CoViD-19 doorgeprikt

Vanaf maart ging het groepsdenken naar deze hoek: de epidemie is extreem gevaarlijk en moet met forse maatregelen ingedamd worden.

Het wordt duidelijker dat dit twee maal onjuist is: het is vergelijkbaar met een forse griepgolf en de maatregelen zijn schadelijk,  draconisch en niet op feiten gebaseerd.

De oversterfte door alle oorzaken is redelijk te meten. In Nederland en de meeste Europese landen is die niet hoger dan door een griepgolf, lees verder.

Het lockdown-beleid leidt tot het ineenstorten van de economie, de financiële sector en daarna de beschaving (in de Westerse landen). Een wereldmacht kan misbruik maken van de situatie en een oorlog beginnen. meer op subpagina.

Deze keten van ellende is de catastrofe, niet de milde virusgolf.

De nadelen van de maatregelen

[geschreven in mei, met aanvullingen]

– Het pakket is in elkaar geflanst, lukraak, wisselvallig en innerlijk tegenstrijdig.

Sommige regeringen zijn krankzinniger dan andere. België laat geen buitenlander toe. Niet lang geleden mocht je ‘grenzen dicht’ niet zeggen. Duitsland verplicht binnenkomers tot 14 dagen quarantaine.

Iedereen mag naar de supermarkt en daar is afstand houden onmogelijk. De werknemers worden dagelijks door honderden klanten voorbijgelopen. N.b. dit levert feitelijk geen besmettingen op, maar de overheid zegt van wel.

We mogen niet naar het strand, tennisvelden en speelplaatsen terwijl afstand houden daar goed mogelijk is.

– We kunnen het effect van het corona-gedrag niet meten. Alleen als iemand permanent thuis blijft zonder uitgaande huisgenoten dan is haar risicofactor, haar bijdrage aan de verspreiding 0. Geen enkel model kan een reële waarde toekennen aan de risicofactor van een modale Nederlander. 17 miljoen maal ? is ?????? In alle modellen staat desondanks een waarde voor ‘effect maatregelen’, van 0 tot 75 of 100 procent: onbetrouwbaar.

Dr. Wouter Keller (econometrist en informatiekundige) in Jortcall 1 mei: Het RIVM geeft hun R-model nog steeds niet vrij. Een model dat ik zag via de NYTimes heeft 20 parameters. Terwijl het RIVM zei dat ze niets/weinig van het virus weten.

– We hebben alleen vermoedens en aannames over hoe het virus zich  verspreidt. Dan zijn maatregelen schoten in het duister.

– Ze hebben een desastreus effect op de economie

– Ze druisen in tegen de grondrechten en het rechtsgevoel:

 • Huisarrest voor iedereen, zonder vorm van proces. Zij het met beperkte handhaving in ons land;
 • Gedwongen bedrijfsluitingen voor hele sectoren;
 • Opheffing van de vrijheid van vergadering;
 • Opheffing van de vrijheid voor personenverkeer / bewegingsvrijheid;
 • Opheffing van de scheiding tussen kerk en staat.

Meer over de legaliteit van noodverordening en handhaving

Niet dodelijker dan de griep

De machthebbers, de media en wij zijn in de greep van de Covid-19-sterfte/cijfers, waarbij elke dode er een te veel is, de context weggelaten wordt en voorspellingen op drijfzand berusten.

Zo te zien is het niet mogelijk om te tellen wie overleed vanwege dit virus. Er is altijd een reeks gebeurtenissen; wat is doodsoorzaak ? Gaat iemand dood aan een griep- of coronavirus of aan een longontsteking ? Is een virus werkelijk de aanstichter van het ziekteverloop:

 • Bloedvaten gestremd of longinfectie
 • Hartstilstand of geringe longfunctie
 • Te weinig zuurstof in de hersenen
 • Geen hersenactiviteit

Die keten is klinisch aantoonbaar, (de invloed van) het coronavirus nog niet.

In de VS lost de overheid dit top-down op: sinds medio maart adviseert de CDC om alle op Covid-19 lijkende gevallen met die doodsoorzaak op te geven. De m.s.media werken hieraan mee zodat de hype in stand blijft. Dit is uiteraard ontoelaatbaar.

In ieder geval is de beste graadmeter de totale sterfte per land (en leeftijdsgroep). Je kan zo goed zien of de oversterfte groter is dan in afgelopen jaren.

Zo komen de sterfte door de griep, het coronavirus  op een hoop en kan het labelen de uitkomst niet vertroebelen.

Bovendien kun je griep en Covid-19 moeilijk van elkaar onderscheiden. De ziektebeelden komen overeen; beide diagnoses stoelen op een lijst met nogal algemene symptomen.

De overheidsinstanties (CBS, RIVM e.a) spreken ook over overledenen “bij wie COVID-19 was vastgesteld” naast “vermoedelijke COVID-19-slachtoffers”.

Oversterfte in Nederland

De beste analyse is van Peter van der Nat (20-12). Deze grafiek geeft de omvang van de ramp goed weer: alleen bij 80+ is een lichte verhoging te zien.

% overleden per leeftijdsklasse

Ook Marc Vorderman en Wouter Keller (vm. RvB CBS) onthulden dit:

  Klik om de rest te lezen. Onder meer

Waarom neem ik 2019 & 2020 samen? Omdat er in 2019 te weinig sterfte was (tov 2015/18), die in 2020 ingehaald wordt (“dry tinder” effect).

Dry tinder: Ruim de helft van de overledenen is ouder dan 80, bij alle oorzaken en bij CoViD-19. Als in die groep de sterfte hoog is in een jaar dan zijn de overlevenden gemiddeld wat gezonder en is de sterfte in het volgende jaar wat lager. Dan zie je dit (ook van Peter)

sterfte 80+ onder-boven

De sterfte bij 80+ zal in ’21 lager uitvallen.

Het FvD geeft ook een goede analyse

Als we uitgaan van het normale percentage jaarlijkse griepdoden, overleefden in 2019 ruim 5.700 mensen die dat jaar normaal gesproken – statistisch – zouden zijn overleden aan de griep. In 2020 was dit aantal ‘niet gestorven griepdoden’ 8.200.

Zo stierven er in de jaren 2019/2020 dus bijna 14.000 mensen niet aan de griep die in andere, ‘normale’ griepjaren wél aan de griep zouden zijn gestorven. Die mensen overleden dit jaar aan corona; precies de ‘oversterfte’ van het CBS.


Oudere tekst:

 • Bewoners van verpleeghuizen overlijden gemiddeld acht maanden na hun komst;
 • 6 procent van alle 80-84-jarigen overlijden per jaar, 12% van alle 85-89-jarigen, 22% van de 90-94-jarigen, 37% van alle 95-plussers en 10% van de 80-plussers;
 • 61 procent van de overledenen was boven de 80 jaar, 88 % was ouder dan 70 jaar, 3 % was jonger dan 60.
 •  Van de overledenen ‘met CoViD-19’ jonger dan 70 jaar had 70 procent onderliggende aandoeningen meldt het RIVM. Het percentage bij de 70-plussers staat niet in de rapportage maar dat is veel hoger dan 70%.
 • Van de 7 miljoen 35-minners zijn er tot nu toe zeven overleden aan het coronavirus.

@WakkerGeluid maakte begin juni dit overzicht van de leeftijdverdeling.

Wat zien we:

 • Van de bijna 13 miljoen mensen onder de 60 stierven 190 -misschien- aan CoViD-19 = 15 per miljoen;
 • Van de zestigers overleed 0,023 procent, of 1 op de 4348;
 • Maar 70 gezonde (geen bestaande aandoeningen) 70-minners overleden door/met CoViD-1, ja zeventig.
 • 80-plussers kwamen niet op de IC; leeftijdsdiscriminatie of in overleg met hen en naasten ? ]

Er gingen de afgelopen maanden meer mensen dood dan normaal en verreweg de meesten van hen zaten in de hoog-risico groep. Dat kan leiden tot minder sterfte in de komende maanden of in dit jaar.

Oversterfte in Europa

Euromomo geeft interactieve grafieken met de totale sterfte (alle oorzaken) boven het gemiddelde . Uit de z-scores (hoe extreem waarden zijn in verhouding tot het gemiddelde en de spreiding) blijkt: in veel landen was geen grote oversterfte zoals

Oostenrijk, Finland, Griekenland, Hongarije, Noorwegen, Portugal en Ierland.

In België, Nederland, Frankrijk, Spanje en Engeland zie je een corona?golf die groter lijkt dan de recente griepgolven. Maar het meten en weergeven van oversterfte is lastig.

 

Deze site toont dat in Engeland de sterfte niet uitzonderlijk was, tot oktober.

Deze grafiek toont: geen oversterfte in Duitsland tot medio november.
Infografik: Sterblichkeit 2020 im Vergleich | Statista

Verloop is vaststaand

Isaac Ben-Israel* concludeert uit zijn onderzoek dat deze virusgolf in 6 weken een hoogtepunt bereikt en dan afzwakt binnen 4 weken. Dat gebeurt in alle landen, dus ongeacht de maatregelen. Zijn artikel in Engels met o.m. deze grafiek

Waarom het zo verloopt weet hij niet, ik evenmin. Waarom stopt elke griepgolf binnen 3 maanden ? Terwijl we dan vrijwel geen maatregelen nemen, en griep ‘besmettelijk is’.

* Hoofd Space Agency + hoofd National Council for Research and Development + hoofd Security Studies program Tel Aviv University.

Ran Namerode vertelde een soortgelijke opvatting op 23-3.

Deze grafiek van het ECDC toont de landing aan, behalve het VK.

Besmet per dag ECDC 2020-05-14
Tab ‘Country comparison’. Met het muiswiel loop je door de tijd heen.

Ook griep wordt slecht gemeten

In de Volkskrant 3-4 staat een analyse van/aanval op de ‘niet erger dan griep’ opvatting.

Wat een gepensioneerd huisarts-onderzoeker en voorzitter van de Nederlandse Influenza Stichting zegt is relevant: We weten het niet.

Waaraan de 9500 mensen precies overleden? Hier ontvouwt zich een vreemd mysterie. ‘We weten het niet’, zegt Van Essen. ‘We zien dat er een enorme oversterfte is geweest bij ouderen, en we weten dat er een griepepidemie was. Maar hoe die relatie precies ligt, daar hebben we toen geen onderzoek naar gedaan.

Beter: daar wordt nooit onderzoek naar gedaan.

In de VS gaat het net zo ‘wetenschappelijk’.

Het CDC heeft geen exacte telling van het aantal mensen dat jaarlijks aan griep sterft. Griep komt zo vaak voor dat niet alle gevallen worden gemeld en griep wordt niet altijd vermeld op overlijdensakten. Daarom gebruikt het CDC statistische modellen [] om schattingen te maken.

Voor 2017/18 was de schatting 80.000 doden.

 

Aanbevolen bronnen

Swiss policy research -de juiste data en deskundigen bijeen

corona-nuchterheid | viruswaanzin | burgerfront | stichting Vaccinvrij |Transitieweb | blckbx.tv | cafe weltschmerz

Kees de Kort BNR (ma-vr 12.10u) de enige commentator (in de kassamedia) die de ramp in de economie ziet; hier een college via Geenstijl.

pandemic.news

UK: lockdownsceptics | UK column dagelijkse uitzendingen