De oorzaak van de polarisatie bij CoViD-19

Laatste verbetering 2 februari 2021

Hoe kan het zijn dat de meerderheid van de bevolking en bijna geheel bestuurlijk Nederland gelooft dat de pest rondwaart en dat bizarre maatregelen nodig zijn ?

Eerst mijn handreiking en advies, vooral bestemd voor degenen die het coronabeleid steunen. De kern staat onder In het algemeen.

Daarna de analyse van Mattias Desmet.

 

Op 2-11 schreef ik dit voor de Spraakmakers-community van Radio1 (alleen voor leden) op de stelling
Minister Hoekstra moet zijn poot stijf houden rondom de staatssteun aan KLM.

Misleidende stelling: we hebben de ‘keuze’ tussen KLM failliet* met of zonder belastinggeld en loon-ingrepen.
We moeten de oorzaak vinden en dat is makkelijk: de regeringen hebben de luchtvaart en (andere sectoren) de doodsteek gegeven met hun maatregelen. En dat zonder reden; sinds maart is duidelijk dat het om een aandoening gaat in de categorie griep-verkoudheid, die in behoorlijk wat landen geen oversterfte gaf.
Makkelijk voor sommigen, maar de KLM-top, de bonden, de redacties en het publiek zoeken niet en vinden niet.
KLM en bonden (en iedereen): dat komt ervan als je meezwemt met de stroom en verzuimt om de waarheid te achterhalen in het begin.
Het is spannend om te zien wanneer (niet ‘of’) men de ware toedracht gaat zien: voor af na het faillissement. []

* Of gedecimeerd.

André K. reageerde

ik begrijp niet hoe die [virusontkenners] zoals jij, in staat zijn om te denken dat al die artsen en biologen etc. wereldwijd samenspannen om ons te laten denken dat  dit iets anders is dan een gewoon griepje; ga eens naar een ziekenhuis en vraag de medewerkers die zich uit de naad werken waarom ze meegaan in die onzin, zoals jij dat ziet. Of is die Willem een afgezant van de enige waarheid en zijn al die anderen onnozelaars? Wat voor belang heb jij er in om zulke onzin te verkondigen. Door wie wordt jij betaald?

Dit is mijn antwoord, bewerkt voor ibop.

Beste André [], lieve mensen,

Op jouw stuk:
Er zijn talloze medici die individueel of gezamenlijk heftig protesteren tegen de coronawaan, zie docs4opendebate.be (hier ontbreekt samenterugnaarnormaal).

Virusontkenner? Het verschil tussen griep en CoViD-19 -qua symptomen, verloop en remedie- heb ik nog niet exact in beeld.
Ik zou graag zorgmedewerkers spreken, maar vermoedelijk zitten zij vast in een van de twee kampen.
Is Willem Engel volgens jou de enige of heersende scepticus ? Dan is de strategie geslaagd.

Ik verkondig geen onzin maar de waarheid (bij benadering natuurlijk) ten behoeve van het algemeen belang. Dat doe ik op grond van honderden uren studie. Ik word niet betaald, en jouw insinuatie vergeef ik je. Waarschijnlijk komt het voort uit gebrek aan argumenten. Hetzelfde geldt voor de veel geziene  wens die neerkomt op krijg de covid en krijg geen behandeling.
Besef even dat sceptici mentale en morele tegenwind -of erger- krijgen dus waarom doen we het ?
Wij hebben iets anders dan een meningsverschil want jullie geloven het verhaal zonder onderzoek en de sceptici kijken er kritisch (soms wetenschappelijk) naar.

In het algemeen

Heus ik vind het naar om te zien hoe veel mensen het warrige verhaal over het coronavirus accepteren. Naar voor hen en voor Nederland.
Het is het gevolg van een lang lopende afbraak van normen, gezond verstand, religie en mannelijkheid in de westerse wereld.
Gezond verstand is het goed luisteren naar hetgeen hart en hoofd je ingeven, dus het combineren van ratio en gevoel.

Een onderdeel is kritisch denken: nagaan, onderzoeken hoe het werkelijk in elkaar steekt. Juist dat verdween, ook of vooral bij de lang-opgeleiden die de dienst uitmaken in politiek , wetenschap, media en economie.
Zo werd het mogelijk dat een knullig verhaal over klimaatverandering en energietransitie dominant werd. Het klinkt en voelt goed, verder geen vragen.
Jullie zijn dus arm-van-geest gemaakt. En het is eenvoudig om goedgelovigen bang te maken. Er schijnt een pandemie te zijn. We horen elke dag op elk kanaal dezelfde waarschuwing, hetzelfde verhaal. Als je dat voor waar aanneemt zonder reflectie en onderzoek dan ben je arm van geest.

Een element van de afbraak is de opkomst en dominantie van de verleidelijke gedachte dat we lief moeten zijn voor elkaar. In deze wereld is dat een enorme opsteker voor mensen met kwaad in de zin; wie houdt hen tegen, wie durft niet lief te zijn ? In de te lieve wereld roept kritiek weerstand op; begrijpelijk maar onterecht en levensgevaarlijk.
Goed-klinkende plannen vanuit de overheid (goedgekeurd door de media en overheidsorganen) worden omarmd, want dan werken we samen tegen x. Dat voelt goed, dan sta je aan de goede kant. Dwarsdenkers staan vanzelf aan de foute kant. Strategie geslaagd, ‘samen’ naar de afgrond, met de echte machthebbers op afstand.
Ook bij klimaatverandering en andere thema’s was het ‘denken’ gelijkgeschakeld, de hoofdlijn, de boodschap stond van meet af aan vast. Het coronawanbeleid is -veel- meer van hetzelfde.
Begrijp dat dit een uitgestoken hand is, we staan aan dezelfde kant. Onze vijanden zijn de -meer of minder zichtbare- machthebbers die een relatief onbeduidende ziekte aangrijpen voor de rappe ontwrichting van de maatschappij*. Ook die cijfers liegen niet.

Iedereen krijgt een voorwaardelijke schouderklop. Als je je verenigt met de winnende groep dan hoor je van mij geen ‘zie je wel’. Ik wens iedereen persoonlijke groei.
Beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald.

Hoopvol,
Stefan Langeveld

* Complot of massavorming ?

Dit staat niet vast, het is ook mogelijk dat de machthebbers bevangen zijn door de massavorming. Dat ook hun blik vernauwd is. Ze grepen instinctief de gelegenheid om de redders des vaderland te worden. De strijd tegen de Pandemie leiden, wie wil dat niet ?

De Westerse wereld heeft een groot tekort aan zingeving, er is een spirituele droogte. Is er iets om je enthousiast voor in te zetten ? Het klimaat beschermen is een Doel dat uiteindelijk te weinig mensen aansprak. De strijd tegen corona was de vonk die het volk deed oplaaien.

Mattias Desmet

(professor klinische psychologie Universiteit Gent) heeft deze mechanismen uitstekend beschreven; lezen verplicht.
In dit artikel (29-8) gaat het over groepsdruk, hypnose, massavorming, het maatschappelijke verhaal dat immuun wordt voor kritiek, en het willekeurig oppakken, isoleren en ‘behandelen’ van ‘besmette’ mensen.
In dit interview (18-1) gaat het over de psychologische dimensie van de coronacrisis, de lockdown die mensen bevrijdde uit een psychische sleur, de problematische kwaliteit van wetenschappelijk onderzoek, totalitaire regimes in spé die een ‘wetenschappelijk’ discours gebruiken, het verschil tussen dictaturen en totalitaire staten. 
Dit komt hard aan:
Massavorming heeft nog een merkwaardig effect: ze zorgt dat individuen alle egoïstische en individuele drijfveren aan de kant schuiven, of liever, psychologisch veronachtzamen. Op die manier kan men een overheid tolereren die alle persoonlijke geneugten afneemt. Om maar één voorbeeld te geven: horecazaken waar mensen heel hun leven in werkten, worden zonder veel protest gesloten. Of ook: Men ontneemt de bevolking optredens, festivals en ander cultureel plezier. Totalitaire leiders voelen intuïtief aan dat het pijnigen van de bevolking de massavorming op een perverse manier nog meer versterkt. Ik kan dat nu niet helemaal uitleggen, maar het proces van massavorming is intrinsiek zelf-destructief. Een bevolking die door dit proces gegrepen is, is tot enorme wreedheden in staat naar anderen toe, maar ook naar zichzelf. Ze aarzelt absoluut niet om zichzelf op te offeren. Dit verklaart waarom een totalitaire staat – in tegenstelling tot dictaturen – niet kan blijven bestaan. Ze soupeert zichzelf als het ware uiteindelijk helemaal op. Maar het proces kost doorgaans enorm veel mensenlevens.

Please Login to Comment.