Javabrug van de baan

Laatste verbetering 21 december 2020

De commissie Oeververbindingen Rijkswateren Amsterdam presenteerde medio december zijn eerste visienota en hield op 30-1 een presentatie/discussie-avond.

Het is positief dat de Javabrug afgewezen wordt. Die brug zou onder andere de verplaatsing van de Passenger Terminal noodzakelijk maken. De PTA ligt er nu goed.

Conclusies:

  • De toekomst is aan de veerponten: nieuwe routes en vlotter uit/instappen.
  • Het stadsbestuur bedenkt en steunt eensgezind* onrealistische plannen; we hebben een andere nodig.

Men stelt voor: Fietspaden langs de beide oevers en een (binnen)ring

De oeverfietspaden vormen [] een ladderstructuur waarvan oversteekmogelijkheden de sporten zijn. Een aantal sporten bestaan al: de bestaande veerverbindingen en de Schellingwouderbrug passen bijvoorbeeld in de ladderfiguur, en winnen door goed ontsloten oevers aan waarde.

De bomen van de ladder maken de precieze locatie van, en zelfs de hoeveelheid, verbindingen minder belangrijk: als verplaatsen langs de oever aan beide zijden eenvoudig is, maakt het in principe niet uit wáár precies de oversteek gemaakt wordt.

[]

We stellen voor om de binnenring – het tracé Marnixstraat-Weteringschans-Sarphatistraat [] te voltooien in Noord, waar ze een plek kan krijgen in de van Hasseltkanaalzone. []

Een voltooide binnenring bepaalt locaties voor toekomstige oeververbindingen ten oosten en westen van het historische centrum. []

Een belangrijk pluspunt van deze strategie is dan ook de structurele ontlasting van het Damrak en het gebied rondom het centraal station. De nieuwe oeververbindingen [komen] er niet vooral voor toeristen, maar juist voor de dagelijkse gebruikers van de stad, die steeds meer langs de binnenring wonen en werken.

De ladder is een goed idee, hoewel het op de noordelijke oever lastig uit te voeren is.

Het voorstel om de binnenring te voltooien in Noord is vreemd omdat het Distelwegveer en het veer vanaf het Azartplein al in het verlengde van het tracé Marnixstraat – Sarphatistraat liggen.

De commissie heeft geen oog voor de veerponten (!) in het stuk komen ze vrijwel niet voor.

Over de een of twee locaties voor een brug of tunnel is de nota vaag. Bas Kok schreef over de oostelijke

Het wordt absurd als je inzoomt op de noordelijke aanlanding. In het midden van de oever van industrieterrein Albemarle, voorheen Ketjen []. Ten oosten, westen, noorden en zuiden van dit aanlandpunt ligt de dichtstbijzijnde wijk op 700 meter.

 

* Alleen de 1-mansfractie van het CDA stemde tegen de Javabrug.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *