Oversterfte niet door coronavirus maar medisch handelen

Laatste verbetering 1 juni 2022

> Deze pagina wordt opgefrist in juni ’22.

De ware toedracht van de oversterfte in 2020

< Vanaf maart ging het groepsdenken naar deze hoek: de epidemie is extreem gevaarlijk en moet met forse maatregelen ingedamd worden.

Het wordt duidelijker dat dit twee maal onjuist is: het is vergelijkbaar met een forse griepgolf en de maatregelen zijn schadelijk,  draconisch en niet op feiten gebaseerd.

De oversterfte door alle oorzaken is redelijk te meten. In Nederland en de meeste Europese landen is die niet hoger dan door een griepgolf. >

U las een deel van de inleiding uit maart ’20. Nu volgt het recente en betere inzicht (maart ’21). Daarna volgt het hoofdstuk over de omvang van de oversterfte.

Hoe de medici bijdragen aan oversterfte

Er bestaat bij de coronasceptici het idee dat CoViD-19 genezen kan worden met bekende geneesmiddelen en dat dit door de autoriteiten werd verhinderd. In april ’20 heb ik zoiets gepubliceerd en eind 2020 heb ik het verwijderd, vanwege twijfel en gebrek aan inzicht.

Door het interview met Claus Köhnlein  werd meer duidelijk.

Dat hij dicht bij de waarheid zit blijkt uit de verwijdering van zijn interviews door Youtube, voorbeeld  sep ’20 RT Deutsch , 1,5 mln views in februari ’21. Kijk via het kanaal van Sam Bailey.

Köhnlein  is de co-auteur -met Torsten Engelbrecht- van Viruswahn

Schweinegrippe, Vogelgrippe, SARS, BSE, Hepatitis C, AIDS, Polio: Wie die Medizin-Industrie ständig Seuchen erfindet und auf Kosten der Allgemeinheit Milliarden-Profite macht.

(2009; 89% 5-sterren. In februari ’21 verscheen de herdruk met een hoofdstuk over het coronavirus)

Zijn analyse is in lijn met mijn hypothese dat de medische sector niet voor genezing zorgt. Het volgende is een synthese van zijn en mijn opvattingen.

CoViD-19 gaat meestal vanzelf over*. Ons immuunsysteem kan de meeste virussen aan. Vechten tegen virussen is onnodig, we moeten er mee leven.

* Soms niet, als er een bacterie bij komt gevolgd door longontsteking. Dan is azithromycine nuttig.

Het juiste recept: thuis blijven, ontspan, net als bij verkoudheid. Als het ademen heel slecht gaat dan is een zuurstofmasker nuttig en daarvoor hoef je niet altijd naar het ziekenhuis.

Daarom is het uitgangspunt: behandelingen waren grosso modo overbodig.

Met die bril ga je zien: Sommige behandelingen zijn schadelijk, zij veroorzaakten sterfte.

Ten tweede. Mensen met covid-achtige klachten kregen in het begin te horen:

Blijf thuis, kom niet naar het ziekenhuis. Impliciet: neem een paracetamol en bel opnieuw als je blauw kleurt. Dan sturen we een ambulance.

Die sterfte maakt een nog onbekend deel uit van de oversterfte; tussen eenkwart en driekwart.

Volgens Köhnlein werden in sommige landen veel schadelijke methoden toegepast in de eerste weken en maanden. Dat gaf daar oversterfte die er niet was in buurlanden met andere protocollen. Uit de cijfers en de kaarten kon je zien dat het virus  landsgrenzen leek te respecteren (gebruik de tijdlijn van euromomo.

We kunnen ervan uit gaan dat de protocollen voor de behandeling van CoViD-19 per land werden bepaald. (Misschien ook per ziekenhuis, en elke arts weet het beter dan haar collega, maar met een nieuwe ziekte gaat men op elkaar letten.)

Van een ander: The Truth Is Coming Out About COVID Deaths door Joseph Mercola 1-3-2022, o.a.

Most COVID Deaths Likely Due to Ventilator Malpractice

Medicamenten

Vanaf het begin werden medicamenten gegeven die het immuunsysteem onderdrukken. Die helpen niet tegen virusklachten.

Men wil de cytokine-storm afremmen, maar dat is de normale afweerreactie. Ibop: aldus Köhnlein. Beter is: cytokine-activiteit is de normale afweerreactie. Een storm is schadelijk of dodelijk. Een goed vitamine D niveau voorkomt die storm.

De meeste coronasceptici en diverse artsen-collectieven pleiten voor behandeling met zink, hydroxy-chloroquine, ivermectine en vitamine C, D.   Meer over ivermectine onder de conclusie.

Vitamine D is immens belangrijk voor de gezondheid omdat het het immuunsysteem reguleert. Van oktober tot maart is er geen aanmaak van D middels zonlicht, in Europa. Vooral bij de Zuid-Europeanen komt een D-tekort veel voor in de winter en lente omdat zij dan geen D slikken. In Noord-Europa is men beter op de hoogte en is de D-inname hoger.

Magnesium en zink zijn ook nodig.

Voor hydroxy-chloroquine en ivermectine geldt:

A In lage doses zijn ze onschadelijk, maar de crux is: als de patiënten herstellen, kwam dat door die middelen of door het immuunsysteem ?

Zonder controlegroep (krijgen placebo) zullen de meeste studies uitwijzen dat de behandeling leidde tot herstel. Maar die conclusie is onterecht (drogreden: Post hoc ergo propter hoc). Dit geldt voor alle behandelingen.

[De vraag is: is het mogelijk om een correcte controlegroep te maken ? Het is nodig dat beide groepen aanvankelijk even on/gezond zijn (denk aan medicijngebruik) en dezelfde leeftijdverdeling hebben. Volgens mij kun je de gezondheid niet nauwkeurig genoeg bepalen op een schaal van 1 tot 10.]

Ondanks goede bedoelingen en de hoop om versneld medicijnen en vaccins tegen het mogelijk zeer schadelijke Covid-19-virus in handen te krijgen, stel ik wederom vast dat leidende principes in de geneeskunde In dubio abstine (bij twijfel afzien van behandeling) en Primum non nocere (breng vooral geen schade toe) naar de achtergrond verschuiven. Er dreigen wederom onvoldoende onderbouwde medische experimenten met risico’s op ernstige bijwerkingen.

Dick Bijl in maart 2020; (ex) huisarts, epidemioloog  en hoofdredacteur van het Geneesmiddelenbulletin.

B In hoge doses zijn ze dodelijk. Claus Köhnlein was verbaasd over de grote onderzoeken naar zulke medicamenten.

 • RECOVERY: 40-duizend patiënten met o.a dexamethasone, hcq, lopinavir–ritonavir, azithromycine
 • Solidarity: 12-duizend patiënten met remdesivir, hydroxychloroquine, lopinavir/ritonavir, interferon
 • Discovery: chloroquine; hcq; lopinavir/ritonavir; remdesivir.

Opmerkelijk: in deze trials werden te hoge doses toegepast, die tot sterfte leidden en –soms- tot abrupte beëindiging van het onderzoek. Dit is onverklaarbaar omdat de juiste doses al lang bekend waren. Waarom werden dodelijke hoeveelheden gegeven

Casus: Fauci – remdesivir – New York

Antony Fauci, het hoofd van het National Institute of Allergy and Infectious Diseases (NIAID) verbood in het voorjaar van 2020 het gebruik van hydroxychloroquine en beval dat alle patiënten in New York (positief getest op corona) alleen remdesivir krijgen. Fauci wist dat het middel fatale schade toebrengt aan organen, vooral de nieren. Artsen in New Yorkse hadden toen nierfalen gemeld en opgemerkt dat zoiets nog nooit was gezien na een virale infectie. De slachtoffers stierven binnen 10 dagen. Het nierfalen zorgde ervoor dat water zich ophoopte in de longen, wat ten onrechte werd gediagnosticeerd als secundaire longontsteking.

Ondersteuning

Hohe Todeszahlen wegen falsch dosiertem Medikament? met links naar o.a. dit oordeel over Recovery en andere trials. Hierin het signaal dat Gilead al lang probeert om hun weinig verkochte remdesivir te promoten, samen met de WHO. In ’20 werkte Horby aan trials met remdesivir  bij CoViD-19. Horby was een van de leiders van Recovery.

 

Beademing – intubatie

Zoals gezegd is het beademen met een mond/neusmasker nodig bij ademklachten. Volgens dit algemene artikel is lokale anesthesie mogelijk.

Veel artsen (of klinieken) kozen voor de meer ingrijpende intubatie omdat

 1. er zo veel minder lucht (met virus) uitgeademd wordt naar de kamer; 
 2. het uiterst lage zuurstofgehalte in het bloed bij patiënten. Artsen reageren hierop met de maximale behandeling.

In dit artikel (april ’20) wordt dat goed beschreven.

Intubatie is schadelijk voor de patiënten. De buis kan de luchtwegen beschadigen of daar een infectie geven. Als de zuurstof met te hoge druk in de longen gepompt wordt, dan kunnen longblaasjes barsten.

Vooral: er is anesthesie of een spierverslapper nodig om de spierreflexen te dempen want het hele lichaam verzet zich tegen deze kwelling.

Drugs being requested include the sedative midazolam [] and the opioid fentanyl. They’re needed because putting a patient on a ventilator “with no drugs … would be torture” said Zivot, associate professor of anesthesiology and surgery at Emory University in Atlanta who has studied medicine’s role in capital punishment.

Bron ; verderop meer over het verband met de doodstraf.

Nota bene intubatie wordt regulier toegepast bij patiënten die in coma liggen -door andere oorzaken dan CoViD-19. Dan is de verslapping al aanwezig.

De combinatie intubatie en in coma houden leidt in hoge mate tot overlijden of langdurige revalidatie. In ’20 verschenen veel berichten over het post-intensive-care-syndroom.

 

Overeenkomst met zwarte CoViD-19-gebieden (1e golf):

De crisis in Italië werd mede veroorzaakt door de massale toepassing van intubatie: bij 90 procent van 1300 kritieke patiënten, waarvan een kwart stierf en 58 procent nog op de IC verbleef.

In het VK werden twee van de drie ernstig zieken beademd binnen 24 uur na opname en daarvan stierf 67 procent. Een ER-arts geeft een reden voor het vasthouden aan het protocol:

People would argue — without proof — that [] if you didn’t put them on [a ventilator], mortality would be close to 100 per cent. 

 

Een signaal uit New York: een bericht over/van een freelance verpleegster uit Florida die in New York ging werken: Erin Marie Olszewski. Ook van RT Deutsch, 21 juli, 845-duizend views. Zij beschuldigt het Elmhurst hospital van medische mishandeling en het geheel opruimen van de afdeling, het wissen van de sporen.

Van de 323 patiënten aan de beademing met dood of herstel als uitkomst was 88 procent gestorven (12 ziekenhuizen staat New York 4 april).

187 miljard voor covid-patiënten: perverse prikkelsVS

[25-1-22]

In dit artikel staan de financiële hulp voor opname, testen en behandelen (en doden?) van CoViD-19-patiënten in ziekenhuizen.

Een fonds werd met 187 miljard dollar gevuld; in Nederland zou dat 8 miljard euro zijn.

Uitkeringen volgden op

 • Elke diagnostische test;
 • Elke COVID-diagnose
 • Elke COVID-opname;
 • Mechanische ventilatie;
 • COVID vermeld als doodsoorzaak.

Het toedienen van remdesivir levert een bonus op van 20% op het totaal van een patiënt.

Dat moet fout gaan: premies voor riskante behandelingen en voor overlijden !

Bovendien was er een bonus voor ziekenhuizen in de hotspots, aanvankelijk $ 77.000 per opname, later $50.00o. De betalingen varieerden van (modaal) $ 166.000 per COVID-patiënt in Tennessee tot $ 339.000 in North Dakota en $ 471.000 in West Virginia. De reden voor het grote verschil wordt niet gegeven.

Het resultaat: veel onterechte covid-etiketten, overmatige toepassing van remdesivir en intubatie en talloze gevallen van dood door schuld. In de VS was de oversterfte in ’20 veel hoger dan in andere Westerse landen (NPR artikel okt ’20.

Fentanyl

[20-8-21] In de VS werd deze zware pijnstiller gebruikt om patiënten te intuberen.

NJ [New Jersey] Spotlight News, April 14, 2020

No Longer a Scourge, Fentanyl Is Now Most-Needed Drug in COVID-19 War

…fentanyl, one of the drugs given to patients so they can withstand the pain of having a breathing tube inserted, is in short supply along with a handful of other crucial drugs.

The first wave of critical shortages exposed by the coronavirus was medical masks and gowns. Then it was ventilators. Now, a handful of crucial drugs are in short supply in overrun ICUs throughout northern New Jersey and New York City, many of which are needed to use the ventilators.

At the top of the list is fentanyl, the deadly synthetic painkiller — 100 times more powerful than morphine — the very drug that has become public enemy No. 1 in the nation’s war on opioid addiction. Demand for fentanyl has doubled nationwide and shot up more than 500% in the New York/New Jersey metropolitan region, the current global epicenter of the pandemic.

Fentanyl may have been killing people in record numbers on the streets of New Jersey in recent years, but in our hospitals, it is now saving lives.

is now saving lives moet zijn is now killing ICU-patients as well.

In de VS zijn tien miljoen gevallen van opioid-misbruik, waarvan twee miljoen ernstig zieke verslaafden, en 33-duizend doden/jr. bron

Artikel NRC 27-9-21 over “een lelijk, misschien zelfs luguber hoofdstuk uit de geschiedenis van de farmaceutische industrie.” Johnson & Johnson en drie geneesmiddelendistributeurs sloten een schikking met 42 Amerikaanse staten.

Artsen en apotheken moeten uiterst terughoudend zijn met het voorschrijven hiervan en de meesten zijn zo. Maar sommigen zitten in een drug kartel en verkopen de opioids aan iedereen die hen weet te vinden.

Bron: dit onthullende stuk van Jon Rappoport over fentanyl, de opioid-crisis en de connectie met ….. Wuhan.

Hier deel II met

how a diagnosis of COVID functions as a cover story, to conceal the destruction-and-death-toll resulting from opioids.

en

Do you think the current Chinese political leadership has forgotten the two notorious 19th-century Opium Wars China lost?

Verpleeghuizen 

In de verpleeghuizen werden positief geteste bewoners apart gezet en van een mondkapje voorzien. Vooral voor de demente bewoners was dit schadelijk. Door de isolering kregen ze minder aandacht en het mondkapje bracht hen in de war waardoor ze te weinig water dronken. Voor die groep is dat dodelijk. Dit is de uitleg van Köhnlein en geldig voor Duitsland. Ik heb te weinig informatie over de praktijk in Nederland. Dat het beschermen van de kwetsbaren niet optimaal ging is zeker.

Dit artikel (mei ’21) stelt dat ouderen in zorgcentra slecht behandeld werden en daardoor overleden. Het gaat vooral over de VS, waar 70 procent van de tehuizen for-profit is en een aantal gouverneurs oudere  CoViD-19 patiënten naar de nursing homes stuurden of hen daar hielden. De auteur gaat er van uit dat behandeling in een ziekenhuis tot genezing zou leiden – quod non. Verder is het helemaal niet zeker dat de komst van positief geteste ouderen (met lichte klachten) voor grote uitbraken zorgden. Dat vergt uitgebreid onderzoek.

Ook in Zweden werden 9 van de 10 in een tehuis overledenen niet in een ziekenhuis behandeld.

Het algemene beeld is verwaarlozing. Men gaf kalmeringsmiddelen en morfine in plaats van zuurstof (via een neusmasker). We kunnen stellen: de meeste zieke ouderen kregen te weinig behandeling in het tehuis, een minderheid te veel behandeling in het ziekenhuis. Het blijft moeilijk om het precies te bepalen.

MiDazolam

Men leze deze vertaling van dit artikel over het verhoogde gebruik van midazolam in het VK tijdens de eerste golf. Het middel is twee keer sterker dan valium. Van belang is ook de dosis:

if enough is given, it provides ‘total sedation’ for dying patients in extreme pain or distress.

Dit artikel geeft een samenvatting met o.m.

The two-year supply of Midazolam purchased at the beginning of the alleged pandemic was gone by October.

 

Meldingen uit Nederland

Renate Tillema (psychiater) weet dat een klacht over de toepassing van midazolam is ingediend bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd, die in een lade verdween. In Een Oorlog Reeds Verloren

Conclusie

Het virus zelf was onschuldig, niks bijzonders. Zonder deze medische interventies zouden we niets gemerkt hebben:

  1. Het met de PCR-test labelen met coronavirus/CoViD-19 gaf corona-gevallen;
  2. In de ziekenhuizen: het foutief behandelen gaf oversterfte;
  3. In de verpleeghuizen werden de bewoners niet goed behandeld.

De oversterfte en de foutieve modellen -vooral die van Neil Ferguson- escaleerden dit naar paniek bij de autoriteiten -medisch/academisch en politiek- en de bevolking.

Tussen die groepen bestond een wisselwerking die nog verklaard moet worden. In ons land wilden ouders hun kinderen thuis houden terwijl bestuurlijk Nederland de scholen open hield. Dat duidt niet op een vooropgezet plan bij de regering. 

Ivermectine-studies ontleed

Op c19ivermectin.com staan 85 onderzoeken naar het effect van ivermectine op CoViD-19. 45 zijn peer reviewed, 50 met controle groep.

Als je de samenvattingen leest dan blijkt het tegen te vallen.

  • Het aantal patiënten is te klein (zie tabellen);
  • Het effect is gering: statistisch niet significant en/of kleine aantallen;
  • Effect op ziekenhuis-opnamen en sterfte bijna niet te zien.

Alles bij elkaar geen reden om te veronderstellen dat ivermectine voor veel minder gezondheidschade zou zorgen en om aan te dringen op toelating door de autoriteiten. Dit is een dwaalspoor.

EG = experimental group ; CG = control group. Vet door IBOP

Saha et al In Silico analysis predicting that ivermectin has a large binding affinity for the SARS-CoV-2 spike protein. Three different computer modeling techniques show that ivermectin can inhibit SARS-CoV-2 entrance via hACE2.

In silico: een computer-model. Theoretisch, zegt niets over klinische realiteit.

Chahla  Cluster RCT outpatients in Argentina showing signficantly faster recovery with ivermectin. There were no deaths. [] All comorbidities, percentage of male patients, and age were higher in the ivermectin group.

Risk of no medical release 89% lower: treatment 2 of 110, control 8 of 62. > Dit ziet er gunstige uit dan

A higher proportion of medical release was observed in EG 98 % vs CG 87 %.

Bijna iedereen herstelde van de lichte aandoeningen, iets meer in de ivermectine-groep.

Uit rapport: medical examination from 10th to 14th day showed a progressive reduction of the percentage symptom numbers, these were not significative in both groups.


Cadegiani, april ’20 Brazilië

Risk of death 78.3% lower: EG 0 of 110, CG 2 of 137,  continuity correction due to zero event.
Rrisk of mechanical ventilation, 94% lower, EG 0, CG 9, continuity correction
Risk of hospitalization, 98 % lower, CG 0, CG 27, continuity correction
78,3 procent minder kans op overlijden wordt meteen hersteld: 0 tegen 2 doden: niet significant. Bij ziekenhuis-opnamen is het verschil groter, maar de aantallen blijven klein.

Galan et al. RCT 168 very late stage severe condition hospitalized patients comparing CQ, HCQ, and ivermectin not showing significant differences. Authors were unable to add a control arm due to ethical issues.


Mourya Retrospective 100 patients in India with 50 treated with ivermectin, and SOC for all patients including HCQ+AZ, showing much higher viral clearance with ivermectin. Baseline clinical status was worse in the control group.

Minder virus, kun je dat goed meten ? Geen CG.


Descotes, J Safety analysis of >350 articles showing that ivermectin has an excellent safety profile. The author notes that “no severe adverse event has been reported in dozens of completed or ongoing studies involving thousands of participants worldwide to evaluate the efficacy of ivermectin against COVID-19”.

Geldt ook voor sinaasappelsap waarschijnlijk.


López-Medina et al. Phone survey based RCT with low risk patients, 200 ivermectin and 198 control, showing lower mortality, lower disease progression, lower treatment escalation, and faster resolution of symptoms with treatment, without reaching statistical significance. Authors find the results of this trial alone do not support the use of ivermectin. However the effects are all positive, especially for serious outcomes which are unable to reach statistical significance with the very small number of events in the low risk population. With the low risk patient population, there is little room for improvement with an effective treatment – 59/57% (IVM/control) recovered within the first 2 days to either “no symptoms” or “not hospitalized and no limitation of activities”; 73/69% within 5 days. Less than 3% of all patients ever deteriorated.

Dit is in lijn met de hypothese dat men herstelt ongeacht de behandeling (mits geen mishandeling).


Beltran-Gonzalez et al. RCT late stage severe condition high comorbidity hospitalized patients in Mexico with 36 low dose ivermectin and 37 control patients not finding significant differences.


Elalfy Non-randomized controlled trial with 62 mild and early moderate patients with home treatment with ivermectin + nitazoxanide + ribavirin + zinc, showing significantly faster viral clearance.

Behera Prospective prophylaxis study with 3532 healthcare workers, 2199 receiving two-dose ivermectin, showing adjusted relative risk of confirmed COVID-19 with treatment 0.17. Februari ’21.

De studie kijkt naar een beperkte uitkomst: een PCR-test in maand na toediening. PCR is sowieso onbetrouwbaar. En 0,17 is de relatieve verlaging. Absoluut is het minder indrukwekkend: in de ivermectine groep had 2 procent een positieve test, in de CG 12 procent.


Retrospective 196 critically ill patients in Mexico. Patients overlap with the existing RCT by Beltran-Gonzalez. This preprint shows a larger treated population and greater (non-statistically significant) improvement with ivermectin, RR 0.81. Guzman, maart ’21


Peru observational case study of 7 patients treated with ivermectin, showing improvement and resolution of fever within 48 hours, and 100% recovery.  Mei


Small trial of hospitalized patients with 16 of 87 patients being treated with ivermectin showing a significantly lower mean hospital stay with ivermectin: 7.62 vs. 13.22 days. Juli; Gorial.


Chowdhury et al. Small 116 patient RCT with low-risk patients comparing ivermectin+doxycycline and HCQ+AZ, showing lower hospitalization, higher viral clearance, and faster symptom resolution and viral clearance with ivermectin+doxycycline. Mid-recovery resolution of symptoms is statistically significantly better with treatment, while other measures do not reach statistical significance. Juli

Alleen als je op dag vijf (= mid-recovery) kijkt zie je een verschil.


Antiviral effects have been reported for Zika, dengue, yellow fever, West Nile, Hendra, Newcastle, Venezuelan equine encephalitis, chikungunya, Semliki Forest, Sindbis, Avian influenza A, Porcine Reproductive and Respiratory Syndrome, Human immunodeficiency virus type 1, and severe acute respiratory syndrome coronavirus 2. Ivermectin plays a role in several biological mechanisms, therefore it could serve as a potential candidate in the treatment of a wide range of viruses including COVID-19 []. Juni

Terecht een voorzichtige conclusie.


Prospective trial of 768 COVID-19 outpatients in Mexico, 481 treated with ivermectin, AZ, montelukast and aspirin, and 287 control patients with various treatments, showing significantly lower mortality and hospitalization, and significantly higher recovery at 14 days with treatment.

Een cocktail.


Double blind RCT for mild-moderate COVID-19 outpatients in Israel showing significantly faster reduction in viral load with treatment, and zero hospitalizations with treatment compared with 2 for the control group.

Niet dodelijker dan de griep

De machthebbers, de media en wij zijn in de greep van de Covid-19-sterfte/cijfers, waarbij elke dode er een te veel is, de context weggelaten wordt en voorspellingen op drijfzand berust(t)en.

Zo te zien is het niet mogelijk om te tellen wie overleed vanwege dit virus. Er is altijd een reeks gebeurtenissen; wat is doodsoorzaak ? Gaat iemand dood aan een griep- of coronavirus of aan een longontsteking ? Is een virus werkelijk de aanstichter van het ziekteverloop:

 • Bloedvaten gestremd of longinfectie
 • Hartstilstand of geringe longfunctie
 • Te weinig zuurstof in de hersenen
 • Geen hersenactiviteit

Die keten is klinisch aantoonbaar, (de invloed van) het coronavirus nog niet.

In de VS lost de overheid dit top-down op: sinds medio maart adviseert de CDC om alle op Covid-19 lijkende gevallen met die doodsoorzaak op te geven. De media werken hieraan mee zodat de hype in stand blijft.

In ieder geval is de beste graadmeter de totale sterfte per land (en leeftijdsgroep). Je kan zo goed zien of de oversterfte groter is dan in afgelopen jaren.

Zo komen de sterfte door de griep en het coronavirus  op een hoop en kan het labelen de uitkomst niet vertroebelen.

Bovendien kun je griep en Covid-19 moeilijk van elkaar onderscheiden. De ziektebeelden komen overeen; beide diagnoses stoelen op een lijst met nogal algemene symptomen.

De overheidsinstanties (CBS, RIVM e.a) spreken ook over overledenen “bij wie COVID-19 was vastgesteld” naast “vermoedelijke COVID-19-slachtoffers”: niet robuust.

Voor sommigen is de dood verlossend

Voor sommige bejaarden is een virusinfectie de verlossing. Veel mensen in verpleeghuizen en dergelijke zitten te wachten op de dood. Daar zegt men dat de griep een welkome gast is.

Volgens deze Zwitserse huisarts is dat sinds ‘20 veranderd. De oudjes werden geïsoleerd waardoor virussen minder verspreid werden. Normaal stierven tien tot vijftien ouderen in zijn praktijk, maar sinds maart ‘20 maar vier, met corona.

En de [door het beleid overlevenden]: zullen ze voor altijd in leven blijven ? []

In mijn ervaring zijn zij al bezweken aan hun tumor of aan andere infecties, en een patiënt koos voor euthanasie omdat corona niet mocht.

 

Oversterfte in Nederland

De beste analyse is van Peter van der Nat (20-12). Deze grafiek geeft de omvang van de ramp goed weer: alleen bij 80+ is een lichte verhoging te zien.

% overleden per leeftijdsklasse

Ook Marc Vorderman en Wouter Keller (vm. RvB CBS) onthulden dit:

  Klik om de rest te lezen. Onder meer

Waarom neem ik 2019 & 2020 samen? Omdat er in 2019 te weinig sterfte was (tov 2015/18), die in 2020 ingehaald wordt (“dry tinder” effect).

Dry tinder: Ruim de helft van de overledenen is ouder dan 80, bij alle oorzaken en bij CoViD-19. Als in die groep de sterfte hoog is in een jaar dan zijn de overlevenden gemiddeld wat gezonder en is de sterfte in het volgende jaar wat lager. Dit is mortality displacement, hier onderzocht voor Zweden.

Dan zie je dit (ook van Peter)

sterfte 80+ onder-boven

De sterfte bij 80+ zal in ’21 lager uitvallen.

Het FvD geeft ook een goede analyse

Als we uitgaan van het normale percentage jaarlijkse griepdoden, overleefden in 2019 ruim 5.700 mensen die dat jaar normaal gesproken – statistisch – zouden zijn overleden aan de griep. In 2020 was dit aantal ‘niet gestorven griepdoden’ 8.200.

Zo stierven er in de jaren 2019/2020 dus bijna 14.000 mensen niet aan de griep die in andere, ‘normale’ griepjaren wél aan de griep zouden zijn gestorven. Die mensen overleden dit jaar aan corona; precies de ‘oversterfte’ van het CBS.

Deze benadering is niet robuust, omdat we het echte effect van griep en CoViD-19 even slecht doorgronden> en het verschil tussen die twee vaag blijft, tenminste voor mij.

> Zie Ook griep wordt slecht gemeten verderop.

Dat de oversterfte nihil was is onjuist. Dat geldt ‘alleen’ voor de 65-minners, 4/5 van de bevolking, zie volgende tabel.

Los van vergrijzing en andere factoren gingen vorig jaar 5 procent meer ouderen dood. 

 

Vergelijking met griepseizoen 

We moeten de sterfte in ’20 (eerste golf) ook vergelijken met het griepseizoen 2017/18. Maurice de Hond toonde aan: geen oversterfte (‘met dank aan Klaas-Bindert de Haan’).

In 2020 overleden 160.500 mensen. Het sterftecijfers was in 2018 153.400. De toename van 7.100 overlijdensgevallen kan pas beoordeeld worden als eerst gekeken worden naar de verandering van de bevolkingssamenstelling in die twee jaar. []
– Onder de 65 jaar is het sterftecijfer ongeveer gelijk: plusminus 21.000 van de 14 miljoen mensen overleden.
– Ongeveer 2,5 miljoen inwoners zijn tussen de 65 en 79 jaar oud. In die leeftijdsgroep overleden tussen de 45.000 en 50.000 mensen. In 2020 waren dat er 3.200 meer dan in 2018.
– Boven de 80 jaar zijn er ongeveer 800.000 mensen. Daarvan overleden er meer dan 90.000. Ten opzichte van 2018 zijn dat er 4.300 meer.

Zo op het eerste gezicht lijkt het dat er een toename is van 7.500 overlijdens. Maar als je inzoomt op de drie verschillende leeftijdsgroepen, ontstaat een heel ander beeld.

De leeftijdsklasse boven de 80 is in twee jaar gegroeid met maar liefst 45.000 personen (stijging van ruim zes procent). En als je die groei in de berekening meeneemt dan is er relatief gezien zelfs sprake van een kleine daling ten opzichte van 2018.

In de groep 65-79 nam het aantal inwoners toe met ongeveer vijf procent. Als je die groei meeneemt in de berekening dan is de toename van het aantal sterfgevallen nog ongeveer 1.000.

De groep onder de 65 is met een half procent het minst hard gestegen. De relatieve sterfte in die groep ten opzichte van 2018 is licht gedaald.
Als we de relatieve sterfte in de drie leeftijdsgroepen bij elkaar optellen, dan komen we op ongeveer nul uit.

De grootste crisis sinds 1945 ? – we blijven zoeken …..

Andere bronnen

Excess Mortality across Countries in 2020

In dit onderzoek werd de oversterfte berekend, rekening houdend met leeftijdsopbouw (age-standardised) en geslacht, in 37 landen. In Nederland is de verhoging 7,2 procent, van 971 naar 1040 per 100.000. Bij veel landen zien we waarden die afwijken van het beeld bij euromomo.eu. Frankrijk is met 6,7% beter af dan euromomo suggereert, Israël is met 6,5% slechter af.


CBS

sterfte NL 51 wkn

Bij 80+, 65-80 en (dus) alle leeftijden is de relatieve sterfte vijf percent hogen dan in 2015-19 (bij 80+: deel 0,537% door 10,664%).


Een originele en nuttige grafiek. Hier is de ‘sprong’ van 0,86% naar 0,93% te zien. Een trendbreuk op de korte termijn, maar in het niet vallend bij de echte rampen: WOI en WOII. Hier het hele bericht van Sjoerd met mijn reactie.

Tot slot nog een grafiek die ik van CBS haalde: de absolute sterftecijfers.


Oudere tekst:

 • Bewoners van verpleeghuizen overlijden gemiddeld acht maanden na hun komst;
 • 6 procent van alle 80-84-jarigen overlijden per jaar, 12% van alle 85-89-jarigen, 22% van de 90-94-jarigen, 37% van alle 95-plussers en 10% van de 80-plussers;
 • 61 procent van de overledenen was boven de 80 jaar, 88 % was ouder dan 70 jaar, 3 % was jonger dan 60.
 •  Van de overledenen ‘met CoViD-19’ jonger dan 70 jaar had 70 procent onderliggende aandoeningen meldt het RIVM. Het percentage bij de 70-plussers staat niet in de rapportage maar dat is veel hoger dan 70%.
 • Van de 7 miljoen 35-minners zijn er tot nu toe zeven overleden aan het coronavirus.

@WakkerGeluid maakte begin juni dit overzicht van de leeftijdverdeling.

Wat zien we:

 • Van de bijna 13 miljoen mensen onder de 60 stierven 190 -misschien- aan CoViD-19 = 15 per miljoen;
 • Van de zestigers overleed 0,023 procent, of 1 op de 4348;
 • Maar 70 gezonde (geen bestaande aandoeningen) 70-minners overleden door/met CoViD-1, ja zeventig.
 • 80-plussers kwamen niet op de IC; leeftijdsdiscriminatie of in overleg met hen en naasten ? ]

Er gingen de afgelopen maanden meer mensen dood dan normaal en verreweg de meesten van hen zaten in de hoog-risico groep. Dat kan leiden tot minder sterfte in de komende maanden of in dit jaar.

 

Welk deel van de oversterfte komt door CoViD-19?

Men neemt aan: bijna geheel, maar er zijn genoeg redenen om een veel lager percentage aan te nemen. Het CDC (VS) geeft alle doodsoorzaken naast CoViD-19 in deze tabel (totaalcijfer t/m 30-1).

Bij de 395-duizend sterfgevallen met CoViD-19 werden onder meer 176-duizend ‘longontstekingen en influenza’ gezien, 146-duizend ‘respiratory failures’, 270-duizend hart- en vaatziekten. MSN meldde in september dat in 6 procent van de gevallen COVID-19 de enige doodsoorzaak was, en dat er gemiddeld 2,6 andere oorzaken of aandoeningen waren, naast CoViD-19.

Oversterfte in Europa

Euromomo geeft interactieve grafieken met de totale sterfte (alle oorzaken) boven het gemiddelde . Uit de z-scores (hoe extreem waarden zijn in verhouding tot het gemiddelde en de spreiding) blijkt: in veel landen was geen grote oversterfte zoals Oostenrijk, Finland, Griekenland, Hongarije, Noorwegen, Portugal en Ierland.

In België, Nederland, Frankrijk, Spanje en Engeland zie je een corona?golf die groter lijkt dan de recente griepgolven. Maar het meten en weergeven van oversterfte is lastig.

 

Deze site toont dat in Engeland de sterfte niet uitzonderlijk was, tot oktober.

Deze grafiek toont: geen oversterfte in Duitsland tot medio november.
Infografik: Sterblichkeit 2020 im Vergleich | Statista

België

Hoe-erg-is-corona-echt dook in de cijfers en concludeert

Voor de 65-minners was 2020 zowat het minst dodelijke jaar in de geschiedenis. Voor de oudere groepen was 2020 een kleine breuk in een lang dalende trend. Die pagina opent met een grof misleidende grafiek die in dat land vaak getoond wordt.

Verloop is vaststaand

Isaac Ben-Israel* concludeert uit zijn onderzoek dat deze virusgolf in 6 weken een hoogtepunt bereikt en dan afzwakt binnen 4 weken. Dat gebeurt in alle landen, dus ongeacht de maatregelen. Zijn artikel in Engels met o.m. deze grafiek

Waarom het zo verloopt weet hij niet, ik evenmin. Waarom stopt elke griepgolf binnen 3 maanden ? Terwijl we dan vrijwel geen maatregelen nemen, en griep ‘besmettelijk is’.

* Hoofd Space Agency + hoofd National Council for Research and Development + hoofd Security Studies program Tel Aviv University.

Ran Namerode vertelde een soortgelijke opvatting op 23-3.

Deze grafiek van het ECDC toont de landing aan, behalve het VK.

Besmet per dag ECDC 2020-05-14
Tab ‘Country comparison’. Met het muiswiel loop je door de tijd heen.

Ook griep wordt slecht gemeten

In de Volkskrant 3-4 stond een analyse van/aanval op de ‘niet erger dan griep’ opvatting.

Wat een gepensioneerd huisarts-onderzoeker en voorzitter van de Nederlandse Influenza Stichting zegt is relevant: We weten het niet.

Waaraan de 9500 mensen precies overleden? Hier ontvouwt zich een vreemd mysterie. ‘We weten het niet’, zegt Van Essen. ‘We zien dat er een enorme oversterfte is geweest bij ouderen, en we weten dat er een griepepidemie was. Maar hoe die relatie precies ligt, daar hebben we toen geen onderzoek naar gedaan.

Beter: daar wordt nooit onderzoek naar gedaan.

In de VS gaat het net zo ‘wetenschappelijk’.

Het CDC heeft geen exacte telling van het aantal mensen dat jaarlijks aan griep sterft. Griep komt zo vaak voor dat niet alle gevallen worden gemeld en griep wordt niet altijd vermeld op overlijdensakten. Daarom gebruikt het CDC statistische modellen [] om schattingen te maken.

Voor 2017/18 was de schatting 80.000 doden.

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Email bij nieuwe berichten