Wuhan februari en meer (archief)

Laatste verbetering 1 december 2020

Verklaring december. De meeste tekst op deze pagina is gepubliceerd medio februari. Toen dacht ik dat de omvang van de epidemie in China enorm was en de wereldbevolking ernstig bedreigd werd. Eind maart werd duidelijk dat de zwaarte erg meeviel.

In het eerste stuk schreef ik al over de twijfel.

Nu ga ik verder en stel dat de China ons met opzet een grote ramp voorhield.

Wuhan – sterfte onbekend

We zouden meer kunnen leren uit de data uit Hubei, maar de officiële cijfers zijn onbetrouwbaar. In Wuhan overlijden elk jaar 120.000 inwoners, 30-duizend per kwartaal, wat meer in de winter. 2500 extra doden zouden ze nauwelijks opmerken.

Op deze pagina stond een schatting voor duizend lijkverbrandingen per dag. Hoe lang hield dat aan, en wat is het normale aantal ? We hebben gewoon te weinig data. Er bestaan berichten over de tienduizenden urnen in Wuhan, maar de context ontbreekt. Begraven is daar sinds begin februari verboden dus dat levert een heleboel extra crematies op.

In februari werden 42-duizend m/v medisch personeel naar Wuhan gestuurd, bovenop de 95-duizend die daar normaal werken, toen er zogenaamd 50-duizend geïnfecteerden waren, schreef de Volkskrant, zonder bron.

Hou rekening met desinformatie.

Rekenen met sterfte en geïnfecteerden

27-3 Dit stuk steunt het idee dat besmetting ongeremd door de bevolking raast. De lage ziektegraad in dit stuk is wel een aanname met weinig onderbouwing. En het sterftecijfer is beperkt betrouwbaar.

Op twee Amerikaanse sites# wordt het huidige, werkelijke aantal geïnfecteerden geschat met deze aannames:
– het aantal doden is bekend, het aantal geïnfecteerden niet;
– het duurt 3 tot 4 weken voordat een besmetting tot overlijden leidt;
– het sterftecijfer (bij geïnfecteerden) is 1 of 2 procent, dus 100 geïnfecteerden op 1 maart betekent 1 of 2 doden in de week 22-29 maart;
– elke 3 dagen verdubbelen de waarden (NL).

Als er nu 360* doden zijn zoals in ons land, dan waren er 3-4 weken terug 36- of 18-duizend geïnfecteerden, we rekenen met 27-duizend.

* Dit is de totale (cumulatieve) waarde op 25-3, die je opeenhoopt naar die dag. Het alternatief is dat je het dag voor dag bekijkt: nieuwe geïnfecteerden en nieuwe doden. Ik vermoed dat het verschil gering is.
# Mike Adams kwam 23-3 op 28 of 10 miljoen geïnfecteerden in de VS.
Inan Dogan kwam 20-3 op 2 miljoen.

Sindsdien traden 8 verdubbelingen op (3,5 weken / 3 dagen) dat is 2^8= 256.
27-duizend maal 250 is ongeveer 7 miljoen (plus of min een miljoen, het gaat om de orde van grootte.
Als er nu zo veel geïnfecteerden zijn in Nederland dan komt er binnenkort een einde aan verspreiding want er zijn dan te weinig niet-geïnfecteerden, de curve vlakt vanzelf af (meerdere malen geïnfecteerd raken gebeurt trouwens ook, zoals bij artsen en verplegers).

Daar komt bij dat iedereen en elke groep niet in contact komt met alle Nederlanders, er is altijd natuurlijke separatie (dàt kun je social distance noemen.
Het maakt niet uit of een geïnfecteerde immuun is of niet: geïnfecteerden kunnen elkaar niet besmetten (of het gevolg is nihil. En het is nog niet bekend of immuniteit optreedt. Groepsimmuniteit is daarom een verkeerd woord.

Dit zou een relatief aangename waarheid zijn: veel besmettingen betekent een laag sterftecijfer (case fatality rate) en: restricties voor burgers en bedrijven zijn niet -meer- nodig.

Dus meer besmettingen en minder doden dan algemeen wordt aangenomen.

Een model-studie uit Oxford ligt in deze lijn. Hij gaat uit van een lage ziektegraad en een vroeg/er begin van de besmettingen: een maand voor de eerste dode. De ziektegraad (mijn term) is het deel van de bevolking dat ernstig ziek kan worden, en de onderzoekers kozen 1, 0,3 en 0,1 procent. Daarvan sterft (modaal) 14 procent.
De gerapporteerde sterfte moet overeen komen met de sterfte in het model. Bij elke ziektegraad (en een R0) hoort dan een verloop van de besmettingen. Voor het VK werd een besmettingsgraad berekend van 34 – 68% op 19 maart, voor Italië 60-80% op 6 maart.
De onderzoekers gaan op grote schaal testen om actuele data te krijgen.

Situatie Wuhan – China

[Mijn eerste bericht 18-2, met verbeteringen tussen [] ]

Eerst een paar schattingen om de omvang van de epidemie te schetsen.

In China:

Miljoenen mensen zijn besmet;
500 750 mln mensen leven in provincies of steden met een cordon sanitaire;
Tienduizenden mensen zijn overleden;
In China zijn 3400 artsen en personeel besmet;
Productie en transport zijn tot stilstand gekomen

De cijfers [uit China] die in de media overgeschreven worden zijn niets waard. Met tien vermenigvuldigen is onvoldoende.

De eerste besmetting vond waarschijnlijk in november of begin december plaats. In de weken daarna kon de uitbraak ingedamd worden (window of opportunity) maar dat gebeurde niet. De Chinese Communistische Partij kon of wilde niet optreden. Pas vanaf midden januari ging men over tot een reeks maatregelen. Maar toen was het te laat.

Er is nog geen sprake van een plateau, een rem op de groei.

De gezondheidszorg staat voor een ineenstorting.

Productie, handel, onderwijs het openbare leven zijn vrijwel tot stilstand gekomen.

Het wordt nog erger: de gezondheid, het leven van de wereldbevolking loopt gevaar [nee] het wordt waarschijnlijk een pandemie [ja].

De ineenstorting van de wereldeconomie en het financiële stelsel zijn onafwendbaar.

De (rest van de) wereld slaapwandelt rustig verder. De overheden, gezondheidszorg-organisaties, de machtsmedia, de wetenschap en zelfs de (westerse) sociale media besteedden aanvankelijk te weinig aandacht aan de ramp. Daarna worden de cijfers en officiële berichten uit China en de wereld overgetypt.

Welke aanwijzingen bestaan voor de grote omvang ?

[6-4: Het onderstaande geeft te weinig houvast voor een behoorlijke schatting van de omvang.]

Stephen Bannon bericht sinds medio januari over het virus in War Room* Pandemic; op 15-2 kwam aflevering 17. Daarin noemde Guo Wengui deze aantallen. Hij is een Chinese miljardair, bekend als Miles Kwok, die oa de onmetelijke corruptie/verrijking van de partijtop aan de kaak stelde en daarom het land uit vluchtte. Hij kreeg asiel in de VS.

Breitbart publiceerde de bevindingen van de Epoch Times (Chinees-Amerikaans, anti-communistisch) over crematoria die niet 20 uur per week open zijn maar 168 uur. In Wuhan worden mogelijk duizend lijken per dag verbrand.

Het aantal mensen dat door een geïnfecteerde besmet wordt*, is 4,7 tot 6,6 volgens deze studie The Novel Coronavirus  is Highly Contagious and More Infectious Than Initially Estimated.

* Dit is de reproductie-waarde R0. Er verschijnen uiteenlopende waarden.

George Gammon komt op R0 = 4, hij zegt dat die waarde ook past bij de grafiek van de officiële gevallen. video (4-2, 20 min)

Baseert zich op dr. Chris Martenson. Legt ook uit dat het sterftecijfer fout berekend wordt. Niet doden nu delen door geïnfecteerden nu, maar doden nu delen door (het aantal) geïnfecteerden toen zij besmet werden, weken geleden. Dan wordt het sterftecijfer 10%.

Ook belangrijk is de SCR serious complication rate: welk deel moet naar de intensive care. Volgens hen 20%. Dat past een beetje bij de 80% die lichte klachten krijgt. Bij de griep is het 0,1%.

[22-2] Taiwan News bericht dat netizens het volgende opmerkten:

1 Ten minste drie maal stonden veel hogere aantallen op de website van Tencent* waarna de normale cijfers terug kwamen.

* Het Chinese media en telecom conglomeraat, maatje Facebook.

Op 26 januari stonden er 15.701 bevestigde gevallen en het dodental was 2577.

Op zaterdagnacht** 1 februari stonden er 154.023 bevestigde gevallen (10 keer het officiële cijfer) en het dodental was 24.589 in plaats van 300.

**Het tijdstip doet vermoeden dat een klokkenluider de wereld wou waarschuwen.

Het sterftecijfer is dan 16 procent.

De waarden komen goed overeen met de prognose in een rapport van de University of Hong Kong gepubliceerd in The Lancet (link in artikel TN. De R0 hierin is 2,7.

2 Het dodental was elke dag hetzelfde percentage dat verkondigd werd door de CCP: eerst 3,1 procent, later 2,1 % : nepdata.

Er is een sterker bewijs dan deze feiten. Als het virus matig besmettelijk en dodelijk zou zijn, dan zou de regering niet overgaan tot de grootste inperking van de bewegingsvrijheid in de wereldgeschiedenis.

Ook in Azië geven de heersers weinig om mensenlevens, in China misschien het minst. Dat past bij de onvoorstelbare bevolkingsomvang; elke maand sterven daar 800-duizend mensen. Het verwachte verlies van (tot) een half miljoen landgenoten (= 6-duizend in NL)  door een virus is geen reden tot forse maatregelen. Tweeduizend doden is 5 procent van de sterfte per maand in Hubei, en een kwart procent in China. Omgerekend naar ons land: 25 doden.

Maar in januari besefte de CCP kennelijk dat het dodental niet beperkt zou blijven tot miljoenen, en dan komt de economie, het rijk en hun heerschappij in gevaar. [Dit is maar éen van de mogelijke verklaringen]

Vergelijk het met de griep. Daaraan sterven ieder  seizoen 35-duizend Amerikanen. Maar is geen sprake van een quarantaine-programma voor de 25 miljoen grieppatiënten. Dat zou veel schade toebrengen aan de maatschappij. Men accepteert die doden noodgedwongen.

Verspreiding -in China

De cijfers over het personenvervoer van en naar Wuhan zijn schokkend.

Wuhan is een groot knooppunt voor lucht- en treinverkeer. De luchthaven bedient een regio met 20 miljoen inwoners.

Chunyun is een periode met veel vlieg- en treinverkeer in heel China vanwege het festival van de Nieuwe maan, dat op 10 januari begon. Men schatte dat er 3 miljard verplaatsingen zijn tussen 10-1 en 18-2! China heeft 288 miljoen interne gastarbeiders (van platteland naar stad) waarvan een-derde dan naar huis gaat.

Voor die dag reisden dagelijks (!) 500-duizend mensen van Wuhan naar China, en tijdens chunyun 700-duizend uitgaand en 800-duizend inkomend. Tot op 23-1 de blokkade begon.

De burgemeester van Wuhan onthulde op 26-1 dat zo’n vijf miljoen inwoners de stad hadden verlaten in verband met de uitbraak.

[26]2] Uit telecom-data blijkt dat 130-duizend inwoners Wuhan verlieten tussen 4 en 19 februari, en bijna een half miljoen Hubei (de provincie. Ondanks het cordon sanitaire.

Cordon sanitaire / quarantaine  in China

De grens rond Hubei is gesloten; de provincie is vergelijkbaar met Frankrijk wat betreft oppervlakte en inwonertal (60 mln). De 11 miljoen inwoners van Wuhan moeten thuis blijven, sinds 23-1.

Op 15-2 besloot het bestuur van Hubei dat alle 200-duizend dorpen gebarricadeerd worden: er is per dorp 1 toegang. Per huishouden mag 1 persoon eens in de drie dagen het dorp uit voor boodschappen. De overheid zegt ook dat levensmiddelen thuis bezorgd gaan worden, maar wie gaat dat uitvoeren als ‘iedereen’ binnen moet blijven ?

Volgens Reuters mogen 80 miljoen Chinezen hun regio niet uit of in. Dit was de situatie op 14 februari. En 80 mln stadsbewoners hebben geen OV.

In sommige steden (o.a. Huanggang) worden flatgebouwen gebarricadeerd en mag alleen noodzakelijk verkeer de weg op.

Dit is rampzalig, ook al weten we bitter weinig over de gang van zaken. Hoeveel mensen gaan verhongeren in hun woning, of worden opgepakt als ze het raam uit klimmen ? Is er voedsel in de winkels ? Wat functioneert nog ?

[24-2 In Wuhan schijnt voldoende voedsel de inwoners te bereiken volgens Al Jazeera; dit kan propaganda zijn.]

We weten weinig over het begin van de epidemie, maar het is zeker dat de CCP in die cruciale fase te weinig verteld, onderzocht en gedaan heeft.

Het lijkt erop dat (lokale) bestuurders nu de maatregelen ter plekke verzinnen.

Vrij zeker is dat ziekenhuizen een nefaste rol speelden (uiteraard tegenover het in leven houden van nCoV-patiënten). Ze waren een broedplaats voor het virus, want geïnfecteerden komen samen met niet-geïnfecteerden en medisch personeel. Handschoenen en boenen helpt dan niet. Talloze mensen gingen van daar naar huis, werk of bus.