Asymptomatische verspreiding niet aangetoond

Laatste verbetering 30 december 2020

Vanaf het begin wilden de autoriteiten het idee verspreiden dat iemand die geen gezondheidsklachten heeft toch anderen kan infecteren. Dit is een grote ommekeer in de geneeskunde want sinds het begin der tijden zag men alleen patiënten als besmettelijk, mensen met klachten en onder behandeling. Zij blijven uiteraard in huis of in een hospitaal, zodat de verspreiding beperkt blijft.

De omkering schreeuwt om harde bewijzen, en die ontbreken.

Artsen hebben de ommekeer veroordeeld maar verder nam bijna iedereen dit voetstoots aan. Er werd getwist over alle onderdelen van het coronavirus-verhaal, maar niet echt over het basisidee.

Want dat is het. Als de geïnfecteerden (nog) niet herkenbaar zijn, dan is iedereen gevaarlijk.

Please Login to Comment.