Polsbandjes zijn weer terug, nog steeds illegaal

Laatste verbetering 21 februari 2022

Vanaf eind januari zijn in minstens vijf steden de polsbandjes ingevoerd, om de controle op de coronatoegangsbewijzen makkelijker te maken. (Rotterdam, Haarlem, Arnhem, Leeuwarden, Bergen op Zoom)

De Tijdelijke regeling maatregelen covid-19 is niet veranderd en spreekt over het tonen van “een coronatoegangsbewijs en een identiteitsdocument” bij  “de toegang tot een voorziening”.

Die burgemeesters hebben daar maling aan en zeggen: polsbandje is ook goed. Kunnen zij optreden tegen beheerders die zelfgemaakte corona-polsbandjes  geven aan hun klanten ?

Alles over de coronatoegangsbewijzen

Utigifte polsbandjes
Bergen op Zoom 15-2-22