerkingen is nog niet bekend of ze tijdelijk waren of dat ze ernstig werden.

Daarom adviseer ik om deze behandeling af te slaan, ook al is de kans op langdurige klachten en overlijden zeer gering.

(Dit stuk wordt aangevuld à la wiki).

Vragen, overwegingen over bijwerkingen

 • Als spier/hoofdpijn, koorts en dergelijke ‘normale reacties’ zijn, waarom zien we die alleen bij een deel van de gevaccineerden ? LAREB: Dit zijn bekende klachten bij alle vaccins. Deze klachten passen ook bij de werking van de coronavaccins. De vaccins stimuleren [] de afweer tegen het coronavirus.
 • Geldt na tien (of meer dan twee) sterfgevallen in éen tehuis na inenting boem is ho ? [Ja soms, zie de opschorting bij het Oxford/AstraZeneca vaccin, na een speciale bijwerking. ]
 • Is sterfte een bijwerking ?
 • Je kunt CoViD-19-sterfte veel makkelijker tot nul reduceren door niemand meer te testen.
 • De vaccins lijken niet goed aan te sluiten op de doelgroep. De sterfte (vermoedelijk) wegens CoViD-19 komt voor bij zieke ouderen; 8-9 van de tien had een of meer aandoeningen. In de proef van het Pfizer-vaccin was die groep een kleine minderheid: maar 21 procent had een of meer aandoeningen. En  De Gezondheidsraad adviseert het Oxford-vaccin van AstraZeneca eerst te gebruiken bij de bevolkingsgroep 60 tot en met 64 jaar. Boven die leeftijd is de werkzaamheid van het vaccin nog niet voldoende getest.
 • Waarom laten de dominante media geen patiënten met bijwerkingen zien in interviews en reportages ? (vergelijk met ontelbare CoViD-19 patiënten)
 • We horen: ook medicijnen hebben steevast bijwerkingen, vaak meer dan de corona-vaccins. > Is dat een reden om zo’n vaccin te nemen, of beide niet te nemen ?
 • De producten van Pfizer en ModeRNA zijn geen normale vaccins (toch noem ik ze maar zo). De werkzame stof -mRNA- zet cellen aan tot de aanmaak van bepaald eiwit/ten, die het immuunsysteem stimuleren. Meer bij de stichting Vaccinvrij
  Frappant is de opmerking van Moderna

  We moeten het mRNA in de beoogde weefsels en cellen krijgen en daarbij het immuunsysteem omzeilen.

 

 •  Is het een ongelukkige samenloop ?

De EU schrijft op de pagina De strijd tegen desinformatie /Feiten en fictie over vaccins:

Ook al duikt een symptoom kort na vaccinatie op, dan betekent dat niet automatisch dat het door de vaccinatie zelf komt. Misschien heeft het er helemaal niets mee te maken en is het een ongelukkige samenloop. We weten pas zeker of het om bijwerkingen van het vaccin gaat, als de medici alle gevaccineerden hebben onderzocht; pas dan kunnen ze een onderscheid maken tussen bijwerkingen die wel en niet met de prik te maken. (sic)

Deze opvatting kom je overal tegen en hij heeft enige waarheid in zich. Maar als bij gezonde mensen een of meer klachten ontstaan na de injectie dan is een causaal verband waarschijnlijk.

Overigens is dit stuk ondeskundig opgesteld: alle gevaccineerden onderzocht ?

 

 • Franse top-arts: misschien is er een probleem

Eric Caumes is hoofd van de afdeling infectieziekten van een hospitaal in Parijs. In dagblad Le Parisien vertelde hij wat er in het rapport stond over het Pfizer-vaccin van de Amerikaanse Food and Drug Administration (dec. 2020)  artikel  | EUA FDA p.34 e.v

Ik heb nog nooit zo’n hoog percentage bijwerkingen voor een vaccin gezien. Afgezien van kleine injectiereacties zoals lokale roodheid en pijn, treden andere bijwerkingen relatief vaak op, vooral bij jonge mensen en na de tweede dosis. Neem bijvoorbeeld koorts, dat kan korte tijd optreden na elke inenting. Maar hier had 16 procent van de 18- tot 55-jarigen binnen zeven dagen na de tweede injectie koorts van 38 graden of hoger. En 45 procent moest medicijnen slikken tegen koorts of pijn. Nog eens 52 procent had hoofdpijn en 62 (59 IBOP) procent was moe. Nee, echt, dat is veel te veel, misschien is er een probleem.

(Alle percentages staan in de tabel verderop) Caumes is niet tegen vaccins: hij zou ouderen adviseren om de Pfizer- of Moderna RNA-vaccins te nemen vanwege de gunstige baten-risicoverhouding. Maar hij adviseerde jonge of gezonde mensen om dat niet te doen want

Er is niet alleen een gebrek aan informatie, maar deze injecties op basis van genetisch materiaal (messenger RNA) zijn tot nu toe nooit de commercialiseringsfase gepasseerd.

 

 • Een ommezwaai die iedereen aan het denken moet zetten

Het Oxford/AstraZeneca vaccin was voorwaardelijk toegelaten voor 18-plus. Voor 55-plus waren niet genoeg resultaten beschikbaar om conclusies te trekken over de effectiviteit. Daarom werd het niet aan die groep gegeven. Vanwege de tromboseklachten werd het injecteren gepauzeerd en vanaf 8 april gestopt, in ons land. Alleen de groep 60-plus krijgt vanaf die datum dit vaccin.

 

Indeling van bijwerkingen

Het scala van bijwerkingen is ruim, daarom deel ik ze in.

 • Trede 0: reacties op de prikplek zoals pijn, zwelling en warmte. Deze laat ik vooralsnog buiten beschouwing.
 • Trede 1: kort durende reacties zoals hoofdpijn, spierpijn, vermoeidheid, rillingen, koorts, gewrichtspijn en misselijkheid en honderden andere.
 • Trede 2 zijn de langdurige en blijvende aandoeningen (nog te weinig over bekend)
 • Trede 3 is een acute, levensbedreigende situatie
 • Trede 4 is overlijden.

Aantal meldingen veel lager dan het aantal bijwerkingen

Her en der lezen we dat 1 procent van alle bijwerkingen gemeld wordt bij de registratie-instellingen. We kijken of dit reëel is.

 • In het volgende stuk staat het grote verschil -57x- tussen de meldingen in de trial door Pfizer-BioNTech en die naar Lareb (trede 0 en 1).
 • Aan Lareb werd 7,4 procent van de meldingen gedaan door een zorgverlener bij Pfizer-BioNTech en 1,4 procent bij  Oxford/AstraZeneca. Zorgverleners melden geen bijwerkingen, waarom ?  Overigens: in het Europese meldsysteem zijn de percentages veel hoger, lees verder.
 • Bij het onderzoek onder 65-duizend zorgmedewerkers in het noord-oosten van de VS werd anafylaxie veel vaker werd gemeld dan de Centers for Disease Control and Prevention rapporteerden op basis van passieve spontane meld-methoden. Bij het bedrijf: 2,47  tegenover 0,025- 0,11 (CDC) per 10 000 vaccinaties.  Dat is 100 tot 22 maal hoger. Het trof maar 16 medewerkers, waarvan drie geen medische hulp nodig hadden en de anderen herstelden (trede 1 of 3).

Voorlopige conclusie: we moeten de waarden voor bijwerkingen in Lareb met 50 vermenigvuldigen. Bij sterfte is de factor veel kleiner, zie Trede 4.

Laat verwerkt

Een Britse nabestaande signaleert dat de dood van haar vader pas na 6 weken in Yellow card opdook bron-laatste minuten. Is dat regel of uitzondering ? Eind vorig jaar maakten de Britse autoriteiten een aanbesteding voor software om de meldingen te verwerken; omdat hun systeem niet goed genoeg zou zijn.

In Nederland valt op dat Lareb niet meer wekelijks een rapport geeft, maar tweewekelijks.

Verhalen, beelden van ernstige bijwerkingen

App Telegram heeft een onbekend aantal kanalen met verhalen en beelden over bijwerkingen en sterfte na corona-vaccinatie, een onmisbare aanvulling op de getallen.

covidvaccine victims | cv19vaccine_reactions

 

In de VS worden bijwerkingen genoteerd in VAERS. In dit rapport staan 648 events beschreven: sterfgevallen en blijvende aandoeningen. Dat levert een ander, meer indringend beeld op dan de getallen.

Death 18-29 years
Patient developed 104.4 temp approximately 48 hours after being given the vaccine. I treated him with antibiotics, IV fluids, cooling methods. CXR does show a new right perihilar infiltrate. However, his fever came down within the next 24-48 hours. Unfortunately, he suffered a cardiac arrest on 1/21/21 in the early morning and expired.
Death 30-39 years
LTCF Pfizer Vaccine clinic conducted 12/29/2020 Vaccine lead received a call indicating that a staff member deceased somewhere between 1/3/2021 and 1/4/2021. Cause of death is unknown, and an autopsy is being performed.
Death 30-39 years
Patient vaccinated on 12/28. Approximately one day later, develops cough and on azithromycin x 1 week. On 1/3, patient develops left-sided weakness and aphasia. Taken to the hospital, tested COVID+, required intubation – acute hypoxic respiratory failure secondary to COVID – on H&P. Patient died on 1/4/21.

 

Corona-blog biedt dossiers over Duitsland en Australië.

 

Trede 1: kort durende reacties

Europa – EMA

De vermoedelijke bijwerkingen van geneesmiddelen (adverse drug reactions) worden in Europa bijgehouden door deze EMA-database entree hier.

Vaccine impact geeft een indrukwekkende samenvatting met de bijwerkingen per ziektegroep.

Honderden bijwerkingen worden gemeld, in alle organen en weefsels.

W. Aukema (@waukema) heeft de data verwerkt tot deze grafieken

bijwerkingen corona-vaccins
Elke bolletje is een bijwerking. Klik voor de bron.

Hier alle bijwerkingen opgeteld (stand 29-3 ; n.b hier staat maar een fractie van de bijwerkingen van  AstraZeneca; wacht op update)

Bijwerkingen van alle 'drugs' Europa
Bijwerkingen Europa
Blauw: alle (!) medicijnen | Rood: corona-vaccinss | oranje: covid-medicijnen

Nog een grafiek met alle bijwerkingen – totaalteller net boven 3 miljoen

EMA alle bijwerkingen
lichtblauw: non-EEA, donkerblauw: EEA (Europa)

Nota bene de EMA-meldingen komen uit EEA-landen (EU plus Noorwegen, IJsland) en van elders.

Bij voorbeeld Pfizer-BioNTech 81 procent van de meldingen komt uit Europa, bij  AstraZeneca  36 procent. Dat is vreemd, ik hoop de reden te achterhalen.

Dit hangt sterk samen met de bronnen van de meldingen: 64 procent van de Pfizer-bijwerkingen komen van een professional, bij  AstraZeneca 26 procent.

 

Nederland – Lareb

We kijken naar de meldingen die bij Lareb binnen kwamen.

De leeftijdverdeling is opvallend: van de meldingen betreft meer dan 90 procent gevaccineerden jonger dan 70, terwijl tot nu (begin april) die groep minder dan de helft van de injecties kreeg.

In totaal 36-duizend (26) meldingen met 198-duizend (152) bijwerkingen, waarvan

17.032 (12.350) van Comirnaty (Pfizer/BioNTech) en

13.793 (11.464) van AstraZeneca.

Stand 11 april; tussen () de waarden van 28 maart. Na ongeveer 3,1 miljoen vaccins, 2,3 miljoen van Pfizer/BioNTech, 600.000 van AstraZeneca en 200.000 van Moderna.

De meest gemelde bijwerkingen zijn (in die volgorde) hoofdpijn, niet lekker voelen, spierpijn, vermoeidheid, rillingen, koorts, gewrichtspijn en misselijkheid. Volgens Pfizer duurden de reacties (in de tabel) modaal 1 dag.

Er is 22-duizend maal hoofdpijn gemeld  voor alle vaccins samen, dat is 7 op de 1000 (0,7 procent)  en minder voor andere reacties. Maar in het onderzoek van Pfizer, waarin de reacties veel beter werden geregistreerd, waren de percentages veel hoger, zie deze tabel. In de laatste kolom Oxford/AstraZeneca, bron CBG die ‘onderzoeken’ als bron geeft.

Reactie55- na 1e55- na 2e55+ na 1e55+ na 2e AstraZeneca
koorts7161,4118
vermoeid4759345053
hoofdpijn4252253953
rillingen143562332
spierpijn2137142944
gewrichtspijn112291926
misselijkniet in tabel22
medicatie koorts, pijn28452038

Hoofdpijn: zo’n 40 procent. Dat is 57x hoger dan de 0,7 procent: een enorme onderrapportage in het Lareb-systeem. Is dat wel zinvol ?

In andere landen zijn de aantallen nog lager: in Duitsland worden 2,2 meldingen gedaan per 1000 prikken, in het VK 3 tot 6, in Nederland 11.

Verder komen we niets te weten over individuele gevallen en combinaties van klachten. Uit de EMA-database kun je (alle) meldingen halen met leeftijd, kunne, bijwerkingen, uitkomst en andere gegevens.


Terzijde: In het Overzicht van gemelde bijwerkingen (Lareb) was het totaalcijfer van een groep soms veel hoger dan de som van de bijwerkingen in die groep. Dit is rond 11-4 hersteld.

Verder zijn de reacties op de prikplek -trede 0- niet gescheiden van de andere.


Onder de knop de lijst van bijwerkingen in 1 groep, van Lareb.

hoofdpijn 13.395
duizeligheid 432
tintelingen 95
flauwvallen 92
trilling/beving (tremor) 48
presyncope (gevoel van flauwvallen) 40
aandachtstoornis 27
migraine 23
verstoorde smaak 21
smaakverlies 19
verminderde gevoeligheid 18
evenwichtsstoornis 16
Smaakstoornis 13
branderig gevoel 12
diffuse hoofdpijn 12
niet kunnen ruiken 12
rusteloze benen (restless legs-syndroom) 12
zenuwpijn 12
herseninfarct 11
slaperigheid 11
kortdurende doorbloedingsstoornis in de hersenen (TIA) 10
epilepsie 8
ischemisch cerebraal infarct 6
koortsstuip 6
minder smaak 6
slaap van slechte kwaliteit 5
spraakstoornis als gevolg van een hersenaandoening (afasie) 5
toeval (convulsie) 5
aangezichtsverlamming (facialisparese) 4
gedeeltelijk verlies van het reukvermogen 4
gedeeltelijke verlamming 4
geheugen vermindering 4
onwillekeurig aanspannen van spieren 4
afwijkend coördinatievermogen 3
beroerte (CVA) 3
bewustzijnsverlies 3
houdingsafhankelijke duizeligheid 3
overactiviteit 3
Spraakstoornis (algemeen) 3
verlamming van een van de ledematen (monoplegie) 3
verminderd bewustzijn 3
diplegie 2
dyskinesie 2
gegeneraliseerd tonisch-clonisch insult 2
hersenbloeding 2
infarct in kleine hersenen 2
migraine met voortekenen (aura) 2
multipele sclerose 2
neuralgische amyotrofie 2
Spraakstoornis (articulatiestoornis) 2
verandering reukvermogen 2
voorbijgaande globale amnesie 2
Acute motor-sensory axonal neuropathy 1
afwezigheid van reflexen 1
arteria carotis occlusie 1
bewegingsarmoede 1
branderige slijmvliezen 1
coma 1
faciaal spasme 1
Fantoomledemaatsyndroom 1
geheugenverlies 1
gelaatsparese 1
gevoelsverlies 1
Guillain-Barré-syndroom 1
Irregular sleep wake rhythm disorder 1
kwijlen 1
langzame spraak 1
myasthenia gravis 1
overmatige gevoeligheid 1
partieel insult 1
perifere zenuwpijn 1
petit mal epilepsie 1
Restless arms-syndroom 1
ritmische, niet willekeurige beweging van het oog (nystagmus) 1
Sensory overload 1
specifieke vorm van epilepsie (temporaalkwab) 1
stoornis in een gevoelswaarneming 1
Thunderclap headache 1
trombose hersenslagader 1
zenuwcompressie 1

Vergelijking met andere medicatie

Het is goed om de bijwerkingen van de corona-vaccins te vergelijken met wat medicijnen, middels de database van EMA.

Levonorgestrel is een ingrediënt van de anticonceptiepillen. Er zijn jaarlijks 8-duizend meldingen bij het EMA, waarvan 38 procent uit Europa. De totaalteller staat nu op 90-duizend.

Uit Nederland kwamen 2820 meldingen sinds de toelating of het begin van de registratie. 

Paracetamol is een veel gebruikt middel. Er zijn jaarlijks 6-duizend meldingen bij het EMA, waarvan 44 procent uit Europa. De totaalteller staat nu op 66-duizend.

Uit Nederland kwamen 743 meldingen sinds de toelating of het begin van de registratie. 

Er staan drie griepvaccins in het bestand, met 2-duizend, 11-duizend en 22-duizend meldingen, samen 35-duizend. In november en december ’20 was er een piek met ongeveer 1500 meldingen per maand. In maart ’21: rond 200.  Uit Nederland komt 1 op de 10 meldingen.

Het is geen verrassing dat de meeste bijwerkingen van medicijnen gemeld worden door artsen. Als gebruikers al een nieuwe klacht als bijwerking opmerken dan zullen ze dit vaak niet zelf melden maar bespreken met de arts.

 

Gevolg: Teams op apegapen

De meest gemelde bijwerkingen treffen dus een kwart of de helft van de mensen; wat zijn de gevolgen ?

Dit is een resultaat van een enquete bij gevaccineerde zorgmedewerkers, voornamelijk vrouwen tot 65 jaar.

Twee-derde van de deelnemers had na een prik met AstraZeneca hoofdpijn, spierpijn, vermoeidheid of voelde zich algeheel niet lekker. Na de Pfizer-vaccinatie had slechts een-derde van de geprikten zulke bijwerkingen. Ook hadden gevaccineerden met AstraZeneca aanmerkelijk vaker koorts: bijna vier op de tien, bij Pfizer een op de twintig.

[Volkskrant 31-3]

De 1/3 bij Pfizer komt grof overeen met de percentages in de tabel, kolom 55-min na 1e prik. En 1 op de 20 ligt dicht bij 7 %.

Dat zoveel (zorg)medewerkers last kregen was al sinds januari op te maken uit incidentele berichten uit Europa over het uitvallen van zeg de helft van het personeel op een afdeling na inenting.  Volkskrant:

In de periode dat haar collega’s werden gevaccineerd heeft zij extra uren gewerkt. ‘Mijn halve team lag toen op apegapen.’

Citaten van twitter

Ik mag dat natuurlijk helemaal niet vertellen, maar de ziekenhuis- en verpleeghuismedewerkers die ik sinds #moederhart heb leren kennen vertellen allemaal hetzelfde:

– Ongeveer een derde wordt ernstig ziek van het vaccin
– Er heerst een angstcultuur binnen de zorg

 

Maar ze vertellen ook hoe ziektegevallen van medewerkers die het vaccin nemen worden verborgen door het schuiven met werkschema’s.

 

Extreme bijwerkingen bij ziekenhuispersoneel Duitsland 16 feb.

Verklaring van een verpleegster ? (59) op de eerste hulp van een ziekenhuis in een grote Duitse stad.

De eerste vaccinatie met BioNTech verliep zonder incidenten of reacties. Na de tweede viel het personeel in bosjes om. Sommigen onmiddellijk, de meeste ongeveer 1 tot 2 dagen later. Zelf moest ik ook naar de eerste hulp met hartkloppingen, rillingen en andere klachten.

Ik heb nachtmerries over mijn vaccinatie. Het was heel erg. Ik kon 4 dagen lang niet lopen of voor mezelf zorgen. Anderen werden geplaagd door pijn, die meestal na 1 tot 2 dagen overging.

Na de volgende vaccinaties met Moderna vertoonden de gevaccineerde collega’s extreme pijn in de arm.
Dagen later ontwikkelden zich grote bulten en een uitslag van 20 bij 20 cm. [] Verder was er gisteren, ongeveer een week na de vaccinatie, pijn in de gewrichten, de wervelkolom en de benen. Daarnaast klagen sommige collega’s over depressie en concentratiestoornissen. Sinds vandaag vertonen sommige van mijn collega’s die zijn gevaccineerd met het Moderna-vaccin ernstige huidreacties en de tweede vaccinatie met Moderna komt nog.
Zelf kan ik alleen maar zeggen dat het me niet verbaast dat senioren overlijden na de vaccinatie. Een verzwakt lichaam kan dat niet weerstaan ​​- wat ik zelf heb meegemaakt.

-Op de vraag of het management druk uitoefent op het personeel, antwoordde de medewerkster-

Er is geen druk, maar je moet jezelf altijd verantwoorden tegenover collega’s etc..
Ik zie niet echt enig voordeel. Tenminste nog niet.
Ik heb nachtmerries over mijn vaccinatie-incident. Het was heel erg. En over het algemeen voel ik me er niet goed bij.
Mijn man zag het einde naderen en mijn collega’s hadden op dat moment niets. Ik was de eerste in ons ziekenhuis. Ik moest bètablokkers gebruiken en ik was out of control lichamelijk.

Ik ben op geen enkele manier overtuigd en word elke dag boos. Ik raad iedereen aan om het nu niet te doen.
Het onderzoek hiernaar kost tijd en dat was gewoon niet genoeg.

Londen: staff soms weken lang ziek

Een consultant:

Het ziektecijfer na de vaccinatie is ongekend hoog en het personeel wordt erg ziek en sommigen krijgen neurologische symptomen, wat enorme gevolgen heeft voor het functioneren van de gezondheidszorg. Zelfs het jonge en gezonde personeel is dagenlang ziek, sommigen wekenlang, en sommigen hebben medische behandeling nodig. Hele teams worden buiten dienst gesteld omdat ze zich samen wilden laten vaccineren. 2 april Dissident.1

 

Oog- en oorklachten NL en VK

We bekijken een miniem deel van het spectrum bij trede 1. Het is niet bekend hoe lang de klachten aanhouden, of er gevallen zijn van trede 3.

Dit zijn de aantallen oog- en oorklachten in Nederland (Lareb t/m 14 maart) en na de / in het Verenigd Konikrijk (Yellowcard t/m 7 maart). Beide alleen Pfizer-BioNTech.

Oogpijn 18/ 265, zwelling 14 /139,  wazig zien 19 / 240, lichtschuw 7 / 107 en tientallen andere klachten. NL 7x ‘gezichtsvermogen afgenomen’ VK 16x blindheid.

In totaal 167 / bijna 1500 bijwerkingen oog.

Oorpijn 19/ 233, tinnitus 16/219, duizeligheid 28/ 273. Toppunt: doof 4/ 33 (in VK ook  slechthorend 31 ; er zijn misschien verschillen in de lijsten).

In totaal 88 /bijna 900 bijwerkingen oor.

In totaal 45.205 / 100.809 alle bijwerkingen, uit 8853 / 35.325 meldingen.

We zien een verhouding van 1:10 (NL:VK) bij de bijwerkingen oog-oor. Dat geldt ruwweg ook voor de gezette prikken (medio maart):  in Nederland 1,3 miljoen, in het VK 11 miljoen + ongeveer 1 miljoen herhaalprikken. Dit behoeft geen verklaring.

 

Bijwerkingen vaccins 2005/15 naast 2021, VK

In een Brits artikel uit 2015 over het vaccin tegen HPV stond het aantal gemelde bijwerkingen over een heel decennium: bijna 22.000 in 13 categorieën, waaronder griep, BMR, tetanus, difterie en polio. Dat is 2200 per jaar (het zijn ‘reports’ dus meldingen met soms meerdere symptomen.

Wat doen de corona-vaccins ? Het Yellowcard-systeem bevat 38-duizend+ reports voor het Pfizer-BioNTech vaccin en 78-duizend+ voor het  Oxford University/AstraZeneca vaccin, samen 116-duizend. Periode: van 4-1 tot 28-3. Aantal symptomen: 404-duizend; stand 28-3.

Het verschil tussen 550  (2200/4) en 116.000 per drie maanden is adembenemend.

Het aantal prikken per jaar in 2005-15 is mij onbekend; het betreft miljoenen kinderen per jaar en soms 25 miljoen flu jabs.

De corona-vaccins tellen naar 30 miljoen. Op 14-3: 11 miljoen (1e) prikken met Pfizer/BioNTech en 13,7 miljoen maal AstraZeneca, en 1,3 mln 2e prikken, vooral Pfizer.

 

Het is duidelijk dat AstraZeneca meer bijwerkingen geeft dan Pfizer. Zo ook in Duitsland: AsZe 1 bijwerking op 165 prikken, Pfizer 1 op 500 (Moderna 1 op 500).

Trede 2 en 3

Over deze categorieën is nog weinig bekend.

Wat telt als ernstig ?

Volgens Lareb is een bijwerking ernstig

als deze heeft geleid tot opname in het ziekenhuis, levensbedreigend was of overlijden. Ook blijvende invaliditeit en aangeboren afwijkingen noemen we ernstig.

De drempel is ziekenhuis-opname en dat is vrij hoog. Daarom is maar een paar procent van alle meldingen in deze categorie. In Frankrijk ligt de lat veel lager want daar is 24 procent grave. In Zwitserland is 9 (AZ) t0t 15 (Pfizer) procent schwerwiegend.

 

Griepvaccins en corona-vaccins VS

Hans van der Valk vergeleek de ernstige bijwerkingen van de griepvaccins en de corona-vaccins middels de waarden uit VAERS (VS) waarheid.tv

Hans merkt op dat het aantal bijwerkingen per 10 miljoen doses griepvaccins redelijk constant is over de periode 2010-2018. Daarom zijn het betrouwbare waarden. Als het goed is dan worden de bijwerkingen van de corona-vaccins met dezelfde methode geregistreerd.

Hier valt op dat er meer dan 8 x zoveel ziekenhuisopnamen voorkwamen bij de coronavaccins als bij de griepvaccins. Ook zien we ruim 8 x zoveel levensbedreigende bijwerkingen. Zo’n 5 x vaker hielden mensen een handicap over aan een coronavaccin.

Let op: het zijn zeer lage waarden: handicap 10 – 53  per 10 miljoen doses (griepvaccin – corona-vaccin) en levensbedreigend 14 – 94.

Ernstige bijwerkingen 2019 naast 2021, Zwitserland

Swissmedic meldt 263 gevallen van ernstige bijwerkingen na /als gevolg van/ de coronavaccinaties, tot 23 maart. Daarvan 37 gevaccineerden overleden. Prikstand: 1,25 miljoen 1e + 2e.

In 2019 werden in totaal 19 ernstige bijwerkingen gemeld. bron

Swissmedic is de goedkeurende instantie die ook de bijwerkingen registreert en evalueert. Dat is een ongewenste combinatie.

Trede 4 – Overleden na corona-vaccinatie

Alle gevallen – Nederland

In Nederland zijn 225 mensen overleden na vaccinatie met coronavaccins op 11-4 (189 op 28-3) op acht na 65-plussers. Na Pfizer 190, na Moderna 16 en na  AstraZeneca 9.

Die sterfgevallen moeten onderzocht worden: hoe was het ziekteverloop, lijkschouwing. Context: in de winter sterven gemiddeld zo’n 1800 80-plussers per week in Nederland.

En: wat is de relatie met de meervoudige sterfte in verpleeg/verzorgingshuizen? Verderop staan 3 gevallen met samen 70 doden. Er zijn 2350 van zulke tehuizen.

Hierboven staat een voorlopige conclusie: we moeten de waarden voor bijwerkingen in Lareb met 50 vermenigvuldigen.  

De factor is bij overlijdens veel kleiner, want 225 x 50 = 12250 = een-derde van de totale sterfte in een kwartaal, en die oversterfte zien we niet.

[7 april: Lareb heeft een overzicht uitgebracht van 90 sterfgevallen, met de bestaande aandoeningen, leeftijden, medicatie, bijwerkingen en doodsoorzaken. Alleen Engelse versie.

 1. In die periode ongeveer 450.000 prikken voor de 80-plussers;
 2. 81/90 Pfizer;
 3. 16/90 65-80 jr, de rest 80+
 4. Lijkschouwing bij ‘a few cases’
 5. Bij 32 doodsoorzaak “unspecified” (kan nog aangevuld worden;
 6. Veel onverdachte, normale doodsoorzaken, 1x trombose.

Lareb sluit hoofdstuk 5 (Assessment – evaluatie) af met paragraaf 5.2.3 (Verkorte weergave:)

Daarin worden 18 gevallen beschreven als ‘gezond voor de leeftijd’, ‘fragiel maar stabiel’ of ‘langzame achteruitgang sinds opname in een verpleeghuis, maar geen plotselinge dood verwacht.’

De verslagen van de dagen na vaccinatie vermelden steevast bijwerkingen die duidelijke keerpunten in de gezondheidstoestand waren en die kunnen hebben bijgedragen aan de fatale uitkomst.

In 10 gevallen was de lichaamstemperatuur (sterk) verhoogd, bij 8 malaise, bij 8 misselijkheid.

In het algemeen is de latentie kort: de stijging van de lichaamstemperatuur trad in bijna alle gevallen op binnen 1 dag. Bovendien melden ze op één na alle andere bijwerkingen, zoals hoofdpijn, kortademigheid, duizeligheid, slaperigheid, vermoeidheid en nog veel meer.

In het algemeen deel ik de mening van Lareb dat hieruit geen causaal verband blijkt tussen prik en dood, buiten de 18 gevallen in 5.2.3. Bij hen lijkt het verband aanwezig.

Het verslag is oppervlakkig en laat veel onbeantwoord, zie voorgaande punten 4 en 5. ]

Miskramen – Nederland en VK

In Nederland werden tot 11 april 12 miskramen gemeld, na Pfizer-BioNTech 10 (waarvan 1 windei) na Moderna 2. Die vrouwen (en partners) hebben het advies genegeerd. Het CBG zegt over alle vaccins

Het RIVM adviseert om de vaccinatie uit te stellen tot na de zwangerschap.

Maar bij het Janssen-vaccin staat ook

Er is nog onvoldoende informatie over de veiligheid van het vaccin bij zwangere vrouwen. [] Maar uit dierproeven zijn er geen aanwijzingen dat het vaccin invloed heeft op het ongeboren kind. Maak samen met uw arts een afweging of u het vaccin [] mag krijgen. Dit is vooral belangrijk als u zwanger bent en u een ziekte heeft waardoor u erg ziek kunt worden van het coronavirus.

Een langere uitleg staat bij AZ, met

De verwachting is daarom dat het AstraZeneca vaccin veilig te gebruiken is tijdens de zwangerschap. Meer onderzoek moet hier duidelijkheid over geven.

De adviezen wisselen nogal; meer volgt. In de VS is het advies ronduit positief.

Twaalf lijkt niet veel tot je beseft dat het om duizenden gevaccineerden gaat, geen miljoenen.

Hoeveel zwangere vrouwen kregen een corona-injectie? Dat waren alleen zorgmedewerkers. Van de 450-duizend gevaccineerde zorgmedewerkers was 5/6 vrouw: 375-duizend. Daarvan is twee-vijfde 20-40 jaar: 150-duizend.
De 2 miljoen vrouwen tussen 20 en 40 jaar baren jaarlijks 160-duizend kinderen, dat is 8 procent. 8% van 150-duizend is 12-duizend. Daar moet een kwart vanaf omdat een zwangerschap niet 12 maar 9 maanden duurt. Zo komen we op 9-duizend zwangeren in die groep.
Als de helft daarvan koos voor vaccinatie, dan waren het 4500 prikken.
Twaalf miskramen is 1 op 375: een onthutsend hoge incidentie, ook in vergelijking met de sterfte bij geborenen (alle leeftijden.
Daarbij is het zeker dat 12 een onderschatting is, vanwege de tekortschietende registratie (bij miskramen vast minder erg dan een factor 50) en het vertraagde effect op de zwangerschap.
Met tien vermenigvuldigen lijkt me reëel, het resultaat is dan 1 op 37.
In Nederland eindigt rond 15 procent van de zwangerschappen in een miskraam (20-duizend.
Een verhoging met 3 per honderd of per duizend kan weinig lijken maar elke miskraam is een ramp. Deze levenseinden zijn het meest ongewenst.
Bovendien: er is geen reden voor corona-vaccinatie in deze groep. Zwangere vrouwen noch hun kinderen sterven aan CoViD-19.


In het VK werden tot 5-4 63 miskramen geteld, 42 na Oxford/AstraZeneca, 19 na Pfizer-BioNTech. bron

Daar was het advies negatief: geen prik bij zwangerschap. Maar recent verscheen een ommezwaai: het Britse Joint Committee on Vaccination and Immunisation heeft de aanbeveling gedaan om zwangere vrouwen de prik te geven, bij voorkeur van Pfizer of Moderna.

Veel bewoners overleden na inenting – Nederland

In zorgcentrum Huis ter Wijck te Beverwijk zijn 31 bewoners overleden in februari (36 volgens @Lannie_Pannie). Het bestuur weigerde eerst een aantal te noemen. De vaccinatie gebeurde 30-31 januari. NHnieuws. 22 maart


De 1e vaccinatieronde in woonzorgcentrum Vredewold in Leek heeft het leven gekost aan twaalf van de zestig ingeënte bewoners.
Volgens bestuurder Goos Knol is de kans groot dat het aantal sterfgevallen verder oploopt.
Vredewold is geen uitzondering, er zijn talloze meldingen van bewoners van woonzorgcentra en alleenstaande ouderen die zijn overleden nadat ze zijn gevaccineerd. In Nederland heeft de overheid besloten dat zo weinig mogelijk ruchtbaarheid hieraan mag worden gegeven, het is verboden om onderzoek naar de doodsoorzaak te doen. De artsen en zorginstellingen hebben de opdracht om de vaccinatiedoden weg te schrijven als het gevolg van onderliggend lijden, een corona-uitbraak of een andere reden die niet in verband met de vaccinatie kan worden gebracht.

(mijn bewerking van dit bericht op fb 3 maart)


In het Amersfoortse Sint Elisabeth Verpleeg- en Gasthuis zijn 22 bewoners overleden. De inenting begon 30-1. Het AD noemt het wrang. Dat woord gaan we vaker horen.

Extra wrang is dat de virusuitbraak plaatsvond net na de eerste vaccinatieronde in het huis. Desalniettemin doet het verpleeghuis in principe wel mee aan de tweede landelijke vaccinatieronde.

 

Sterfte wereldwijd -tabel

In deze tabel staan de actuele getallen.

 NederlandVer. KoninkrijkDuitslandFrankrijkUSA
AstraZeneca 45211965
Pfizer-BioNTech161314321405
ModerRNA14-77
totaal op datum/s225 11-4
(189 28-3)
847 5-4
(786 28-3)
407 2-4477 8-4
(437 1-4)
3005 12-4
(2794 5-4)
prikken (mln, 1e+2e, actueel)3,1371413,6189

Dit zijn de bronnen: Nederland > zoek ‘Update []’ | Duitsland | Verenigd Konikrijk | Frankrijk | USofA CDC geeft hier geen getallen voor elk vaccin.

NRC houdt de vaccinatiegraad bij

De groep ‘vaccin onbekend’ heeft geen eigen rij maar is opgenomen in het totaal.

Tot 13-4 was er een kolom voor Europa, met vaccine-impact (link hierboven) als bron. Maar die waarden zijn te hoog, omdat ze meldingen van buiten Europa bevatten.

Uit Amerika kwam een signaal dat de officiële registratie van sterfgevallen onbetrouwbaar is. Het CDC meldde op een pagina 1170 doden, terwijl de teller van de database VAERS (Vaccine Adverse Event Reporting System) de 700 niet bereikt had. Die pagina is er niet meer. bron

Vooral in de VS zijn artsen beducht voor schadeclaims zodat zij sterfgevallen na injectie niet gauw zullen melden aan VAERS.

Van corona-blog een analyse van het recente verslag van Paul Ehrlich Institut, met

Bij 60 (van de 407) sterfgevallen wist de PEI niet welk vaccin het was. Dit lijkt ons meer dan vreemd: hoe slecht kan een meldsysteem zijn als bij een overlijden (in verband met de vaccinatie) zelfs de fabrikant niet bekend is ?

 

Vergelijking sterfte na injecties 2020 met 2021 -VS

Seligmann en Yativ maakten een vergelijking tussen januari ’21 en (januari) 2020 van de sterfte in de USA na inenting (alle vaccins)

In januari 2021 werden 456 sterfgevallen na vaccinatie gemeld, wat ongewoon hoog is. In januari 2020 meldt VAERS slechts 14 sterfgevallen na vaccinatie en 166 sterfgevallen voor heel 2020.

Bekijk de grafieken en de tabel op hun pagina. De tabel geeft aan dat ze (VS) in januari ’21 een nieuw tijdperk betraden. In 2020 stierf -over de leeftijdgroepen- 0 tot 5 procent van alle mensen die bijwerkingen meldden. In januari 2021 was het 0 tot 64 procent, als we de kleine groep 100+ weglaten.

Prins Philip stierf aan … ‘ouderdom’

Zowel koningin Elizabeth als prins Philip hebben op 8 januari COVID-19-vaccinaties gekregen.
Philip werd op 16 februari naar het ziekenhuis (King Edward VII) vervoerd uit voorzorg nadat hij zich onwel voelde. Buckingham Palace zei dat artsen “hem blijven behandelen voor een infectie.”

Hij werd op 1 maart overgebracht naar het St. Bartholomew’s en onderging daar een “succesvolle procedure” voor zijn reeds bestaande hartaandoening. Hij werd op 5 maart teruggebracht naar het King Edward VII. Op 16 maart werd hij ontslagen.
Alleen de koningin kreeg op 6 april haar tweede COVID-19-vaccinatie, 3 maanden na de eerste.

Prins Philip overleed op 9 april. De doodsoorzaak is niet bekend (gemaakt) en is officieel niet gerelateerd aan COVID-19. In de afgelopen tien jaar is hij een aantal keren in het ziekenhuis behandeld voor een blaasontsteking en aan een verstopte hartslagader.

UK Chief Medical Examiner Dr. Vinnie Boombatz confirmed that old-age had indeed killed Prince Philip and not Covid-19.

bron (zoeken met Boombatz old-age Prince Philip levert geen andere resultaten op.

Hij stierf aan ouderdom! Is dat een erkende doodsoorzaak ? Gaat het Britse volk hier genoegen mee nemen ? De Government heeft de doodsoorzaak niet onderzocht of ze maken hem niet bekend.

Sterfte in Israël

Hervé Seligmann en Haim Yativ analyseren de publicaties over de gevolgen van de vaccinatievloedgolf in Israël. 

1 The uncovering of the vaccination data in Israel reveals a frightening picture 

Dit bericht is niet makkelijk te volgen en bevat veel updates. Een artikel hierover van Frontnieuws.

Conclusies:

 • De CoViD-19? sterfte nam toe -en weer af- na het begin van de inentingen.
 • Van half december tot half februari vonden 2337 van alle 5351 COVID-sterfgevallen plaats. Het vaccinatieprogramma begon half december.

Wij concluderen dat de Pfizer-vaccins, voor ouderen, tijdens de 5 weken durende vaccinatieperiode ongeveer 40 maal meer mensen hebben gedood dan de ziekte zelf zou hebben gedood, en ongeveer 260 maal meer mensen dan de ziekte onder de jongere leeftijdsklasse.

Maar we weten niet hoeveel mensen de ziekte zelf zou hebben gedood.

2 Exposing distortions in the NEJM scientific publication on the efficiency of Pfizer’s vax.

Seligmann en Yativ analyseren het rapport met zeer positieve uitkomsten. Ze merken op

In order to understand how claims in an article in a highly respected scientific journal can be opposite to its data we note that eight among ten coauthors got funds from Pfizer as detailed in their disclosure hence, most of the authors are in a situation of conflicts of interests, especially Professor Ran Balicer, the research team’s leader. Balicer is the chief scientist for the Israeli Health insurance company KupatHolimKlalit, a member of the Israel Health Ministry team for epidemics and the leader of Health ministry research presumably proving vaccine efficiency.

en

It is hence impossible that within a group over half a million vaccinated no one died within the first week after vaccination, while the COVID-19 incidence rate in that group tripled during that time.

 

Sterfte in Duitsland

KlagemauerTV gaf op 13-4 een lijst met sterfteclusters Het onopgehelderde sterven van senioren na Covid-vaccinaties (hyperlinks onderaan). Hierin onder meer

De Schwäbische Zeitung op 27 januari:

13 doden, 25 dagen: een andere persoon sterft in het zorgcentrum Uhldingen-Mühlhofen. De officiële instanties, zowel de GGD als de voorlichting vanuit het verpleeghuis, sluiten consequent en a priori elk verband met de vaccinatie uit. Het Paul Ehrlich Instituut werd niet op de hoogte gebracht van de gezondheidschade, noch werden secties verricht.

Bron, met reportage ÜberlingenFM (Duits; 21-2)


15 feb.  Een klokkenluider heeft verteld over de vaccinatieronde in een bejaardenhuis in Berlijn. 31 bewoners kregen op 3 januari het vaccin van Pfizer/BioNTech. Na een maand waren er acht sterfgevallen gemeld. De demente ouderen waren relatief gezond.

De klokkenluider: Normaal gesproken zouden stervenden hun naderende dood accepteren en in vrede gaan. De dood na de vaccinatie was anders. Het was onmenselijk. De oude mensen ademden zwaar, beefden hevig, waren innerlich wie weggetreten. Het leek hem een ​​eenzame, zinloze strijd tegen de dood, alsof “de mensen wisten dat hun tijd nog niet was gekomen en dat ze daarom nog niet konden loslaten”.

Bericht Ninefornews (Ned.) | Artikel op basis van interview 2020News (Duits)

Losse signalen uit zorgcentra – Spanje

Sterftegolf in Cadiz. In seniorentehuis Nuestra Señora del Rosario overleden na de vaccinatie 46 bewoners. De tweede prik werd uitgesteld. In Nuestra Señora del Rosario overleden na de vaccinatie 22 bewoners. Hier waren vorig jaar geen covid-slachtoffers. De Spaanse berichten spreken van coronavirus-uitbraken, een verband met de inenting wordt niet genoemd. 21 feb.

Onderzoek naar bijwerkingen gebrekkig

[nieuw hoofdstuk 21-4]

Dick Bijl over Vaccins en bijwerkingen: overwegingen over causale relaties. Uitvoerig en leesbaar. Over Lareb

De belangrijkste belemmeringen voor het goed functioneren van Lareb zijn: financiële afhankelijkheid van de farmaceutische industrie, afwezigheid van transparantie, gebrek aan betrouwbare en representatieve gegevens, en het negeren van waardevolle wetenschappelijke bronnen.[] Tot 2014 kon je op de website van Lareb details vinden over bijwerkingen van nieuwe medicijnen. Deze transparantie bezorgde Lareb een goede naam. In 2014 heeft Lareb een ander beleid aangenomen en worden details over bijwerkingen beschouwd als bedrijfsgeheim van de fabrikanten en niet meer gecommuniceerd naar de bevolking. Onafhankelijke controle van bijwerkingen is daarmee onmogelijk geworden.

Een artikel over de juiste opzet van een onderzoek naar bijwerkingen en de analyse van het Britse Yellow Card systeem. Conclusie: dit systeem is verre van degelijk.

 

Gezond verstand op reces ?

Er is steeds meer bewijs dat alleen mensen aan het woord komen die hun gezond verstand hebben verloren of uitgezet: heel zorgwekkend.

Bewind, Kamerleden, duiders en presentatoren zitten angstvallig op 1 lijn: steun voor het beleid en verbazing plus afkeer over degenen die stout  zijn geweest.

Het bewijs ontbreekt, er is geen grond voor corona-maatregelen

Het coronabeleid rammelt op alle niveaus:

 • Te kort schietende kennis over (preventie van) besmetting , behandeling en ziekte (wat is het verschil met griep)
 • Maatregelen zijn onderling tegenstrijdig, overlappend, soms ridicuul en ze kunnen op meerdere manieren opgevat worden;
 • Geen afweging tussen (strijd tegen) het coronavirus tegenover de hele gezondheidszorg, het samenleven, de rechtstaat en de economie.

Op al die punten kun je het beleid verwerpen. In dit bericht bekijken we het fundamenteel. Wetten moeten aan allerlei eisen voldoen, een belangrijke is de feitelijke, concrete situatie. Hoe ingrijpender de wet hoe hoger de lat ligt qua onderbouwing.

Voor alle coronamaatregelen geldt: er is geen basis in de realiteit.

In de afgelopen maanden was alleen ‘het toenemende aantal besmettingen’ de grond voor ‘het beleid ter bestrijding van de epidemie’. Dit zijn termen uit de toelichting bij de Regeling, onder 2. Redenen voor aanvullende mondkapjesverplichtingen. Dat stuk bespreekt niet de ontwikkeling van de epidemie maar de werking van mondkapjes. De epidemie is voor het kabinet een vaststaand feit.

Waarom is de epidemie een fictie?

 • De PCR-methode toont geen besmettingen aan;
 • Geen bewijs voor de besmettelijkheid van mensen zonder symptomen;
 • De mediaan-leeftijd bij overlijden is bij CoViD-19 rond 81 jaar, dit is gelijk aan de waarde voor alle Nederlanders.

PCR is geen test

Waarom is de PCR-methode ongeschikt om besmettingen aan te tonen.

De RT-PCR procedure is een techniek die genen (grote moleculen) vermenigvuldigt. Hij is zeer nuttig in de microbiologie en de uitvinder kreeg er de Nobelprijs voor. Het is van nature geen ja/nee-test. Je kunt het gebruiken om de hoeveelheid gezochte genen ruw te meten. In elke cyclus verdubbelt de hoeveelheid. Na x cycli is het licht van de fluorescerende marker zichtbaar. Als x (drempelwaarde Ct) klein is was de hoeveelheid in het monster groot, en omgekeerd.

En dat gebeurt met een of twee genen van het coronavirus. Daarbij is de Ct belangrijk: na hoeveel cycli stopt men de procedure ? Dat is nooit helder vastgelegd. De ‘test’uitslag vermeldt de Ct niet, en de richtlijnen verschillen van lab tot lab en van land tot land. Nogmaals: met een hoge Ct -boven 35- krijg je enorm veel vals positieve uitslagen.

Een positieve uitslag betekent slechts dat er wat genen X of Y (mogelijk fragmentjes van het coronavirus) aanwezig waren in het monster.

Of de persoon besmet is, besmet geweest of besmettelijk is onbekend.

Dat laatste wordt erkend door tenminste twee adviseurs: Koopmans en Van Dissel. Ook een Portugees gerechtshof wijst PCR af.

Daar komt bij: zou een goede ja/nee-test (voor het virus) wel voldoende zijn om CoViD-19 (de ziekte) vast te stellen? Verreweg de meeste ziekten worden vastgesteld middels de klachten en symptomen. Een bloedtest kan daarbij helpen. Ook voor de diagnose ‘griep’ is geen test nodig.

Bij corona is dat schijnbaar anders: Geen klachten + positief getest = besmet/telijk (zie volgend stuk).

De WHO verwerpt dit, zij het met indirecte woorden, in een update op 13 januari ’21.

De meeste PCR-assays (analyses) zijn geïndiceerd als hulpmiddel bij de diagnose.

Daarom moeten zorgverleners elk resultaat overwegen in combinatie met de timing van de monstername, het type monster, de specifieke kenmerken van de assay, klinische observaties, de geschiedenis van de patiënt, de bevestigde status van eventuele contacten en epidemiologische informatie.

Dus: men moet de uitslag combineren met onder meer klinische observatie en het ziekteverloop.

En het RIVM geeft toe (gespot 2 feb.)

Niet iedereen die positief test, noemen we een patiënt. Deze term wordt gebruikt voor mensen die zo ziek zijn dat ze moeten worden opgenomen in het ziekenhuis of voor mensen die zo ziek waren dat zij zijn overleden. Niet iedereen met een positieve uitslag wordt zo ziek dat zij opgenomen moeten worden in het ziekenhuis. Veel mensen krijgen slechts milde klachten of zelfs geen klachten.
In het verleden noemden wij mensen met een positieve uitslag wel patiënt. Dit hebben we inmiddels aangepast in onze uitingen.

Positief geteste personen worden meestal ‘gevallen’ genoemd door de media en bestuurlijk Nederland -ook het RIVM- om het woord patiënten te vermijden.

 

De PCR-test heeft geen voorspellende of diagnostische waarde. De theorie luidt: je bent besmet maar nog niet ziek (pre-symptomatisch). In het echt wordt maar een fractie van de positief getesten ziek. Volgens het RIVM wordt 2,3 procent van de ‘meldingen’* in het ziekenhuis opgenomen, dat is 1 op de 43 (tabel 1). Daarnaast blijft een onbekend aantal mensen thuis met lichte (of ernstige) klachten.

* Het aantal meldingen van éen miljoen is een slag in de lucht want het is gebaseerd op PCR-tests.

De waarde van de PCR-test blijkt ook uit andere cijfers. Volgens de grafieken Leeftijdsverdeling positieve tests/overledenen is 13 procent van de positief getesten en 90 procent van de overledenen (met CoViD-19) 70 jaar of ouder. Er is veel creativiteit en academische souplesse nodig om dat verschil te verklaren.

 

A-symptomatische verspreiding ?

De besmettelijkheid van mensen zonder symptomen is de basis van de maatregelen. Vanaf het begin wilden de autoriteiten dit idee verspreiden en dat is gelukt. Zo is iedereen een gevaar voor de ander. Dit is een grote ommekeer in de geneeskunde want voorheen waren alleen patiënten besmettelijk (mensen met klachten, onder behandeling). Bij influenza is er misschien een incubatietijd van éen of twee dagen, maar hoe besmettelijk is de griep? We weten uit eigen ervaring dat ook al doen we vrij weinig als een huisgenoot ziek is (we houden een beetje afstand) bijna niemand in het gezin ziek wordt.

Deze ommekeer schreeuwt om keiharde bewijzen (in ieder geval een test die besmettelijkheid aantoont) en die ontbreken.

Sommige artsen hebben de ommekeer veroordeeld maar verder nam bijna iedereen dit voetstoots aan. Er werd getwist over alle onderdelen van het coronavirus-verhaal, maar niet echt over het basisidee.

Er zijn aanwijzingen dat die ommekeer een verzinsel is. Vorig jaar was een grootschalig experiment gaande, onbedoeld. Een half jaar lang liepen miljoenen klanten dagelijks langs honderdduizenden winkelmedewerkers, vrijwel zonder bescherming. Het aantal doden in de laatste groep is waarschijnlijk nul.

Op 7 juni vertelde dr. Maria Van Kerkhove, hoofd van het Health Emergencies programme van de WHO, op een persconferentie dat asymptomatische verspreiding zeer zeldzaam (very rare) was. Haar uitspraak werd door vele epidemiologen bekritiseerd en ze kwam een dag later met een rectificatie. Er was sprake van een misverstand en een kleine set van studies.

Sterfte niet opmerkelijk

We kijken naar de uitkomst: hoeveel gezondheidschade is er, en hoe hoog is de sterfte ? Dat laatste is een krachtig en meetbaar signaal. Op deze pagina staat dat de oversterfte dit jaar gering was en dat bijna uitsluitend ouderen met en of meer aandoeningen stierven, mogelijk aan CoViD-19.

De mediaan-leeftijd bij overlijden is bij CoViD-19 rond 81 jaar, dit is gelijk aan de waarde voor alle Nederlanders.

Sterfte onder 65-plussers met aandoening/en iets hoger dan normaal.

Welke redactie zou dit op de voorpagina zetten ?

Welke bijdrage CoViD-19 aan de oversterfte leverde is onbekend, want aan PCR hebben we niks en de symptomen van griep en CoViD-19 komen te veel overeen.

Er is daarom geen reden voor de CoViD-19 wetgeving.

We zien dat het kabinet hier maling aan heeft, net als de meerderheid van de TK, de rest van bestuurlijk Nederland, de dominante media en de meeste (bang gemaakte) burgers en ondernemers.

Hoeveel helden zijn gevallen in de strijd tegen CoViD-19 ?

Na 9 maanden kunnen we de balans opmaken van de slachting die het coronavirus heeft aangericht onder de helden in de frontlinie: de zorgmedewerkers.

In de sector zorg en welzijn werken 1,2 miljoen mensen (buiten jeugdzorg en kinderopvang).

In het ziekenhuis opgenomen: 700, dat is 1 op de 1700.

Overleden (met, door?) CoViD-19:

18

dat is 1 op 66.667.  Geen wonder dat we van de dominante media heel weinig horen over deze sterfte.

Iedereen wil dat de zorgmedewerkers met voorrang en spoed ingeënt worden. Niemand merkt op dat al die zorgmedewerkers al die tijd ongevaccineerd werkten en niet of nauwelijks ernstig ziek werden.

Of zij het virus verspreidden is geheel onbekend, evenmin is onderzocht of de vaccins dat tegengaan.

Hoeveel van de 1,2 miljoen sterven gemiddeld per jaar? We weten dat 0,14% van de 65-minners dood gaan. Bij de beroepsbevolking is de waarde hoger, zeg 0,25%. Van alle zorgmedewerkers overlijden er 3-duizend per jaar.

Het RIVM (in Epidemiologische situatie COVID-19 08-12-2020):

Van alle 1000 overleden COVID-19 patiënten in de leeftijd van 18 t/m 69 jaar was 1.8% een zorgmedewerker. Van alle Nederlanders tussen de 18 en 69 jaar werkt zo’n 11% als zorgmedewerker.

Ook hieruit blijkt dat de zorgmedewerkers goed beschermd waren en/of gezond zijn. Of dat het geen killervirus is.

In het VK heeft de artsenvereniging BMA een in memoriam voor artsen die stierven aan CoViD-19. Het zijn er 33.

FvD maakt coronabeleid en vrijheid inzet van verkiezingen en wordt de grootste partij

Dit is misschien de belangrijkste tweet van het jaar

Begin november besefte ik dat de verkiezingen over het coronabeleid zullen gaan, als een of meer partijen dat beleid ferm afwijzen. Die partijen krijgen in maart minstens een kwart van de kiezers achter zich. Het aantal kiesgerechtigden dat in maart -weer- contact heeft met het gezond verstand -en dus coronasceptisch is- valt nu niet te voorzien, het kan ook een-derde zijn.

De ontmaskering van de mondkapjesplicht

Voor de mensen met gezond verstand is de mondkapjesplicht een klap in het gezicht. Hun verbijstering of boosheid is terecht.

Op deze pagina leg ik uit dat de plicht een papieren tijger is, wettelijk gezien. Hoe het in de praktijk gaat weten we nog niet. Maar weldenkende mensen kunnen die praktijk in de juiste richting sturen. Jouw gefundeerde mening is zichtbaar, draag het met trots.

Conclusies en advies

 • De maskerplicht is een schoolvoorbeeld van warrige wetgeving; kunnen we het wetgeving noemen?
 • De term publieke binnenruimten is verzonnen en niet bruikbaar 1
 • De bewijslast rond de vrijstelling is volstrekt onduidelijk. 2
 • Handhaving door ambtenaren heeft geen basis, in de meeste gevallen. 3
 • De gepubliceerde Regeling is niet ondertekend en niet geldig. 4
 • De maskerplicht is een papieren tijger.
 • Als je geen mondkapje wil dragen dan is de wet geen belemmering.
 • Ga nooit akkoord met een strafbeschikking (stuk over boetes).
 • Bestuurlijk Nederland en de dominante media vinden kennelijk: Wat wij zeggen telt, niet wat in de wet staat. Iedereen begrijpt toch wat de bedoeling is ?

> Let op: Dit artikel is amateur-advies, ik geef met nadruk geen garantie op een goed resultaat.

De cursus basisrecht van Jeroen van Burgerfront gaat over de rechten van mensen tegenover de overheid; kijk alle delen. Bij 3 meer hierover.

Deze pagina wordt regelmatig aangevuld; volg mijn twitter. Deel ervaringen, geef tips via twitter of in de reacties. Zie ook ademvrij en mondkapjeseffecten.

In deze dagvaarding een uitgebreide kritiek op het beleid en alle nadelen van de mondkapjes(plicht) voor leerlingen. Zie Op scholen hieronder.

De mondkapjesplicht is een onderdeel van de Tijdelijke regeling maatregelen covid-19, die aangevuld werd met de Regeling aanvullende mondkapjesverplichtingen covid-19 ingaande 1-12-20.

 

Vrijspraak voor 20-er die geen mondmasker droeg -België

bron Nieuwsblad gespot door kwaliteitsite ninefornews

Op 12-1 heeft een politierechter in Brussel een man vrijgesproken die in augustus geverbaliseerd was omdat hij geen mondmasker droeg en die de boete aanvocht.

De rechter oordeelde

 • Het overal en altijd verplichten van een mondmasker is buitenproportioneel;
 • Het is in strijd met het universele recht op vrijheid van beweging;
 • De mondmaskerplicht moet per wet geregeld worden en niet per ministerieel besluit.

Ook in België is het bewind creatief met de wet. De mondmaskerplicht was gebaseerd op de wet Civiele Veiligheid. Artikel 182 van die wet zegt dat de minister in gevaarsituaties de bewegingsvrijheid kan beperken, maar -zei de rechter- niet dat zij/hij die bewegingsvrijheid kan verbinden aan voorwaarden, zoals het dragen van een mondmasker.

Nog een recent vonnis onder 2 verderop.

Noodzaak mondkapjesplicht onvoldoende bewezen

Voor alle tekortkomingen van de regeling moeten we vaststellen dat er geen grond is voor de maatregelen, want er is geen basis in de realiteit. Wetten moeten aan allerlei eisen voldoen, een belangrijke is de feitelijke, concrete situatie. Lees dit en

Het Oostenrijkse hooggerechtshof heeft in een uitspraak op 23 december de mondkapjesplicht op scholen ongrondwettig verklaard, zo meldt de Oostenrijkse publieke omroep. De rechtbank achtte de noodzaak voor een mondkapjesplicht op scholen onvoldoende bewezen. Het Ministerie van Onderwijs heeft kennis genomen van het oordeel en stelt zich te buigen over de uitspraak.

[] Wel verwees de Hoge Raad naar haar eerdere kernbesluit (zomer 2020), waarmee bepalingen uit de Covid-19-maatregelen met terugwerkende kracht zijn ingetrokken omdat niet werd voldaan aan het legaliteitsbeginsel in de grondwet. Deze houdt in dat de wetgever, bij het uitvaardigen van verordeningen, een zekere speelruimte heeft, maar dat wel precies moet worden uitgelegd op basis waarvan de maatregelen worden genomen.

In juli heeft het hooggerechtshof een aantal verordeningen ingetrokken. Hierbij ging het om bepaalde ‘toegangsverboden’, welke gevolgen hadden voor het betreden van winkels met een oppervlak van > 400 m2. Ook de verordening die de toegang tot openbare plaatsen verbood, bleek gedeeltelijk onwettig.

bron Ademvrij.nu

 

Nu de maskerplicht zelf. Eerst het advies, daarna de (genummerde) knelpunten van de regeling en de situatie in het onderwijs.

Wat te doen als klant, bezoeker, werknemer ?

< Andere visie ademvrij kun-je-er-onderuit >

Loop normaal binnen en laat de winkelier het initiatief nemen. Meestal blijft dat uit. Tenslotte liep je al jaren die winkel in zonder gezichtsbedekking, ook van maart tot oktober ’20 dus waarom nu niet ?

Als gevraagd wordt om een masker op te zetten (of Heeft u een mondkapje?):

Ik val onder de vrijstelling. Gebruik zo nodig de uitzonderingskaart via Vilans (te vinden vanaf rijksoverheid.nl; zelf afdrukken). Ze zijn ook online te koop, met hoesje en koord. (Op de vraag ‘waarom’ zeg je: De overheid zegt dat het niet nodig is om bewijs te leveren)

Tot nu toe kon ik met dit recept ‘alle’ winkels normaal bezoeken.

In mijn stadsdeel is geen BOA te zien rond de winkels, elders handhaven zij wel.

Wat moet je tegen hen zeggen, als ze de vrijstelling wegwuiven ?

 • Vraag de handhaver of zij vindt dat onder een ministeriële regeling de handtekening van de bewindspersoon moet staan, zie 4. Toon haar de regeling (druk de Authentieke versie af).
 • Vraag haar/hem naar het mandaat van de burgemeester om buiten de wet te treden.
 • Wijs hier op

/ Handhavers mogen uitsluitend de wettelijke bevoegdheden gebruiken; dus niet opereren op grond van de eigen opvatting, de communis opinio of de woorden van de minister;

/ artikel 365 strafrecht:

De ambtenaar die door misbruik van gezag iemand dwingt iets te doen, niet te doen of te dulden, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste twee jaren of geldboete van de vierde categorie.

 

Nog meer opties

 • Kaats de bal terug metNiet omdat het helpt een Standpunt (plaatje rechts)
 • Doe net als de keizer zonder kleren: Ik draag het nieuwste type, het is transparante spray.
 • Vraag of een rood neuskapje ook goed is (o.a hier te koop; 55 ct + verzendkosten; bestel een doos en deel ze uit).
 • Draag een mondkapje om de hals of op de arm; de regeling zegt niets over een voorgeschreven wijze van dragen:

Personen van dertien jaar en ouder dragen een mondkapje.

De definitie:

mondkapje: voorwerp dat op grond van zijn ontwerp bestemd is om te worden gedragen en in ieder geval de mond en de neusgaten volledig te bedekken teneinde de verspreiding van virussen en andere ziektekiemen tegen te gaan.

Dit is kreupel Nederlands. Nota bene het is een gebod dat alle 13+ onderdanen van het Europese deel van het Koninkrijk der Nederlanden treft. Als je het onderstreepte weghaalt is het beter.

Op de werkvloer

Er is geen mondkapjesplicht voor de werkvloer. Maar een werkgever heeft wel het instructierecht: voorschriften opleggen aan de werknemers. Zo’n voorschrift moet wel een duidelijk belang dienen en proportioneel zijn. Bij een meningsverschil verliest de werknemer, in de praktijk. Zij/hij moet dan naar de rechter. En éen rechter oordeelde in het voordeel van de baas.

Hoewel over de effectiviteit van het mondkapje wordt getwist, is het een maatschappelijk aanvaard middel. De kantonrechter houdt het er voorlopig voor dat het dragen van een mondkapje gedurende de corona pandemie aan de veiligheid en gezondheid kan bijdragen. Ook [werkgever] mocht hier [] van uitgaan, te meer omdat zij de instructie heeft gegeven op advies van de branchevereniging.

1  De wet legt niet vast wat publieke binnenruimten zijn

De plicht geldt in publieke binnenruimten / publieke plaatsen / openbare ruimte / overdekte openbare plekken ?

Publieke binnenruimten kwam niet voor in de wetboeken en ensie.nl zegt: Geen resultaten voor ‘publieke binnenruimte’.

Is het gewoon een ander woord voor openbare ruimte ? Zeker niet, dat is juist de ruimte tussen gebouwen.

Er zijn twee sferen of domeinen: publiek en privaat, overheid en al het andere. Met die bril hebben alle private panden géén publieke binnenruimten. Dan geldt de regel alleen in overheidsgebouwen en zelfs niet in bibliotheken en musea.

De Tijdelijke regeling maatregelen covid-19 geeft een ‘definitie’

publieke binnenruimte: publieke plaats, met uitzondering van een erf behorend bij een voor het publiek openstaand gebouw;

‘Plaats’ is vager, ruimer dan binnenruimte dus maakt het onduidelijker. Waarom moet een erf uitgezonderd worden van een binnenruimte ?

In de toelichting staat

Voor een toelichting op het begrip publieke plaats wordt verwezen naar de memorie van toelichting bij de Tijdelijke wet maatregelen covid-19 en de toelichting bij de Tijdelijke regeling maatregelen covid-19. [] Voorbeelden van publieke binnenruimten waar een mondkapje gedragen moet worden, zijn winkels, bussen, musea, benzinestations, restaurants, cafés, theaters en concertzalen.

Een toelichting die verwijst naar andere toelichtingen, en dat zonder hyperlink; de noot is

8 Kamerstukken II, 2019/20, 35 526, nr. 3, p. 75.

Meer voorbeelden van Staatsgeleid verwarring zaaien.

Rijksoverheid.nl (alle citaten van die site gezien op 1-12):

[kop] Mondkapjes in de openbare ruimte (zoals gemeentehuis, winkels)

Een mondkapje is verplicht op alle overdekte openbare plekken.

Openbare ruimte is dus onjuist en openbare plekken is weer een andere term.

Rijksoverheid.nl

De verplichting geldt niet voor besloten gebouwen. Dit zijn gebouwen die niet vrij voor publiek toegankelijk zijn. Bijvoorbeeld gebouwen die bedoeld zijn voor het belijden van godsdienst. [] Bijvoorbeeld in kerken, moskeeën, tempels en synagogen. Organisaties of ondernemers kunnen wel zelf bepalen of ze een mondkapje adviseren. Zij kunnen u ook verplichten een mondkapje te dragen.

Vreemd: veel kerken zijn wel vrij toegankelijk.

Dit komt terug bij punt 3.

2  Uitzondering beperking of ziekte

Artikel 2a.4 van de regeling:

1. De verplichtingen [] gelden niet voor personen die vanwege een beperking of een ziekte geen mondkapje kunnen dragen.

Deze vrijstelling wordt niet uitgewerkt. Dat leidt linea recta tot gedoe over het aantonen. De groep die geen masker kan dragen is groot en zij komen ernstig in het gedrang. Er zijn alleen al 1,5 miljoen long-patiënten. Deze kwetsbaren kunnen het slachtoffer te worden van discriminatie of uitsluiting.

Rijksoverheid.nl probeert het uit te leggen

Of u onder de uitzondering valt, hangt af van uw persoonlijke situatie. Dat betekent dat u zelf moet aantonen waarom u in aanmerking komt voor uitzondering []. Politie, boa’s maar ook personeel van een winkel of van een OV-bedrijf kunnen u vragen om dat aannemelijk te maken.

U kunt het op verschillende manieren aantonen. Voorbeelden zijn:

Het dragen van een faceshield – als dat wel mogelijk is;

(Ibop: op een andere pagina staat [] waar een mondkapje verplicht is mag u alleen een mondkapje dragen en geen spatscherm/face shield)

een kaartje laten zien waarmee u zich beroept op de vrijstelling (zie onder)

een briefje van een (huis)arts, behandelaar of instelling;

een hulpmiddel of relevante medicijnen laten zien.

Een kaartje laten zien is dan maar het minst slechte, zie link naar Vilans bij Wat te doen.

 

Rechtbank VK:  £ 7000 compensatie na discriminatie

Een gehandicapte vrouw heeft £ 7.000 compensatie ontvangen van een dienstverlener die haar de toegang weigerde omdat ze geen masker kon dragen. Het geding ging over de hoogte van het bedrag omdat de discriminatie evident was.

Toegang weigeren aan mensen die vanwege een handicap geen masker kunnen dragen is directe discriminatie – niet anders dan het weren van een zwarte of homoseksuele persoon.

Bericht Kester Disability Rights 8 december

 

3  De winkelier of gebouwbeheerder is geen handhaver

Van rijksoverheid.nl

Mag een winkeleigenaar of beheerder van een gebouw een persoon die geen mondkapje draagt de toegang weigeren?

Het dragen van een mondkapje is verplicht. Een beheerder van een gebouw kan eigen regels stellen aan het toetreden van een gebouw. Dit kan ook een verplichting zijn tot het dragen van een mondkapje.

Ook dit stuk is innerlijk tegenstrijdig. In de gebouwen gelden de regels van de eigenaar maar de verplichting vanuit de overheid geldt ook.

In de nieuwe regeling staat niet dat (winkel)eigenaars of ondernemers verplicht zijns om toe te zien op het dragen. Zij worden niet gerecruteerd als wetshandhaver zoals bij het rookverbod.

In art. 58u van de WPG staat dat de burgemeester bevoegd is tot het opleggen van een last onder bestuursdwang bij de handhaving van onder meer  verplichtingen krachtens art. 58j

Artikel 58j: Bij ministeriële regeling kunnen regels worden gesteld over:

a. hygiënemaatregelen en persoonlijke beschermingsmiddelen, met inbegrip van de verplichting tot toepassing of gebruik hiervan.

Last onder bestuursdwang is een procedure waarbij een bestuursorgaan een burger of bedrijf wil dwingen om iets recht te zetten, het is een herstelsanctie. Doet de persoon of eigenaar dat niet dan kan het bestuursorgaan optreden Het opleggen van zo’n last is een besluit met bekendmaking aan de overtreder. Deze krijgt een termijn om te herstellen. De betrokkene kan bezwaar aantekenen bij het bestuursorgaan. Als deze de klacht afwijst, dan kan de ondernemer in beroep gaan bij de bestuursrechter. Deze procedure is dus ongeschikt om op te treden tegen mensen die geen masker dragen.

58u is -denk ik- gericht op het kunnen sluiten van een horeca-zaak als daar de coronaregels overtreden worden. Of de wet daarvoor nu een grond biedt is niet zeker, zie de uitleg over 58k.


Artikel 58k: Zorgplicht publieke plaatsen

Een bar slecht geformuleerd artikel:

1. Degene die bevoegd is tot het aan een publieke plaats treffen van voorzieningen of tot het openstellen van een publieke plaats voor publiek, draagt ten aanzien van die publieke plaats zorg voor zodanige voorzieningen of openstelling dat de daar aanwezige personen de bij of krachtens de artikelen 58f tot en met 58j gestelde regels in acht kunnen nemen.

(58f = afstand houden)

Het openstellen van een publieke plaats voor publiek: goochelen met woorden?

Publieke plaats wordt gedefinieerd in de Tijdelijke regeling maatregelen covid-19.

publieke plaats: een voor het publiek openstaand gebouw en een daarbij behorend erf, of een voor het publiek openstaand lokaal, voertuig of vaartuig.

(als bedoeld in artikel 174, eerste lid, van de Gemeentewet = De burgemeester is belast met het toezicht op de openbare samenkomsten en vermakelijkheden alsmede op de voor het publiek openstaande gebouwen en daarbij behorende erven.)

Welke gebouwen zijn open voor het publiek? Heel algemeen en vaag. Is het publiek ‘iedereen’? Is een toegangsbewijs een factor? 


Het Veiligheidsberaad ziet wel de mogelijkheid tot handhaving en De Telegraaf neemt het over

Winkeliers moeten klanten die weigeren een mondkapje te dragen, buiten zetten. Doen zij dat niet dan kunnen burgemeesters de ondernemer een boete opleggen of zelfs een winkel sluiten. Hiervoor waarschuwt het Veiligheidsberaad [].

Van ‘moeten’ is geen sprake, dit is een valse voorstelling van zaken, die helaas effect zal sorteren.

De kop is Veiligheidsberaad: winkelier, neem je verantwoordelijkheid! Moet dat niet zijn ‘Winkelier, hou je aan de wet!’ Verantwoordelijkheid nemen impliceert keuzevrijheid. Dit terzijde.

En buiten zetten is niet nodig want de mededeling ‘geen mondkapje geen verkoop’ is afdoende -dat stellen sommige winkels helaas.

Winkeliers mogen dat doen maar zijn dan niet goed bezig.

 1. Een masker is slecht (of misschien neutraal) voor de gezondheid – lees dit uit HPDeTijd en zie ademvrij.nu
 2. Het is buiten proporties; tot voor kort gold nergens een (kleding)voorschrift wat zo in your face en vergaand is als dit. Vergelijk dit met de hoofddoeken van moslima’s. Toen was persoonlijke vrijheid een speerargument tegen het verbod; velen vonden opgelegde kledingvoorschriften principieel ongewenst.
 3. Winkeliers discrimineerden het minst van iedereen: iedereen was welkom als klant. Er zou enorme ophef in het land ontstaan als een klant geweigerd werd vanwege het uiterlijk. Een uitzondering zou zijn: gemaskerde mensen. De wereld staat nu op z’n kop: een masker is een voorwaarde en de winkelier discrimineert bij de ingang (of de kassa).
 4. Winkeliers/ondernemers stellen uiteenlopende regels (nota bij de ingang) en voeren deze wel of niet uit. Dat is zo vanaf maart. Zij mogen de regels voor hun toko bepalen vind ik, maar het publiek dan weet niet meer wat waar wel of niet kan*, zie 5 verderop. Zelfs binnen 1 winkelketen zijn forse verschillen.

* Hoewel … als je je masker overal ophoudt dan heb je hier geen last van.

Bespreek het desnoods met uw winkelier die de masker-voorwaarde stelt. Ga naar de concurrent als hij er bij blijft, of bestel online. Bedenk: de handhavende winkelier is een slachtoffer van de misleiding door het bewind.

De Quarantaine Amsterdam
Redelijke houding van De Quarantaine in Amsterdam

 

 

 

 

 

Jeroen van Burgerfront gaat verder. Met een ‘Opzegging machtiging besturen’ kan iedereen vastleggen, melden dat hij/zij zich niet gebonden acht aan bestuurlijk Nederland en hun oekazes wetten.

Als het bestuursrecht wegvalt dan blijven strafrecht en privaatrecht over. Het strafrecht geldt altijd en overal maar dat zegt niets over coronagedrag. Privaatrecht stoelt op contracten. Handhavers kunnen niet zakelijk handelen in een bedrijfspand zonder overeenkomst met de eigenaar. Die heeft bij de deur een nota opgehangen met Door binnentreden bent u onherroepelijk akkoord met onze voorwaarden []

Dat wil zeggen: u mag mijn diensten en producten bekijken en kopen.

Als handhavers dan opdrachten geven (dwingen) dan maken zij misbruik van hun ambt en daar staan zware straffen op.

De toolkit is hier te bestellen. Bekijk eerst de introductie en de cursus Basisrecht.

 

4 Geen handtekening onder de Regelingen ?!

Burgerfront merkt op: de ministeriële regeling mondkapjes is niet ondertekend en daarom niet geldig !

In aflevering mondkapjes-verplichting-deel-2 en die is verwijderd door Youtube, dus Jeroen heeft gelijk.

Kijk zelf naar de authentieke versie, vanaf hier.

Ook de Tijdelijke regeling maatregelen covid-19 (met alle maatregelen) bevat geen handtekeningen.

Geen handtekeming

Een natte handtekening van de bewindspersoon is natuurlijk een vereiste. Echter, ik kwam al veel wetten, regelingen en besluiten tegen zonder. Is het gemakzucht, het vermijden van afdrukken-tekenen-scannen? Voor zulke belangrijke documenten?

Is bij een ministeriële regeling geen handtekening nodig, i.t.t. een wet ?

Niet volgens deze toelichting bij Aanwijzing 4.33 (Mede)ondertekening

Anders dan bij wetten en algemene maatregelen van bestuur het geval is, houdt de ondertekening van een ministeriële regeling door een bewindspersoon de vaststelling van die regeling in. Een ministeriële regeling kan dan ook slechts worden ondertekend door de minister aan wie ter zake regelgevende bevoegdheid is gedelegeerd []. Dit betekent ook dat een regeling die is gebaseerd op de regelgevende bevoegdheid van twee of meer ministers, door elk van die ministers [] moet worden ondertekend.

En deze toelichting bij Aanwijzing 30

Aangezien bij ministeriële regelingen, anders dan bij wetten en algemene maatregelen van bestuur, de ondertekening door de minister(s) de vaststelling van de regeling inhoudt, kan [] de regeling slechts worden ondertekend door de minister(s) aan wie de delegatie van de regelgevende bevoegdheid heeft plaatsgevonden.

 


5 Optimale verwarring

De overheid:

Door een mondkapje bijna overal verplicht te maken, is duidelijker wat de regels zijn.

Niet dus. Net als bij de meeste andere maatregelen slaagt de overheid vooral in het scheppen van verwarring (naast het duperen van grote groepen.

1 De bestuurders en hun website zeggen iets anders dan de wetstekst.

2 De (tekst van de) regeling moet glashelder zijn; als een toelichting nodig is dan deugt ie niet. En als in een toelichting wordt verwezen naar een memorie van toelichting ….

3 In die situatie gaan handhavers en ondernemers de regeling op eigen wijze uitleggen.

Op scholen

In de scholen is de situatie ernstiger, daar komt de dwingelandij van de besturen, gevoed door bang gemaakte docenten en ouders en de ‘wij volgen de richtlijnen’-mentaliteit. (Verstandige) leerlingen krijgen geen boete die ze aan kunnen vechten maar ze worden gepest door docenten en conciërge en/of worden geschorst. Ook pre-corona hadden ouders en leerlingen geen poot om op te staan. Thuisonderwijs is in de praktijk lastig.

Leerlingen kunnen vragen: Waarom dringen jullie aan op naleving van een regeling die ongeldig is? want niet ondertekend. Zie punt 4.

Stichting ikwilgewoonnaarschool spande op 21-1 een kort geding aan tegen de Staat met als doel het ongedaan maken van de mondkapjesplicht binnen het onderwijs. Met een verslag van de zitting 28-1 en de dagvaarding. Uitkomst:

Op 11 februari heeft de rechter onze eis in haar vonnis afgewezen. Hoewel het vonnis bol staat van de overwegingen die de juistheid [] van onze standpunten onderschrijven, heeft de rechter de belangrijke punten uit de dagvaarding naast zich neergelegd. Wij waren dan ook verbijsterd dat de rechter de belangen van de kinderen niet voorop heeft gesteld, ondanks de aangeleverde wetenschappelijke bewijzen over de schadelijkheid van de mondkapjes en het feit dat de staat dit niet heeft kunnen weerleggen.

Na het uitvoerig bestuderen van het vonnis zijn wij tot de conclusie gekomen dat er voldoende punten in staan die onze eis ondersteunen, en zijn wij er van overtuigd dat er genoeg grondslag is om in een hoger beroep onze strijd winnend af te sluiten.

 

Andere sites

De mentor van onze zoon heeft na de invoering van de mondkapjes verplichting een mail gestuurd om te wijzen op het feit dat onze zoon deze niet draagt en dat dit niet kan. Verder is er een lerares die heeeel erg bang is en haar angst op hem projecteert. Wanneer hij (gezond) zijn eigen mening hierover deelt, wordt hij als brutaal afgeschilderd. Het is de angst en het schuldgevoel op mijn kinderen projecteren wat mij enorme zorgen baart. Het is nu zelfs zover dat als ze geen mondkapje dragen ze een waarschuwing krijgen en bij 3 waarschuwingen worden ze geschorst.

Verrassende uitslag stand.nl

Stand.nl 1-12:

Mensen moeten elkaar aanspreken op het niet dragen van een mondkapje

89% oneens (op 31-12 na 5300 stemmen = meer dan normaal ; op 2-12 83%).

Ik dacht dat 80% achter het coronabeleid staat? We moeten toch samen corona verslaan? Of denken de conformdenkers: ‘Oneens- want daar hebben we de boa’s voor, ik ga niet in discussie met corona-sceptici (want zij weten vast meer dan ik)’. Of er is een schare sceptici opgetrommeld.

Reageer

[contact-form][contact-field label=”Naam” type=”name” required=”true” /][contact-field label=”E-mailadres” type=”email” required=”true” /][contact-field label=”Site” type=”url” /][contact-field label=”Bericht” type=”textarea” /][/contact-form]