Hoeveel helden zijn gevallen in de strijd tegen CoViD-19 ?

Laatste verbetering 7 september 2021

Getallen uit de frontlinie

Een van de vele niet-gestelde vragen:

Waarom horen we niets over covid-slachtoffers in de zorg ?

Vanaf het begin werden de ziekenhuizen en andere zorglocaties gezien als riskant voor besmettingen. Ze werden daarom gemeden door veel patiënten en er werden veel maatregelen getroffen. Er werd veel gezegd over de werkers in die sector, maar niets over uitbraken, laat staan ziekenhuisopnamen en sterfte.

Daarom hier een antwoord op de vraag.

Tandzorg Duitsland

[april ’21]

Tandartsen en mondhygiënisten werkten door en liepen groot gevaar (indirect hun patiënten ook) ondanks mondkapjes en handschoenen. Als je in een virulent virus gelooft tenminste.

Op 27-4 stuurde ik deze vraag aan het Nederlandsch Tandheelkundig Genootschap

Weet het genootschap hoe veel mensen in de tandheelkunde ernstig ziek zijn geworden of overleden door CoViD-19 ?  Uw werk lijkt risicovol.

Hun reactie komt hier.

De volgende dag las ik een bericht van een Duitse tandarts. Hij merkt op dat zijn team (10 mensen) sinds maart zo’n 7500 patiënten behandelde en dat niemand ziek is geworden. Ook in heel Duitsland viel deze sector niet om. De Berufsgenossenschaft Zahnheilkunde telt 241-duizend m/v personeel, en 85 Covid-gevallen; zonder sterfgevallen.

Zorgmedewerkers Nederland (en VK)

[december ’20]

Na 9 maanden kunnen we de balans opmaken van de slachting die het coronavirus heeft aangericht onder de helden in de frontlinie: de zorgmedewerkers.

In de sector zorg en welzijn werken 1,2 miljoen mensen (buiten jeugdzorg en kinderopvang). De groep die met CoViD-19 patiënten te maken heeft is misschien een-tiende daarvan.

In het ziekenhuis opgenomen: 700, dat is 1 op de 1700.

Overleden (met, door?) CoViD-19:

18

dat is 1 op 66.667.  Geen wonder dat we van de dominante media heel weinig horen over deze sterfte.

[ Update sept. ’21. Een fonds dat uitkeert aan zieke zorgmedewerkers en nabestaanden heeft veel geld over. 32 zijn overleden, en honderd lagen op de intensive care, veel minder dan verwacht. ]

Iedereen wil dat de zorgmedewerkers met voorrang en spoed ingeënt worden. Niemand merkt op dat al die zorgmedewerkers al die tijd ongevaccineerd werkten en niet of nauwelijks ernstig ziek werden.

Of zij het virus verspreidden is geheel onbekend, evenmin is onderzocht of de vaccins dat tegengaan.

Hoeveel van de 1,2 miljoen sterven gemiddeld per jaar? We weten dat 0,14% van de 65-minners dood gaan. Bij de beroepsbevolking is de waarde hoger, zeg 0,25%. Van alle zorgmedewerkers overlijden er 3-duizend per jaar.

Het RIVM (in Epidemiologische situatie COVID-19 08-12-2020):

Van alle 1000 overleden COVID-19 patiënten in de leeftijd van 18 t/m 69 jaar was 1.8% een zorgmedewerker. Van alle Nederlanders tussen de 18 en 69 jaar werkt zo’n 11% als zorgmedewerker.

Ook hieruit blijkt dat de zorgmedewerkers goed beschermd waren en/of gezond zijn. Of dat het geen killervirus is.

In het VK heeft de artsenvereniging BMA een in memoriam voor artsen die stierven aan CoViD-19. Het zijn er 33.

Please Login to Comment.