Vlag & wimpel voor FvD (en JA21, PVV) kiezers bij kennisvraag CoViD-19

Laatste verbetering 8 november 2021

In grote debatten denken beide kampen dat zij zelf de feiten goed kennen (en hun mening daarop baseren) en de tegenstanders niet.

Je kunt een idee krijgen wie gelijk heeft als de leiders een toets maken met kennisvragen. Denk aan fractieleden, opiniemakers, prominente wetenschappers. Is zoiets uitvoerbaar ? In ieder geval gebeurt het niet.

Maar er is een surrogaat: peilingen bij de kiezers.

Er waren dit jaar twee enquetes met kennisvragen.

In de lente liet Clintel peil.nl vragen stellen over het klimaat/beleid [pdf].

Hoeveel is de aarde de afgelopen 150 jaar opgewarmd?

Slechts 1 op de 3 had dit goed: 1 graad. De helft koos een te hoge waarde.

FvD- en JA21-stemmers kozen het vaakst het goede antwoord : 50 en 49 procent.

Hoeveel centimeter is de zeespiegel langs de Nederlandse kust de afgelopen honderd jaar gestegen?

Hier kiest 42 procent voor het juiste antwoord (18 cm) en 60 procent van de FvD’ers.

 

De tweede enquete gaf een duidelijker resultaat.

Begin oktober stelde peil.nl de vraag

Hoe hoog schat u de kans in dat een ongevaccineerde, die Covid-19 oploopt, in het ziekenhuis belandt.

24 procent weet het juiste percentage: minder dan 1%.

Het verschil tussen de politieke voorkeuren is frappant:

Afgaande op deze beperkte toets hebben de kiezers op de rechterflank gelijk. En daarmee de (dwars)denkers.

    • Drie op de vier Nederlanders hebben talloze berichten gemist* waarin gemeld werd hoe klein deze kans is. * Of intern weggemoffeld.
    • De vraag moest ook gesteld worden aan bewindslieden, OMT-leden, ziekenhuisbestuurders, Kamerleden en hoofdredacteuren.
    • Binnen het FvD bestaat de opvatting dat ‘CoViD-19 oplopen’ niet goed vast te stellen is; dan is de vraag onzinnig.
    • Hoe ouder hoe groter men de kans schat: van 9% bij jongeren tot 66% bij 65-plus! Dat is wel begrijpelijk omdat ouderen vaker (minder zelden) ernstig ziek worden. Dit leidt tot extra overschatting. Je moet de uitslag in de grafiek hiervoor corrigeren.
    • Door de slechte eerstelijnbehandeling werden te veel mensen naar het ziekenhuis gestuurd. De kans was maakbaar.