Hoeveel helden zijn gevallen in de strijd tegen CoViD-19 ?

Laatste verbetering 7 april 2021

Na 9 maanden kunnen we de balans opmaken van de slachting die het coronavirus heeft aangericht onder de helden in de frontlinie: de zorgmedewerkers.

In de sector zorg en welzijn werken 1,2 miljoen mensen (buiten jeugdzorg en kinderopvang).

In het ziekenhuis opgenomen: 700, dat is 1 op de 1700.

Overleden (met, door?) CoViD-19:

18

dat is 1 op 66.667.  Geen wonder dat we van de dominante media heel weinig horen over deze sterfte.

Iedereen wil dat de zorgmedewerkers met voorrang en spoed ingeënt worden. Niemand merkt op dat al die zorgmedewerkers al die tijd ongevaccineerd werkten en niet of nauwelijks ernstig ziek werden.

Of zij het virus verspreidden is geheel onbekend, evenmin is onderzocht of de vaccins dat tegengaan.

Hoeveel van de 1,2 miljoen sterven gemiddeld per jaar? We weten dat 0,14% van de 65-minners dood gaan. Bij de beroepsbevolking is de waarde hoger, zeg 0,25%. Van alle zorgmedewerkers overlijden er 3-duizend per jaar.

Het RIVM (in Epidemiologische situatie COVID-19 08-12-2020):

Van alle 1000 overleden COVID-19 patiënten in de leeftijd van 18 t/m 69 jaar was 1.8% een zorgmedewerker. Van alle Nederlanders tussen de 18 en 69 jaar werkt zo’n 11% als zorgmedewerker.

Ook hieruit blijkt dat de zorgmedewerkers goed beschermd waren en/of gezond zijn. Of dat het geen killervirus is.

In het VK heeft de artsenvereniging BMA een in memoriam voor artsen die stierven aan CoViD-19. Het zijn er 33.

Please Login to Comment.