De coronavirus catastrofe

Vanaf maart ging het groepsdenken naar deze hoek: de epidemie is extreem gevaarlijk en moet met forse maatregelen ingedamd worden.

Het wordt duidelijker dat dit twee maal onjuist is: het is vergelijkbaar met een forse griepgolf en de maatregelen zijn schadelijk,  draconisch en niet op feiten gebaseerd.

Er is te weinig bekend over het coronavirus daarom zijn de maatregelen een schot in het duister.

Alleen de oversterfte is redelijk te meten. In Nederland en de meeste Europese landen is het tot nu toe niet hoger dan door een griepgolf, lees verder.

Het lockdown-beleid leidt tot het ineenstorten van de economie, de financiële sector en daarna de beschaving (in de Westerse landen). Een wereldmacht kan misbruik maken van de situatie en een oorlog beginnen. meer op subpagina.

Deze keten van ellende is de catastrofe, niet de milde virusgolf.

De nadelen van de maatregelen

– Het pakket is in elkaar geflanst, lukraak, wisselvallig en innerlijk tegenstrijdig.

Sommige regeringen zijn krankzinniger dan andere. België laat geen buitenlander toe. Niet lang geleden mocht je ‘grenzen dicht’ niet zeggen. Duitsland verplicht binnenkomers tot 14 dagen quarantaine.

 

Iedereen mag naar de supermarkt en daar is afstand houden onmogelijk. De werknemers worden dagelijks door honderden klanten voorbijgelopen. N.b. dit levert feitelijk geen besmettingen op, maar de overheid zegt van wel.

We mogen niet naar het strand, tennisvelden en speelplaatsen terwijl afstand houden daar goed mogelijk is.

 

– We kunnen het effect van het corona-gedrag niet meten. Alleen als iemand permanent thuis blijft zonder uitgaande huisgenoten dan is haar risicofactor, haar bijdrage aan de verspreiding 0. Geen enkel model kan een reële waarde toekennen aan de risicofactor van een modale Nederlander. 17 miljoen maal ? is ??????????? In alle modellen staat desondanks een waarde voor ‘effect maatregelen’, van 0 tot 75 of 100 procent: onzin.

Dr. Wouter Keller (econometrist en informatiekundige) in Jortcall 1 mei: Het RIVM geeft hun R-model nog steeds niet vrij. Een model dat ik zag via de NYTimes heeft 20 parameters. Terwijl het RIVM zei dat ze niets/weinig van het virus weten.

 

– We hebben alleen vermoedens en aannames over hoe het virus zich  verspreidt. Dan zijn maatregelen schoten in het duister. Zie Magisch denken.

– Ze hebben een desastreus effect op de economie

– Ze druisen in tegen de grondrechten en het rechtsgevoel:

 • Huisarrest voor iedereen, zonder vorm van proces. Zij het met beperkte handhaving in ons land;
 • Gedwongen bedrijfsluitingen voor hele sectoren;
 • Opheffing van de vrijheid van vergadering;
 • Opheffing van de vrijheid voor personenverkeer / bewegingsvrijheid;
 • Opheffing van de scheiding tussen kerk en staat.

Meer over de legaliteit van noodverordening en handhaving

Niet dodelijker dan de griep

De machthebbers, de media en wij zijn in de greep van de Covid-19-sterfte/cijfers, waarbij elke dode er een te veel is, de context weggelaten wordt en voorspellingen op drijfzand berusten.

Zo te zien is het niet mogelijk om te tellen wie overleed vanwege dit virus. Er is altijd een reeks gebeurtenissen; wat is doodsoorzaak ? Gaat iemand dood aan een griep- of coronavirus of aan een longontsteking ? Is een virus werkelijk de aanstichter van het ziekteverloop:

 • Bloedvaten gestremd of longinfectie
 • Hartstilstand of geringe longfunctie
 • Te weinig zuurstof in de hersenen
 • Geen hersenactiviteit

Die keten is klinisch aantoonbaar, (de invloed van) het coronavirus nog niet.

In de VS lost de overheid dit top-down op: sinds medio maart adviseert de CDC om alle op Covid-19 lijkende gevallen met die doodsoorzaak op te geven. De m.s.media werken hieraan mee zodat de hype in stand blijft. Dit is uiteraard ontoelaatbaar. In Nederland gaat dit misschien ook gebeuren.

Op die voet kunnen we CoViD-19 het beste bestrijden door hem niet meer op de overlijdensakte te noteren.

In ieder geval is de beste graadmeter de totale sterfte per land (en leeftijdsgroep). Je kan zo goed zien of de oversterfte groter is dan in afgelopen jaren.

Zo komen de sterfte door de griep, het coronavirus  op een hoop en kan het labelen de uitkomst niet vertroebelen. Daar is naar voor de virologen en epidemiologen, niet voor ons en de politici, want de kwaliteit van de taart telt veel meer dan het recept.

Bovendien kun je griep en Covid-19 moeilijk van elkaar onderscheiden. Het ziektebeeld bij Covid-19 is nieuw, maar bij hoeveel procent komt dat werkelijk voor, die data hebben we nog niet.

Een ander factor zijn de sterfgevallen als gevolg van het debiele beleid:

 • Thuis blijven betekent: minder lichaamsbeweging;
 • Thuis blijven en geen bezoek in instellingen betekent:meer eenzaamheid;
 • Veel geplande ingrepen werden uitgesteld en mensen met klachten gingen niet naar de (huis)arts. Het effect hiervan is ongewis. Men neemt aan dat dit schade oplevert (alles bijeen) voor de volksgezondheid. Maar medisch handelen is ook iatrogeen: het is soms schadelijk. Denk aan foutieve medicatie en ziekenhuis (nosocomiale) infecties.

Nog een signaal 27-4

Waarom telt België zo veel coronadoden? Belgische virologen vinden de manier waarop zij coronadoden bijhouden de beste. Het land staat daardoor wel bovenaan internationale lijstjes, schrijft NRC-correspondent Anouk van Kampen.

Euromomo houdt dit bij en geeft goede, interactieve grafieken, bezoek verplicht.

14 mei: De sterfte neemt af in alle landen: extreem goed nieuws. Ook Engeland is voorbij de top.

Uit de z-scores* blijkt: in veel landen was geen grote oversterfte.

* Geeft aan hoe extreem waarden zijn in verhouding tot het gemiddelde en de spreiding.

 • Oostenrijk, Finland en Ierland: sterfte lager dan normaal;
 • Griekenland, Berlijn, Hessen, Hongarije, Noorwegen: geen verhoging;
 • Portugal: geringe verhoging.

Er is een stevig verschil tussen deze landen en die met een ‘coronagolf’ die groter lijkt dan de recente griepgolven. Een verklaring moet gevonden worden.

Wat valt nog op:

 • In heel ’18 was de oversterfte bijna 120-duizend (eerste grafiek onder Excess mortality, All ages). Dat was geen reden tot een berichtengolf of politieke daden. Geen wonder want de jaarlijkse sterfte is ruwweg 3 miljoen in dat euro-gebied; een surplus van 4 procent. In ’19 was de oversterfte 80-duizend en dit jaar wordt het 190-duizend (op het oog) – een surplus van 6 procent.
 • Bij kinderen is sprake van ondersterfte (hele gebied, tot 15 jaar. Tot 4 jaar is de stand -69, in de groep 5-14 jaar is het +33. In ’20 zijn dus 36 kinderen minder gestorven dan verwacht.minder sterfte kinderen
 • Engeland is het zwaarst getroffen en de daling is de laatste week gestopt. Ook daar is de sterfte niet uitzonderlijk, zie deze site.
 • Frankrijk toont zelfs een behoorlijke ondersterfte ! (z-score= -8,8 in week 20) Hoe groot wordt dat dal in verhouding tot de berg, en gaan we dit in andere landen ook zien ?
 • Update 22-5: Ook Spanje gaat onder nul (z= -4,1) en Nederland (z= -2). Volgens RIVM/CBS overleden in week 20 (11-17 mei) 2.850 mensen, tweehonderd minder dan normaal. Nota bene: de z-score is de meeste weken kleiner dan (-) 1.

ondersterfte FrankrijkHet is niet zo verrassend als je weet dat (voor NL)

 • bewoners van verpleeghuizen na gemiddeld acht maanden overlijden;
 • 6 procent van alle 80-84-jarigen in een kalenderjaar overlijden, 12% van alle 85-89-jarigen, 22% van de 90-94-jarigen, en 37% van alle 95-plussers;
 • 61 procent van de overledenen was boven de 80 jaar, 88 % was ouder dan 70 jaar, 3 % was jonger dan 60. Sterfgevallen in Europa: 65+ 91% , 85+ 47% (week 18).
 • 70 procent van de overledenen jonger dan 70 jaar had onderliggende aandoeningen meldt het RIVM. Het percentage bij de 70-plussers staat niet in de rapportage maar dat is veel hoger dan 70%. In Italië had 1% van de overledenen geen aandoeningen, 49% had er 3 of meer (studie 17-3)
 • Van de 7 miljoen 35-minners zijn er tot nu toe zeven overleden aan het coronavirus.

Er gingen de afgelopen twee maanden meer mensen dood dan normaal en verreweg de meesten van hen zaten in de hoog-risico groep. Dat kan leiden tot minder sterfte in de komende maanden of in dit jaar. Na een griepgolf is de ondersterfte maar een fractie van de oversterfte, tenminste in de recente jaren, zie euromomo.

Nota bene euromomo geeft de totale sterfte boven het gemiddelde, door alle oorzaken, inclusief CoViD-19.

Ben-Israel: Verloop is vaststaand

Isaac Ben-Israel* concludeert uit zijn onderzoek dat deze virusgolf in 6 weken een hoogtepunt bereikt en dan afzwakt binnen 4 weken. Dat gebeurt in alle landen, dus ongeacht de maatregelen. Zijn artikel in Engels met o.m. deze grafiek

Waarom het zo verloopt weet hij niet, ik evenmin. Waarom stopt elke griepgolf binnen 3 maanden ? Terwijl we dan vrijwel geen maatregelen nemen, en griep ‘besmettelijk is’.

* Hoofd Space Agency + hoofd National Council for Research and Development + hoofd Security Studies program Tel Aviv University.

Ran Namerode vertelde een soortgelijke opvatting op 23-3.

Deze grafiek van het ECDC toont de landing aan, behalve het VK. Ik vermoed dat daar het oneigenlijk CoViD-19-labelen het meest virulent is.

Besmet per dag ECDC 2020-05-14
Tab ‘Country comparison’. Met het muiswiel loop je door de tijd heen.

Ook griep wordt slecht gemeten

In de Volkskrant 3-4 staat een analyse van/aanval op de ‘niet erger dan griep’ opvatting.

Wat een gepensioneerd huisarts-onderzoeker en voorzitter van de Nederlandse Influenza Stichting zegt is relevant: We weten het niet.

Waaraan de 9500 mensen precies overleden? Hier ontvouwt zich een vreemd mysterie. ‘We weten het niet’, zegt Van Essen. ‘We zien dat er een enorme oversterfte is geweest bij ouderen, en we weten dat er een griepepidemie was. Maar hoe die relatie precies ligt, daar hebben we toen geen onderzoek naar gedaan.

Beter: daar wordt nooit onderzoek naar gedaan.

In de VS gaat het net zo ‘wetenschappelijk’.

Het CDC heeft geen exacte telling van het aantal mensen dat jaarlijks aan griep sterft. Griep komt zo vaak voor dat niet alle gevallen worden gemeld en griep wordt niet altijd vermeld op overlijdensakten. Daarom gebruikt het CDC statistische modellen [] om schattingen te maken.

Voor 2017/18 was de schatting 80.000 doden.

Data VS

In dat land overlijden in maart gemiddeld zo’n 55-duizend mensen per week. In maart ’18 was de sterfte 249-duizend, in ’19: 253-duizend, in maart ’20 wegens coronavirus: 4-duizend. bron

De totale sterfte wordt met weken vertraging vast gesteld, dus op die taart moeten we nog even wachten [20-4].

Roy Spencer gaat in op de bewering (op social media) dat de totale sterfte in de VS lager was dan vorige jaren. Als hij corrigeert voor de vertraging komt hij op waarden die niet boven normaal zijn (bericht 6-4, data tot week 10.

Wuhan – sterfte onbekend

We zouden meer kunnen leren uit de data uit Hubei, maar de officiële cijfers zijn onbetrouwbaar. In Wuhan overlijden elk jaar 120.000 inwoners, 30-duizend per kwartaal, wat meer in de winter. 2500 extra doden zouden ze nauwelijks opmerken.

Op deze pagina stond een schatting voor duizend lijkverbrandingen per dag. Hoe lang hield dat aan, en wat is het normale aantal ? We hebben gewoon te weinig data. Er bestaan berichten over de tienduizenden urnen in Wuhan, maar de context ontbreekt. Begraven is daar sinds begin februari verboden dus dat levert een heleboel extra crematies op.

In februari werden 42-duizend m/v medisch personeel naar Wuhan gestuurd, bovenop de 95-duizend die daar normaal werken, toen er zogenaamd 50-duizend geïnfecteerden waren, schreef de Volkskrant, zonder bron.

Hou rekening met desinformatie .

 

Alles boven genezing ?

De virologen en epidemiologen hebben de overhand, boven de andere artsen. Het virus en de besmettingen staan centraal, niet genezing van de patiënten.

Alle aandacht en inspanning gaat naar

 1. een vaccin:
 2. testen;
 3. beschikbaarheid IC;
 4. beademing;
 5. afstand houden en mondkapjes.

Allen: geen geneesmiddel.

Beademing

Patiënten wekenlang aan de beademing leggen (en regelmatig keren) lijkt de enige optie te zijn voor de ernstige gevallen. Arnout Jaspers schreef daar al over (4-4) en opnieuw 11-4.

Van die 2100 IC-patiënten hebben er tot nu toe 138 levend het ziekenhuis verlaten.

Paul Hekkens:

[] Beademing wordt in de media gepresenteerd als wondermiddel. De rol van beademing bij de genezing van coronapatiënten wordt echter overschat. Het voorkomt weliswaar een acute dood, maar eenmaal aan de beademing komen veel patiënten er niet meer levend vanaf. Buiten bewustzijn gebracht ligt men een aantal weken aan de beademing om vervolgens alsnog te sterven.

Beademing is geen geneeswijze, het compenseert de dalende longfunctie. Het percentage dat sterft aan de beademing varieert tussen 50 en 80 procent, in verschillende landen/steden.

Er zijn aanwijzingen dat het zelfs schadelijk is. Als de zuurstof met te hoge druk in de longen gepompt wordt, dan kunnen longblaasjes barsten.

Artsen komen er achter dat het ziektebeeld nieuw is. Men ging uit van longontsteking en ARDS [acute respiratory distress syndrome] en dat is waarschijnlijk onjuist. Bij een bacteriële infectie liggen patiënten een paar dagen op de IC, en bij Covid-19 kan de duur veel langer zijn, tot drie weken.

Lege handen ?

Feitelijk staat de medische wetenschap met lege handen, net als bij de griep. En dàt lezen we niet in alle berichtgeving lofzangen op onze artsen en verpleegkundigen.

Beter gezegd: de in de media dominante medische wetenschap, want er zijn tenminste twee geneesmiddelen, lees verder. Over beiden lezen we weinig buiten de sociale media.

En vitamine D blijkt bescherming te bieden tegen CoViD-19. Uit veel onderzoek blijkt: mensen met een vitamine D tekort krijgen de ziekte wel, anderen niet of veel minder.

Magisch denken

De dominante opvatting -het coronavirus veroorzaakt CoViD-19 is niet gebaseerd op de realiteit (waarnemingen) maar op vermoedens en magisch denken.

Er is een ziektebeeld en een virus, beide gedeeltelijk nieuw. Dat is geen oorzaak-gevolg relatie.

Elke wetenschapper zou deze vragen moeten krijgen:

 1. Hoe komt het virus binnen*, wat gebeurt er dan, stap voor stap ?
 2. Hoe verklaar je dat besmetting niet tot symptomen leidt ? (bij griep en andere infecties komt dit niet voor)
 3. Hoe kan zo iemand een ander besmetten; ligt het virus in/op het slijmvlies of zweeft het in de keel-neusholte ?
 4. Verdwijnt het virus helemaal uit het lichaam als iemand herstelt van covid-19 klachten ?
 5. Kan het coronavirus doorgegeven worden via bloed, sperma, water, insecten, voedsel ? Daar horen we niets over.  HIV wordt alleen via bloed en seks doorgegeven.
 6. Hoe reageert het immuunsysteem, stap voor stap ?

In de media volgen wij gesprekken tussen journalisten  die dit niet willen (mogen?) vragen en deskundigen die het niet kunnen beantwoorden.

“Hoe komt een virus het lichaam binnen als de huid het niet opneemt en als slijm het afvoert.”?

Inderdaad, een virusdeeltje is RNA in een omhulsel, zo denken de virologen. Het kan alleen actief worden wanneer het aan een (receptor van een) cel kleeft en het RNA de werking van die cel overneemt. Tot dat moment is het even mobiel en schadelijk als een dor boomblad.

Genezing met HCQ of vit. C

Over hydroxy-chloroquine is de dominante opvatting: de werking is nog niet bewezen volgens de wetenschappelijke regels. De weerstand tegen dit middel komt mede voort uit de goedkeuring die Donald Trump er aan gaf. Een voorbeeld van Trump Derangement Syndrome: als hij het steunt deugt het niet.

Hydroxy-chloroquine

Er zijn veel signalen dat hydroxy-chloroquine in combinatie met azithromycine Z-Pak (HCQ-AZ) en zink heilzaam blijkt bij Covid-19, (alleen) als ze in een vroeg stadium toegediend worden. Recent overzicht van de voordelen bij covexit.

Nuttige site over nutriënt-tekorten die de normale respons op virusinfecties verstoren. Zelfzorg is en blijft de echte eerstelijn! zelfzorgcovid19

 

Andere berichten:

Vitamine C

Het tweede mogelijke geneesmiddel is vitamine C intraveneusartikel over trial in China. Het is een  antioxidant die de cytokine aanval remt. Artikel met de methode, aanbevelingen en de rechten van patiënten (in VS). Vitamine C is goedkoop, onschadelijk en kan goed via een infuus toegediend worden.

Aanbevolen bronnen

Swiss policy research -de juiste data en deskundigen bijeen

Transitieweb | Wynia’s week | corona-nuchterheid

stichting Vaccinvrij | Kees de Kort BNR (ma-vr 12.10u) de enige commentator (in de kassamedia) die de ramp in de economie ziet; hier een college via Geenstijl.

Jortcall – podcast J. Kelder (werkdagen)

USA: War room pandemic -dagelijks 2 uitzendingen | pandemic.news

UK: lockdownsceptics