BPOC2020 onbetrouwbaar

Laatste verbetering 30 oktober 2021

Sinds 9-8 stond hier een bericht met de kop Onbekend meldpunt overstroomd met 1300 sterfgevallen. Opening

De Buitenparlementaire Onderzoekscommissie heeft eerder dit jaar een cruciale stap gezet: een meldpunt ingericht voor bijwerkingen van de corona-vaccins.

Nu -14-10- stel ik dat de Buitenparlementaire Onderzoekscommissie onbetrouwbaar is. Daarvoor zijn deze redenen

 1. Er kwam geen kort geding om het ministerie op te dragen de vaccinaties te schorsen;
 2. De commissie bestaat uit 2 mensen; zij vragen niet om vrijwilligers;
 3. Geen steun voor getuigen die in problemen zijn gekomen (1 geval bekend: IC-verpleger)
 4. Comments are turned off bij Youtube, en Twitter: Mensen die @bpoc2020 heeft vermeld, kunnen antwoorden; Jade Kuit is niet meer op Linkedin;
 5. Het Meldpunt:
  1. Het bestand is niet openbaar; ik heb hierom gevraagd in e-mail 1-10 – geen reactie;
  2. De verhouding Sterfgevallen – Ernstige gezondheidsschade klopt niet;
  3. 11-10 Het meldpunt sluit; De conclusies van het onderzoek worden in het volgende rapport opgenomen.

30-10: Punt 6: De politieverhoren. Drie alternatieve-mediamakers vertellen hun ervaringen in ‘Geloofwaardigheid BPOC raakt ons allen. 28-10‘.  Zij waren in gesprek met het BPOC over een media-optreden van de/alle agenten.

De BPOC stelde allerlei krasse voorwaarden aan zo’n openbaar optreden  waardoor het niet tot stand kwam. De commissie weigerde op andere wijze aan te tonen dat 80 agenten gehoord zijn.

De beelden van de verhoren zijn in bewaring gegeven bij een notaris die kan verklaren dat de transcripties op waarheid berusten. Dit in geval er in de toekomst een onafhankelijk en voor de betrokken functionarissen veilig onderzoek zal plaatsvinden.

De BPOC zei tegen de mediamakers: deze notaris wil niet naar voren treden omdat hij bezorgd is. Dat is al ongeloofwaardig. Kon een andere notaris tenminste een bewijs krijgen van haar/zijn collega ? Ook dat kon niet.

Terzijde: Er staan 80 verklaringen op de bpoc-site als pdf en op youtube,  ingesproken door een stemacteur. Die video’s duren 3-5 minuten, terwijl de echte verhoren (met een herkenbaar mens) veel langer duren. 

De Blauwe Tijger heeft de verhoren uitgegeven (Tweede tussenrapportage) en daar staat nu een disclaimer bij:

Ondanks herhaaldelijk en dringend navragen bij Pieter Kuit bleek niemand, ook wij niet, toegang te kunnen krijgen tot de vermeende opnames van deze politieverhoren. Niemand van de BPOC, behalve dhr. Kuit, kent de video’s van de 80 agenten in dit rapport. Er is ondanks herhaaldelijk verzoek en ondanks alle toezeggingen aan de uitgeverij om, direct bij presentatie met de 80 betreffende agenten naar buiten te komen, ook geen notariële verklaring gekomen. De BPOC heeft vier aanbiedingen voor een presentatie afgewezen en daardoor hebben wij de echtheid van de verhoren nooit kunnen staven en kunnen wij derhalve niet instaan voor de echtheid ervan. Bij verschillende betrokkenen uit de politiewereld zijn zelfs grote twijfels gerezen. We hebben in de afgelopen maanden vrijwel iedereen van en rond de BPOC gesproken. De Blauwe Tijger is een professioneel mediabedrijf en kan niet langer zwijgen. We hopen dat alle politieverhoren kloppen [(sic)], maar we hebben te lang vergeefs moeten wachten op de verificatie van alle 80 getuigenissen. Het zou derhalve kunnen zijn dat er ±10 echte verklaringen zijn en de rest van het rapport is verzonnen.

Ik heb 2 verklaringen gelezen en het valt op dat ze heel consequent passen in de conclusie, die op alle punten negatief uitvalt. Een fragment

Hoe is de verhouding tussen politieagenten en de politieleiding?
De verhouding tussen agenten en de politieleiding is eveneens gespannen. Er is geen ruimte voor discussie. Instructies dienen kritiekloos te worden uitgevoerd, ook wanneer die in strijd zijn met de politiewet of hetgeen dat men tijdens de opleiding leert.

Voelen politieagenten zich vrij te weigeren geweld toe te passen tegen vreedzame burgers en demonstranten?
Nee, de door deze commissie gehoorde agenten voelen zich niet vrij te weigeren geweld toe te passen. Uit hun verklaringen blijkt dat agenten die proberen zich afzijdig te houden, met regelmaat door collega’s worden verraden en/of door de leiding op het matje worden geroepen. Bovendien leidt het ertoe dat dergelijke agenten een reputatie krijgen dat zij sympathie hebben voor “virusverspreiders.”

Is het geweld bewust beleid van de politieleiding c.q. de driehoek?
Ja, het geweld is bewust beleid van de politieleiding. Door deze commissie gehoorde agenten geven aan dat zij van hogerhand instructies krijgen om demonstraties gewelddadig ten einde te brengen en ook jegens overtreders van de coronamaatregelen op straat een “zero tolerance” beleid te voeren.

Concluderend stelt de commissie vast dat er sprake is van structurele problemen binnen de politieorganisatie met betrekking tot geweld tegen burgers en de cultuur binnen het politiekorps. Het betreft hier geen incidenten.