Onbekend meldpunt overstroomd met 1300 sterfgevallen – kort geding

Laatste verbetering 16 augustus 2021

De Buitenparlementaire Onderzoekscommissie heeft eerder dit jaar een cruciale stap gezet: een meldpunt ingericht voor bijwerkingen van de corona-vaccins.

De schokkende tussenbalans is nu bekend. Persbericht 5 augustus

Vandaag heeft de advocaat van de Buitenparlementaire Onderzoekscommissie minister De Jonge gesommeerd de vaccinatiecampagne onmiddellijk stil te leggen ().

Die bewijsstukken bestaan, behalve uit ruim 2000 meldingen (waaronder 1137 sterfgevallen) uit een () door gerenommeerde deskundigen opgesteld onderzoeksrapport waarin aangetoond zal worden dat de vaccinaties tot aanzienlijke gezondheidsschade en zelfs de dood kunnen leiden.

1137 ! Bij het LAREB zijn vijfhonderd sterfgevallen gemeld en bpoc-voorzitter Pieter Kuit zegt in het gesproken bericht dat hun gevallen niet bij dat officiële orgaan zijn gemeld.

Er zijn dus ruim 1600 doden na injectie bekend. Dat is inderdaad reden om onmiddellijk het vaccineren te pauzeren. (Voor mij en vele anderen waren twee doden al ‘genoeg’). Het werkelijke aantal ligt veel hoger.

Kuit meldt dat artsen de gevallen niet wilden linken aan de vaccinatie en ze daarom niet meldden; dat was eigenlijk al bekend. Dat melden (door een nabestaande) bij Lareb moeilijk zou zijn, vind ik niet; het formulier is lang maar gebruiksvriendelijk.

Daar komt bij dat de meeste nabestaanden het verband met de prik niet kunnen/willen leggen. De overheid stimuleert melden niet.

Op het Aviertje bij de prik-uitnodiging staat: “Heeft u veel klachten, bel dan uw huisarts.”

Op de RIVM-site staat (8-8)

Als iemand overlijdt na een vaccinatie wordt dat gemeld aan het Lareb. Daarna wordt onderzocht wat de oorzaak is en of er een direct verband is tussen de vaccinatie, mogelijke bijwerkingen en het overlijden. Er zijn in Nederland enkele meldingen van overlijden na vaccinatie tegen COVID-19 bekend.

De eerste bewering is onjuist: het gebeurt meestal niet. Niet door de arts, zoals de zin suggereert (lees verder.

Enkele meldingen, dan denk je: minder dan tien ?

Dan

Je kunt bijwerkingen van het coronavaccin melden bij het Bijwerkingencentrum Lareb.

Dit moet een dringend advies zijn.

Twee meldpunten onder de loep

3 -6 procent van alle bijwerkingen wordt door een zorgverlener gemeld bij Lareb (de rest door de ‘gevaccineerde’ zegt Lareb). Dat percentage geldt ook voor sterfte mogen we aannemen.

Maar: een half procent van de 112-duizend meldingen is een sterfgeval en bij de BPOC is het meer dan 50 procent, een enorm verschil.

De vijfhonderd lareb-meldingen komen dus van 20 artsen en 480 nabestaanden. De bpoc-meldingen komen allemaal van nabestaanden neem ik aan.

Inderdaad: de meldingen komen niet van zorgverleners. Vreemd want zij kennen Lareb allemaal. Hoeveel mensen kennen Lareb, tien procent ? En (het meldpunt van) de Buitenparlementaire Onderzoekscommissie, 5 procent ?

Nabestaanden die willen melden, zullen Lareb vinden met een zoekopdracht maar de BPOC niet snel (met ‘meldpunt bijwerkingen corona-vaccin’). Toch kreeg de Buitenparlementaire Onderzoekscommissie significant meer meldingen van sterfte.

Van alle tien overlijdens (na injectie) worden er hooguit twee gemeld door familie of vrienden schat ik. Dat is ongeveer het aandeel prik-kritische burgers. Het echte aantal doden is dan 5 maal 1600: 8-duizend, of hoger.

Echter, dit aantal zien we niet terug in de sterftegetallen bij het CBS. De omvang van de ramp blijft onbekend.

Vervolg

De BPOC2020 was uitgenodigd voor een gesprek op het ministerie op woensdag 11-8. Op dinsdag wijzigde het ministerie de afspraak naar een online call met de directeur COVID-19-vaccinaties Victor Sannes. Kuit eiste toen een persoonlijke ontmoeting.

10-8: Het ministerie heeft de Buitenparlementaire Onderzoekscommissie alsnog uitgenodigd om op het ministerie te komen praten over de schorsing van de vaccinaties.

In zijn gesproken persbericht had het aantal sterfgevallen de 1200 bereikt btw.

12-8: Het ministerie bleek niet bereid de vaccinatiecampagne te schorsen en de BPOC2020 spant een kort geding aan. Potkaars neemt het gesprek door met de deelnemers.

13-8: De Buitenparlementaire Onderzoekscommissie tweet

– 1298 sterfgevallen – 1133 meldingen ernstige gezondheidsschade Komende week zichtbaar op meldpuntvaccinatie.nl