Wat moeten we doen ? 28-2

Hoe te handelen ?

Dit is mijn advies voor Nederland/ers op dit moment. Alles in afwachting van verbeteringen.

[geplaatst 24-2 ; diverse wijzigingen]

Jouw inzicht beter ? Deel het ! (onderaan de pagina)

Het virus is al enige tijd in ons land en het verspreidt zich

 1. door de lucht via druppels: direct, ad hoc.
 2. door de lucht via aërosol: indirect
 3. via oppervlakten.

Preventie

We kunnen alleen het aantal risicohandelingen beperken. Geen van allen en allen tezamen zijn afdoende, maar het verlaagt de kans op besmetting en dat is in deze fase uiterst belangrijk.

Nu moeten we het (door bestuurlijk Nederland zo vaak ten onrechte opgelegde) voorzorgprincipe toepassen. Met preventie moet je gisteren beginnen.

Om 1 en 2 tegen te gaan moeten we contact mijden

Social distancing is een domme term, er is niks sociaals aan.

Er zijn drie gradaties van contact mijden:

 1. thuis blijven
 2. allerlei plekken niet bezoeken
 3. afstand houden.

1. Thuis blijven (huis-quarantaine) is de meest rigoureuze en effectieve variant. Voor het eerst afgedwongen door de overheid in Hubei, daar werden entrees van flatgebouwen gebarricadeerd en kreeg elk huishouden een knipkaart voor ‘verlof’.

Zo streng hoeft niet, maar de overheden ‘weten’ hoe ze onnodig streng moeten zijn. Het op straat zijn is dan een overtreding of misdrijf: onzin.

Ook kunnen ze dubbelzinnige opdrachten geven: de actuele oproep is: doe 1 en 3. Als je thuis blijft is die anderhalve meter afstand onzinnig! Ze bedoelen waarschijnlijk en-en-en, maar dat is alles op een hoop gooien, en het gezond verstand wegdrukken.

Bijna overal is bezoek aan supermarkten en apotheken toegestaan, dat maakt handhaving al weer lastig.

2. Vermijd veelbezochte ruimtes (vooral binnen): OV, luchtvaart, openbare gebouwen, winkels, sportschool.

3. Houd afstand tot anderen, liefst twee meter. Vanzelf: geen handen geven en (wang)zoenen;

Was je handen bij thuiskomst;

Raak je mond, ogen, neus niet aan, vooral buitenshuis;

Mond/neuskapjes beperken de verspreiding (vooral bij gesprekken), ze maken dat anderen uit de buurt blijven en ze helpen bij 4;

Geïnfecteerden kunnen anderen overal besmetten: op hun werk, bij de school van de kinderen, in het winkelcentrum. Van belang is het aantal contacten, niet zo zeer in welk deel van het land.

Iedereen kan en moet het risico van een activiteit zelf beoordelen, de overheid kan dat niet. In de auto naar een bos om te wandelen levert geen besmettingsgevaar op. Daarom is een cordon sanitaire rond steden of regio’s ongewenst.

 

Dat afstand houden de epidemie en de gevolgen beperken volgt uit modellen (en intuïtie. Het blijkt ook uit een onderzoek naar de pandemie van 1918 in de VS.

Sommige steden namen eerder zulke maatregelen dan andere, gerekend vanaf de eerste geïnfecteerde in de gemeente. Het ging om het sluiten van scholen, bioscopen, kerken en andere openbare gebouwen, meldplicht besmetting, individuele quarantaine (of gezin), OV-piek spreiden, geen begrafenisdiensten en meer.

Hoe eerder hoe minder sterfgevallen zo blijkt uit dit onderzoek. Maar de maatregelen werden na enige tijd stopgezet en dat leidde tot een tweede golf die schadelijker was omdat de bevolking geen immuniteit had opgebouwd tijdens de eerste golf.

Een citaat uit het rapport:

Deze bevinding benadrukt de noodzaak van zeer snelle interventies om de verspreiding van de ziekte te stoppen. Gemeenschappen die zich voorbereiden om ASG agressief te implementeren, zullen waarschijnlijk betere resultaten behalen dan gemeenschappen die dergelijke interventies reactief introduceren, en ze zijn mogelijk beter gepositioneerd om de verstoring te beheersen die wordt veroorzaakt door de strengere interventies, zoals schoolsluiting. #

Verder:

 • Kom of blijf op het goede pad;
 • Versterk je immuunsysteem met vitaminen, goede voeding, lichaamsbeweging enz.
 • Vraag de Almachtige om een goede afloop, want de ramp krijgt een bijbelse omvan;
 • Blijf nuchter en alert, eyes open no fear;
 • Help jezelf en anderen;
 • Wantrouw de overheid -die zal doorgaan met geen of foutieve maatregelen opleggen, zo moeten we vrezen.

Overheid

 • Roep een noodtoestand af;
 • Geef de juiste informatie;
 • Een crisisteam opzetten om doordacht beleid te voeren. Alle maatregelen -vooraf- beoordelen (ook op neveneffecten) en prioriteit geven.
 • Zorg er voor dat de basisvoorzieningen blijven werken: energielevering, drinkwater, voedsel, communicatie. Overleg met die sectoren;
 • Regel verlichting voor het MKB en ZZPers: uitstel of vermindering voor huurbetalingen, sociale premies en loonbelasting;
 • Alle evenementen afgelasten;
 • Alle onderwijsinstellingen en vrije-tijdcentra sluiten.
 • Maatregelen in overheidsgebouwen: schermen bij balies.

Medische sector

 • Alle patiënten in de gaten houden en een test uitvoeren ook al is deze matig betrouwbaar. Bij het vermoeden van een coronavirus krijgt hij/zij een mondkapje en gaat naar een aparte kamer of naar huis, afhankelijk van de symptomen;
 • Zorg dat het enige geneesmiddel -vitamine C intraveneus– ‘overal’ voorradig is, ook bij huisartsen (zie Geneesmethoden);
 • Voorkom toeloop naar ziekenhuizen, daar is weinig capaciteit over en er kunnen besmettingen optreden*. Een grote toeloop brengt de andere ernstig zieken in gevaar. Onder andere met drive-through test-locaties.

* LA Times 31 januari : 12 van de 59 artsen in een ziekenhuis in Wuhan vertoonden symptomen van het virus, waaronder longinfecties, maar bleven patiënten behandelen terwijl ze onvoldoende beschermende kleding droegen. / NL 18-3: Daarmee komt het totaal aantal positief geteste mensen op 2051. Onder hen zijn 485 mensen die in de zorg werken.

 

Werkgevers

 1. Volg bovenstaande adviezen (laat werknemers thuis werken;
 2. Beperk het aantal vergaderingen;
 3. Conferenties, beurzen e.d.: niet bezoeken en afgelasten.

Geneesmethoden

Het intraveneus toedienen van vitamine C zorgt voor herstel, volgens dit artikel over een trial in China. Het is een sterke antioxidant die de cytokine aanval remt. Ander artikel met de methode, aanbevelingen en de rechten van patiënten (in VS). Vitamine C is goedkoop, onschadelijk en kan goed via een infuus toegediend worden.

Chloroquine (erkend) en Remdesivir (experimenteel) zijn middelen tegen o.m. malaria. info RIVM

NaturalNews bericht over chloroquine en een kruidenmedicijn: artemesinin, uit zoete alsem.

Wat de overheid fout doet

Dit is een begin, meer volgt.

Onvoldoende testen

‘Tientallen’ zei de RIVM rond 22-2. We hadden al duizenden tests moeten uitvoeren!

In Zuid-Korea vertoont de overheid wel intelligentie: men test ongeveer 10.000 mensen per dag, 67-duizend tot 26-2, en wil dit verhogen tot 20.000/dag. Er zijn drive-through testfaciliteiten, die de druk op de ziekenhuizen minimaliseren en patiënten uit het systeem houden totdat ze toegang nodig hebben. Italië: 10-duizend tests in korte tijd. bron

Ergens klopt het: als je wil framen dat de epidemie weinig voorstelt dan moet je zo min mogelijk testen, door een hoge drempel in te stellen.

In het VS is het even erg: nog geen 500 getest; in 5 staten zijn tests mogelijk.

Dit is wat CDC-functionarissen zoals Dr. Messonnier in staat heeft gesteld om te verklaren: “Er is geen bewijs van langdurige overdracht van het virus in de Verenigde Staten.”

Natuurlijk is er geen bewijs. Je test niemand.

Let goed op dat de CDC niet zegt: “Er is geen overdracht van het virus in de VS.” Ze verklaren in plaats daarvan dat ze geen bewijs hebben van een dergelijke overdracht.

Het is duidelijk dat je geen enkel bewijs kunt hebben als je geen tests uitvoert, en dit lijkt het hele “narratieve controle” -doel van de CDC te zijn: zorg ervoor dat niemand op het coronavirus test, misleid de president en zorg ervoor dat de uitbraak ongemerkt krankzinnige niveaus bereikt. Zodra de volledige omvang eindelijk bekend is, geef president Trump de schuld dat hij niet genoeg deed.

Dat laatste laat ik in het midden.

Messonnier heeft recent gezegd

We expect we will see community spread in this country,” meaning the virus circulating within local communities. She added that the question isn’t if the virus will expand in the U.S., but when.

CDA-Kamerleden (Pieter Omtzigt, Anne Kuik en Joba van den Berg) zijn wakker geworden en vroegen aan de minister:

Is het onder deze omstandigheden niet volstrekt onvoldoende dat er slechts getest wordt als iemand symptomen heeft en daarbij ook nog ofwel in besmet gebied geweest is ofwel direct contact gehad heeft met een zieke?

Volstrekt onvoldoende is stevige taal, maar het juiste woord is schandalig.